Встановлюємо «вислужну» надбавку та підвищуємо кваліфкатегорію педпрацівнику, який має лікарський стаж

В обраному У обране
Друк
Меренкова Світлана, головний бухгалтер — начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення Головного управління Держпраці у Харківській області
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2016/№ 44
Лікар, що має лікарський стаж 13 років і 9 місяців, прийнятий на роботу до вищого медичного навчального закладу I — II рівнів акредитації з 01.12.2014 р. на посаду викладача клінічних дисциплін. При прийомі йому встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», адже він закінчив Запорізький державний медичний університет і здобув кваліфікацію спеціаліста. До цього працівник мав кваліфікаційну категорію «лікар другої категорії», термін дії якої закінчився у липні 2013 року.
Чи має право викладач з лікарським стажем отримувати надбавку за вислугу років і якщо так, то в якому розмірі? Яку кваліфікаційну категорію необхідно встановити такому працівнику та чи може він атестуватися за власним бажанням на кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» у 2017 році?

Надбавка за вислугу років

Для того щоб відповісти на перше запитання, звернемось до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78 (далі — Порядок № 78).

Згідно з п. 1 цього Порядку педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти щомісяця виплачуєються надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах:

Спеціальний стаж працівника, років

Розмір надбавки за вислугу років, %

Понад 3 роки

10

Понад 10 років

20

Понад 20 років

30

Що випливає з цього положення?

По-перше, надбавка за вислугу років надається педагогічним та науково-педагогічним працівникам, перелік посад яких затверджено постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 (далі — Перелік № 963).

Посада викладача клінічних дисциплін вищого медичного навчального закладу (далі — ВНЗ) I — II рівнів акредитації відноситься до посад педагогічних працівників, тому працівник, який її займає, має право на встановлення «вислужної» надбавки. Але для цього він повинен мати стаж педагогічної роботи щонайменше 3 роки.

По-друге, треба визначити розмір «надбавочного» стажу викладача клінічних дисциплін та з’ясувати, чи включається до нього лікарський стаж.

Для цього слід звернутись до положень п. 2 Порядку № 78, згідно з яким до «надбавочного» стажу педпрацівників зараховується час:

1) роботи на посадах, передбачених Переліком № 963;

2) роботи на посаді старшого піонервожатого у період до 01.04.91 р.;

3) роботи на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки у період до 01.09.94 р.;

4) протягом якого виконувалися обов’язки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

5) роботи на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків;

6) роботи у спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;

7) перебування громадян України на військовій службі;

8) роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України;

9) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустці без збереження заробітної плати ( ч. 3 і 6 ст. 179 КЗпП);

10) викладацької роботи в навчальних закладах не за основним місцем роботи;

11) роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки, старших майстрів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг.

До стажу педагогічної роботи зараховується робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР.

Як бачимо, Порядком № 78 не передбачено зарахування до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років педпрацівникам ВНЗ періоду роботи за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг (в цьому випадку на посаді лікаря). Отже, викладачу клінічних дисциплін його лікарський стаж понад 13 років не зараховується до «надбавочного» стажу. Тому для того, щоб отримати право на «вислужну» надбавку, він має відпрацювати щонайменше 3 роки на цій посаді.

Кваліфікаційна категорія викладача клінічних дисциплін у ВНЗ

У випадку, зазначеному у запитанні, посаду викладача клінічних дисциплін у грудні 2014 року зайняв працівник, який не мав на той момент педагогічної освіти, педстажу та, відповідно, кваліфікаційної категорії, але мав диплом про повну вищу медичну освіту (спеціаліст) і достатній практичний досвід у медичній галузі.

Отже, при прийнятті на роботу згідно з додатком 6 до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 йому було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» і встановлено 9-й тарифний розряд. Адже, фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, установлюється 9-й тарифний розряд.

У листі від 22.02.2011 р. № 1/9-118 МОН роз’яснювало, що якщо при прийнятті на роботу працівнику вже встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», за результатами атестації може бути винесене рішення про присвоєння йому наступної кваліфікаційної категорії — «спеціаліст другої категорії».

Порядок проведення атестації педагогічних працівників визначається відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930 (далі — Типове положення № 930).

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою. Вона може бути черговою або позачерговою. У нашому випадку йде мова про право працівника на позачергову атестацію, тому зосередимо вашу увагу на особливостях її проведення.

Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Така атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої (абз. 2 п.п. 1.9 Типового положення № 930). Порядок подання документів та строки проведення позачергової атестації наведено у розд. III «Організація та строки проведення атестації» Типового положення № 930.

Також нагадаємо, що згідно з вимогами п. 4.7 Типового положення № 930 присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно, окрім випадків, визначених у абз. 2 цього пункту.

Підсумуємо: кваліфікаційну категорію викладачу клінічних дисциплін ВНЗ I — II рівнів акредитації може бути підвищено за результатами позачергової атестації, але не раніше ніж через два роки після присвоєння йому попередньої кваліфкатегорії, тобто прийому на педагогічну посаду. Обов’язковою умовою при цьому є дотримання усіх вимог, зазначених у Типовому положенні № 930.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити