Теми статей
Обрати теми

Щодо інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним

Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2016/№ 5
Друк
Лист від 15.01.2016 р. № 3302-06/906-06

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як Уповноважений орган, який відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) щорічно до 20 січня оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, повідомляє.

Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Виходячи зі змісту частини першої та другої статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника або може прийняти рішення про відмову учаснику та відхилити пропозицію конкурсних торгів у випадках, визначених у цій статті Закону.

Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Ураховуючи викладене, оскільки положеннями статті 17 Закону на Мінекономрозвитку покладено обов’язок поінформувати шляхом оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу про перелік наявних відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, воно звернулось до Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та Державної фіскальної служби України із запитами щодо функціонування таких реєстрів, що можуть містити інформацію, указану у частинах першій та другій статті 17 Закону.

Так, Міністерство юстиції України листом від 23.11.2015 р. № 25677-0-26-15/8.4 повідомило наступне.

Щодо відкриття відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

З 01 жовтня 2015 року змінено порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців зазначаємо, що до 01 жовтня 2015 року органи державної влади у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, одержували відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що не є відкритими для доступу на офіційному веб-сайті розпорядника зазначеного реєстру, у вигляді витягу, довідки, даних в електронному вигляді. Витяг та/або довідка на письмовий запит органу державної влади надавались державним реєстратором на бланку встановленого зразка, що підписувались ним і засвідчувались його печаткою.

При цьому виписки, витяги, довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» мають однакову юридичну силу.

З 01 жовтня 2015 року був передбачений єдиний механізм для отримання посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до цього реєстру.

Також у сфері державної реєстрації бізнесу запроваджено відкритий доступ через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування, а також отримання інформації у формі витягу, довідки, виписки.

З метою вдосконалення процедури надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Мін’юстом запроваджено такі електронні сервіси, як:

надання у режимі реального часу електронних виписок, витягів та довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців через офіційний сайт Міністерства юстиції;

надання протягом 24 годин електронних виписок, витягів та довідок через Реєстраційний портал з використанням електронного цифрового підпису державного реєстратора.

Щодо відкриття відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

На сьогодні на офіційному сайті Міністерства юстиції функціонує кабінет електронних сервісів, на якому можна в режимі онлайн отримати відомості з державних реєстрів Міністерства юстиції України.

Зокрема, за допомогою вказаного ресурсу можна отримати відомості із Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства.

Порядок формування, ведення й користування Єдиним реєстром підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також порядок надання відомостей з нього встановлено наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство», зареєстрований у Міністерстві юстиції 19 вересня 2011 року за № 1106/19844.

Щодо відкриття відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Відповідно до Закону України від 14 травня 2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики», починаючи з 1 січня 2014 року Міністерством юстиції України забезпечується оприлюднення на офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мін’юсту підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення, починаючи з 1 січня 2014 року.

З цією метою між Міністерством юстиції України та Державною судовою адміністрацією України узгоджений механізм оперативного обміну відомостями про прийняті судовими органами України рішення у справах про корупційні правопорушення і про набрання такими рішеннями законної сили.

Розміщення (оновлення) інформації на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції здійснюється протягом трьох робочих днів з дня внесення відповідної інформації до вищезазначеного Реєстру.

До того ж Мін’юст листом від 19.11.2015 р. № 12586-0-4-15/8.2 на виконання пунктів 3, 4 доручення Прем’єр-міністра України від 13 жовтня 2015 року № 39962/1/1-15 до Закону України від 15 вересня 2015 року № 679-VIII «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» повідомляє наступне.

26 квітня 2015 року введено у дію Закон України «Про запобігання корупції», частиною першою статті 59 якого передбачено, що відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство).

З метою реалізації вказаних норм цього Закону Національним агентством після початку його функціонування буде затверджено положення про зазначений реєстр, а також порядок його формування та ведення.

При цьому до початку ведення цього Єдиного державного реєстру Міністерство юстиції продовжує здійснювати повноваження щодо забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171).

Водночас на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції в розділі «Новини» банера «Антикорупційна політика» (http://old.minjust.gov.ua/50655) розміщено правові позиції щодо особливостей застосування антикорупційного законодавства в частині отримання відомостей про відсутність/наявність фізичної або юридичної особи в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також у разі надходження до Міністерства юстиції звернень із вказаних питань надаються відповідні роз’яснення.

Поряд з цим, Міністерство внутрішніх справ України у листі від 09.09.2015 р. № 16/4-4701 поінформувало щодо можливості отримання довідок про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів для осіб, які приймають участь у процедурі державних закупівель.

Повідомляється, що система обліку, яка склалася на теперішній час, не дозволяє забезпечити повної автоматизації внаслідок несвоєчасного та неповного надходження до МВС облікових документів з органів досудового слідства, судів та пенітенціарної служби. Оскільки порушене питання стосується персональних даних, то отримання довідки безпосередньо суб’єктом та подання її за місцем вимоги є одним із дієвих механізмів як додаткової перевірки достовірності відомостей, так і реалізації законодавства в сфері інформації та захисту персональних даних, що не зачіпає права і свободи громадян в частині поширення відомостей відносно їх третім особам.

З огляду на вище викладене, до введення Державного реєстру осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності, розшукуються, засуджені та відбувають покарання, створення якого передбачається впродовж 2016 — 2017 років, МВС не може відмовитися від практики оформлення довідок громадянам.

У свою чергу, Державна фіскальна служба України листом від 19.11.2015 № 26615/5/99-99.23-01-16 щодо надання інформації про наявність довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів у відкритому доступі повідомляє, що Порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1842/24374 (далі — Порядок № 567).

Відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку № 567 довідку у паперовому вигляді платник податків або його законний чи уповноважений представник отримує безпосередньо в органі доходів і зборів, до якого було подано заяву про отримання Довідки.

Необхідність у підтвердженні відсутності заборгованості з податків перед бюджетом довідкою вимагається нормативно-правовими актами, які передбачають отримання таких довідок платниками податків з метою їх подальшого надання іншим органам/суб’єктам, що уповноважені на надання фінансової підтримки (компенсації, дотації), проведення закупівель за державні кошти, виділення бюджетного фінансування тощо.

Крім того, на головній сторінці веб-порталу ДФС розміщено електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», за допомогою якого можна безоплатно перевірити статус перебування окремого платника податків на обліку в органах державної фіскальної служби та фактичний стан розрахунків такого платника податків з бюджетом. Скористатися такою податковою послугою можуть будь-які запитувачі — як органи державної влади та місцевого самоврядування, так і фізичні та юридичні особи.

Такий податковий сервіс створено відповідно до вимог Закону України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657 та статті 74 Податкового кодексу України, що містить інформацію вільного доступу, яка не має статусу забороненої для розголошення.

При цьому на сьогодні зазначений податковий сервіс не є державним реєстром, у якому б розміщувалися всі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами державної фіскальної служби, оскільки вказані довідки видаються платникам податків безпосередньо. Крім того, створення такого єдиного державного реєстру не передбачено чинним законодавством.

З огляду на викладене зазначаємо, що замовники у відповідності до статті 17 Закону встановлюють вимогу про надання учасниками інформації у довільній формі щодо пунктів 11, 3, 4, 5, 9 частини першої та пунктів 1, 2, 3 частини другої цієї статті Закону. Натомість наявність підстав для відмови в участі у торгах, визначених у пунктах 2, 7, 8 частини першої статті 17 Закону, перевіряється замовником у вищезазначених єдиних державних реєстрах.

При цьому наявність підстав для відмови в участі у торгах, передбачених у пунктах 1, 6 частини першої статті 17 Закону, визначається замовником самостійно.

Разом з тим для переможців торгів згідно із частиною третьою статті 17 Закону рекомендуємо установлювати вимогу про надання таких документів:

— документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 11 частини першої статті 17 Закону (копію антикорупційної програми та копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи);

— документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 4 або 5 частини першої статті 17 Закону (довідка про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів) за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом;

— документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 1 частини другої статті 17 Закону (довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом.

Довідково: посилання на офіційні веб-сторінки за адресою у мережі Інтернет

https://usr.miniust.gov.ua/ua/freesearch

http://corrupt.informiust.ua/

https://kap.miniust,gov.ua/

Директор департаменту регулювання державних закупівель Мінекономрозвитку України О. Стародубцев

Коментар редакції

Мінекономрозвитку про відкриті державні реєстри, до яких є вільний доступ

Під час проведення закупівель товарів, робіт чи послуг замовники не повинні вимагати від учасників інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, до яких є вільний доступ.

У свою чергу, оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, до яких є вільний доступ, Уповноважений орган з питань закупівель, тобто Мінекономрозвитку, щорічно до 20 січня на своєму веб-порталі. Саме такі вимоги передбачені абз. 3 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (далі — Закон).

Для того щоб реалізувати такий обов’язок, Мінекономрозвитку звернулось до Мінюсту, МВД та ДФС із запитами щодо функціонування таких реєстрів, що можуть містити інформацію, визначену в ч. 1 та 2 ст. 17 Закону. Узагальнена відповідь на ці запити й наведена в листі Мінекономрозвитку, що коментується.

Далі у таблиці покажемо, яку інформацію можуть отримати замовники у відкритих єдиних державних реєстрах, до яких є вільний доступ.

Відкриті державні реєстри, до яких є вільний доступ

Особливості отримання інформації з реєстрів

Мінюст (minjust.gov.ua)

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР)

Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних). Лише у випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV, за надання відомостей стягується плата. Порядок надання відомостей з ЄДР, перелік додаткових відомостей, до яких надається безоплатний доступ через портал електронних сервісів, зміст виписки та витягу визначені в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затвердженому наказом Мінюсту від 31.03.2015 р. № 466/5. ЄДР розміщено в мережі Інтернет за адресою: usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Також на сайті Мінюсту працюють кабінети електронних серверів, на яких можна отримати відомості з ЕДР. Такі сервери розміщено в мережі Інтернет за адресою: kap.miniust.gov.ua

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Такий реєстр містить інформацію про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства, про стан провадження у справі про банкрутство, про реєстр вимог кредиторів та інші дані, які отримані від арбітражних керуючих та господарських судів, а також відомості, які є результатом здійснення державним органом з питань банкрутства визначених законодавством повноважень. Порядок формування, ведення й користування Єдиним реєстром підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також порядок надання відомостей з нього затверджено наказом Мінюсту від 15.09.2011 р. № 3018/5

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Містить відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, що набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення. Повноваження щодо забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, належить, зокрема, Національному агентству з питань запобігання корупції. Але досі положення про зазначений реєстр не затверджено. Тому до початку ведення цього Єдиного державного реєстру Мінюст продовжує здійснювати повноваження щодо забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Такий реєстр розміщено в мережі Інтернет за адресою: corrupt.informjust.ua

У свою чергу, МВС проінформувало про те, що довідку про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, для осіб, які приймають участь у процедурі державних закупівель, надають за особистими зверненнями громадян територіальні підрозділи МВС за місцем останнього постійного мешкання цих громадян з урахуванням вимог ст. 5, 89, 108 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

Зазначимо, що така довідка надається на бланку встановленого зразка за підписом керівника та засвідчується печаткою підрозділу з її обов’язковою реєстрацією згідно з п. 9.9 Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України, затвердженої наказом МВС від 23.08.2002 р. № 823/188 (ср. ). Таким чином, належним підтвердженням відсутності притягнення до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення є Довідка про відсутність чи наявність судимості за формою ІП-1.

Також ДФС роз’яснила, що довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів видають згідно з Порядком видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженим наказом Міндоходів від 10.10.2013 р. № 567. Таку довідку видають безпосередньо платнику податків. Хоча на головній сторінці веб-порталу ДФС розміщено електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», за допомогою якого можна безоплатно перевірити статус перебування окремого платника податків на обліку в органах ДФС та фактичний стан розрахунків такого платника податків з бюджетом. Скористатися такою податковою послугою можуть будь-які запитувачі — як органи державної влади та місцевого самоврядування, так і фізичні та юридичні особи.

Але зазначений податковий сервіс не є державним реєстром, у якому б розміщувалися всі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами ДФС, оскільки вказані довідки видаються платникам податків безпосередньо.

Крім того, у листі, що коментується, Мінекономрозвитку навело перелік документів, які рекомендують замовникам вимагати від переможців процедури закупівлі. Радимо звернути увагу на ці документи. До речі, дізнатися детальніше про підстави для відмови учаснику в участі в торгах, які з урахуванням внесених змін передбачено Законом, та способи документального підтвердження відсутності таких підстав можна зі статті «Освоюємо новації у держзакупівлях, або «Продовжуємо танці з бубнами» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 40, с. 21).

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі