Оцінка надлишків ТМЦ, виявлених під час інвентаризації

В обраному У обране
Друк
Микола ЧМЕРУК, директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2015/№ 43
Який порядок оцінки виявлених під час інвентаризації, що проводиться перед складанням річної фінансової звітності, лишків таких матеріальних цінностей: 1) будівлі та споруди як завершені об’єкти; 2) об’єкти незавершеного будівництва; 3) транспортні засоби; 4) обладнання (у тому числі обчислювальна техніка та офісне обладнання); 5) інші матеріальні цінності (малоцінні необоротні матеріальні активи, запаси тощо)? Чи обов’язково для оцінки таких видів активів залучати суб’єктів оціночної діяльності або ж інвентаризаційна комісія установи може оцінити їх самостійно?

Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань та оформлення їх результатів юридичними особами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності визначено Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (далі — Положення).

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств, установ та організацій. Під час інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка.

Відповідно до п. 20 розд. ІІ Положення бухгалтерською службою складаються звіряльні відомості активів і зобов’язань, у яких відображаються розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів (актів інвентаризації). Вартість лишків і нестач цінностей у звіряльних відомостях наводиться відповідно до їх оцінки в регістрах бухгалтерського обліку.

Відповідно до п.п. 1.3 п. 1 розд. ІІІ Положення у разі встановлення факту невідображення виконаних робіт капітального характеру (добудова поверхів, прибудова нових приміщень тощо) або часткової ліквідації будівель і споруд (знесення окремих конструктивних елементів) у бухгалтерському обліку установи визначається сума збільшення або зменшення балансової вартості об’єкта і в описі відображаються дані про проведені зміни.

Згідно з п.п. 1.5 п. 1 розд. ІІІ Положення у разі виявлення об’єктів, що не знаходяться на обліку, а також об’єктів, дані про які відсутні в обліку, до інвентаризаційного опису відсутні відомості і технічні показники про такі об’єкти вносяться, наприклад, так: щодо будівель зазначаються їх призначення, основні матеріали, з яких вони побудовані, об’єм (зовнішній чи внутрішній обмір), площа (загальна корисна площа), число поверхів, підвалів, напівпідвалів, рік побудови тощо.

Оцінка об’єктів основних засобів, зазначених у запитанні, що виявлені під час інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності, проводиться за справедливою вартістю.

Згідно з п. 24 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’ектів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11, виявлені у процесі інвентаризації надлишки запасів оприбутковуються за чистою вартістю реалізації запасів, якщо вони реалізуються, або в оцінці можливого використання запасів, якщо вони використовуються самим суб’єктом державного сектору.

Законодавством з питань оцінки майна не встановлена обов’язковість проведення незалежної оцінки у випадках оприбуткування лишків товарно-матеріальних цінностей, що виявлені під час проведення інвентаризації.

Оцінка майна у зазначених у запитанні випадках може бути проведена комісією, яка призначається керівником суб’єкта державного сектору.

У разі необхідності суб’єкт державного сектору може залучати суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання для проведення незалежної оцінки.

Теги надлишки
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити