ЄСВ-звіт: відображаємо сторнування грудневої зарплати

Боршовська Валентина, заступник директора Департаменту — начальник відділу персонального обліку, інформаційних систем і мереж
У січні 2016 року працівниці установи нарахували зарплату за січень у сумі 1850 грн. (ЄСВ у частині нарахувань — 407 грн.). Крім цього, були нараховані лікарняні за період хвороби з 21 по 31 грудня 2015 року в сумі 723,25 грн. (ЄСВ у частині нарахувань —159,12 грн.), а також відсторновано надміру нараховану зарплату за 9 робочих днів грудня 2015 року через хворобу в сумі 782,61 грн. Також було відсторновано нарахований та утриманий ЄСВ у сумі 284,09 (782,61 грн. х 36,3 %) і 28,17 грн. (782,61 грн. х 3,6 %) відповідно. Як відобразити відсторновані суми зарплати та нарахованого/утриманого ЄСВ за грудень 2015 року у Звіті за формою № Д4?

Особливістю заповнення Звіту за формою № Д4 за січень 2016 року є те, що Звіт подається за формою, яку використовували раніше (форма, затверджена наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435) та яка продовжує діяти і сьогодні. Отже, нової, повністю адаптованою під зміни, що відбулися з 1 січня 2016 року, форми Звіту поки що немає. Тому важливо в умовах правил обкладення ЄСВ, що змінилися, правильно відобразити нараховану суму ЄСВ у Звіті за формою № Д4.

Як же правильно відобразити у Звіті за формою № Д4 суму відсторнованої зарплати і, відповідно, суму відсторнованого раніше нарахованого на неї ЄСВ (нарахування — 36,3 %, утримання — 3,6 %)? Розбираємося.

Розпочнемо з відображення зазначених сум у таблиці 6 ЄСВ-звіту.

Таблиця 6 ЄСВ-звіту. Насамперед в таблиці 6 ЄСВ-звіту потрібно відобразити суми нарахованої за січень 2016 року зарплати, а також суми нарахованого на неї ЄСВ. Суму зарплати за січень 2016 року відображайте в графах 17 і 18, а суму нарахованого ЄСВ — у графі 21. Графу 20 не заповнюйте, оскільки утримання ЄСВ немає. Решту граф заповнюйте у звичайному порядку.

А як же відобразити в таблиці 6 ЄСВ-звіту відсторновану суму зарплати? Подивимося, що зазначено із цього приводу в Порядку № 435.

Згідно з п. 9 розд. IV цього Порядку, якщо нарахування зарплати здійснюється за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої зарплати включаються до зарплати місяця, в якому були проведені такі донарахування. Як бачимо, тут ідеться про донарахування суми зарплати, а не про її сторнування.

Водночас далі зазначено, що від’ємні значення сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускаються тільки:

— при відображенні сум перерахунків зарплати (доходу), пов’язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, і допомоги по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах;

— при відображенні сторнованих сум відпускних і допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах.

Отже, Порядком № 435 визначено, що в разі сторнування зарплати за минулий період у зв’язку з уточнення кількості відпрацьованого часу через хворобу допускається відображення сум нарахованої зарплати зі знаком «мінус».

Тому суми відсторнованої зарплати за грудень 2015 року (782,61 грн.) відображайте в таблиці 6 Звіту за формою № Д4 окремим рядком зі знаком «мінус» у графах 17 і 18, а утриманий (28,17 грн.) і нарахований (284,09 грн.) ЄСВ у графах 20 і 21 відповідно. У графі 11 вкажіть місяць і рік, за який проводиться коригування (у нашому випадку — 12.2015).

У свою чергу, вся сума лікарняних, які нараховані в січні 2016 року, але припадають на грудень 2015 року, обкладатиметься за ставкою ЄСВ, що діє на момент нарахування, тобто 22 % у частині нарахувань, і не утримуватиметься ЄСВ за ставкою 2 %. Тому в таблиці 6 ЄСВ-звіту інформацію про нараховані суми лікарняних і нарахованого на них ЄСВ відображайте в окремому рядку із зазначенням у графі 11 місяця та року, за який вони нараховані (у наведеному в запитанні випадку — «12.2015»). У графі 9 вкажіть код категорії застрахованої особи — «29». Суму лікарняних покажіть у графах 17 і 18 таблиці 6 ЄСВ-звіту, а нарахований ЄСВ — у графі 21.

А ось у графі 20 проставте прокреслення (якщо заповнюєте вручну) або не заповнюйте (якщо заповнюєте за допомогою автоматизованої програми). Оскільки ЄСВ не утримують з нарахованого після 01.01.2016 р. доходу, його суму не відображають у графі 20 таблиці 6 Звіту за формою № Д4.

Усі відображені дані в таблиці 6 потраплять до відповідних рядків таблиці 1 ЄСВ-звіту. До яких саме, читайте далі.

Таблиця 1 ЄСВ-звіту. Загальні правила відображення даних у таблиці 1 ЄСВ-звіту такі. Незважаючи на єдину ставку ЄСВ для всіх видів доходу, рядки таблиці 1 Звіту за формою № Д4 потрібно заповнювати в розрізі всіх наявних у таблиці 1 видів доходу: рядки 1 (1.1 — 1.5), рядки 2 (2.1 — 2.5)*. Те саме стосується і суми нарахованого ЄСВ (рядки 3, 3.1 — 3.5).

* Див. також консультацію на с. 19 цього номера. — Прим. ред.

Оскільки ЄСВ не утримують з нарахованого доходу, його суму не відображають і в рядках 5, 5.1 — 5.6 таблиці 1. Не вказують в рядках 4, 4.1 — 4.4 таблиці 1 Звіту з ЄСВ і нарахований дохід, з якого справляють ЄСВ.

Як бачимо, занести дані щодо нарахованих у січні 2016 року зарплати та лікарняних, і ЄСВ, нарахованого на їх суму, буде нескладно.

А куди ж потраплять дані про сторновану зарплату і нарахований/утриманий з неї ЄСВ?

Оскільки на надміру нараховану зарплату за грудень 2015 року був нарахований ЄСВ (36,3 %) і з неї утриманий ЄСВ (3,6 %), то суму відсторнованої зарплати потрібно відобразити у таблиці 1 ЄСВ-звіту як у частині нарахувань, так і в частині утримань.

Так, сума відсторнованої зарплати за грудень 2015 року зменшить загальну суму нарахованої зарплати — рядки 1, 1.1, 2, 2.1, 2.1.2. Отже, сума нарахованого ЄСВ на відсторновану зарплату зменшить загальну суму нарахованого ЄСВ (рядки 3, 3.1, 3.1.2).

Для відображення сторнування утриманої суми ЄСВ за надміру нарахованою зарплатою, спочатку потрібно суму відсторнованої зарплати відобразити в рядках 4, 4.1.1 зі знаком «мінус». А саму суму ЄСВ, утриману з такої відсторнованої зарплати, покажіть у рядках 5, 5.1 також зі знаком «мінус». Значення рядка потрапить до підсумкового рядка 8 таблиці 1.

Давайте за умовами запитання заповнимо таблиці 1 і 6 ЄСВ-звіту (див. рис. 1 і 2 на с. 28 — 29).

<...>

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

№ з/п

Назва показника

Сума (грн)

1

2

3

1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

1790,64

1.1

сума нарахованої заробітної плати

1067,39

1.2

сума винагород за договорами цивільно-правового характеру

1.3

сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця

1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, усього, у тому числі:

723,25

<...>

2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5)

1790,64

2.1

Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6 + р. 2.1.7)

1067,39

2.1.1

роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 — 49,7 %)

2.1.2

бюджетними установами (36,3 %)

1067,39

<...>

2.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р. 2.3.1 + р. 2.3.2 + р. 2.3.3 + р. 2.3.4)

723,25

2.3.1

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі 33,2 %

723,25

<...>

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5)

282,03

3.1

на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6 + р. 3.1.7)

122,91

3.1.1

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76 — 49,7 %) х коефіцієнт)

3.1.2

на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами ((р. 2.1.2 х 36,3 %) х коефіцієнт)

122,91

<...>

3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 3.3.1 + р. 3.3.2 + р. 3.3.3 + р. 3.3.4)

159,12

3.3.1

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3.1 х 33,2 % х коефіцієнт)

159,12

<...>

4

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, з якої утримано єдиний внесок, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 + р. 4.4)

-782,61

4.1

Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)

-782,61

4.1.1

осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)

-782,61

<...>

5

Утримано єдиний внесок, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5 + р. 5.6)

-28,17

5.1

р. 4.1.1 х 3,6 %

-28,17

<...>

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, усього (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)

253,86

у тому числі

8.1

р. 3.1.1 + р. 3.5.1 + р. 6.1.1 + р. 6.1.9 - р. 7.1.1 - р. 7.1.9 (36,76 — 49,7 %)

8.2

р. 3.1.2 + р. 3.5.2 + р. 6.1.2 + р. 6.1.10 - р. 7.1.2 - р. 7.1.10 (36,3 %)

122,91

<...>

8.8

р. 3.1.7 + р. 3.2.3 + р. 3.3.1 + р. 3.4.1 + р. 3.5.4 + р. 3.5.5 + р. 6.1.8 + р. 6.1.13 - р. 7.1.8 - р. 7.1.13 (33,2 %)

159,12

8.9

р. 5.1 + р. 6.3.1 - р. 7.3.1 (3,6 %)

-28,17

<...>

Рис. 1. Фрагмент заповнення таблиці 1 Звіту за формою № Д4 за січень 2016 року

img 1

Рис. 2. Фрагмент заповнення таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за січень 2016 року

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі