Довідка замість лікарняного листа: оформляємо правильно

В обраному У обране
Друк
Боярчук Інесса, експерт з питань оплати праці
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2016/№ 27
На жаль, сьогоднішня ситуація з бланками листків непрацездатності є невтішною. Ви не знаєте, про що йдеться? Тоді ви щасливчик! Річ у тім, що у багатьох установах охорони здоров’я закінчилися бланки лікарняних листів. Замість них видають довідки, які можна буде згодом обміняти на бажані листки непрацездатності. Не філософствуватимемо на тему того, що могло стати причиною відсутності лікарняних листів у медустановах, а краще сконцентруємо вашу увагу на правильності оформлення довідок, що видаються. Чому це важливо? Розповімо у статті.

Головна причина невдоволення населення — неможливість отримати без лікарняного листа виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (див. ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. 1105-ХIV). Адже підставою для нарахування лікарняних є належним чином оформлений листок непрацездатності, а у разі роботи за сумісництвом — його копія, посвідчена печаткою і підписом роботодавця за основним місцем роботи працівника.

Довідки, що видаються в медустановах, виконують лише одну функцію лікарняного листа — підтверджують факт лікування, тобто наявність поважної причини відсутності на роботі.

Отримати оплату за дні хвороби працівник не зможе ані за рахунок коштів установи, ані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП). Чому? Усе просто. Перш ніж потрапити в роботу, документ, що підтверджує тимчасову непрацездатність, проходить «контроль якості» комісії із соціального страхування вашої установи. Саме вона розглядає правильність видачі та заповнення такого документа і приймає рішення щодо відмови або призначення матеріального забезпечення (п. 2.2 Положення про комісію із соцстрахування, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 р. № 25). І, як ми вже з’ясували, законною підставою для такого призначення є виключно правильно оформлений лікарняний лист.

Крім того, ФСС з ТВП перераховує фінансування на підставі заяви-розрахунку, поданої страхувальником-роботодавцем (п. 2 Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 р. № 26).

Зауважимо, що передбачені заявою реквізити, зокрема номер лікарняного листа, не дають можливості заявнику заповнити її без даних листка непрацездатності.

Цікаво, що видача інших документів, ніж лікарняний лист, які підтверджують непрацездатність, заборонена. Виняток — випадки, перелічені в п. 1.2 Інструкції про порядок видачі документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455). Але жоден з них не передбачає видачу довідки на період відсутності бланків лікарняних. Таке право з’явилося у медустанов після оприлюднення листа ФСС з ТВП від 28.07.2006 р. № 01-16-1634.

Яку інформацію повинна містити довідка?

Враховуючи, що в майбутньому довідку замінять на лікарняний лист, у ній повинна фігурувати та інформація, яка знадобиться для його заповнення.

І хоча довідку оформляють в довільній формі, вона має відповідати вимогам Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532). На цьому свого часу наполягав МОЗ у листі від 20.07.2006 р. № 3.07.

Що ж має бути вказано в довідці? Перелічимо:

— випадок тимчасової непрацездатності — «первинний» чи «вторинний»;

— найменування та місцезнаходження установи охорони здоров’я;

— дата видачі довідки;

— прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного (повністю);

— число повних років (цифрами);

— місце роботи: найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю);

— діагноз хворого;

— причина непрацездатності;

— у разі стаціонарного лікування — дати госпіталізації та виписки зі стаціонарного відділення;

— при направленні на медико-соціальну експертну комісію (далі — МСЕК) — дата направлення за підписом голови лікарсько-консультативної комісії;

— дати огляду та висновку МСЕК за підписом голови МСЕК, посвідченим печаткою МСЕК;

— період тимчасової непрацездатності — дата початку настання непрацездатності (число, місяць, рік арабськими цифрами) і дата її закінчення, посвідчені підписом і печаткою лікаря, а у випадках, визначених Інструкцією № 455, — завідувача відділення;

— дата (прописом) виходу на роботу із зазначенням посади та прізвища лікаря, які посвідчуються його підписом і печаткою установи охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Важливо! Довідку посвідчують підписом головного лікаря установи охорони здоров’я та круглою печаткою цієї установи.

Що з обліком робочого часу?

Як правило, на початку хвороби працівник інформує свого роботодавця про це, а той, у свою чергу, проставляє в табелі обліку робочого часу за ці дні «ТН» (цифровий код — «26») — оплачувана тимчасова непрацездатність.

Для працівників, які надали довідку замість лікарняного, зазначений період обліковують як неоплачуваний і на підставі наказу (розпорядження) уносять зміни до табеля, замінюючи код «ТН» («26») на код «НН» («27») — неоплачувана тимчасова непрацездатність. За тією самою схемою, але у зворотному порядку, дійте після надання замість довідки листка непрацездатності.

Як обміняти довідку?

У медустанові з’явилися бланки лікарняних листів? Тоді беремо довідку та оригінал паспорта та йдемо до медустанови за місцем проходження лікування і видачі довідки.

Увага! Якщо отримана довідка видавалася поза постійним місцем проживання або роботи, обмін здійснюють з дозволу головного лікаря.

При цьому в лікарняному листі буде його підпис, а також печатка установи.

Порядок обміну врегульований спільним листом МОЗ та ФСС з ТВП від 23.10.2006 р. № 01-06-2125 і полягає в такому.

Відповідальна за облік, виписку та видачу листків непрацездатності особа випише лікарняний лист, вказавши в ньому серед іншого таке.

У правому верхньому куті лікарняного листа проставить «Замість довідки № ___ від ____».

У графі бланка «Видано» — дату обміну, а в графі «Звільнення від роботи» — одним рядком строк тимчасової непрацездатності (з якого числа по яке) з довідки.

Підписує лікарняний лист посадова особа, визначена керівником установи охорони здоров’я.

А ось якщо тимчасова непрацездатність тривала більше 30 днів, на ньому поставить свій «автограф» голова ЛКК.

Якщо огляд хворого проводила МСЕК, обов’язково вказують дату направлення на МСЕК і дату встановлення групи інвалідності у відповідних графах.

Важливо! Усі графи ЛН, крім запису про обмін «Замість довідки № ___ від ____», заповнюють за даними довідки, керуючись нормами Інструкції № 532. Мало місце порушення режиму хворим — зроблять відмітку.

Довідка зберігається в установі охорони здоров’я разом з корінцем листка непрацездатності.

Порядок обміну контролює керівник установи охорони здоров’я.

Працівник надав належним чином оформлений лікарняний? Передавайте його в комісію із соцстрахування. Якщо комісія прийме рішення про призначення допомоги, сміливо нараховуйте її. Проте членам комісії слід врахувати термін звернення застрахованої особи за матеріальним забезпеченням. Він обмежений 12 місяцями, наступними за місяцем закінчення непрацездатності (відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами). І хоча провини працівника в ситуації, що склалася, немає, закон не передбачає на цей випадок жодних винятків.

Отже, з наведеного вище робимо висновки:

підставою для нарахування лікарняних є належним чином оформлений листок непрацездатності, а у разі роботи за сумісництвом — його копія, посвідчена печаткою і підписом роботодавця за основним місцем роботи працівника;

довідка довільної форми, видана установою охорони здоров’я у зв’язку з відсутністю бланків лікарняних листів, оплаті не підлягає;

— обмін довідки на лікарняний лист здійснюється за місцем її видачі.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити