Літо... Спека... Кондиціонери знову в моді

В обраному У обране
Друк
Крот Юлія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2016/№ 28
Бюджетна установа планує придбати та встановити кондиціонер. У середньому вартість такого пристрою не перевищує 6000 грн. Водночас установка кондиціонера коштує близько 1500 грн. За якою вартістю в такому випадку оприбутковувати кондиціонер та на який субрахунок? За яким КЕКВ проводити видатки на його придбання та монтаж?

Одним із основних способів контролювати температуру у приміщенні є використання кондиціонерів. Традиційно ці пристрої застосовують для охолодження повітря. Тож у спекотні літні дні попит на них особливо зростає. Хоча порятунок від спеки — це не єдина функція кондиціонерів. Вони також можуть використовуватися для обігріву в холодний період року, вентиляції приміщень, осушення, а також додаткового очищення повітря. Сьогодні виробники пропонують нам найрізноманітніші моделі кондиціонерів: від невеликих мобільних приладів до цілих систем. Залежно від їх потужності та площі обслуговування коливається і ціна. У свою чергу, від вартості такого пристрою залежить і порядок його відображення в обліку.

І для початку нагадаємо, які витрати слід включати до первісної вартості необоротних активів. Так, відповідно до п. 5 розд. ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО 121), первісна вартість об’єкта основних засобів, придбаного за плату, складається з таких витрат:

— суми, які сплачують постачальникам активів та підрядникам (без непрямих податків);

— реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються);

— витрати зі страхування ризиків доставки;

витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

— інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Отже, до первісної вартості кондиціонера буде входити і вартість його придбання (сума коштів, сплачена постачальнику), і вартість послуг з його монтажу та підключення.

Щоб вирішити питання, на якому субрахунку слід обліковувати кондиціонер, варто згадати один важливий момент. Зокрема, предмети вартістю (без ПДВ) до 6000 грн., строк використання яких перевищує один рік, слід зараховувати до малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА). І навпаки: матеріальні активи, вартість (без ПДВ) яких перевищує 6000 грн., а строк використання — один рік, належать до основних засобів.

Важливо! Вартісний критерій застосовується саме до вартості придбання необоротних активів, тобто суми грошових коштів, сплачених постачальнику згідно з договором.

На перший погляд, усе складно і заплутано. Однак насправді не так все страшно. І вирішальне значення у цьому питанні мають умови договору з постачальником, а саме: чи включено до вартості обладнання вартість послуг з його установки (монтажу, налагодження), чи ні. Тож у випадку, коли кондиціонер придбано в одного постачальника, а його монтаж замовлено у другого підрядника, тоді до уваги слід брати лише суму, сплачену постачальнику безпосередньо за обладнання. Натомість якщо ви купуєте кондиціонер разом з установкою, то відправною точкою буде загальна сума цих витрат.

Таким чином, якщо ви сплатили за кондиціонер менше 6000 грн. (без ПДВ), то його облік слід вести на субрахунку 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Навіть попри те, що у подальшому первісна вартість такого об’єкта може бути збільшена на суму додаткових витрат (транспортування, монтаж, налагодження тощо) і перевищуватиме 6000 грн. У разі ж якщо сума, оплачена постачальнику за кондиціонер, становить більше 6000 грн. (без ПДВ), скажімо 6001 грн., тоді таке обладнання має обліковуватися на субрахунку 104 «Машини та обладнання».

Тепер про застосування КЕКВ при плануванні та проведенні витрат на придбання і установку обладнання (у тому числі і кондиціонерів). І тут знову все залежить від умов договору. А конкретно, можливі такі варіанти:

1) якщо обладнання придбано разом з установкою на загальну суму понад 6000 грн. (без ПДВ згідно з пп. 1 і 22 п.п. 3.1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333)), то слід застосовувати КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»;

2) обладнання придбано окремо, без установки:

— якщо вартість обладнання не перевищує 6000 грн. (без ПДВ), то видатки на придбання слід здійснювати за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (п.п. 5 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333), а витрати на монтаж — за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (п.п. 12 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333);

— якщо вартість обладнання перевищує 6000 грн. (без ПДВ), то придбання потрібно проводити за КЕКВ 3110 (п.п. 1 п.п. 3.1.1 Інструкції № 333), а оплату послуг із монтажу — за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (п.п. 12 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333).

А щоб остаточно розібратися, як обліковувати придбаний кондиціонер та за якими КЕКВ проводити видатки на його покупку та установку, пропонуємо вашій увазі умовні приклади.

Приклад 1. Бюджетна установа придбала за рахунок цільової благодійної допомоги кондиціонер вартістю 5900 грн. (у тому числі ПДВ — 983,33 грн.).

Умовами договору купівлі-продажу не передбачено проведення монтажу та налагодження кондиціонера. З огляду на це було укладено окремий договір з підрядною організацією на монтаж згаданого пристрою. Вартість послуг з установки кондиціонера згідно з актом виконаних робіт становить 1500 грн. (у тому числі ПДВ — 250 грн.). Розрахунок за надані послуги проведено за рахунок коштів, отриманих як цільова благодійна допомога.

Після виконання монтажних робіт кондиціонер було введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію.

Оскільки вартість придбання кондиціонера не перевищує 6000 грн., було прийнято рішення зарахувати його до складу МНМА (на субрахунок 113). Оплата за кондиціонер здійснена за КЕКВ 2210, а за послуги з його установки — за КЕКВ 2240.

На рахунках бухгалтерського обліку ці операції слід відображати так:

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн.

дебет

кредит

1

Придбано кондиціонер у постачальника (сума з ПДВ)

142

675

5900

Одночасно відображено фактичні видатки

812

402

5900

2

Перераховано кошти постачальнику за придбаний кондиціонер

675

324

5900

3

Проведено згідно з актом виконаних робіт монтаж кондиціонера (сума з ПДВ)

142

675

1500

Одночасно відображено фактичні видатки

812

402

1500

4

Перераховано кошти підрядній організації за монтаж кондиціонера

675

324

1500

5

Оприбутковано кондиціонер після введення в експлуатацію (5900 грн. + 1500 грн.)

113

142

7400

Водночас відображено зміни в капіталі

402

401

7400

6

Нараховано амортизацію в розмірі 50 % під час введення кондиціонера в експлуатацію (7400 грн. х 50 %)

841

132

3700

Одночасно

401

841

3700

Приклад 2. Бюджетна установа придбала за рахунок цільової благодійної допомоги кондиціонер вартістю 7400 грн. (у тому числі ПДВ — 1233,33 грн.). Згідно з договором купівлі-продажу вартість монтажу та налагодження кондиціонера входить до вартості його придбання. Після виконання монтажних робіт кондиціонер було введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію.

Оскільки вартість придбання кондиціонера перевищує 6000 грн. (вартість кондиціонера без ПДВ — 6166,67 грн.), було прийнято рішення про зарахування його до складу основних засобів (на субрахунок 104). Оплата здійснена за КЕКВ 3110.

На рахунках бухгалтерського обліку ці операції слід відображати так:

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн.

дебет

кредит

1

Придбано кондиціонер у постачальника (сума з ПДВ)

141

675

7400

Одночасно відображено фактичні видатки

812

402

7400

2

Перераховано кошти постачальнику за придбаний кондиціонер

675

324

7400

3

Оприбутковано кондиціонер після введення в експлуатацію

104

142

7400

Водночас відображено зміни в капіталі

402

401

7400

До речі, у наведених вище прикладах ми не випадково говоримо про придбання кондиціонера за рахунок коштів, отриманих як цільова благодійна допомога. Адже п. 1 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою КМУ від 01.03.2014 р. № 65, вимагає припинити придбання побутової техніки. Виняток становить лише проведення таких операцій за рахунок коштів спецфонду, які надійшли на вказану мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески. Водночас слід зауважити, що Перелік видів виробів, які віднесено до складної побутової техніки, затверджений наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 30.09.96 р. № 306 (ср. 025069200), втратив чинність ще у квітні минулого року. Більше того, на зміну йому новий нормативний документ не прийнято. Відтак досить складно сказати, які конкретно прилади та обладнання належать до побутової техніки, а значить, і на які з них поширюється згадана заборона. Проте аби від гріха подалі, краще подібні придбання робити саме за рахунок коштів, одержаних на відповідні цілі від благодійників.

І коли вже мова зайшла про кондиціонери та благодійну допомогу, давайте розглянемо варіант отримання такого пристрою від спонсора. Чудово, якщо б установі подарували кондиціонер разом з установкою, але так буває не завжди. Іноді вирішення проблеми щодо його установки лягає на плечі отримувача допомоги (дарунка) — бюджетну установу.

Відразу зазначимо, що зараховувати кондиціонер до складу основних засобів чи до МНМА слід виходячи з його вартості, указаної у первинних документах. Так, відповідно до абз. 2 п. 7 розд. ІІ НП(С)БО 121 первісну вартість необоротних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (за винятком інших бюджетних установ), установлюють згідно з відповідними первинними документами та з урахуванням понесених супутніх витрат. Під останніми слід розуміти витрати на монтаж, підключення, налагодження тощо.

Що стосується проведення видатків на монтаж отриманого безоплатно кондиціонера, то оплату послуг сторонньої організації слід проводити за КЕКВ 2240 (п.п. 12 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333). Звісно, теоретично установити кондиціонер можна і власними силами установи, але на практиці це навряд чи здійсненно. Виконати такі роботи без залучення фахівців практично не можливо.

І приклад на закріплення.

Приклад 3. Бюджетна установа отримала від благодійника кондиціонер. Його вартість згідно з первинними документами складає 6300 грн. (у тому числі ПДВ — 1050 грн.).

Для монтажу кондиціонера було укладено договір з підрядною організацією. Згідно з актом виконаних робіт вартість послуг з установки указаного пристрою становить 1500 грн. (у тому числі ПДВ — 250 грн.). Оплата проведена за КЕКВ 2240.

Після виконання монтажних робіт кондиціонер було введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію.

Оскільки вартість придбання кондиціонера не перевищує 6000 грн. (вартість кондиціонера без ПДВ — 5250 грн.), було прийнято рішення зарахувати його до складу МНМА (на субрахунок 113). У Довідці про надходження в натуральній формі за спеціальним фондом відображено надходження за ККД 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» та касові видатки за КЕКВ 2210.

На рахунках бухгалтерського обліку ці операції слід відображати так:

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано кондиціонер, отриманий як благодійна допомога (сума з ПДВ)

324

712

6300

364

324

6300

113

675

6300

Одночасно відображено фактичні видатки

812

401

6300

2

Проведено згідно з актом виконаних робіт монтаж кондиціонера (сума з ПДВ)

142

675

1500

Одночасно відображено фактичні видатки

812

402

1500

3

Перераховано кошти підрядній організації за монтаж кондиціонера

675

321

1500

4

Включено до первісної вартості кондиціонера витрати на його монтаж

113

142

1500

Водночас відображено зміни в капіталі

402

401

1500

5

Нараховано амортизацію в розмірі 50 % під час введення кондиціонера в експлуатацію ((6300 грн. + 1500 грн.) х 50 %)

841

132

3900

Одночасно

401

841

3900

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд