Як заплатити працівникам за непряму участь у наданні платних послуг

В обраному У обране
Друк
Станкус Тетяна, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2015/№ 35
Яким чином здійснюється оплата праці працівникам, які залучені до надання платних освітніх послуг, а саме: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера та бухгалтера? Чи повинна ця оплата здійснюватись у вигляді доплати або премії? Чи потрібен дозвіл на здійснення такої оплати керівнику та заступнику керівника?

Спочатку нагадаємо, що заклади освіти надають тільки ті види платних послуг, які передбачені Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796.

Основні вимоги щодо надання платних послуг навчальними закладами та визначення їх вартості наведені у Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженому спільним наказом Міносвіти, Мінекономіки та Мінфіну від 23.07.2010 р. № 736/902/758 (далі — Порядок № 736).

Як визначено у п. 2.2 цього Порядку, складовими вартості витрат є:

витрати на оплату праці працівників;

— нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

— безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;

— капітальні витрати;

— індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

При цьому до витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.

При формуванні витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, також можуть враховуватись виплати, що мають заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних освітніх послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначаються виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт.

За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково.

Кількість ставок працівників викладацького складу, що залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів на основі навчальних планів, затверджених окремо для кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета) з урахуванням поділу груп на підгрупи при вивченні окремих дисциплін (предметів) або при виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи (у тому числі при індивідуальній формі навчання), за винятком годин, відведених для самостійної роботи, та з урахуванням установленого співвідношення викладач — студент у вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації.

Кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які враховуються при обчисленні вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією надання платних освітніх послуг замовникам. Для цього використовуються затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені для навчальних закладів різних типів, або штатні розписи навчальних закладів, затверджені у встановленому порядку.

Але якщо з працівниками, які безпосередньо беруть участь у наданні платних послуг все зрозуміло, то щодо працівників, які беруть, так би мовити, непряму участь у наданні платних послуг, у Порядку № 736 зазначено лише таке: «кількість ставок (штатних одиниць) працівників, для яких немає затверджених у встановленому порядку штатних нормативів або які виконують функції із забезпечення діяльності навчального закладу в цілому (автотранспортні підрозділи, планові та бухгалтерські служби тощо), визначається виходячи із затвердженого у встановленому порядку штатного розпису навчального закладу з урахуванням необхідності забезпечення виконання навчальним закладом статутних завдань у повному обсязі».

Як бачимо, у Порядку № 736 немає конкретних відповідей на запитання, що нас цікавить. Як же бути?

Щодо виплати заробітної плати бухгалтеру, який залучений до обліку платних послуг, то перш за все необхідно визначитись, чи доцільно вводити окрему штатну посаду бухгалтера для таких цілей.

Якщо доцільно ввести окрему штатну посаду бухгалтера для розрахунку вартості платних послуг та ведення обліку таких послуг, то оплата праці такого бухгалтера буде визначена як і зарплата іншим працівникам, які безпосередньо надають платні послуги. Тобто така зарплата буде складатись із посадового окладу, надбавок і доплат.

У випадку коли окремо вводити посаду бухгалтера з обліку платних послуг недоцільно і один з бухгалтерів може вести розрахунки за платні послуги поряд зі своїми основними обов’язками, то оплата праці за таку додаткову роботу здійснюється як доплата за суміщення професій (розширення зон обслуговування).

Про це більш докладно йшлось у консультації «Якщо бухгалтер додатково веде облік платних послуг» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 36, с. 27).

Зарплата ж адміністративно-управлінського персоналу враховується у вартості платних послуг у складі накладних видатків.

Нагадаємо: накладні видатки являють собою додаткові видатки до основних видатків на управління, організацію та обслуговування виробництва. Накладні видатки не пов’язані безпосередньо з основним виробництвом товарів або наданням послуг і не входять у вартість матеріалів та оплату праці.

Як саме включити накладні видатки до вартості платних освітніх послуг, було розглянуто на прикладі, наведеному в консультації «Калькуляція платних послуг у закладах освіти» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 21, с. 14).

Що стосується узгодження з вищою за рівнем організацією сум оплати праці керівника та заступника керівника, які будуть включені до вартості платної послуги, то таке узгодження не потрібне.

Більш того, нагадаємо, що нещодавно КМУ постановою «Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» від 05.08.2015 р. № 566 вніс зміни до своєї постанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Так, із п. 4 цієї постанови виключено умову щодо обов’язковості одержання дозволу вищої за рівнем установи для преміювання заступника керівника бюджетної установи.

Отже, керівник бюджетної установи має право самостійно приймати рішення про виплату премій своїм заступникам.

Крім того, тепер керівник може самостійно вирішувати питання щодо встановлення заступникам надбавок, доплат та матеріальної допомоги.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити