(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
6/9
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Жовтень , 2015/№ 39

Допомога на поховання з ФСС

http://tinyurl.com/y4oc5qvb
До редакції газети «Бюджетна бухгалтерія» надійшов лист від читача з проханням розповісти про порядок призначення, надання та відображення у бухгалтерському обліку допомоги на поховання, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Це прохання ми не залишили без уваги. Відповіді на всі запитання ви знайдете в цій статті.

У яких випадках та хто може претендувати на отримання допомоги на поховання

Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі — ФСС) надає допомогу на поховання в разі смерті застрахованої особи або членів її сім’ї, які перебували на її утриманні (крім пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві).

До членів сім’ї застрахованої особи згідно з ч. 1 ст. 27 Закону № 1105 віднесені її:

1) дружина (чоловік);

2) діти, брати, сестри, онуки, які:

— не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (брати, сестри та онуки — за умови, що вони не мають працездатних батьків);

— є студентами та учнями середніх професійно-технічних училищ і вищих навчальних закладів з денною формою навчання та не досягли 23 років;

3) батько, мати;

4) дід і баба за прямою лінією спорідненості.

Претендувати на отримання допомоги на поховання з ФСС у разі смерті:

— застрахованої особи можуть члени її сім’ї або інші юридичні чи фізичні особи, які фактично здійснили поховання;

члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи, має право така застрахована особа за умови, що вона фактично здійснила його поховання.

Важливо! Член сім’ї застрахованої особи, який на момент смерті мав власне джерело доходу (наприклад, отримував заробітну плату), не вважається таким, що перебував на утриманні. У такій ситуації за отриманням допомоги на поховання застрахована особа, яка поховала члена сім’ї, має звернутися не до свого роботодавця, а до роботодавця члена сім’ї, який помер.

На підставі яких документів призначають

Допомогу на поховання призначають на підставі:

1) копії свідоцтва про смерть застрахованої особи (члена сім’ї застрахованої особи);

2) оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що видається відділом РАГС (оригіналу довідки для отримання допомоги на поховання — якщо держреєстрація смерті проводилася виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради).

Важливо! У витягу, що видається РАГС, зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, на запит якої видано цей витяг. Саме цій особі страхувальник повинен виплатити допомогу на поховання.

А ось у довідці для отримання допомоги на поховання прізвище, ім’я та по батькові особи, яка звернулася за її отриманням, не проставляються. Тому в цьому випадку страхувальник виплачує допомогу на поховання тій особі, яка надала усі необхідні документи для її отримання;

3) довідки з місця проживання члена сім’ї застрахованої особи про те, що член сім’ї, який помер, перебував на утриманні застрахованої особи — якщо застрахована особа отримує допомогу на поховання члена сім’ї. Раніше за такою довідкою можна було звернутися до житлово-експлуатаційної організації (далі — ЖЕО), а за її відсутності — до виконавчого органу ради. Однак сьогодні більшість ЖЕО відмовляють в її видачі, посилаючись на те, що на законодавчому рівні обов’язок надання такої довідки за ними не закріплений. Що робити? Доводити факт перебування члена сім’ї, який помер, на утриманні в судовому порядку. Маючи позитивне рішення суду, комісія (уповноважений) зі соцстрахування нарахує, а ФСС виплатить застрахованій особі допомогу на поховання її члена сім’ї.

Хто призначає, в якому розмірі та де отримувати

Рішення про призначення (відмову у призначенні) допомоги на поховання приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування, створена в установі, де за основним місцем роботи працевлаштована (була працевлаштована) застрахована особа. Строк прийняття — не пізніше дня, наступного за днем звернення ( ч. 3 ст. 32 Закону № 1105). Розмір допомоги на поховання від ФСС на сьогодні становить 2200,00 грн. (див. постанову ФСС від 16.11.2011 р. № 55). Прийняте рішення оформляють протоколом*.

* Форма протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого) наведена в додатку до Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25.

Важливо! Комісія (уповноважений) має право відмовити у призначенні допомоги, якщо за її призначенням звернулися після закінчення 12 календарних місяців, наступних за місяцем, на який припадає дата смерті, зазначена у свідоцтві про смерть**.

** Див. ч. 5 ст. 32 Закону № 1105, лист ФСС від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92.

За місцем роботи за сумісництвом виплата допомоги на поховання не передбачена Законом № 1105.

Для отримання фінансування від ФСС страхувальник заповнює заяву-розрахунок за формою, наведеною в додатку до Порядку № 26 (ср. 025069200), і подає її на розгляд до робочого органу ФСС. Сума допомоги на поховання зазначається на лицьовому боці бланка заяви-розрахунку.

Після того як страхові кошти з ФСС будуть отримані, але не пізніше наступного робочого дня після їх отримання, слід здійснити виплату допомоги на поховання.

А якщо установу, на якій була працевлаштована застрахована особа на день смерті, ліквідовано чи реорганізовано? Тоді допомогу на поховання за страховим випадком, що настав до його ліквідації (реорганізації), виплачує правонаступник.

Правонаступника немає? Допомогу виплатить виконавча дирекція відділення ФСС за місцем узяття на облік ліквідованої установи. Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) установи, організації затверджено постановою правління ФСС від 03.04.2012 р. № 16.

Як оподатковується та відображається у бухгалтерському обліку

Допомога на поховання є неоподатковуваною виплатою. Пояснимо.

Допомога на поховання не входить до фонду оплати праці згідно з п. 3.2 Інструкції № 5 і не зазначена окремо як база для нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) у ст. 7 Закону № 2464. Тому ЄСВ з неї не справляємо.

Допомогу на поховання не обкладаємо:

податком на доходи фізичних осіб на підставі п.п. 165.1.22 ПКУ;

військовим збором (далі — ВЗ) відповідно до п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

У бухгалтерському обліку нарахування допомоги на поховання, що виплачується за рахунок коштів ФСС, відображаємо за дебетом субрахунку 365 «Розрахунки з державними цільовими фондами» і кредитом субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Наприклад, нарахування та виплату допомоги на поховання за страховими випадками страхувальник відобразить так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Нараховано допомогу на поховання

365

675

2200,00

2

Отримано допомогу на поховання від ФСС на спецрахунок

328

365

2200,00

3

Отримано допомогу на поховання до каси установи

301

328

2200,00

4

Виплачено допомогу на поховання

675

301

2200,00

У яких звітах необхідно відобразити

Суму допомоги на поховання, яка виплачена за рахунок коштів ФСС, відображаємо:

— у розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ з реєстраційним номером облікової картки платника податку — одержувача допомоги та ознакою доходу «146». А ось у розділі II форми № 1ДФ допомозі на поховання місця немає, адже там ми відображаємо тільки виплати, що обкладаються ВЗ;

— у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП у рядку 21 розділу I у загальній сумі витрат з початку року і в рядку 4 розділу II (у колонці 3 проставляється кількість виплат, а в колонці 4 — їх загальна сума).

Приклад. У вересні 2015 року установа отримала від ФСС і виплатила дружині працівника, який помер, допомогу на поховання в сумі 2200,00 грн. Її реєстраційний номер облікової картки платника податків — 2754658945.

У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 3 квартал 2015 року установа відобразить виплату допомоги дружині працівника, який помер, так (див. рис. 1):

Рис. 1. Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 3 квартал 2015 року

Припустимо, що у 2015 році установа не виплачувала матеріальне забезпечення за рахунок коштів ФСС. Тоді отримання коштів на виплату допомоги на поховання від ФСС і виплата її дружині працівника, який помер, у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2015 року будуть відображені так (див. рис. 2):

Рис. 2. Фрагмент Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2015 року

Нормативні документи

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Порядок № 26 — Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. № 26.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
допомога на поховання додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті