Інформаційна сторінка

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2015/№ 43

Водіям вантажних автомобілів у бюджетних установах встановлено надбавку за ненормований робочий день

Мінсоцполітики наказом від 26.10.2015 р. № 1038 внесло зміни до п. 2 додатка 3 Умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, затверджених наказом Мінпраці від 02.10.96 р. № 77, виклавши його в такій редакції:

«2. Водіям автомобілів (легкових і вантажних) та автобусів, зайнятим у сфері обслуговування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.»

Як бачимо, тепер на доплату за ненормований час можуть розраховувати і водії вантажних автомобілів. До внесення зазначених змін право на таку надбавку мали лише водії легкових автомобілів та автобусів.

Наказ № 1038 набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Рекомендації Кабміну щодо перенесення робочих днів у 2016 році

З метою створення сприятливих умов для святкування 7 січня — Різдва Христового, 8 березня — Міжнародного жіночого дня та 28 червня — Дня Конституції України, а також раціонального використання робочого часу Кабмін у розпорядженні від 11.11.2015 р. № 1155-р рекомендував керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів ПФУ, ДП «Укрпошта», Держказначейста та банків) перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2016 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з:

п’ятниці 8 січня — на суботу 16 січня;

понеділка 7 березня — на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня — на суботу 2 липня.

Спецрежим роботи банків у зазначені дні повинен визначити Нацбанк.

Рахункова палата затвердила Методрекомендації з проведення фінансового аудиту

Рішенням Рахункової палати від 22.09.2015 р. № 5-5 затверджено Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту.

Нагадаємо, що Законом України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 р. № 576-VIII встановлено, що державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів.

У свою чергу, фінансовий аудит полягає у перевірці, аналізі та оцінці правильності ведення, повноти обліку і достовірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету, встановлення фактичного стану справ щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами.

Предметом дослідження фінансового аудиту є:

— кошти державного бюджету;

— бюджетна та фінансова звітність, первинні документи, документи бухгалтерського обліку, інші документи та дані;

— нормативно-правові акти, розпорядчі й інші документи, що регламентують порядок надходження та використання коштів у сфері, що досліджується.

Як бюджетній установі підтвердити статус неприбуткової організації

На це запитання відповіла ДФС у листі від 12.11.2015 р. № 25273/10/28-10-06-11.

Зокрема, ДФС наголосила, що відповідно до п.п. 133.4.1 ПКУ неприбутковою є організація (підприємство, установа) (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

— утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

— установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

— установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

— внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр). Включення та виключення неприбуткових організацій з Реєстру встановлює Кабмін.

До затвердження Кабміном Порядку ведення Реєстру, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Мінфіну від 24.01.2013 р. № 37 (далі — Положення № 37).

Включення неприбуткової установи та організації до Реєстру проводить територіальний контролюючий орган нижчого рівня за їх місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості згідно з п. 5 розд. I Положення № 37.

Для внесення до Реєстру неприбуткова організація подає до територіального контролюючого органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою № 1-РН згідно з додатком 1 до Положення № 37, а також копії установчих документів.

За результатами розгляду заяви, установчих документів територіальним контролюючим органом за місцезнаходженням неприбуткової організації приймається рішення про:

— внесення, повторне внесення неприбуткової організації до Реєстру;

— відмову у внесенні неприбуткової організації до Реєстру.

Таким чином, документом, що підтверджує статус неприбутковості, є Рішення про внесення організації в Реєстр, видане контролюючим органом ДФС за її місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.

Документами, що підтверджують статус бюджетної організації, можуть бути: положення про орган, установу чи організацію; статут органу, установи чи організації; рішення про створення; довідка (витяг) з ЄДРПОУ; лист вищого контролюючого органу, установи чи організації тощо.

Теги новини
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити