Розраховуємо компенсацію за невикористану відпустку педпрацівнику

В обраному У обране
Друк
Меренкова Світлана, головний бухгалтер — завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці у Харківській області
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2016/№ 39
У загальноосвітній навчальний заклад 12.09.2016 р. прийнято вчителя. При прийомі зазначеному працівнику встановлено:
— педагогічне навантаження у розмірі 19,5 години на тиждень;
— 9-й тарифний розряд за ЄТС;
— підвищення посадового окладу (за тип закладу) у розмірі 25 %.
15.09.2016 р. вищезгаданий працівник звільняється, у зв’язку з чим виникають запитання:
1. Як правильно розрахувати кількість днів щорічної відпустки, що підлягають компенсації при звільненні?
2. Який розмір педнавантаження слід брати для розрахунку компенсації за відпустку: фактично встановлене (19,5 години) чи передбачене чинним законодавством (18 годин)?

Згідно з ч. 6 ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96) керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів.

Конкретна тривалість відпустки залежно від посади, яку займає педпрацівник, встановлюється на підставі Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346 (далі — Порядок № 346).

Так, розд. III цього Порядку встановлено, що для вчителів усіх спеціальностей щорічна основна відпустка складає 56 календарних днів.

Але нас цікавлять питання розрахунку днів компенсації невикористаної щорічної відпустки і самої суми компенсації, що належать педпрацівнику у разі його звільнення. Тож про них і поговоримо.

У разі звільнення працівника йому повинно бути виплачено грошову компенсацію за всі не використані ним дні щорічної відпустки ( ч. 1 ст. 24 Закону № 504/96).

Але розрахунок кількості календарних днів невикористаної відпустки для педагогічних працівників має суттєві відмінності від розрахунку таких днів для інших працівників.

Так, педагогічним працівникам, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошову компенсацію виплачують із розрахунку повної тривалості щорічної відпустки ( ч. 2 ст. 24 Закону № 504/96).

А як бути із розрахунком днів компенсації, якщо працівник відпрацював в установі менше ніж 10 календарних місяців? У цій ситуації слід звернутись до абз. 2 п. 6 Порядку № 346. У ньому зазначено, що особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, компенсацію надають пропорційно до відпрацьованого ними часу (із розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарного дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

Важливо! Для того щоб визначити кількість невикористаних днів відпустки, пропорційний розрахунок необхідно здійснювати з розрахунку 5,6; 4,2 і 2,8 календарного дня за кожен відпрацьований місяць.

Отже, кількість днів, які потрібно компенсувати вчителю за умовами запитання, що розглядається, складає:

5,6 : 30 х 4 = 0,7 ≈ 1 к. д.,

де 5,6 — компенсація за один повний місяць згідно з Порядком № 346;

30 — кількість календарних днів у вересні 2016 року;

4 — кількість днів перебування працівника у трудових відносинах.

Перейдемо до визначення суми компенсації за невикористану відпустку.

Відповідно до п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), обчислення середньої зарплати для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював в установі, організації менше року, середній заробіток обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

У випадку, що розглядається, працівник перебував у трудових відносинах та відпрацював лише 4 дні, тому для розрахунку середньої зарплати потрібно використовувати п. 4 Порядку № 100. Нормами цього пункту передбачено: якщо працівник не мав заробітку не зі своєї вини, розрахунки провадяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Таким чином, залишилося з’ясувати, яку тарифну ставку у цьому випадку треба взяти для розрахунку компенсації за невикористану відпустку.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV обсяг педагогічного навантаження вчителя включає 18 навчальних годин впродовж навчального тижня, що становлять тарифну ставку заробітної плати.

Крім того, згідно з п. 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102), тривалість викладацької роботи вчителя для встановлення йому ставки заробітної плати складає 18 годин на тиждень.

У свою чергу, згідно з п. 68 цієї Інструкції місячну заробітну плату педпрацівників визначають при тарифікації на початку кожного навчального року. Розраховується вона шляхом множення ставки заробітної плати на фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Таким чином, обсяг педагогічного навантаження є визначальною умовою при встановленні місячної заробітної плати педпрацівнику. А тарифна ставка визначається виходячи з тарифного розряду педпрацівника.

При цьому слід мати на увазі, що відповідно до п. 34 Інструкції № 102 у випадках, коли працівникам освіти передбачено підвищення ставок і посадових окладів за двома чи більше підставами, ставки і посадові оклади спочатку збільшуються на розмір підвищень, передбачених у відсотках, а потім на розмір підвищень, передбачених у гривнях. При цьому утворюються нові ставки (посадові оклади).

Але обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педпрацівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується. Існують ситуації, коли педнавантаження може встановлюватись більше або менше 18 годин на тиждень.

З дозволу керівника вчитель може працювати на 1,25 чи 1,5 ставки. При цьому така робота не є сумісництвом відповідно до п. 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом (додаток до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.93 р. № 43).

Крім того, при складанні тарифікаційного списку у графі 8 «Ставка на місяць з урахуванням підвищень» зазначається посадовий оклад з урахуванням підвищень із розрахунку ставки заробітної плати — 18 годин на тиждень.

Тому, на нашу думку, якщо брати до уваги зміст п. 4 Порядку № 100 та норми чинного законодавства у сфері освіти, саме із розрахунку 18 годин на тиждень слід розраховувати компенсацію за невикористану відпустку вчителю з педнавантаженням 19,5 години на тиждень, тобто із розрахунку встановленого посадового окладу (ставки заробітної плати) з підвищенням, якщо воно встановлено.

Враховуючи вищезазначене, розрахуємо суму компенсації за невикористану відпустку вчителю у вересні 2016 року щодо питання, яке розглядається:

(2050,00 грн. + 512,50 грн.) х (12 : (366 - 10)) х 1= 86,38 грн.,

де 2050,00 грн. — посадовий оклад вчителя відповідно до 9-го тарифного розряду за ЄТС;

512,50 грн. — підвищення посадового окладу на 25 % (включається в розрахунок, адже оплата праці педпрацівників провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень);

(12 : (366 - 10))* — відповідно до п. 7 Порядку № 100 середня заробітна плата для нарахування компенсації за невикористані дні відпустки обчислюється шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед місяцем нарахування компенсації (місяцем звільнення) 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством);

* Про це, зокрема, зазначили фахівці Мінсоцполітики у листах від 08.05.2013 р. № 498/13/84-13 та від 08.04.2016 р. № 383/13/84-16. Прим. ред.

1 — кількість календарних днів невикористаної відпустки, що підлягають компенсації.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити