Як розрахувати відпускні та грошову допомогу держслужбовцям

В обраному У обране
Друк
Синько Неля, начальник відділу оплати праці Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2016/№ 35
На с. 7 сьогоднішнього номера наведено спільне роз’яснення Мінсоцполітики та Мінфіну щодо розрахунку середньої зарплати держслужбовцям. Тішить те, що крім нормативних положень, у ньому є також і приклади. Проте, як показують звернення наших читачів, нестандартних ситуацій щодо розрахунку відпускних та грошової допомоги держслужбовцям на практиці безліч. Для того, щоб з ними розібратися, наша редакція звернулася до Мінсоцполітики. Далі читайте консультацію фахівця цього Міністерства.

Для вирішення того чи іншого питання щодо розрахунку середньої зарплати потрібно звернутися до Порядку № 100.

У загальному випадку, для розрахунку відпускних розрахунковим періодом є останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки ( п. 2 Порядку № 100).

З 1 травня 2016 року набрав чинності Закон № 889 та інші підзаконні акти, якими визначено нову структуру зарплати держслужбовців та збільшено їх посадові оклади. Крім того, ст. 57 Закону № 889 визначено, що державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Отже, при наданні щорічної основної відпустки держслужбовцю після 01.05.2016 р. йому належить грошова допомога у розмірі середньомісячної зарплати. У свою чергу, середньомісячна зарплата визначається згідно з Порядком № 100.

Розрахунковим періодом для розрахунку середньомісячної зарплати для виплати грошової допомоги в загальному випадку є 2 місяці, що передують місяцю виходу держслужбовця у відпустку.

Середньоденна зарплата визначається шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів.

Потім потрібно визначити середньомісячну кількість робочих днів. Такий показник розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи установи, організації.

Це ми перерахували загальні положення Порядку № 100 щодо розрахунку відпускних та грошової допомоги для держслужбовців. Але у зв’язку з тим, що з 01.05.2016 р. змінено структуру зарплати держслужбовців та збільшено їх посадові оклади, при розрахунку відпускних і грошової допомоги, крім загальних положень, потрібно враховувати спеціальні норми Порядку № 100.

До спеціальних норм, зокрема, належать норми абз. 7 та абз. 8 п. 2 Порядку № 100.

Так, у разі зміни структури зарплати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади відповідно до актів законодавства період до зміни структури зарплати виключається з розрахункового періоду ( абз. 7 п. 2 Порядку № 100).

Це означає, що місяці до травня 2016 року до розрахункового періоду для визначення як відпускних, так і грошової допомоги для держслужбовців не включаються.

У зв’язку з цим певну складність викликають питання визначення відпускних та грошової допомоги у разі, коли держслужбовець йде у відпустку у травні (або червні). Адже тоді в розрахунковому періоді немає взагалі жодного місяця, або входить тільки один місяць (травень), як, наприклад, для розрахунку грошової допомоги, а потрібно два розрахункові місяці.

Для визначення суми відпускних та грошової допомоги для держслужбовців у такому перехідному періоді, як травень — червень, і призначено спеціальні норми абз. 8 п. 2 Порядку № 100.

Так, згідно з цими нормами у разі коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади відбулася у періоді, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів.

Розглянемо на умовних прикладах, як потрібно застосовувати спеціальні норми Порядку № 100 на практиці.

Необхідні дані для розрахунків — нові умови оплати праці держслужбовця:

— посадовий оклад — 3274 грн.;

— надбавка за ранг — 200 грн.;

— надбавка за вислугу років — 1080,42 грн.

Ситуація

Розрахунок суми та пояснення до розрахунку

Перехідна відпустка (квітень травень)

1. Держслужбовцю було надано щорічну основну відпустку на 30 календарних днів з 20.04.2016 р. з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу

Відпускні. У ситуації, що розглядається, держслужбовцю потрібно перерахувати суму відпускних, що припадають на травень 2016 року. Обґрунтування — норми абз. 8 п. 2 Порядку № 100.

Перерахувати потрібно відпускні за 19 календарних днів.

Сума середньої зарплати, за якої потрібно виплатити відпускні, що припадають на травень 2016 року, розраховується так:

(3274 грн. + 200 грн. + 1080,42 грн.) x 12 міс. : (366 к. дн. - 10 к. дн.) = 153,52 грн.

Сума відпускних, що припадає на травень, становить:

153,52 грн. x 19 к. дн. = 2916,88 грн.

Отриману суму відпускних за травень потрібно порівняти з раніше нарахованою сумою відпускних за цей період та відповідним чином відкоригувати

Допомога на оздоровлення. Оскільки саму відпустку та наказ на надання відпустки і допомоги на оздоровлення надано / затверджено у квітні, сума матеріальної допомоги не перераховується. Її було надано згідно з нормами ст. 35 Закону № 3723

2. Держслужбовцю з 20.04.2016 р. було надано щорічну основну відпустку на 30 календарних днів, щорічну додаткову відпустку на 5 календарних днів та соціальну додаткову відпустку на дітей на 10 календарних днів

Відпускні. Специфіка цієї ситуації полягає в тому, що відпустка, надана держслужбовцю, в цілому припадає на три місяці. У відпустці держслужбовець перебувала з 20.04.2016 р. по 06.06.2016 р. включно. Проте, оскільки надання таких відпусток оформлено одним наказом, розрахунок середньої, так само як і перерахунок середньої зарплати для відпускних, що припадають на період починаючи з 01.05.2016 р., буде однаковим.

У ситуації, що розглядається, держслужбовцю потрібно перерахувати суму відпускних, що припадають на травень — червень 2016 року. Перерахувати необхідно за 34 календарні дні відпустки.

Сума середньої зарплати, за якою потрібно виплатити відпускні, що припадають на травень — червень 2016 року, розраховується так:

(3274 грн. + 200 грн. + 1080,42 грн.) x 12 міс. : (366 к. дн. - 10 к. дн.) = 153,52 грн.

Сума відпускних, що припадають на травень — червень, становить:

153,52 грн. x 34 к. дн. = 5219,68 грн.

Потім потрібно порівняти цю суму з сумою відпускних за травень — червень, нарахованою у квітні, та відповідним чином відкоригувати

Допомога на оздоровлення. Оскільки саму відпустку і наказ на надання відпустки та допомоги на оздоровлення надано / затверджено у квітні, сума матеріальної допомоги не перераховується. Її було надано згідно з нормами ст. 35 Закону № 3723

Висновок: у разі нарахування перехідних відпусток (квітень — травень або квітень — червень) потрібно перерахувати суму відпускних, що припадають на період починаючи з 01.05.2016 р. При цьому сума середньої зарплати, за якою мають бути сплачені відпускні починаючи з 01.05.2016 р., розраховується виходячи з нових умов оплати праці держслужбовця.

Початок відпустки травень

3. Держслужбовцю було надано щорічну основну відпустку на 30 календарних днів з 23.05.2016 р. з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної зарплати

Відпускні. У ситуації, що розглядається, розрахунок відпускних проводиться виходячи з виплат, передбачених згідно з новими умовами оплати праці. Підстава — абз. 8 п. 2 Порядку № 100.

Суму середньої зарплати для розрахунку відпускних визначаємо так:

(3274 грн. + 200 грн. + 1080,42 грн.) x 12 міс. : (366 к. дн. - 10 к. дн.) = 153,52 грн.

Сума відпускних становитиме:

153,52 грн. x 30 к. дн. = 4605,60 грн.

Грошова допомога. Сума грошової допомоги визначається згідно з новими умовами оплати праці. Ця сума у розмірі середньомісячної зарплати розраховується так:

3274 грн. + 200 грн. + 1080,42 грн. = 4554,42 грн.

Висновок: У ситуації, що розглядається, незалежно від того, що відбувалося протягом травня (до моменту надання відпустки), чи то працівник відпрацював усі робочі дні, чи то він був на лікарняному, чи був у відпустці за свій рахунок, або у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці за свій рахунок, відпустці для догляду за дитиною до 3 або 6 років, розрахунок відпускних, а також розрахунок грошової допомоги провадиться виходячи з виплат, передбачених згідно з новими умовами оплати праці держслужбовця.

Початок відпустки червень

4. Держслужбовцю було надано щорічну основну відпустку на 30 календарних днів з 23.06.2016 р. з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної зарплати. Травень повністю відпрацьовано

Відпускні. У ситуації, що розглядається, для розрахунку відпускних уже з’являється повноцінний місяць у розрахунковому періоді (травень).

Розрахуємо середньоденну зарплату:

(3274 грн. + 200 грн. + 1080,42 грн.) : (31 к. дн. - 3 к. дн.) = 162,66 грн.

Зверніть увагу: у цьому випадку зарплату за травень потрібно ділити на кількість календарних днів у розрахунковому періоді за винятком святкових і неробочих днів, що припадають на розрахунковий період (31 к. дн. - 3 к. дн.).

Сума відпускних розраховується так:

162,66 грн. x 30 к. дн. = 4879,80 грн.

Грошова допомога. Сума грошової допомоги визначатиметься на рівні заробітної плати, нарахованої за новими умовами оплати праці:

3274 грн. + 200 грн. + 1080,42 грн. = 4554,42 грн.

5. Держслужбовцю було надано щорічну основну відпустку на 30 календарних днів з 23.06.2016 р. з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної зарплати. З 18.02.2016 р. по 22.06.2016 р. працівниця перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами

Відпускні. У цій ситуації розрахунковим періодом є травень 2016 року. За цей місяць їй нараховано допомогу по вагітності та пологах. У свою чергу, згідно з п. 3 Порядку № 100 допомога по вагітності та пологах включається до розрахунку середньої зарплати для відпускних. Це означає, що сума відпускних має бути розрахована виходячи з суми допомоги по вагітності та пологах, що припадає на травень 2016 року.

Додаткові дані: допомога по вагітності та пологах держслужбовцю, що припадає на травень 2016 року, становить 3565 грн.

Сума середньої зарплати становитиме:

3565 грн. : (31 к. дн. - 3 к. дн.) = 127,32 грн.

Сума відпускних складе:

127,32 грн. x 30 к. дн. = 3819,60 грн.

Грошова допомога. У цій ситуації в розрахунковому періоді немає двох календарних місяців, виходячи з яких можна було б розрахувати суму грошової допомоги. Крім того, у травні працівниця перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Тож немає виплат за відпрацьований час, виходячи з яких можна було б розрахувати суму середньомісячної зарплати.

Тому враховуючи норми абз. 8 п. 2 Порядку № 100, сума грошової допомоги в цій ситуації визначається згідно з новими умовами оплати праці:

3274 грн. + 200 грн. + 1080,42 грн. = 4554,42 грн.

6. Держслужбовцю було надано щорічну основну відпустку на 30 календарних днів з 23.06.2016 р. з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної зарплати. Увесь травень працівник був у відпустці за свій рахунок

Відпускні. У такій ситуації потрібно користуватися нормами абз. 8 п. 2 Порядку № 100. У них зазначено, що у разі коли зміна структури зарплати з одночасним підвищенням посадових окладів держслужбовців відбулася у разі, коли в розрахунковому періоді зарплата не зберігалася, то обчислення середньої зарплати провадиться виходячи з виплат, передбачених працівникові згідно з новими умовами оплати праці.

Отже, середня зарплата для визначення суми відпускних розраховується так:

(3274 грн. + 200 грн. + 1080,42 грн.) : (31 к. дн. - 3 к. дн.) = 162,66 грн.

Сума відпускних становитиме:

162,66 грн. x 30 к. дн. = 4879,80 грн.

Грошова допомога. Сума грошової допомоги визначається згідно з новими умовами оплати праці:

3274 грн. + 200 грн. + 1080,42 грн. = 4554,42 грн.

Висновок: для розрахунку відпускних вже маємо повноцінний місяць у розрахунковому періоді (травень). Тому розрахунок відпускних провадиться виходячи з тих виплат, які нараховано в травні та які згідно з п. 3 Порядку № 100 включаються до розрахунку середньої зарплати. Якщо держслужбовець увесь місяць був у відпустці за свій рахунок, відпускні розраховуються виходячи з нових умов оплати праці. Сума грошової допомоги у розмірі середньомісячного заробітку у разі виходу держслужбовця у відпустку в червні розраховується завжди однаково, виходячи з нових умов оплати праці.

Початок відпустки липень

7. Держслужбовцю було надано щорічну основну відпустку на 30 календарних днів з 11.07.2016 р. з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної зарплати. У розрахунковому періоді (травень — червень) травень повністю відпрацьовано. У червні держслужбовець хворів з 13.06.2016 р. по 17.06.2016 р. включно. Сума лікарняних за 5 календарних днів хвороби становить 657 грн.

Відпускні. Середньоденна зарплата для визначення суми відпускних розраховується виходячи з виплат, нарахованих у розрахунковому періоді (травень — червень). При цьому сума лікарняних включається до розрахунку середньої зарплати на підставі п. 3 Порядку № 100.

Розраховуємо середню зарплату:

(4554,42 грн. + 657 грн. + 3415,82 грн.) : (31 к. дн. - 3 к. дн. + 30 к. дн. - 2 к. дн.) = 154,06 грн.,

де 3415,82 грн. — зарплата за відпрацьовані дні червня.

Розрахуємо суму відпускних:

154,06 грн. x 30 к. дн. = 4621,80 грн.

Грошова допомога. Середньоденна зарплата для визначення суми грошової допомоги розраховується виходячи з виплат за відпрацьований час, нарахований у розрахунковому періоді (травень — червень). Лікарняні до розрахунку середньої зарплати не включаються.

Розрахуємо середньоденну зарплату:

(4554,42 грн. + 3415,82 грн.) : (19 роб. дн. + 15 роб. дн.) = 234,42 грн.

Середньомісячна кількість робочих днів визначається так:

(19 роб. дн. + 20 роб. дн.) : 2 = 19,5 роб. дн.

Сума грошової допомоги у розмірі середньомісячного заробітку така:

234,42 грн. x 19,5 роб. дн. = 4571,19 грн.

8. Держслужбовцю було надано щорічну основну відпустку на 30 календарних днів з 11.07.2016 р. з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної зарплати. У розрахунковому періоді (травень — червень) працівниця перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Сума допомоги по вагітності та пологах, що припадає на травень — червень, становить 7015 грн.

Відпускні. Середньоденна зарплата для визначення суми відпускних розраховується виходячи з виплат, що припадають на розрахунковий період (травень — червень). При цьому сума допомоги по вагітності та пологах включається до розрахунку середньої зарплати на підставі п. 3 Порядку № 100.

Сума середньоденної зарплати становитиме:

7015 грн. : (31 к. дн. - 3 к. дн. + 30 к. дн. - 2 к. дн.) = 125,27 грн.

Сума відпускних складе:

125,27 грн. x 30 к. дн. = 3758,10 грн.

Грошова допомога. У розрахунковому періоді (травень — червень) працівниця не відпрацювала жодного дня. Тому на підставі абз. 3 п. 4 Порядку № 100 грошова допомога має розраховуватися виходячи зі встановленого їй посадового окладу.

При цьому грошова допомога у розмірі середньомісячного заробітку дорівнюватиме величині посадового окладу. У ситуації, яку ми розглядаємо, це 3274 грн.

9. Держслужбовцю було надано щорічну основну відпустку на 30 календарних днів з 11.07.2016 р. з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної зарплати. На розрахунковий період (травень — червень) припадає відпустка у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною до трьох років. З 01.07.2016 р. працівниця вийшла на роботу

Відпускні. У розрахунковому періоді (травень — червень) у працівниці немає заробітку. Тому сума відпускних їй розраховується виходячи з окладу.

Сума середньоденної зарплати становитиме:

3274 грн. x 12 міс. : (366 к. дн. - 10 к. дн.) = 110,36 грн.

Сума відпускних складе:

110,36 грн. x 30 к. дн. = 3310,80 грн.

Грошова допомога. У розрахунковому періоді (травень — червень) працівниця не відпрацювала жодного дня. Тому на підставі абз. 3 п. 4 Порядку № 100 грошова допомога має розраховуватися виходячи зі встановленого їй посадового окладу.

При цьому грошова допомога у розмірі середньомісячного заробітку дорівнюватиме величині посадового окладу. У ситуації, яку ми розглядаємо, це 3274 грн.

Висновок: при виході у відпустку працівника-держслужбовця починаючи з липня і далі для розрахунку відпускних та грошової допомоги до відпустки вже є повноцінні розрахункові періоди, — це як мінімум два календарні місяці (травень і червень). У зв’язку з цим при розрахунку відпускних та грошової допомоги до відпустки в цій ситуації потрібно застосовувати загальні положення Порядку № 100 щодо розрахунку таких виплат.

Отже, ми розглянули приклади розрахунку відпускних та грошової допомоги до відпустки для держслужбовців. Упевнені, що висновки, зроблені в цих розрахунках, допоможуть вам легко розрахувати такі виплати практично за будь-якої ситуації.

Нормативні документи

Закон № 889 Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 3723 Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII.

Порядок № 100 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити