Як визначити предмет закупівлі для поточного ремонту

В обраному У обране
Друк
Дуброва Ярослава, начальник відділу Департаменту безпеки ПАТ «АК «Київводоканал»
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2016/№ 11
В установі заплановано проведення поточного ремонту будівлі лікарні на загальну суму 230 тис. грн. Як визначити предмет закупівлі, якщо в будівлі планується виконати такі роботи:
— фарбування стін;
— штукатурні роботи;
— ремонт покрівлі?
Чи необхідно визначати такий предмет закупівлі за двома класифікаторами? Як відобразити такий ремонт у річному плані закупівель?

Для того щоб знайти відповідь на ці запитання, насамперед слід звернутися до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (далі — Закон № 1197), який регулює питання здійснення процедур державних закупівель.

Спочатку з’ясуємо правильність визначення предмета закупівлі послуг з поточного ремонту.

Як передбачено п. 21 ч. 1 ст. 1 Закону № 1197, предмет закупівлі — це товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, на які учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Зауважимо, що законодавець відносить поточний ремонт до послуг. Так, згідно з п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону № 1197 послуги — це будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), зокрема, транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт.

Відповідно до вимог Закону № 1197 предмет закупівлі замовник має визначати в порядку, встановленому Уповноваженим органом з питань державних закупівель. З цього питання основним документом є Порядок визначення предмета закупівлі, затверджений наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 921 (далі — Порядок).

Як передбачено в абз. 1 п. 2.1 розд. ІІ Порядку, предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пп. 20 і 27 ч. 1 ст. Закону № 1197 та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 (далі — ДК 016:2010), за показником п’ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої — п’ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 р. № 1749, (далі — ДК 021:2015), а також конкретної назви товару чи послуги.

Зауважимо, що визначенню предмета закупівлі такого виду послуг, як послуги з поточного ремонту, Мінекономрозвитку присвятив у Порядку окремий пункт. Так, згідно з п. 2.2 розд. ІІ Порядку під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією Державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Мінрегіонрозвитку від 04.06.2014 р. № 163 (далі — ДБН А.2.2-3:2014), та/або Галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг від 23.08.2011 р. № 301 (далі — ГБН Г.1-218-182:2011).

Тут важливо звернути увагу на такі дві особливості.

По-перше, визначати предмет закупівлі послуг з поточного ремонту замовник може лише за об’єктами будівництва, перелік яких зазначений у п. 2.2 розд. ІІ Порядку, а саме: будинок, будівля, споруда, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури. Визначати ж предмет закупівлі послуг з поточного ремонту за іншими об’єктами будівництва чи їх частинами замовник не може, оскільки посилання у п. 2.2 розд. ІІ Порядку на ДБН А.2.2-3:2014 всього лише вказує замовнику на те, що термінологія зазначеного переліку об’єктів міститься в цьому ДБН.

Зазначимо, що на відміну від поточного ремонту при капітальному ремонті такі роботи, як відновлення внутрішньої штукатурки з подальшим фарбуванням стін після проведеного капітального ремонту цих конструкцій, ремонт покрівлі (ремонт м’якої, шиферної, металевої та інших покрівель з використанням нових матеріалів або суцільна заміна їх іншими матеріалами), будуть віднесені вже не до послуг, а до робіт, та замовник зможе визначити предмет закупівлі в тому числі й за частинами об’єкта будівництва згідно з ДБН А.2.2-3:2014.

По-друге, Порядок не містить вимоги для замовника при визначенні такого предмета закупівлі, як послуги з поточного ремонту, в назві цього предмета зазначати якісь інші посилання, окрім назви об’єкта будівництва, наприклад:

— показник п’ятого знака ДК 016:2010;

— показники третьої — п’ятої цифр ДК 021:2015;

— ДБН А.2.2-3:2014;

— ГБН Г.1-218-182:2011.

Разом з тим посилання на вищезазначені класифікатори та будівельні норми також не можна вважати помилкою, оскільки такої заборони Порядок не містить.

Далі наведемо визначення об’єктів будівництва, за якими замовник має право визначити предмет закупівлі послуг з поточного ремонту, згідно з термінологією ДБН А.2.2-3-2014:

— будинок — це різновид будівлі, яка призначена, як правило, для проживання та обслуговування людей;

— будівля — це різновид споруди, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для життєдіяльності людей та виробництва продукції;

— споруда — це штучно створений об’ємний, площинний або лінійний об’єкт, що має природні або штучні просторові межі, призначений для досягнення певних цілей;

— лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури — наземні, надземні або підземні лінійні об’єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії тощо.

Замовник може ознайомитися з ДБН А.2.2-3-2014 на офіційному сайті Мінрегіону або ж у мережі Інтернет за посиланням: http://dbn.at.ua/_ld/11/1168__.2.2-3-2014.pdf.

Також слід зазначити, що поточний ремонт — це комплекс ремонтно-будівельних робіт, що передбачає систематичне, своєчасне підтримання експлуатаційних якостей, а також попередження передчасного зносу конструкцій та інженерного обладнання. Для розмежування робіт, що відносяться до поточного чи капітального ремонту лікарень, навчальних закладів, адміністративних будинків, бюджетні установи можуть користуватися Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. № 150.

Ураховуючи зазначене, оскільки замовник при визначенні предмета закупівлі послуг з поточного ремонту має визначати такий предмет за об’єктом будівлі в цілому, то у нашій ситуації він має виходити із загальної (очікуваної) вартості такого предмета закупівлі. Для цього необхідно підсумувати вартість послуг з поточного ремонту по такому об’єкту будівництва, як лікарня, а не ділити її на частини з метою уникнення проведення процедури.

Таким чином, якщо по такому об’єкту будівництва, як лікарня, замовнику необхідно провести поточний ремонт, а саме фарбування стін, штукатурні роботи та ремонт покрівлі, на загальну суму 230 тис. грн., що перевищує вартісні межі застосування Закону № 1197 для закупівлі послуг, то замовнику необхідно застосовувати одну з процедур закупівель, передбачених цим Законом.

При цьому, як передбачено ч. 1 ст. 4 Закону № 1197, закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Тож перед оголошенням торгів замовнику варто внести зазначену закупівлю послуг з поточного ремонту до річного плану закупівель, зазначивши загальну очікувану вартість поточного ремонту (230 тис. грн.), а предмет закупівлі назвати, наприклад, так: «Поточний ремонт будівлі лікарні».

Нагадаємо, що форму річного плану закупівель затверджено наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 р. № 1106.

Слід зазначити, що в межах єдиної процедури закупівлі замовник може поділити предмет закупівлі на частини (лоти) за різними видами послуг з поточного ремонту.

Наостанок нагадаємо, що з 01.04.2016 р. центральні органи виконавчої влади мають здійснювати закупівлі, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі — Закон № 922), а всі інші замовники-бюджетники будуть застосовувати вимоги цього Закону з 01.08.2016 р. Майте на увазі, що згідно із Законом № 922 поточний ремонт належить до послуг, тобто зберігається такий же підхід до визначення такого предмета закупівлі, як послуги, що й нині передбачений аконом № 1197. При цьому визначення предмета закупівлі послуг з поточного ремонту, що зазначене в Порядку, також не змінюється. Тож із вступом у дію Закону № 922 для замовників нічого не зміниться в частині визначення такого предмета закупівлі, як поточний ремонт.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд