Розрахунок плати за проживання у гуртожитку навчального закладу

Левічев Олександр, завідувач сектору контролю установ і організацій, які фінансуються з бюджету, Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2016/№ 11
В обраному У обране
Друк
Для студентів гуртожиток — це безтурботне та веселе студентське життя, а для бухгалтерів вищих навчальних закладів — головний біль та купа проблем. Останнім часом на наш форум (http://budget.factor.ua) та до редакції нашої газети надходить чимало запитань щодо розрахунку вартості проживання студентів у гуртожитках вищих навчальних закладів. Що ж, спішимо вам на допомогу: у цій статті розповімо, як правильно зробити такий розрахунок, та наведемо його приклад.

Засади надання платних послуг навчальними закладами

Перш за все нагадаємо, що не всі види послуг можуть надаватися навчальними закладами за плату. Перелік послуг, які можуть надаватися за плату, чітко обмежений Переліком № 796. Що стосується такої послуги, як платне проживання у гуртожитках, то хвилюватися не треба, адже цим Переліком передбачено надання такої послуги за плату.

Так, п.п. 3 п. 7 зазначеного документа передбачено надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків навчальних закладів для проживання:

— осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі;

— абітурієнтів відповідного навчального закладу під час вступних іспитів;

— осіб, які направлені у відрядження до таких навчальних закладів;

— осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитках навчального закладу згідно з рішенням його керівника;

— працівників інших навчальних закладів, установ та організацій.

Порядок надання «неосвітніх» платних послуг регламентовано Порядком № 736.

Відповідно до цього Порядку навчальний заклад зобов’язаний безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

Для надання платних послуг можуть визначатися структурні підрозділи навчальних закладів з відображенням зазначених функцій у положенні, що затверджується керівником навчального закладу.

У цьому випадку таким структурним підрозділом є гуртожиток.

Як визначено у п. 1.6 розд. І Порядку № 736, платні послуги надаються на підставі:

— письмової заяви, що складається в довільній формі, — для фізичної особи;

— договору (контракту) — для фізичної або юридичної особи;

— за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.

У випадку надання послуг з проживання у гуртожитках вважаємо за доцільне укладати договори, в яких передбачати усі умови проживання та оплати.

Як визначено у п. 7 Положення про гуртожитки, особа, яка проживає в гуртожитку, сплачує за таке проживання, а також за житлово-комунальні послуги, які їй надаються у зв’язку з проживанням у гуртожитку.

Розмір плати за проживання в гуртожитку визначається в договорі найму житлового приміщення в гуртожитку відповідно до розрахунку, затвердженого власником гуртожитку.

У договорі найму житлового приміщення в гуртожитку також визначається порядок здійснення розрахунків між власником гуртожитку та особою, що проживає в гуртожитку.

Розмір плати за житлово-комунальні послуги визначається відповідно до встановлених уповноваженим органом цін/тарифів на такі послуги.

До речі, зазначимо, що кошти, отримані навчальним закладом за порушення замовником договірних зобов’язань, залишаються згідно з умовами договору (контракту, заяви) у розпорядженні навчального закладу та використовуються для виконання його статутних завдань.

Формування вартості проживання у гуртожитку

Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі.

При цьому відмітимо, що навчальний заклад самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.

Складовими витрат, які необхідно включити до вартості платної послуги з проживання у гуртожитку, є:

— витрати на оплату праці працівників;

— нарахування ЄСВ на оплату праці відповідно до законодавства;

— безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;

— капітальні витрати;

— індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Розглянемо по черзі ці складові витрат.

Витрати на оплату праці

У витратах на оплату праці працівників, які залучені до надання платної послуги, має враховуватися як основна, так і додаткова заробітна плата.

Так, у таких витратах враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені до надання платної послуги, можуть враховуватися виплати, що носять заохочувальний характер, матеріальна допомога у порядку, встановленому законодавством та колективним договором.

Крім того, у витратах на оплату праці працівників, які залучені до надання платної послуги, враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті навчального закладу, але залучені до її надання.

Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими самими розмірами та умовами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.

Кількість ставок (штатних одиниць) працівників, які залучаються до надання платної послуги, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією надання кожної конкретної платної послуги замовникам.

Для цього можуть використовуватися затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, визначені для установ та закладів різних типів, що функціонують у відповідній сфері діяльності (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), або штатні розписи навчальних закладів, затверджені вищою за рівнем установою у встановленому порядку.

Також варто звернути увагу на питання формування штатного розпису працівників гуртожитку.

Питання складання окремих штатних розписів по загальному та спеціальному фондах вже неодноразово розглядалось на сторінках нашого видання, і кожного разу ми наголошували на тому, що при наданні платних послуг має обов’язково складатися окремий штатний розпис за спеціальним фондом кошторису. Консультації на цю тему ви можете переглянути у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 47, с. 27 «Штатний розпис за спеціальним фондом»; 2010, № 46, с. 12 «Штатний розпис за спецфондом та відпрацювання робочого часу»; 2012, № 43, с. 16 «Складання штатного розпису стоматологічної поліклініки». Нагадаємо, на чому саме збудоване таке твердження.

Слід зазначити, що жоден нормативно-правовий акт не містить конкретної вимоги щодо складання окремого штатного розпису за спеціальним фондом кошторису, але це випливає з вимог чинного бюджетного законодавства.

Так, згідно з п. 28 Порядку № 228 розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів і подають ці документи головним розпорядникам для уточнення показників проектів зведених кошторисів і складання проектів зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету та зведених планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів, а також проектів зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.

При цьому чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність до визначеного фонду оплати праці.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного та того, що розрахунки до кошторису за спеціальним та загальним фондами складаються окремо, а чисельність працівників повинна бути приведена у відповідність до фонду оплати праці, штатні розписи за спеціальним фондом доцільно складати окремо.

Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету. Це визначено у п. 8 ст. 13 БКУ.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, відноситься відповідно до п. 4 ст. 13 БКУ до другої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ (надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності). Витрачати кошти цієї підгрупи можна на організацію додаткової (господарської) діяльності, господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв. Витрачати кошти спеціального фонду кошторису на цілі, що передбачені за загальним фондом кошторису, можливо лише у випадках, зазначених у п. 23 Порядку № 228.

Отже, має бути чітке розмежування витрат загального і спеціального фондів.

Свого часу ГоловКРУ у Методичних рекомендаціях № 115 зазначало: ураховуючи відсутність чіткого нормативного врегулювання цього питання, при проведенні ревізії необхідно досліджувати документальні докази виконання працівниками зобов’язань за посадою, яку вони обіймають згідно зі штатним розписом за загальним фондом бюджету, і окремо документацію, яка підтверджує час і обсяг роботи, що виконується в рамках надання платних послуг. І хоча ці Методичні рекомендації вже не чинні, підхід до перевірки цього питання не змінився.

Відсутність окремого штатного розпису за спеціальним фондом кошторису може призвести до того, що платні послуги будуть надаватися основним штатним складом бюджетної установи без відпрацювання ними додаткового робочого часу при наданні платних послуг, що призведе до зайвих витрат на виплату заробітної плати.

Тож підсумуємо: складати окремі штатні розписи за загальним та спеціальним фондами кошторису потрібно обов’язково.

Також відмітимо, що для штатного розпису за спеціальним фондом застосовуються ті ж самі штатні нормативи, що і за загальним.

Необхідно зазначити: існує проблема в тому, що на сьогодні не затверджені штатні нормативи для вищих навчальних закладів ІІІ — ІV рівнів акредитації, і кожен вищий навчальний заклад самостійно має визначати кількість необхідних посад виходячи з потреби в них та фонду плати праці. Це дійсно ускладнює процес складання штатних розписів.

На практиці можуть виникнути ситуації, коли один працівник гуртожитку обслуговує і платний контингент і безоплатний (студентів, які мають право згідно із законодавством на безоплатне проживання у гуртожитках). І тут не слід забувати про чітке розмежування витрат загального і спеціального фондів.

Витрати на заробітну плату працівників, які безпосередньо надають платні послуги, включаються до вартості платних послуг. Така зарплата виплачується працівникам зі спеціального фонду кошторису.

Заробітна плата працівників, які обслуговують пільговий контингент і не надають платні послуги, планується і виплачується з загального фонду кошторису.

Якщо ж один працівник (кастелянка, електрик тощо) забезпечує проживання як пільгового контингенту студентів, так і студентів, які проживають за плату, то його заробітна плата має сплачуватися як зі спеціального, так і із загального фонду кошторису пропорційно такому контингенту.

Нарахування на оплату праці

У вартості проживання у гуртожитку обов’язково враховується ЄСВ.

Нарахування ЄСВ на фонд оплати праці здійснюється у розмірах, передбачених чинним законодавством. Нагадаємо: якщо раніше для бюджетників ставка ЄСВ у частині нарахувань становила 36,3 %, то з 1 січня 2016 року вона змінилася та складає 22 %.

Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій

До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій належать матеріальні витрати, що використовуються при наданні платних послуг замовникам, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та іншої документації, що використовується при наданні платної послуги, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, спортивного одягу, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв, харчування у випадках, передбачених законодавством, проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування основних фондів, що використовуються для надання послуг; службові відрядження, пов’язані з наданням платних послуг, оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації, ліцензій для надання платних послуг.

Витрати на оплату послуг інших організацій, що залучаються навчальними закладами для надання замовникам послуг на належному рівні, включають оплату виконання обов’язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені професійними фахівцями інших організацій (у тому числі суб’єктами господарювання).

До таких витрат, зокрема, відносять оплату всіх банківських послуг (у тому числі за готівкове обслуговування), ветеринарних послуг, за послуги охорони, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, за юридичні та інформаційні послуги, оренду, встановлення лічильників і спеціального обладнання та їх перевірку, гарантійне та післягарантійне обслуговування, поточний ремонт, що здійснюється залученими юридичними особами, установлення та подальше супроводження програмного забезпечення, послуг зв’язку (у тому числі мобільного), за послуги інтернет-провайдерів.

Також звернемо увагу на те, що до цієї категорії витрат відносяться відрахування, які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці, які не включаються до нарахувань на оплату праці (зокрема, відрахування профспілковим організаціям), плата за отримання ліцензій, дозволів, отримання яких є необхідною умовою для надання замовникам того чи іншого виду платних послуг, витрати на обов’язковий медичний огляд працівників, заходи з охорони праці та безпеки, охорони навколишнього природного середовища, страхування транспортних засобів, що використовуються при наданні платних послуг тощо.

Зазначимо, що вартість безпосередніх витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються прямим розрахунком на основі встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати, строку надання тієї чи іншої платної послуги, площ, що використовуються для її надання; інших видатків, що необхідні для надання замовлених послуг, норм витрат та тарифів відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії (за опалювальний сезон або рівномірно протягом року).

У випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат на оплату послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається виходячи з фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної послуги, що склались у навчальному закладі за минулий звітний період, та індексу інфляції.

Капітальні витрати на придбання (створення) основних засобів

До складу таких витрат включаються витрати на придбання або створення основних засобів, зокрема лабораторного, спортивного, виробничого обладнання, обладнання для закладів культури, громадського харчування, гуртожитків, готелів, пралень, хімчисток; випуск навчальної літератури; придбання приладів, механізмів, споруд, меблів, комп’ютерної та оргтехніки, оновлення бібліотечних фондів; капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію та реставрацію приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації); придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.

При цьому слід зазначити, що такі витрати включаються до вартості платної послуги не прямо, а враховуються у розмірі до 10 % у межах вартості платної послуги.

Обмеження вартості проживання у гуртожитку

Також звернемо особливу увагу на те, що вартість проживання у гуртожитку обмежена не лише тими витратами, які пов’язані з наданням послуги з проживання, а й іншими рамками.

Так, наказом № 284 встановлено, що граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності, що належать до сфери управління МОН та МОЗ, з урахуванням ПДВ, встановленого згідно із законом, виходячи з нормативу 6 кв. м житлової площі (для новозбудованих гуртожитків — 8 кв. м житлової площі), не може перевищувати:

— для студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації — 40 % розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;

— для клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів — 40 % їх академічної стипендії;

— для курсантів денної форми навчання вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості, які перебувають на державному утриманні та отримують безоплатне харчування, — 20 % розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;

— для студентів індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, — 20 % розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, а для осіб, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — 30 % мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації.

На сьогодні розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів визначені постановою № 165.

Згідно з п. 15 цієї постанови для студентів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії дорівнює 622,00 грн. на місяць; для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», — 825,00 грн. на місяць.

Тож граничний розмір вартості проживання у студентському гуртожитку вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації становить 248,80 грн., для вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації — 330,00 грн. на місяць.

У тому випадку якщо при розрахунку всіх витрат, пов’язаних з проживанням студентів у гуртожитку, вартість проживання перевищить установлений граничний рівень, установа має мінімізувати свої витрати. Це можна зробити, наприклад, шляхом перегляду штатного розпису за спеціальним фондом. Тобто слід вирішити питання щодо доцільності утримання наявної кількості штатних одиниць обслуговуючого персоналу.

Але наголосимо, що не можна мінімізувати витрати за спецфондом шляхом їх перекладання на загальний фонд.

Пам’ятайте, що в будь-якому разі вищий навчальний заклад при формуванні вартості проживання студентів у гуртожитку має виконати всі вимоги чинного законодавства, а саме: розрахувати вартість проживання у гуртожитку з урахуванням всіх видатків, не допускаючи витрачання коштів загального фонду на цілі, які мають бути забезпечені коштами спеціального фонду, та не перевищуючи граничну вартість проживання у гуртожитку, встановлену чинним законодавством.

Приклад розрахунку вартості проживання у гуртожитку вищого навчального закладу ІV рівня акредитації

Ну що ж, час перейти від слів до діла.

Розглянемо приклад розрахунку вартості проживання у гуртожитку.

Приклад. Для розрахунку нам потрібні вхідні дані:

1) загальна площа гуртожитку — 742,6 м2;

2) кількість ліжко-місць — 75;

3) тариф* на електроенергію — 1,92 грн./кВт·год;

*Майте на увазі, що тарифи у різних регіонах України різні.

4) тариф на теплопостачання — 1247,57 грн. за 1 Гкал;

5) тариф на водопостачання — 6,30 грн./ м3;

6) тариф на водовідведення — 3,36 грн./м3;

7) середнє споживання тепла гуртожитком за попередні періоди — 42,1 Гкал;

8) середнє споживання електроенергії гуртожитком за попередні періоди — 17620 кВт;

9) середнє споживання води гуртожитком за попередні періоди — 102 м3;

10) кількість білизни, яка випрана за попередній рік, — 730 кг;

11) вартість прання 1 кг білизни (згідно з договором) — 10,70 грн.;

12) середня кількість сміття, що вивозиться за рік, — 15,83 м3;

13) тариф на вивіз сміття — 90,89 грн./м3;

14) витрати на дератизацію та дезінсекцію згідно з договором за рік — 802,40 грн.;

15) витрати на охорону гуртожитку згідно договором за рік — 3350,00 грн.

Почнемо з обчислення витрат на заробітну плату.

Дані щодо заробітної плати візьмемо зі штатного розпису вищого навчального закладу та тарифікації.

Фонд оплати праці за штатним розписом

Посада

Розряд

Кількість штатних одиниць

Середній оклад за місяць, грн.

Фонд заробітної плати на рік, грн. (гр. 4 х гр. 3 х 12)

1

2

3

4

5

Комендант

5

1

1413,00

16956,00

Прибиральник приміщень

1

1

1378,00

16536,00

Прибиральник території

1

0,5

1378,00

8268,00

Швейцар

1

4

1378,00

66144,00

Кастелянка

2

0,5

1383,00

8298,00

Електромонтер

3

0,5

1393,00

8358,00

Всього на рік:

7,5

124560,00

Нарахування ЄСВ на фонд оплати праці складе 27403,20 грн. (124560,00 грн. х 22 %).

Тепер обрахуємо витрати на оплату комунальних послуг:

Вид комунальної послуги

Середнє споживання по гуртожитку

Тариф, грн. за одиницю

Сума, грн. (гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

Теплопостачання

42,1 Гкал

1247,57

52522,70

Електропостачання

17620 кВт·год

1,92

33830,40

Водопостачання

102 м3

6,30

642,60

Водовідведення

102 м3

3,36

342,72

Всього:

87338,42

Далі розрахуємо витрати на прання білизни.

Згідно із вхідними даними кількість білизни, що була випрана за попередній рік, становить 730 кг, а вартість прання 1 кг білизни — 10,70 грн.

Таким чином, витрати на прання білизни становлять 7811,00 грн. (730 кг х 10,70 грн).

Тепер розрахуємо витрати на вивіз сміття.

Так, за вхідними даними за рік по гуртожитку вивозиться 15,83 м3 сміття, а тариф на вивіз сміття складає 90,89 грн./м3

Таким чином, витрати на вивіз сміття становлять 1438,79 грн. (15,83 м3 х 90,89 грн).

Тепер перейдемо до розрахунку потреби у м’якому інвентарі.

Зазначимо, що затверджених норм забезпечення м’яким інвентарем студентів у гуртожитках не існує. Тож кожен заклад має визначити потребу в інвентарі самостійно. При цьому вважаємо за доцільне використовувати для розрахунку потреби норми матеріального забезпечення, затверджені наказом № 763.

Враховуючи кількість ліжко-місць у гуртожитку (75), розрахуємо потребу у м’якому інвентарі на 2016 рік:

№ з/п

Найменування інвентарю

Норма на 1 місце

Кількість (ст. 3 х 75)

Ціна одного комплекта, грн.

Вартість придбання нового інвентарю, грн. (ст. 4 х ст. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Матрац

1

75

98,00

7350,00

2

Ковдра напіввовняна

1

75

42,00

3150,00

3

Подушка

1

75

18,50

1387,50

4

Простирадло

3

225

43,00

9675,00

5

Ковдра синтепонова

1

75

33,00

2475,00

6

Наволочка

3

225

12,00

2700,00

7

Рушник

3

225

19,00

4275,00

8

Підковдра

2

150

36,50

5475,00

Всього:

36487,50

Розрахуємо витрати на поповнення білизни та м’якого інвентарю на одне ліжко-місце в гуртожитку на 2016 рік:

№ з/п

Найменування м’якого інвентарю

Сума, необхідна для поповнення, грн.

Термін носіння, років

Норма зносу на рік, %

Витрати, необхідні для поповнення м’якого інвентарю на рік, грн. (гр. 3 х гр. 5 (%))

1

2

3

4

5

6

1

Матрац

7350,00

6

17

1249,50

2

Ковдра напіввовняна

3150,00

6

17

535,50

3

Подушка

1387,50

8

13

180,38

4

Простирадло

9675,00

2

50

4837,50

5

Ковдра синтепонова

2475,00

4

25

618,75

6

Наволочка

2700,00

2

50

1350,00

7

Рушник

4275,00

2

50

2137,50

8

Підковдра

5475,00

3

33

1806,75

Всього:

36487,50

12715,88

Тепер наведемо загальний розрахунок калькуляції.

Калькуляція плати проживання у гуртожитку на 2016 рік

№ з/п

Найменування показника

Сума, грн.

1

Заробітна плата

124560,00

2

Нарахування ЄСВ

27403,20

3

Комунальні послуги

87338,42

4

Прання білизни

7811,00

5

Вивіз сміття

1438,79

6

Дератизація та дезінсекція

802,40

7

Охорона

3350,00

8

М’який інвентар

12715,88

9

Всього поточних витрат (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8)

265419,69

10

Капітальні видатки (ряд. 9 x 10 %)

26541,97

Всього вартість проживання на рік ((ряд. 9 + ряд. 10) : 75 ліжко-місць)

3892,82

Таким чином, вартість проживання в гуртожитку на одного студента на місяць становить 324,40 грн. (3892,82 грн. : 12 міс.).

ПДВ та плата за проживання у гуртожитку

Операції з постачання послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках звільнені від обкладення ПДВ. Підстава — п.п. 197.1.2 ПКУ.

Але не зовсім зрозумілим моментом щодо обкладення ПДВ для деяких наших читачів є ситуація, коли студенти оформлюють субсидію і, відповідно, плата за гуртожиток надходить частково від таких студентів та частково від управлінь праці та соціального захисту населення. При цьому кошти від студентів надходять з призначенням платежу «плата за гуртожиток», а кошти від управлінь праці та соціального захисту населення — з призначенням «за квартплату», «за водопостачання», «за електроенергію» тощо. Яким же чином виписувати податкову накладну на кошти, які надходять від управлінь праці та соціального захисту населення? Чи звільняються такі кошти від оподаткування, як і ті, що надходять безпосередньо від студентів?

Відповідаючи на ці запитання, зазначимо, що від оподаткування звільнено загальну вартість плати за проживання студентів у гуртожитку.

У п.п. 197.1.2 ПКУ немає жодних обмежень із цього приводу. Тому вся сума нарахованої плати звільнена від обкладення ПДВ. Податкову накладну при цьому слід виписувати загальну в кінці дня на суму нарахованої плати за проживання за датою нарахування такої плати (тобто за датою першої події).

При отриманні коштів як від студентів, так і від управлінь праці та соціального захисту населення ніяких додаткових документів виписувати не потрібно.

Крім того, звернемо увагу на обкладення ПДВ плати за проживання у гуртожитках не студентів або проживання студентів не у гуртожитках.

Свого часу податківці, відповідаючи на таке запитання, дійшли висновку, що послуги з розміщення інших категорій громадян у гуртожитках або розміщення учнів чи студентів в іншому, ніж гуртожитки, житловому фонді ( готелі, пансіонати, бази відпочинку), підлягають оподаткуванню на загальних підставах за ставкою 20 %.

До речі, консультація з цього приводу була надрукована в журналі «Вісник податкової служби України» (2005 р., жовтень, № 37). З того часу позиція фіскалів із цього питання не змінилась.

Нормативні документи

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Постанова № 165 — постанова КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165.

Перелік № 796 — Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затверджений постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796.

Порядок № 736 — Порядок надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджений спільним наказом Міносвіти, Мінекономіки та Мінфіну від 23.07.2010 р. № 736/902/758.

Порядок № 228 — Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Методичні рекомендації № 115 — Методичні рекомендації по інспектуванню повноти надходження та правильності використання коштів спеціального фонду кошторису бюджетної установи (заклади охорони здоров’я та соціального захисту населення), затверджені наказом ГоловКРУ від 31.03.2006 р. № 115.

Наказ № 284 — спільний наказ Міносвіти, Мінфіну та МОЗ «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності» від 28.03.2011 р. № 284/423/173.

Наказ № 763 — наказ Міносвіти «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» від 17.11.2003 р. № 763.

Положення про гуртожитки — Положення про гуртожитки, затверджене наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.04.2015 р. № 84.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд