Теми статей
Обрати теми

Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році

Кабінет Міністрів України
Постанова від 06.04.2016 р. № 268

Відповідно до пункту 7 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схему посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів згідно з додатком.

2. Надати право керівникам державної служби в державному органі у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

розміри посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (далі — працівники), відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових окладів;

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи — до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за стаж роботи в державних органах;

доплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника (крім обов’язків керівника та заступників керівника самостійного структурного підрозділу) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавка та доплата скасовуються або їх розмір зменшується;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного органу, утвореного у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі;

3) надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника.

3. Надавати працівникам під час надання щорічної відпустки матеріальну допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника.

4. Виплачувати працівникам надбавку у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в державних органах у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України «Про державну службу».

5. Керівникам державної служби в державному органі вжити заходів до виконання пункту 7 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу».

6. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 268

Схема посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів

Найменування посади

Розміри посадових окладів, гривень

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

3620

2585

2326

Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління

3410

2375

2195

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

3205

2270

2068

Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант, документознавець, інспектор та інші:

провідний

2378

2196

1783

I категорії

2259

2089

1773

II категорії

2145

1983

1763

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро

2039

1883

1753

Секретар приймальні судів; секретар керівника; фахівець з інтерв’ювання; старший інспектор; статистик; бібліотекар; відповідальний черговий

1936

1789

1743

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії

1840

1733

1733

Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин

1747

1723

1723

Примітка. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Коментар редакції

Як оплатити працю працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, з 01.05.2016 р.

Передусім зауважимо, що на працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, не поширюється Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889).

Як окреслити коло таких працівників і таким чином відокремити їх від держслужбовців? Для цього спеціально розроблені Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджені постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 271 (далі — постанова № 271, Критерії). Ознайомтеся з постановою на с. 12 цього номера. Що цікаво, у цьому нормативному документі не наведені конкретні посади персоналу з обслуговування держорганів. Замість цього у ньому зазначені лише напрямки діяльності, які вважаються функціями з обслуговування.

Так от, узявши до уваги Критерії, керівники держорганів повинні розробити перелік посад працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, і подати їх на затвердження до Нацагентства з питань держслужби (ч. 4 ст. 3 Закону № 889, п. 2 постанови № 271). Для виконання такого завдання керівникам держорганів відведено один місяць.

Після того як визначилися з посадами працівників, які виконують функції з обслуговування, слід замислитися над оплатою їх праці. У цьому питанні потрібно буде керуватися постановою КМУ «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 268 (далі — постанова № 268). Цей нормативний акт розміщений на с. 13 цього номера.

Далі розглянемо складові зарплати працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування.

Посадовий оклад. Схема посадових окладів працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, наведена в додатку до постанови № 268. Тут представлені посади працівників обслуговуючого персоналу в держорганах.

Заслуговує на увагу такий факт: деякі з посад, зазначені в додатку до постанови № 268, продубльовані в додатку 1 до постанови КМУ від 06.04.2016 р. № 292, в якому представлені розміри посадових окладів для держслужбовців. Наприклад, одночасно вказані постанови містять посаду начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління. Як у таких випадках «розвести» застосування вказаних постанов? Тут потрібно виходити насамперед з обов’язків, прописаних за посадою. Так от, якщо обов’язки за цією посадою включають функції, передбачені Критеріями, то зарплату працівнику, який обіймає таку посаду, слід визначати згідно з постановою № 268, тобто як для працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування.

Що примітно, розміри окладів працівників, які виконують функції з обслуговування, коливаються залежно від юрисдикції держоргану. Посадові оклади до кінця 2016 року залишаються незмінними.

Надбавка за вислугу років. Працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування, мають право на надбавку за стаж роботи в держорганах (п. 4 постанови № 268). За традицією процентний розмір такої надбавки безпосередньо залежить від наявного стажу. Тому звертаємо увагу, що при встановленні надбавки, передбаченої п. 4 постанови № 268, слід ураховувати стаж роботи в держорганах. Крім того, у цьому пункті уточнюється: до розрахунку стажу включаються наявний стаж держслужби та періоди роботи, передбачені ст. 46 Закону № 889.

Для обчислення надбавки за вислугу років необхідно процентний розмір такої надбавки помножити на посадовий оклад. У таблиці наведемо розмір надбавки у відсотках.

Стаж роботи в держорганах та інші періоди роботи згідно з п. 4 постанови № 268

Розмір надбавки, %

Понад 3 роки

10

Понад 5 років

15

Понад 10 років

20

Понад 15 років

25

Понад 20 років

30

Понад 25 років

40

Надбавка за високі досягнення. Ідеться про надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (п.п. 1 п. 2 постанови № 268). Розмір такої надбавки може складати до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за стаж роботи в держорганах.

Доплата за додаткове навантаження. Підміна відсутнього колеги — досить поширене явище. Якщо працівник держоргану, віднесений до обслуговуючого персоналу, виконує функції тимчасово відсутнього колеги, то таке навантаження має бути оплачене. Для цього п.п. 1 п. 2 постанови № 268 передбачена доплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника (крім обов’язків керівника та заступників керівника самостійного структурного підрозділу). Її розмір може досягати до 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.

Важливо: надбавка за високі досягнення та доплата за додаткове навантаження не виплачуються або виплачуються в меншому розмірі в разі, якщо працівник несвоєчасно виконує завдання, погіршення якості його роботи і порушення ним трудової дисципліни.

Премії. Такий вид грошового заохочення може бути виплачений працівникам держорганів, які виконують функції з обслуговування. За що та в яких розмірах? Це має бути зафіксовано в Положенні про преміювання, що діє в держоргані (п.п. 2 п. 2 постанови № 268).

Занадто «розмахуватися» у розмірах премій не варто, адже в наведеному підпункті вказано: премії виплачують за рахунок фонду преміювання держоргану, створеного в розмірі 20 % загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

Допомоги. Працівникам держорганів, які виконують функції з обслуговування, виплачують:

— матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань — у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника. Підкреслимо, що допомогу на соцпобут виплачують у межах фонду оплати праці (п.п. 3 п. 2 постанови № 268);

— матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки — у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника (п. 3 постанови № 268).

Ми розглянули основні нормативні документи, що регламентують організацію та оплату праці працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування. Крапку в цій темі ми не ставимо, оскільки до практичних моментів застосування розглянутих постанов ми повертатимемося ще не одноразово.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі