Чи бути «спецфондівській» премії в розрахунку «загальнофондівських» відпускних

В обраному У обране
Друк
Станкус Тетяна, заступник головного редактора газети «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2016/№ 25
Чи можна за рахунок коштів загального фонду кошторису виплатити відпускні, під час розрахунку яких урахована премія, виплачена за кошти спеціального фонду кошторису? Чи не буде це порушенням бюджетного законодавства?

Ні, не можна. Видатки загального і спеціального фондів мають бути чітко розмежовані. Розглянемо все по порядку.

Спочатку давайте розберемося, за рахунок яких саме власних надходжень взагалі можна виплачувати премію працівникам.

Так, власні надходження бюджетних установ визначені п. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ).

Перший і найпоширеніший вид власних надходжень, за рахунок яких сплачується премія працівникам, — плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (перша підгрупа першої групи власних надходжень).

При складанні калькуляцій платних послуг до вартості послуг можуть включатися як основна заробітна плата, так і заохочувальні виплати працівникам, у тому числі премії.

При цьому премії працівникам, які безпосередньо надають платні послуги, враховуються у складі прямих витрат, а премії працівникам, які обслуговують процес надання платних послуг (керівник, бухгалтер тощо), — у складі адміністративних витрат.

У той же час у цьому випадку до вартості платних послуг включаються і видатки на виплату відпускних. Тож відпускні, до розрахунку яких включено суми премій, мають виплачуватися пропорційно як із загального, так із спеціального фондів.

Інший варіант власних надходжень, за рахунок яких може виплачуватися премія працівникам, — благодійні внески або гранти (перша підгрупа другої групи власних надходжень).

Згідно із п. 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222, благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи і послуги.

Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату заробітної плати працівників установ і закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання відповідно до кошторисів зазначених установ і закладів у разі, коли такий напрям видатків визначений благодійником.

Тож якщо благодійник визначив, що надані ним благодійні внески можуть бути витрачені на виплату премій працівникам установи, у такому випадку премії будуть виплачені за рахунок спеціального фонду кошторису.

При цьому така премія буде включатися до розрахунку відпускних, лише якщо благодійник надає кошти на премію на постійній основі. І в такому випадку за цими ж коштами слід передбачити і кошти на виплату відпускних пропорційно розміру премії.

У випадку ж якщо премія, надана благодійником, має разовий характер, до розрахунку сум відпускних вона не потрапить. Це пояснюється тим, що відповідно до п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, одноразові виплати не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження згідно з чинним законодавством.

Наступний варіант власних надходжень — надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (друга підгрупа першої групи власних надходжень).

Так, наприклад, премія може бути виплачена працівникам гуртожитку, які обслуговують як пільговий контингент (за кошти загального фонду кошторису), так і студентів, які проживають за плату (за кошти спеціального фонду кошторису).

У цьому випадку у вартості послуг з проживання у гуртожитку мають бути передбачені видатки як на преміювання працівників гуртожитку, так і на виплату їм частини відпускних, яка припадає на спеціальний фонд кошторису. Тобто ситуація аналогічна до надання платних послуг.

Ще один варіант власних надходжень, за рахунок яких можлива виплата премії працівникам, — надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) (четверта підгрупа першої групи власних надходжень).

За рахунок таких коштів, наприклад, може бути виплачена премія працівникам, які організовували та брали участь у зборі і здаванні металобрухту в установі.

Така премія, як правило, має одноразовий характер і до розрахунку відпускних не включається.

І останній випадок, на який варто звернути увагу, — це витрати спеціального фонду кошторису на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондами кошторису та на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

Тут слід дотримуватись черговості витрачання коштів спеціального фонду кошторису, передбаченої пп. 23 та 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Так, видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень плануються та проводяться у такій послідовності:

1) за встановленими напрямами використання;

2) на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондами кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

Відповідно до п. 9 ст. 51 БКУ, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо ж такої заборгованості немає, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

— 50 % коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

— 50 % коштів — на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

У такому разі розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів узятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.

У цьому випадку наголосимо: про виплату премій, на які не вистачає коштів загального фонду за рахунок коштів спецфонду, не може бути й мови! Запам’ятайте це раз і назавжди!

Погашення заборгованостей по загальному фонду та покриття видатків, які не забезпечені коштами загального фонду щодо заробітної плати, відносяться виключно до обов’язкових виплат працівникам. Премія такою виплатою не є.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити