Деякі питання оплати праці працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2016/№ 35
Постанова від 31.08.2016 р. № 571

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміну до розділу I додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», доповнивши підрозділ 1 після позиції

«Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти; керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту

15 — 21»

такою позицією:

«Директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

20».

2. Установити, що працівникам центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, посади яких до набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» були віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в зазначених центрах у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу роботи для встановлення зазначеної надбавки зараховується стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» та період роботи в центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

У разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови розміру заробітної плати (без премії) в окремих працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій таким працівникам на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), встановленою до набрання чинності цією постановою, і заробітною платою (без премії), встановленою за новими умовами оплати праці.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 року № 55 «Про оплату праці працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій»;

постанову Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 року № 218 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 року № 55 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Центри підвищення кваліфікації працівників органів держвлади і ОМС: Кабмін запровадив нові умови оплати праці

Уряд продовжує роботу із врегулювання працеоплатних питань для деяких категорій працівників, які з набранням чинності новим Законом про держслужбу (Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, далі — Закон № 889) з 1 травня цього року втратили статус державних службовців.

Як відомо, Законом № 889 чітко визначена сфера його дії і окремим пунктом установлено, на які підприємства, установи, заклади, організації дія Закону не поширюється. Так, п.п. 15 ч. 3 ст. 3 визначено, що дія Закону № 889 не поширюється на працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами.

З урахуванням зазначеного на центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (далі — Центри ППК) дія Закону № 889 не поширюється*.

* На це звертало увагу Мінсоцполітики у роз’ясненні, опублікованому 28.07.2016 р. на його офіційному сайті (http://www.mlsp.gov.ua). — Прим. ред.

Зауважимо: відповідно до Положення про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2004 р. № 1681, Центр ППК є закладом післядипломної освіти. Засновником такого Центру є Рада міністрів АР Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрації. Співзасновником може бути обласна, Київська та Севастопольська міська ради. Структура Центру формується з урахуванням його функцій і затверджується засновником (засновниками).

Далі нагадаємо, які з посад керівних працівників Центрів ППК до 01.05.2016 р. відносились до посад держслужбовців. Відповідно до ст. 25 старого Закону про держслужбу (Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-ХІІ, далі — Закон № 3723) на підставі додатка 26 до постанови КМУ «Про віднесення деяких посад працівників органів державної влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 14.08.2013 р. № 703 посаду директора Центру ППК відносили до четвертої категорії посад держслужби; посади заступника директора, керівника відділу Центру ППК — до п’ятої категорії посад держслужби.

З 01.05.2016 р. Закон № 3723 втратив чинність, і відповідно директори Центрів ППК та їх заступники, начальники відділів Центрів ППК позбавились статусу держслужбовців.

У той же час п. 7 розд. XІ «Прикінцеві положення» Закону № 889 передбачено, що умови оплати праці таких осіб (колишніх держслужбовців) визначаються Кабміном і не можуть передбачати зменшення розміру їх зарплати.

Постановою, що коментується, Уряд визначив оплатні умови для колишніх держслужбовців Центрів ППК. Отже, розглянемо нові норми.

Директор Центру ППК: перехід на ЄТС-оклад

Для керівника Центру ППК посадовий оклад відтепер визначатимуть за основоположною постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298).

З цією метою постановою, що коментується (набула чинності 10.09.2016 р., з дня офіційного опублікування), доповнили підрозд. 1 «Вищі навчальні заклади III та IV рівня акредитації» розд. I «Освіта» додатка 2 до постанови № 1298: директору Центру ППК установлюють 20-й тарифний розряд за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС).

Це означає, що з переходом на нові умови оплати праці посадовий оклад директора Центру ППК визначатимуть за ЄТС, а конкретно — за 20-м тарифним розрядом. Наприклад, станом на вересень 2016 року посадовий оклад директора Центру ППК складає 4313 грн.

Інші працівники Центрів ППК

З 10.09.2016 р., дати набуття чинності постановою, що коментується, втратив чинність «оплатний» документ-попередник — постанова КМУ «Про оплату праці працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» від 27.01.97 р. № 55 (далі — постанова № 55). Цим документом визначався порядок установлення посадових окладів директорам Центрів ППК та їх заступникам, а також керівникам навчально-методичного та навчально-організаційного відділів Центрів ППК.

Для науково-педагогічних та інших працівників Центрів ППК, не передбачених постановою № 55, було встановлено, що їх посадові оклади визначаються на рівні посадових окладів, визначених постановою № 1298 для відповідних категорій працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації (п.п. 5 постанови № 55).

На заміну постанови № 55 прийняття іншого нормативно-правового акта не заплановано. Отже, для всіх працівників Центрів ППК відтепер буде діяти постанова № 1298 (оклади за ЄТС).

Конкретизований підхід до встановлення посадових окладів визначатимуть за галузевим «освітнім» наказом МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557).

Так, наприклад, для:

заступника директора Центру ППК необхідно застосувати норму п. 2 постанови № 1298: посадовий оклад заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій установлюють на 5 — 15 % нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими постановою № 1298. Отже, за новими умовами оплати праці посадовий оклад заступника директора Центру ППК станом на вересень 2016 року визначається в межах діапазону 3666 — 4097 грн. Конкретний розмір окладу заступника директора Центру ПКК установить безпосередньо директор цього Центру;

начальника відділу Центру ППК (навчально-методичного, навчально-організаційного) посадовий оклад визначатимуть за додатком 3 до наказу № 557 (11 — 12-й тарифні розряди за ЄТС).

Для науково-педагогічних та інших працівників Центрів ППК, як і раніше, застосовуватиметься норма — посадові оклади встановлюються на рівні посадових окладів, визначених постановою № 1298 для відповідних категорій працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації.

Надбавка за стаж роботи екс-держслужбовцям

Відповідно до абз. 1 п. 2 постанови, що коментується, працівникам Центрів ППК, посади яких до набрання чинності Законом № 889 були віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в зазначених Центрах.

Розміри надбавки у відсотках залежно від стажу роботи для працівників складають:

Стаж працівника, років

Розмір надбавки за вислугу років, %

Понад 3

10

Понад 5

15

Понад 10

20

Понад 15

25

Понад 20

30

Понад 25

40

При цьому до стажу роботи для встановлення зазначеної надбавки зараховуються (абз. 2 п. 2 постанови, що коментується):

— стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом № 889;

— період роботи в Центрі ППК.

Ніяких інших спеціальних приписів щодо встановлення надбавки за стаж роботи постанова, що коментується, не містить. Але, як і раніше, для нарахування такої надбавки колишнім держслужбовцям застосовуватимуть загальні норми:

— надбавку виплачують за фактично відпрацьований час;

— якщо збільшення розміру надбавки виникло протягом календарного місяця, то розмір надбавки змінюють із дня виникнення права на її підвищення.

Виплата різниці в зарплаті

Постановою, що коментується, застережено спеціальну норму щодо недопущення зниження зарплати працівників Центрів ППК у зв’язку з переходом на нові умови оплати праці на займаній посаді (абз. 3 п. 2):

Важливо! У разі зменшення зарплати (без премії) працівнику виплачується різниця між заробітною платою (без премії), встановленою до набрання чинності цією постановою, і заробітною платою (без премії), визначеною за новими умовами оплати праці.

Акцентуємо увагу: норму щодо виплати різниці в зарплаті (між старою та новою зарплатами (без премії)) застосовують лише для ситуацій, коли після двомісячного попереджувального строку працівник погодився працювати на нових умовах за тією ж посадою (яку він займав до фактичного впровадження нових умов праці).

Період попереджувального строку — за старими умовами

Пам’ятайте: для працівника скасування статусу держслужби означає зміни в організації виробництва і праці, під час яких змінюються істотні умови праці ( ст. 32 Кодексу законів про працю України, далі — КЗпП).

Про зміну істотних умов праці працівника потрібно попередити не пізніше ніж за два місяці ( ч. 3 ст. 32 КЗпП).

На період попередження цієї категорії працівників оплата їх праці, пільги, гарантії, компенсації, а також зобов’язання, які вони мали у зв’язку з наявністю статусу державного службовця, мають бути за ними збережені відповідно до законодавства, що діяло до 1 травня 2016 року*.

* Див. роз’яснення «Щодо застосування деяких положень Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII у частині порядку оформлення втрати статусу державного службовця окремими категоріями працівників державних органів у зв’язку з набранням чинності цим Законом з 1 травня 2016 року», розміщене на офіційному веб-порталі Верховної Ради України (rada.gov.ua) 25.04.2016 р. — Прим. ред.

Отже, для оплати періоду переходу на нові умови за екс-держслужбовцями упродовж двох місяців від дати повідомлення про згадані зміни або меншого строку, якщо працівник погодиться на ці зміни (про що подав відповідну заяву), за ними зберігаються всі умови та гарантії, установлені до 01.05.2016 р.

У разі якщо працівник не згоден продовжити роботу в держоргані на нових умовах, то в загальному випадку в останній день двомісячного строку з дня попередження його звільняють на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги в розмірі не нижче середньомісячного заробітку.

Враховуючи, що станом на вересень 2016 року строк двомісячного попередження колишніх держслужбовців Центрів ППК міг уже закінчитися, вважаємо, що застосовувати нові умови оплати праці для таких працівників (які погодилися продовжувати працювати на тих же посадах з новими умовами) правомірно після набуття чинності постановою, що коментується. Тобто виплачувати зарплату за старим законодавством для таких ситуацій допустимо і понад два місяці попередження, до 10.09.2016 р. (дати офіційного опублікування постанови, що коментується).

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці у бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити