Теми статей
Обрати теми

Норми використання бензину на заведення авто

Новіков Костянтин, консультант
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2016/№ 14
Друк
Бюджетною установою від спонсорів отримано автомобіль Daewoo Nexia, на якому встановлено газобалонне обладнання 4 покоління, яке після заведення двигуна на бензині перемикається на газ автоматично. За якими нормами списувати бензин, який витрачається для запуску двигуна автомобіля при тому, що наша установа користується Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Мінтрансу від 10.02.98 р. № 43?

Газобалонні автомобілі можуть використовувати під час роботи такі види газового палива, як зріджений нафтовий газ (ЗНГ) та стиснений природний газ (СПГ).

Найбільш поширеним для використання легковими автомобілями є газобалонне обладнання, яке працює на ЗНГ.

Газобалонне обладнання 4 покоління має систему імпульсного вприскування газоповітряної суміші, яка працює за допомогою окремого блока управління, сполученого з мікропроцесором.

Таке обладнання саме за допомогою блока управління та мікропроцесора перемикає двигун автомобіля після його пуску з бензину на газ автоматично, коли двигун досягне потрібної температури і оборотів, щоб система могла підігрівати холодний газ.

Умовами п.п. 3.4.5 Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Мінтрансу від 10.02.98 р. № 43 (далі — Норми № 43), передбачена можливість використання норм додаткового споживання палива на запуск автомобілів, що працюють на СПГ або ЗНГ.

Такі норми встановлюються у відсотках від значення базової лінійної норми в разі роботи на рідкому паливі на кожний календарний день експлуатації (використання) залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища:

+15 °C та вище — до 0,5 % (для автомобілів із системою впорскування газу, конструкція яких потребує запуску на бензині);

нижче ніж +15 °C до +5 °C включно — до 1 % (для автомобілів із системою впорскування газу, конструкція яких потребує запуску на бензині);

нижче ніж +5 °C до -5 °C включно — до 2 %;

нижче ніж -5 °C та до -10 °C включно — до 3 %;

нижче ніж -10 °C та до -15 °C включно — до 4 %;

нижче ніж -15 °C — до 5 %.

Застосування такого диференційного підходу обумовлено тим, що при зміні температури повітря навколишнього середовища у бік зменшення, збільшується кількість паливно-повітряної суміші, тобто суміші з малим вмістом повітря і збільшеним вмістом бензину, яка необхідна для запуску двигуна. Крім того, після запуску двигуна він ще деякий час працює на збагаченій бензином суміші.

Начебто все просто, проте застосування таких норм додаткового споживання палива дозволяється за умови, що це буде належним чином обґрунтовано і задокументовано записами відповідальних осіб у звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) керівництва установи.

Отже, розглянемо порядок установлення норм додаткового споживання палива на запуск автомобілів, що працюють на СПГ або ЗНГ.

Так, норма додаткового споживання палива застосовується залежно від фактичної середньої температури повітря в межах певного діапазону за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, інших достовірних офіційних джерел або за результатами власних вимірювань, належним чином задокументованих.

Температура, що береться до розрахунків, визначається як середнє значення температури повітря навколишнього середовища для певного звітного періоду експлуатації, в нашому випадку — запуску двигуна автомобіля, який обирається за рішенням керівництва установи.

Для розрахунків може братися значення середньодобової температури, або, в разі потреби, середньої температури за певну частину доби (ніч, ранок, день, вечір), або їх комбінації (наприклад, середня температура за ранок-день або за ранок-день-вечір тощо), що припадає на час експлуатації техніки (запуску двигуна автомобіля).

Середнє значення може бути встановлено на підставі температур на час початку і кінця руху відповідно до записів у дорожніх листах та/або інших звітних документах тощо.

Отже, конкретний порядок врахування кліматичних умов під час розрахунків додаткового споживання палива визначається за рішенням керівництва установи та затверджується відповідним наказом (розпорядженням) по установі.

По-перше, для застосування норми додаткового споживання палива слід визначитись зі звітним періодом експлуатації автомобіля.

Припустимо, що автомобіль Daewoo Nexia (базова лінійна норма — 8,2 л/100 км) використовується для службових поїздок посадових осіб установи з 9:00 до 18:00, що саме і може бути звітним періодом його експлуатації.

Проте, як було зазначено вище, звітний період експлуатації обирається за рішенням керівництва установи, отже, повинен бути визначений у наказі (розпорядженні) по установі.

По-друге, необхідно визначитись із середньою (для звітного періоду експлуатації) температурою повітря в межах певного діапазону.

Так, найбільш прийнятним, на нашу думку, для роботи автомобіля, що використовується для службових поїздок посадових осіб установи, є комбінація середньої температури за певну частину доби, а саме середня температура за ранок-день-вечір, що припадає на час експлуатації автомобіля.

Припустимо, що температура повітря на час експлуатації автомобіля становила на:

— ранок 9:00 — -18 °C;

— день 13:00 — -12 °C;

— вечір 18:00 — -15 °C.

Таким чином, середня температура повітря в межах визначеного діапазону складає -15 °C ((18 + 12 + 15) : 3).

Отже, норма додаткового споживання палива може становити до 4 % від значення базової лінійної норми на кожний календарний день експлуатації і складати 0,33 л (8,2 л х 4 %).

Також середнє значення температури може бути встановлено на підставі температур на час початку і кінця руху автомобіля відповідно до записів у дорожніх листах та/або інших звітних документах тощо.

Припустимо, що температура повітря на час експлуатації автомобіля становила на:

— початок руху 9:00 — -22 °C;

— кінець руху 18:00 — -15 °C.

Таким чином, середня температура повітря в межах визначеного діапазону складає -18,5 °C ((22 + 15) : 2).

Отже, норма додаткового споживання палива може становити до 5 % від значення базової лінійної норми на кожний календарний день експлуатації і складати 0,41 л (8,2 л х 5 %).

Під час здійснення перевезень в інші кліматичні зони, у тому числі за межі України, додаткове споживання палива встановлюється з урахуванням температурних умов початкового і кінцевого (а за потреби і проміжних) пунктів прямування.

За межами України значення температури повітря визначаються за результатами належним чином задокументованих власних вимірювань або за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, метеорологічних служб інших країн, інших достовірних офіційних джерел.

У разі використання власних вимірювань температури керівництво установи призначає відповідальну особу та організовує ведення на постійній основі відповідного журналу.

Рекомендовано використання термометрів із абсолютною похибкою вимірювання температури не більше ±1 °C.

Вимірювання температури здійснюється у місці, захищеному від впливу прямого сонячного проміння, на висоті близько 2 метрів від поверхні землі.

Допускається використання штатного покажчика температури повітря навколишнього середовища (у випадку оснащення ним автомобіля) або переносних термометрів (що надаються водіям) за умови відсутності суттєвих розбіжностей у результатах вимірювання між різними автомобілями (а також відносно стаціонарно встановлених термометрів), що експлуатуються установою в однакових кліматичних умовах (у межах одного населеного пункту або району тощо).

Повинна бути забезпечена відсутність суттєвих розбіжностей між результатами вимірювання та даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби або метеорологічних служб інших країн (у разі здійснення перевезень за межі України).

Суттєвими вважаються розбіжності, які дорівнюють або перевищують 5 °C за значеннями середньої (для звітного періоду експлуатації, що обирається за рішенням керівництва установи) температури повітря та не можуть бути інструментально доведені й обґрунтовані локальними кліматичними умовами.

Якщо установа прийняла рішення щодо використання власних вимірювань температури, можна надати лише одну пораду — за можливості порівнювати дані власних вимірювань температури з даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, наприклад, за допомогою засобів телефонного зв’язку.

Окремо хотілося б розглянути деякі обмеження та умови застосування норм додаткового споживання палива на запуск автомобілів, які передбачені Нормами № 43.

1. Зокрема, під час експлуатації автомобілів на рідкому паливі норма додаткового споживання палива на запуск автомобілів не застосовується. Тобто у разі, якщо в певний період часу (день, тиждень, місяць) автомобіль робив на бензині, то норма додаткового споживання палива на його запуск не може бути застосована.

2. Норма додаткового споживання палива встановлюється за умови наявного факту запуску (запусків) двигуна на рідкому паливі та здійснення подальшого пробігу на газовому паливі відповідно до дорожнього листа та/або іншого звітного документа.

Отже, документально повинно бути підтверджена робота автомобіля в певний період часу виключно на газовому паливі.

3. Конкретне значення норми додаткового споживання палива обирається у регламентованих межах залежно від кількості (частоти) запусків двигуна на звітний (розрахунковий) період. При цьому більші значення обираються для умов експлуатації, що потребують частих запусків, особливо якщо їм передують вимушені довготривалі простої із вимкненим двигуном, та передбачають поїздки на відносно невеликі відстані. В іншому разі обираються мінімально можливі значення норми відповідно до фактичних потреб.

Отже, керівником при затвердженні норм додаткового споживання палива у регламентованих межах слід об’єктивно враховувати специфіку постійної роботи автомобіля.

4. Норму додаткового споживання палива на запуск застосовують у регламентованих межах з урахуванням рекомендацій (обмежень) заводу — виробника автомобіля або газобалонного чи газодизельного обладнання.

5. Інші значення норми додаткового споживання палива для автомобілів, що працюють на СПГ або ЗНГ, а також автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива, можуть бути встановлені в разі потреби головним інститутом Міністерства інфраструктури України ДержавтотрансНДІпроектом на запит (за замовленням) заводів-виробників або підприємств — власників автомобілів, залежно від властивостей палива та особливостей конструкції автомобілів.

Наприкінці зазначимо, що цілком можливі випадки, коли у автомобіля раптово закінчився газ, при цьому необхідно терміново виконувати роботу або їхати на газову станцію заправляти автомобіль. У цьому разі автомобіль певний період часу буде рухатись на бензині, і цей факт необхідно обов’язково задокументувати в подорожньому листі або іншому звітному документі.

Для зручності документування роботи автотранспортних засобів, які мають газове обладнання, радимо розробити власну форму подорожнього листа, в якому б можливо було відображати використання двох видів пального (бензин та газ).

Тим більше що така можливість з’явилась з 16.04.2013 р., із втратою чинності наказом Держкомстату від 17.02.98 р. № 74, яким були затверджені форма та порядок заповнення подорожнього листа.

Нагадаємо: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV передбачено, що в установі мають бути наявні первинні документи на списання паливно-мастильних матеріалів, складені з урахуванням вимог законодавства про реквізити первинних документів. А відповідно до п. 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88, форму первинного документа для обліку роботи транспортного засобу установа може розробити самостійно. При цьому ця форма повинна мати усі обов’язкові реквізити, зазначені в п. 2.4 цього Положення. Самостійно розроблену форму і порядок її використання необхідно затвердити наказом (розпорядженням) керівника установи.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі