Коефіцієнти для коригування заробітної плати при виході у відпустку у вересні — грудні 2015 року

В обраному У обране
Друк
Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2015/№ 37
Пунктом 10 Порядку № 100 передбачено коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої зарплати.

Так, при підвищенні посадових окладів (тарифних ставок) відповідно до актів законодавства як у розрахунковому періоді, так і в періоді, коли за працівником зберігають середній заробіток, зарплату (уключаючи премії та інші виплати, які враховують при обчисленні середньої зарплати (у тому числі суми індексації)) за проміжок часу до підвищення коригують на коефіцієнт їх підвищення ( абз. 1 п. 10 Порядку № 100).

Виходячи з відкоригованої таким чином у розрахунковому періоді зарплати визначають середньоденний (годинний) заробіток. Якщо підвищення ставок і окладів відбулося в періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, виходячи із цього заробітку здійснюють нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої зарплати з дня підвищення ставок і окладів ( абз. 2 п. 10 Порядку № 100).

Коефіцієнт коригування розраховують шляхом ділення посадового окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (ставку) до підвищення.

Увага! Коефіцієнт коригування визначають для кожного працівника окремо.

Коригування середньої зарплати є особливо актуальним для працівників, посадові оклади яких визначають на основі Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС). При наданні відпустки в період з вересня по грудень 2015 року включно коригувати середній заробіток потрібно буде вже всім працівникам, адже підвищення окладів з 1 вересня 2015 року поширилося на працівників усієї тарифної сітки: з 1-го по 25-й тарифний розряд. За місяцями, які входять до розрахункового періоду для оплати відпускних, підвищення посадових окладів працівників були:

для 2 — 6-го тарифних розрядів з 1 жовтня 2014 року (згідно з постановою № 110) і з 1 вересня 2015 року (згідно з постановою № 731);

для 1, 7 — 25-го тарифних розрядів — посадові оклади, які діяли із січня 2014 року, підвищені з 1 вересня 2015 року (згідно з постановою № 731).

Зведемо ці дані для використання в таблицю.

№ з/п

Тарифний розряд працівників на основі ЄТС

Останній місяць підвищення посадового окладу (тарифної ставки) згідно із законодавством

Місяці розрахункового періоду, заробітна плата за які підлягає коригуванню (коефіцієнти згідно з таблицею на с. 28)

Місяці розрахункового періоду, заробітна плата за які не коригується

1

1, 7 — 25-й

Вересень 2015 року

Усі місяці розрахункового періоду по серпень 2015 року включно при виході у відпустку у вересні — грудні 2015 року

Місяці розрахункового періоду починаючи з вересня 2015 року по останній місяць розрахункового періоду

2

2 — 6-й

Вересень 2015 року (раніше — жовтень 2014 року)

Коефіцієнти в таблиці (див. с. 28) розраховані виходячи з розмірів посадових окладів, які діяли у 2014 році та були змінені у вересні 2015 року.

Розповімо, як користуватися таблицею. У колонці 1 таблиці вказаний місяць виходу працівника у відпустку, у колонці 2 — тарифний розряд згідно з ЄТС. У решті колонок (з 3-ї по 18-ту) зазначені місяці 2014 і 2015 років, які включають у розрахунковий період для обчислення відпускних (прокреслення у графі означає, що місяць до розрахункового періоду не входить), і проставлені вже розраховані коефіцієнти коригування за тарифними розрядами. Коригування здійснюється шляхом множення нарахованої зарплати за кожний розрахунковий місяць на свій коригуючий коефіцієнт.

Приклад. Працівник іде у відпустку в жовтні 2015 року. Йому встановлено 5-й тарифний розряд. Розрахунковий період для нарахування відпускних — жовтень 2014 року — вересень 2015 року. У колонці 1 таблиці знаходимо жовтень (місяць виходу у відпустку), а в колонці 2 — тарифний розряд працівника (5-й). Навпроти 5-го тарифного розряду в колонках 3 — 15 наведені коефіцієнти коригування зарплати за кожним місяцем розрахункового періоду (при розрахунковому періоді менше 12 місяців ураховуємо фактичну кількість відпрацьованих місяців у розрахунковому періоді до виходу у відпустку).

У розрахунковому періоді посадовий оклад підвищувався один раз у вересні 2015 року. Розрахуємо коефіцієнт коригування.

Розмір посадового окладу

Коефіцієнт підвищення

З 1 жовтня 2014 року — 1253 грн.

З 1 вересня 2015 року — 1413 грн.

К = 1,1277 (1413 грн. : 1253 грн.), де 1413 грн. — посадовий оклад у місяці підвищення (вересень 2015 року) і в місяці виходу працівника у відпустку, оскільки підвищення посадових окладів із жовтня 2014 року не було

Отже, у розрахунковому періоді зарплата за жовтень 2014 року — серпень 2015 року коригується на коефіцієнт 1,1277. Розраховані таким чином щомісячні коефіцієнти наведені в таблиці навпроти відповідного місяця розрахункового періоду.

Майте на увазі: коригують виплати, які враховують при обчисленні середнього заробітку. Вони наведені в п. 3 Порядку № 100. Виплати, які не приймаються до розрахунку, містить п. 4 цього Порядку. Наприклад, суму індексації (у тому числі й фіксовану її величину) уключають до розрахунку середнього заробітку (див. лист Мінпраці від 11.06.2007 р. № 371/13/155-07), тому таку виплату у складі зарплати, що бере участь у розрахунку середнього заробітку, коригують на відповідні коефіцієнти.

Важливо! Якщо посадовий оклад працівника збільшився у зв’язку з присвоєнням більш високого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо, зарплату не коригують ( абз. 3 п. 10 Порядку № 100).

Тут мається на увазі, що при проведенні коригування не враховують підвищення окладу в місяці присвоєння більш високого розряду, переведення на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо. Але якщо, крім цього, у розрахунковому періоді посадовий оклад підвищувався згідно з актами законодавства, то зарплату необхідно відкоригувати. Причому коригування здійснюється за коефіцієнтами відповідного місяця розрахункового періоду з урахуванням конкретних тарифних розрядів у таких місяцях (з віднесенням кожної з цих посад до певного тарифного розряду). З прикладами коригування в цих випадках ви можете ознайомитися в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 29, с. 29; 2011, № 16, с. 39.

Нагадаємо: при підвищенні окладів (ставок) коригують не лише відпускні, а й інші виплати, що розраховуються згідно з Порядком № 100 (оплата відряджень, виплата вихідної допомоги та матеріальної допомоги, що виплачується в розмірі середньомісячної заробітної плати, тощо).

Увага! Бюджетні організації зобов’язані дотримуватися вимог п. 10 Порядку № 100. Непроведення коригування заробітної плати є порушенням законодавства про оплату праці.

І ще зверніть увагу на такий момент. Якщо працівнику були виплачені відпускні до набуття чинності Законом № 704 і постановою № 731 (тобто розраховані без застосування коефіцієнтів підвищення посадових окладів), то за дні відпустки, що припадають на вересень та пізніше, проведіть коригування таких відпускних і доплатіть йому отриману суму різниці.

Отже, оскільки підвищення окладів працівників, оплата яких проводиться за ЄТС, згідно зі змінами, унесеними до нормативних документів, відбулося у вересні 2015 року, пропонуємо вашій увазі таблицю коригування при виході у відпустку в період з вересня по грудень 2015 року (див. с. 28).

Нормативні документи

Закон № 704 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 р. № 704-VIII.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Постанова № 110 постанова КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 25.03.2014 р. № 110.

Постанова № 731 — постанова КМУ «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 16.09.2015 р. № 731.

Місяць виходу у відпустку у 2015 році

Тарифний розряд

Коригуючі коефіцієнти за місяцями розрахункового періоду

2014 рік

2015 рік

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Вересень

1

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

2

1,1355*

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

3

1,1437*

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

4

1,1519*

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

5

1,1601*

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

6

1,1879*

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

7

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

8

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

9

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

10

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

11

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

12

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

13

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

14

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

15

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

16

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

17

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

18

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

19

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

20

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

21

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

22

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

23

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

24

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

25

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

* Зверніть увагу: окрім підвищення посадових окладів з 1 вересня 2015 року, протягом розрахункового періоду вересень 2014 року серпень 2015 року для працівників 2 6-го тарифних розрядів було ще одне підвищення зарплати з 1 жовтня 2014 року. Тому заробіток вересня 2014 року необхідно відкоригувати на подвійний коефіцієнт (К = К1 х К2). К1 розраховують діленням окладу, підвищеного в жовтні 2014 року, на оклад, установлений у вересні 2014 року. К2 розраховують аналогічно: ділять новий оклад, підвищений з 1 вересня 2015 року, на оклад, який діяв у жовтні 2014 року — серпні 2015 року. Наприклад, для 2-го тарифного розряду розрахунок буде таким: К1 = 1223 : 1218 = 1,004105; К2 = 1383 : 1223 = 1,130826. Загальний коефіцієнт підвищення (К) дорівнює 1,135468 ≈ 1,1355. Є другий спосіб розрахунку: посадовий оклад, установлений з 1 вересня 2015 року, розділити на оклад, що діяв у вересні 2014 року (1383 грн. : 1218 грн. = 1,1355).

Жовтень

1

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,0000

2

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,0000

3

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,0000

4

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,0000

5

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,0000

6

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,0000

7

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,0000

8

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,0000

9

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,0000

10

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,0000

11

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,0000

12

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

13

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

14

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

15

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,0000

16

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,0000

17

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,0000

18

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,0000

19

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

20

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,0000

21

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,0000

22

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,0000

23

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

24

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,0000

25

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,0000

Листопад

1

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,0000

1,0000

2

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,0000

1,0000

3

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,0000

1,0000

4

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,0000

1,0000

5

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,0000

1,0000

6

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,0000

1,0000

7

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,0000

1,0000

8

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,0000

1,0000

9

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,0000

1,0000

10

——

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,0000

1,0000

11

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,0000

1,0000

12

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

1,0000

13

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

1,0000

14

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

1,0000

15

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,0000

1,0000

16

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,0000

1,0000

17

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,0000

1,0000

18

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,0000

1,0000

19

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

1,0000

20

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,0000

1,0000

21

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,0000

1,0000

22

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,0000

1,0000

23

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

1,0000

24

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,0000

1,0000

25

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,0000

1,0000

Грудень

1

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,1314

1,0000

1,0000

1,0000

2

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,1308

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,1298

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,1287

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,1277

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,1615

1,0000

1,0000

1,0000

7

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,1875

1,0000

1,0000

1,0000

8

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,0000

1,0000

1,0000

9

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,0000

1,0000

1,0000

10

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,0000

1,0000

1,0000

11

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,1883

1,0000

1,0000

1,0000

12

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

1,0000

1,0000

13

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

1,0000

1,0000

14

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

1,0000

1,0000

15

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,0000

1,0000

1,0000

16

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,0000

1,0000

1,0000

17

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,0000

1,0000

1,0000

18

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,0000

1,0000

1,0000

19

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

1,0000

1,0000

20

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,1880

1,0000

1,0000

1,0000

21

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,1878

1,0000

1,0000

1,0000

22

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,1879

1,0000

1,0000

1,0000

23

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,1877

1,0000

1,0000

1,0000

24

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,0000

1,0000

1,0000

25

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,1876

1,0000

1,0000

1,0000

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити