Теми статей
Обрати теми

Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міністерство соціальної політики України
Наказ від 29.06.2016 р. № 709
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.07.2016 р. за № 939/29069

Відповідно до пункту 13 Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 573, та у зв’язку зі зміною істотних умов праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, зумовлених прийняттям Закону України «Про державну службу», наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Типові структуру і штат обласних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

2) Типові структуру і штат Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

3) Типові структуру і штат районних, міських, районних у містах, районних у місті Києві центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 8 червня 2012 року № 344 «Про затвердження Типових структури і штатів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 948/21260 (із змінами).

3. Управлінню профілактики соціального сирітства (І. Пінчук) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції С. Устименка.

Міністр А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України Р. Качур

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Д. Олійник

Голова СПО об’єднань профспілок Г. Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства соціальної політики України
від 29 червня 2016 року № 709
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 липня 2016 року за № 939/29069

ТИПОВІ СТРУКТУРА І ШТАТ
обласних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

№ з/п

Найменування посади

Кількість штатних одиниць

Адміністративний персонал

1

Директор

1

2

Бухгалтер

1

Усього

2

Відділ методичного забезпечення соціальної роботи

3

Заступник директора — начальник відділу

1

4

Практичний психолог / психолог

2

5

Методист

3

Усього

6

Відділ організаційно-правової роботи

6

Начальник відділу

1

7

Юрист/юрисконсульт

1

8

Провідний фахівець із соціальної роботи

2

9

Фахівець із соціальної роботи I категорії

2

Усього

6

Разом

14

Примітки:

1. У межах установленого фонду заробітної плати до штатного розпису центру можуть бути уведені такі посади: завідувач господарством, діловод, водій автотранспортних засобів (за наявності автомобіля), прибиральник службових приміщень (відповідно до встановлених нормативів), сторож.

2. Директор центру залежно від нагальної потреби може змінювати чисельність відділів в межах граничної чисельності працівників центру за погодженням з керівником місцевого органу виконавчої влади, який затверджує граничну чисельність працівників зазначеного центру.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства соціальної політики України
від 29 червня 2016 року № 709
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 липня 2016 року за № 940/29070

ТИПОВІ СТРУКТУРА І ШТАТ
Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

№ з/п

Найменування посади

Кількість штатних одиниць

Адміністративний персонал

1

Директор

1

2

Бухгалтер

1

Усього

2

Відділ організаційно-правової роботи

3

Начальник відділу

1

4

Юрист/юрисконсульт

1

5

Провідний фахівець із соціальної роботи

2

6

Фахівець із соціальної роботи I категорії

2

Усього

6

Відділ методичного забезпечення соціальної роботи

7

Заступник директора — начальник відділу

1

8

Методист

6

Усього

7

Відділ соціальних послуг

9

Начальник відділу

1

10

Практичний психолог / психолог

2

11

Педагог соціальний / фахівець із соціальної роботи

2

Усього

5

Разом

20

Примітки:

1. У межах установленого фонду заробітної плати до штатного розпису центру можуть бути введені додатково такі посади: діловод, водій автотранспортних засобів (за наявності автомобіля), прибиральник службових приміщень (відповідно до встановлених нормативів), завідувач господарством, сторож.

2. Директор центру залежно від нагальної потреби може змінювати чисельність відділів у межах граничної чисельності працівників центру за погодженням з керівником місцевого органу виконавчої влади, який затверджує граничну чисельність працівників зазначеного центру.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства соціальної політики України
від 29 червня 2016 року № 709
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 липня 2016 року за № 941/29071

ТИПОВІ СТРУКТУРА І ШТАТ
районних, міських, районних у містах, районних у місті Києві центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

№ з/п

Найменування посади

Кількість штатних одиниць

Адміністративний персонал

1

Директор

1

2

Бухгалтер

1

Відділ соціальної роботи

3

Заступник директора — начальник відділу

1

4

Юрисконсульт

1

5

Практичний психолог / психолог

1 штатна одиниця (та по 1 штатній одиниці додатково — до 500 учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та сімей внутрішньо переміщених осіб, які потребують психологічної підтримки, жертв торгівлі людьми)

6

Педагог соціальний фахівець із соціальної роботи

1 штатна одиниця — до 500 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

1 штатна одиниця — до 100 неповнолітніх та молодих осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

1 штатна одиниця — до 7 прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, у яких загальна кількість прийомних дітей і дітей-вихованців не перевищує 35 осіб; до 35 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (для соціально-психологічної адаптації та підготовки до самостійного життя);

1 штатна одиниця — до 1500 осіб із груп підвищеного ризику (для проведення соціально-профілактичної роботи)

7

Фахівець із соціальної роботи

1 штатна одиниця для надання послуг з кризового та екстреного втручання

Примітки:

1. Зазначені типові структура і штат є рекомендованими для органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад.

2. У межах установленого фонду заробітної плати до штатного розпису центру можуть бути введені такі посади: бухгалтер, інспектор з кадрів, водій автотранспортних засобів (за наявності автомобіля), прибиральник службових приміщень (відповідно до встановлених нормативів), сторож.

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Працівники Центрів СССДМ: що змінилося в оплаті праці

Реформа державної служби, яка розпочалася з 01.05.2016 р., не оминула й Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — Центри СССДМ).

Справа в тому, що з набранням чинності новим Законом про держслужбу (Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, далі — Закон № 889) деякі категорії працівників з 1 травня цього року втратили статус державних службовців: посади, які вони обіймали, не входять до переліку посад державної служби. Отже, і вся нова нормативно-оплатна документація, яка прийнята для держслужбовців, не розповсюджується на таку категорію працівників.

Пунктом 7 розд. XІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 передбачено, що умови оплати праці таких осіб (колишніх держслужбовців) визначаються Кабміном і не можуть передбачати зменшення розміру їх зарплати.

Які нормативні акти наразі регулюють оплатні питання для працівників Центрів СССДМ? Які документи ще тільки на стадії проектів і проходять погоджувальну процедуру із зацікавленими міністерствами? Давайте з’ясуємо.

З 01.05.2015 р. керівний склад Центрів СССДМ — уже не держслужбовці

До 01.05.2015 р. значна частина штатних працівників Центрів СССДМ були держслужбовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування (далі — ОМС).

Так, згідно з розпорядженням КМУ від 18.01.2003 р. № 9-р* працівників системи Центрів СССДМ (директорів та їх заступників, начальників відділів і їх заступників, завідувачів секторів — головних бухгалтерів, спеціалістів) відносили до відповідних категорій посад: з 4-ї по 7-му категорію — для посад державної служби та з 5-ї по 7-му категорію — для посад в ОМС.

* На момент підготовки номера до друку це розпорядження КМУ не втратило чинність. — Прим. ред.

Із набранням чинності Законом № 889 з 1 травня 2016 року концептуально змінено підходи до визначення державної служби. Зокрема, не вписуються в рамки професійної держслужби (інституту держслужби) по-новому і посади директорів та начальників відділів Центрів СССДМ**. Тобто працівники, що обіймали такі посади, з 01.05.2016 р. позбавлені статусу держслужбовців.

** Втратили статус держслужбовців і інші працівники підприємств та організацій, засновниками яких є органи державної влади, а саме: працівники Центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. — Прим. ред.

Зауважимо: відповідно до п. 1 Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 р. № 573, Центр СССДМ — спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Отже, соціальна направленість діяльності таких закладів не пов’язана безпосередньо із виконанням функцій щодо забезпечення діяльності держави, тому Законом № 889 колишні держслужбовці Центрів СССДМ виведені за межі держслужби.

Втрата статусу держслужбовця — зміна істотних умов праці

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування роз’яснив***, що для осіб, які відповідно до Закону № 889 з 01.05.2016 р. з категорії держслужбовців переходять у категорію працівників-недержслужбовців (наприклад, обслуговуючого персоналу держорганів), відбуваються зміни в організації виробництва і праці, під час яких змінюються істотні умови праці ( ст. 32 Кодексу законів про працю України, далі — КЗпП). Про зміну істотних умов праці працівника потрібно попередити не пізніше ніж за два місяці ( ч. 3 ст. 32 КЗпП).

*** Роз’яснення «Щодо застосування деяких положень Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII в частині порядку оформлення втрати статусу державного службовця окремими категоріями працівників державних органів у зв’язку з набранням чинності цим Законом з 1 травня 2016 року» розміщене на офіційному веб-порталі Верховної Ради України (rada.gov.ua) 25.04.2016 р. — Прим. ред.

Беручи до уваги положення ч. 3 ст. 22 Конституції України щодо недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, Комітет вважає, що на період попередження цієї категорії працівників оплата їх праці, пільги, гарантії, компенсації, а також зобов’язання, які вони мали у зв’язку з наявністю статусу державного службовця, мають бути за ними збережені відповідно до законодавства, що діяло до 1 травня 2016 року.

Тобто в період попередження (до закінчення строку попередження про зміни в організації виробництва і праці) за такими працівниками зберігаються умови оплати праці, визначені відповідно до Закону № 3723*.

* Мова йде про попередній Закон про держслужбу — Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-ХII.

Увага! Для оплати періоду переходу на нові умови щодо екс-держслужбовців за Законом № 889 використовуємо такий підхід: упродовж двох місяців від дати повідомлення про згадані зміни або меншого строку, якщо працівники погодяться на ці зміни (про що подадуть відповідну заяву), за ними зберігаються всі умови та гарантії, установлені до 01.05.2016 р.

У разі якщо працівник не згоден продовжити роботу в держоргані на нових умовах, то в загальному випадку в останній день двомісячного строку з дня попередження його звільняють на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги в розмірі не нижче середньомісячного заробітку.

Керівні працівники Центрів СССДМ: перехід на ЄТС-оклади

Урядом визначено, що нові умови оплати праці для колишніх держслужбовців — керівних працівників Центрів СССДМ визначатимуться за основоположною постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298).

Для цього постановою КМУ від 22.07.2016 р. № 462 (далі — постанова № 462) (набула чинності 29.07.2016 р., див. с. 3 цього номера), по-перше, додаток 2 до постанови № 1298 доповнили розд. XXXIV, який визначає діапазон тарифних розрядів за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС) для директорів та начальників відділів Центрів СССДМ залежно від їх рівня:

Посада

Діапазон розрядів за ЄТС

XXXIV. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1. Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, мм. Києва та Севастополя

Директор

16 — 18

Начальник відділу

14 — 15

2. Районні, міські, районні у містах

Директор

14 — 15

Начальник відділу

13 — 14

Це означає, що з переходом на нові умови оплати праці посадові оклади таких керівників визначатимуться за ЄТС. Наприклад, станом на 01.08.2016 р. для директора районного Центру СССДМ посадовий оклад складе відповідно 2868 грн. (14-й розряд) або 3057 грн. (15-й розряд).

По-друге, п. 2 постанови № 462 застережено спеціальну норму щодо недопущення зниження зарплати працівників Центрів СССДМ у зв’язку з переходом на нові умови оплати праці на займаній посаді.

Важливо! У разі зменшення зарплати (без премії) працівнику виплачується різниця між заробітною платою (без премії), встановленою до набрання чинності постановою № 462, і заробітною платою (без премії), визначеною за новими умовами оплати праці.

По-третє, Мінсоцполітики у місячний строк має розробити і затвердити за погодженням з Мінфіном конкретні умови оплати праці працівників Центрів СССДМ відповідно до ЄТС з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи (п. 3 постанови № 462).

На даний час Мінсоцполітики підготувало проект наказу, яким заплановано визначати умови оплати праці працівників Центрів СССДМ відповідно до наказу «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування» від 18.05.2015 р. № 526 (до цього наказу будуть внесені зміни). Цей нормативний документ сьогодні в установленому порядку проходить погоджувальну процедуру.

Нагадаємо: на сьогодні оплатні умови* для працівників Центрів СССДМ регламентовано наказом Мінпраці «Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» від 05.04.2006 р. № 104.

* Останнє підвищення на 25 % посадових окладів працівників-держслужбовців Центрів СССДМ відбулося з 01.12.2015 р. відповідно до наказу Мінсоцполітики від 30.12.2015 р. № 1264. — Прим. ред.

Нові Типові штати та структура для Центрів СССДМ

У зв’язку зі зміною істотних умов праці працівників Центрів СССДМ, зумовлених прийняттям Закону № 889, Мінсоцполітики наказом від 29.06.2016 р. № 709 (набуде чинності з дня офіційного опублікування, див. с. 3 цього номера) затвердило нові Типові структуру і штати Центрів СССДМ.

З набуттям чинності цим наказом документ-попередник (наказ Мінсоцполітики від 08.06.2012 р. № 344) втратить чинність.

Оновлена структура та штати визначені окремо для Центрів СССДМ:

— обласних;

— Київського міського;

— районних, міських, районних у містах, районних у місті Києві.

Серед головних структурно-штатних новацій для Центрів СССДМ виділимо такі.

Ліміт для штату. Скоротили граничну чисельність штатних працівників до 20 одиниць для Київського міського (раніше було 22) і до 14 одиниць для обласних (раніше коливалась від 17 до 19 залежно від груп областей) Центрів СССДМ.

Для всіх інших Центрів прописали, що встановлені типові структури і штат є рекомендованими для ОМС, об’єднання територіальних громад.

Нові посади. У структурі обласних та Київського міського Центрів:

— заступник директора Центру буде також і начальником відділу методичного забезпечення соціальної роботи: відтепер буде подвійна посада «заступник директора — начальник відділу»;

— передбачено лише 1 штатну одиницю бухгалтера. При цьому ліквідували фінансово-економічний сектор разом із посадами «завідувач сектору — головний бухгалтер», «головний спеціаліст — бухгалтер», «провідний спеціаліст — бухгалтер» (були із статусом держслужби);

— посада «юрист/юрисконсульт» (1 одиниця) замінить посаду «головний спеціаліст — юрисконсульт» (була із статусом держслужби);

— з’явились посади методистів відділів методичного забезпечення соціальної роботи (замість посад головних та провідних спеціалістів, які вважалися посадами держслужби);

— передбачено по 2 штатних одиниці практичного психолога / психолога;

— у відділі організаційно-правової роботи передбачено 4 штатних одиниці фахівців із соціальної роботи (2 — провідних та 2 — І категорії) замість відповідних посад спеціалістів (були із статусом держслужби);

— у штаті відділу соціальних послуг Київського міського Центру (раніше такого відділу тут не було) передбачено 2 штатних одиниці педагога соціального / фахівця із соціальної роботи.

Посадові нормативи. Для районних, міських, районних у містах, районних у місті Києві Центрів СССДМ:

— ситуація з бухгалтером та юрисконсультом буде аналогічною з обласними Центрами: по 1 штатній одиниці замість посад «головний спеціаліст — бухгалтер» та «провідний спеціаліст — юрисконсульт» відповідно. У таких закладах заступник директора Центру буде також і начальником відділу соціальної роботи: подвійна посада «заступник директора — начальник відділу»;

— у відділі соціальної роботи ліквідували посади головних, провідних та спеціалістів І категорії (були посадами держслужби);

змінено критерії для визначення нормативної чисельності для посади «педагог соціальний / фахівець із соціальної роботи». Установлено, що чисельність таких штатних посад буде залежати від кількості «особливого» контингенту:

• сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

• неповнолітніх та молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

• прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, у яких загальна кількість прийомних дітей і дітей-вихованців не перевищує 35 осіб;

• дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (для соціально-психологічної адаптації та підготовки до самостійного життя);

• осіб із груп підвищеного ризику (для проведення соціально-профілактичної роботи);

— у кожному Центрі додатково передбачено 1 штатну одиницю фахівця із соціальної роботи для надання послуг з кризового та екстреного втручання.

Раніше діючі штати встановлювали чисельність фахівців із соціальної роботи лише виходячи з кількості міського та сільського населення.

Також додамо, що в межах установленого фонду заробітної плати до штатного розпису усіх Центрів можуть бути введені додатково такі посади: водій автотранспортних засобів (за наявності автомобіля), прибиральник службових приміщень (відповідно до встановлених нормативів), сторож.

У доповнення до цього переліку також в межах фонду оплати праці Центрів СССДМ можуть бути введені посади:

— бухгалтера, інспектора з кадрів — у районних, міських, районних у містах, районних у місті Києві;

— завідувача господарства, діловода — в обласних;

— діловода — у Київському міському.

Оновлені штатні нормативи, на відміну від документа-попередника, не передбачають додаткове введення посад завідувача копіювально-розмножувального бюро та касира.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці у бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі