Теми статей
Обрати теми

Деякі питання оплати праці

Постанова від 14.09.2016 р. № 633

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що за виконання повноважень державних секретарів міністерств до призначення на ці посади осіб за результатами конкурсу в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу», заступникам міністрів — керівникам апарату проводиться виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою, але не довше ніж до 1 січня 2017 року.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» і від 5 травня 2016 р. № 323 «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах» зміни, що додаються.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 581 «Про реформування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру».

4. Умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються з 1 травня 2016 року.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. № 633

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 і від 5 травня 2016 р. № 323

1. У додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 у графі «Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці»:

1) позицію «Група 1. Посади керівників державних органів» після слів «державні секретарі міністерств» доповнити словами «; (заступники міністрів — керівники апарату)»;

2) у позиції «Група 4. Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів»:

після слів «головних департаментів, департаментів» доповнити словами «, головних інспекцій»;

після слів «керівники територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів» доповнити словами «, апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій»;

після слів «окремими Законами України» доповнити словами «; керівники функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України; координатор»;

3) у позиції «Група 5. Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів»:

після слів «головних департаментів, департаментів» доповнити словами «, головних інспекцій»;

після слів «заступники керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів» доповнити словами «, заступники керівників апарату місцевих державних адміністрацій, заступники керівників самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій»;

після слів «дипломатичний радник» доповнити словами «; заступники керівників функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України»;

4) у позиції «Група 6. Посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів»:

після слова «управлінь» доповнити словом «, інспекцій»;

після слів «територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів» доповнити словами «, апарату місцевих адміністрацій, керівники підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, їх заступники»;

після слів «окремими Законами України» доповнити словами «; керівники підрозділів у складі функціональних підрозділів Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України, їх заступники»;

слова «державний адміністратор» виключити;

5) у позиції «Група 7. Посади головних спеціалістів державних органів»:

після слів «головні державні виконавці» доповнити словами «, головні державні ревізори — інспектори, головні державні інспектори, головні державні соціальні інспектори, головні казначеї, головні інспектори»;

слова «Державний реєстратор» виключити;

після слів «старший слідчий в особливо важливих справах» доповнити словами «, адміністратор, державний реєстратор, державний кадастровий реєстратор»;

6) у позиції «Група 8. Посади провідних спеціалістів державних органів»:

після слів «старші державні виконавці» доповнити словами «, старші державні ревізори — інспектори, старші державні інспектори, старші інспектори, провідні державні інспектори, державні соціальні інспектори, провідні казначеї»;

після слів «старший секретар суду» доповнити словами «; консультант суду»;

7) позицію «Група 9. Посади спеціалістів державних органів» після слів «державні виконавці» доповнити словами «, державні інспектори, інспектори»;

8) текст графи після слів «Ради національної безпеки і оборони України» доповнити словами «, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України».

2. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323 після позиції

«Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України 9046»

доповнити такою позицією:

«Заступник Керівника Секретаріату Голови Верховної Ради України 8594».

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Оплата праці держслужбовців: що уточнив Уряд

Постанова, що коментується, прийнята Урядом з метою уточнення окремих положень постанов КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292 (далі — постанова № 292) і «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах» від 05.05.2016 р. № 323.

Зокрема, врегульовуються умови оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України.

Нагадаємо: з 01.05.2016 р. для встановлення розмірів посадових окладів посади держслужбовців розділено на групи з оплати праці (ст. 51 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, далі — Закон № 889). У 2016 році при розподілі посад держслужби за групами оплати праці та встановленні їм конкретних розмірів посадових окладів необхідно керуватися додатками 1 та 3 до постанови № 292.

Поповнення в оплатних групах

Постановою, що коментується, перелік посад держслужбовців, які прирівнюються до відповідних груп оплати праці, уточнили шляхом доповнення додатка 3 до постанови № 292 найменуваннями посад держслужбовців та назвами держорганів, які не були зазначені в колишній редакції постанови № 292.

Тут основні зміни такі:

— з’явилися нові позиції, якими доповнено перелік посад держслужбовців: керівні працівники апаратів місцевих державних адміністрацій, координатор, державні ревізори-інспектори, державні соціальні інспектори, казначеї за всіма кваліфікаційними категоріями;

уточнили назву посади «адміністратор»;

ввели посаду «державний кадастровий реєстратор».

На с. 9 для зручності та наочності покажемо, як виглядають ці доповнення за посадами у найбільш поширених на практиці групах з оплати праці: з 4-ї по 9-ту групу.

Як бачимо, урегульовано наболілі питання, зокрема, щодо керівних працівників апаратів місцевих держадміністрацій. Наведемо деякі пояснення щодо їх вирішення і законодавчих норм, які було взято до уваги.

Статтею 6 Закону № 889 передбачено, що посади держслужби у держорганах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності держслужбовців.

Посади керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших держорганів належать до посад держслужби категорії «Б».

Відповідно до цього до посад держслужби категорії «Б» належать і посади керівників апаратів місцевих держадміністрацій.

Нові посади держслужбовців у переліку груп 4 — 9 оплати праці

Група оплати праці

Найменування посади, якою доповнено групу оплати праці

Група 4. Посади керівників самостійних структурних підрозділів держорганів:

— керівник департаменту, служби;

— керівник самостійного управління, служби;

— керівник самостійного відділу, служби

керівник головної інспекції;

керівник апарату місцевої держадміністрації;

керівник самостійного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації

Група 5. Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів держорганів:

— заступник керівника департаменту, служби;

— заступник керівника самостійного управління, служби;

— заступник керівника самостійного відділу, служби, завідувач самостійного сектору

заступник керівника головної інспекції;

заступник керівника апарату місцевої держадміністрації;

заступник керівника самостійного структурного підрозділу місцевої держадміністрації

Група 6. Посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів держорганів:

— керівник управління у складі департаменту, служби;

— заступник керівника управління у складі департаменту, служби;

— керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління;

— заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління;

— завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу

керівник підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу інспекції і його заступники;

керівник підрозділу у складі апарату місцевих держадміністрацій і його заступники;

керівник підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу місцевої держадміністрації і його заступники

Група 7. Посади головних спеціалістів держорганів

головний державний ревізор — інспектор;

головний державний інспектор;

головний державний соціальний інспектор;

головний казначей;

головний інспектор;

адміністратор;

державний реєстратор;

державний кадастровий реєстратор

Група 8. Посади провідних спеціалістів держорганів

старший державний ревізор — інспектор;

старший державний інспектор;

старший інспектор;

провідний державний інспектор;

державний соціальний інспектор;

провідний казначей;

консультант суду

Група 9. Посади спеціалістів держорганів

державний інспектор;

інспектор

З урахуванням зазначеного постановою, що коментується, посади керівників апаратів місцевих держадміністрацій прирівняли до групи 4 оплати праці (посади керівників самостійних структурних підрозділів держорганів), яка є найвищою групою оплати праці для держслужбовців категорії «Б», а їхніх заступників — відповідно, до групи 5 оплати праці. Аналогічні рекомендації для вирішення цього питання Мінсоцполітики надавало у листі від 27.05.2016 р. № 7696/0/14-16/13.

Щодо посади адміністратора. Для визначення посадового окладу для такої посади теж існувала проблема, наприклад, щодо адміністратора Центру надання адміністративних послуг. Законодавчою базою (зокрема, законами України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-VI, «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV) передбачено саме посаду «адміністратор». Проте ця посада не була наведена в додатках 1 і 3 до постанови № 292. Натомість у додатку 3 до постанови № 292 було наведено посаду «державний адміністратор», яка була віднесена до групи 6 оплати праці. Тому до внесення відповідних уточнюючих змін до постанови № 292 посадовий оклад для посади адміністратора (у тому числі Центру надання адміністративних послуг) рекомендували установлювати на рівні посадового окладу для посади державного адміністратора, тобто за групою 6 оплати праці*. При цьому опрацьовувалося питання про внесення правок у додаток 3 до постанови № 292, якими передбачалося змінити посаду «державний адміністратор» на посаду «адміністратор».

* Такий висновок наведений і в листі Мінсоцполітики від 27.05.2016 р. № 7696/0/14-16/13 // «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 25, с. 8. — Прим. ред.

Постановою, що коментується, посаду «державний адміністратор» вилучено із групи 6 оплати праці, в той же час посада «адміністратор» віднесена до групи 7 оплати праці. Ці законодавчі правки необхідно врахувати і переглянути посадові оклади працівників за необхідності. При цьому вважаємо, що законодавчих підстав для здійснення відрахувань із заробітної плати таких працівників немає (виключний перелік випадків, коли можуть провадитись відрахування із заробітної плати, наведено у ст. 127 Кодексу законів про працю України).

Пам’ятайте: встановлення посадових окладів держслужбовцям за прирівняними посадами в межах 4 — 6 груп оплати праці здійснюється керівником держслужби у відповідному держоргані (п. 4 примітки додатка 1 до постанови № 292).

Тепер щодо посади головного бухгалтера. У цьому питанні опираємося на норми Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59 (ср. ). Відповідно до п. 2 цього Типового положення бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бюджетної установи, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи, — департамент, управління, відділ, сектор або в бюджетній установі вводиться посада спеціаліста, на якого покладається виконання обов’язків бухгалтерської служби. Обов’язки бухгалтерської служби може виконувати централізована бухгалтерія бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи.

У разі коли в бюджетній установі не утворюється бухгалтерська служба, повноваження головного бухгалтера бюджетної установи, встановлені цим Типовим положенням, поширюються на спеціаліста, на якого покладається виконання завдань та функціональних обов’язків бухгалтерської служби.

Отже, посада головного бухгалтера може бути суміщена з посадою керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, тоді має місце подвійна назва посади. Якщо, наприклад, працівник займає посаду начальника управління — головного бухгалтера або заступника начальника управління — головного бухгалтера, то посадовий оклад для нього визначають за першою назвою посади: як для начальника управління або заступника начальника управління відповідно. Якщо у складі держоргану відсутні відповідні структурні підрозділи бухгалтерського забезпечення, то посадовий оклад головного бухгалтера визначають на рівні головного (провідного спеціаліста).

Виконання повноважень держсекретарів міністерств

Додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантними посадами державних секретарів міністерств до призначення на ці посади осіб за результатами конкурсу в порядку, визначеному Законом № 889, буде оплачуватися. Відповідно до п. 1 постанови, що коментується, заступникам міністрів — керівникам апарату буде здійснюватися виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою держслужби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою, але не довше ніж до 1 січня 2017 року.

Постанова, що коментується, набрала чинності 22.09.2016 р., але усі зміни (умови оплати праці, визначені нею) застосовуються з 1 травня 2016 року.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці у бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі