Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

В обраному У обране
Друк
Міністерство фінансів України
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2017/№ 14
Наказ від 14.02.2017 р. № 135
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.03.2017 р. за № 309/30177

Відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність із змінами, внесеними до законодавства, наказую:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за № 456/20769 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 червня 2012 року № 754), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Маркарову О. С. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

Міністр О. Данилюк

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2017 р. № 135

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.03.2017 р. за № 309/30177

Зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2 слова «торгів із закупівлі товарів, робіт та послуг (а саме: видатки на розробку і розсилання документації конкурсних торгів, запрошення до участі в процедурах закупівель та підготовці засідань комітету з конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт і послуг тощо)» замінити словами «публічних закупівель»;

2) у пункті 1.4:

після слів «відповідно до законодавства,» доповнити словами «сум боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Оплата витрат на транспортування, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування товарів, установку, монтаж, налагодження, заготівлю товарів та оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи здійснюється за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким здійснюється придбання товару, якщо це передбачено умовами договору придбання.»;

3) в абзаці другому пункту 1.6 слова «будівництво (придбання), ремонт, модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об’єктів),» замінити словами «капітальні інвестиції, капітальний ремонт;».

2. У главі 2:

1) підпункт 2.1.1 пункту 2.1 після слів «осіб рядового і начальницького складу» доповнити словом «, поліцейських»;

2) у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.1:

підпункт 3 після слів «інформаційних видань» доповнити словами «, в тому числі електронних»;

підпункт 10 після слова «добрив» доповнити словом «тощо» та після слів «наукових цілей» доповнити словами «, лабораторних досліджень (випробувань)»;

у підпункті 17 слова «шоломів, засобів індивідуального захисту, наручників» замінити словами «кайданків, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів незалежно від вартості та іншого спеціального екіпірування)»;

у підпункті 2.2.4:

в абзаці восьмому підпункту 1 слово «зарубіжних» виключити та після слів «науково-технічної інформації» доповнити словами «, інформаційних ресурсів»;

підпункт 5 після слів «оплата транспортних послуг» доповнити словами «(у тому числі компенсація відповідних витрат працівникам закордонних дипломатичних установ України відповідно до законодавства)»;

підпункт 10 після слів «документації на земельні ділянки;» доповнити словами «технічних умов;»;

у підпункті 21 слова «народних засідателів і» виключити;

підпункт 24 після слова «молодіжних,» доповнити словами «національно-патріотичних,», після слів «відповідно до укладених угод» доповнити словами «та інших підтвердних документів на проведення заходів»;

у підпункті 2.2.5:

у підпункті 6 слова «відшкодування витрат» замінити словами «компенсаційні виплати»;

у підпункті 7 слово «молодіжні,» виключити;

підпункт 1 підпункту 2.2.6 після слова «боєприпасів» доповнити словами «, продукції оборонного призначення»;

у підпункті 2.2.7.4 підпункту 2.2.7 слова «його транспортування» замінити словами «розподілу природного газу, зберігання, постачання та транспортування»;

у підпункті 2.2.8:

підпункт 5 підпункту 2.2.8.1 після слів «видатки на розробку» доповнити словами «(модернізацію, удосконалення)»;

підпункт 2.2.8.2 доповнити підпунктом 12 такого змісту:

«12) видатки закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України).»;

3) у підпункті 2.5.3 пункту 2.5:

підпункт 1 доповнити словами «; компенсація за піднайом (найом) жилих приміщень військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового і начальницького складу, не забезпеченим таким житлом»;

у підпункті 25 слова «іпотечними житловими» виключити;

підпункти 1, 3, 4 підпункту 2.1.1.2 підпункту 2.1.1, підпункт 4 підпункту 2.2.2, підпункт 2 підпункту 2.2.3, підпункт 1 підпункту 2.2.5, підпункт 20 підпункту 2.5.3 після слова «військовослужбовці» у відповідних відмінках доповнити словом «, поліцейські» у відповідних відмінках;

4) у пункті 2.6:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (включаючи плату за адміністративні послуги); сплата грошового внеску (гарантії) для забезпечення виконання зобов’язань у зв’язку з участю у закупівлях (конкурсі);»;

у підпункті 3 слова «, збитків від інфляції» виключити;

підпункт 9 доповнити словами «та судових витрат».

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«За цією категорією передбачаються видатки на придбання або створення основних засобів, окремих інших необоротних матеріальних активів, збільшення вартості активів внаслідок поліпшення об’єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), капітальний ремонт, створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів.»;

підпункт 3.1.2.2 підпункту 3.1.2 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

«8) видатки на спорудження монументів і пам’ятників.»;

2) підпункт 3.2.1 пункту 3.2 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

«4) капітальні видатки закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України).».

Директор Департаменту державного бюджету В. Лозицький

Коментар редакції

Мінфін підкоригував Інструкцію щодо застосування КЕКВ

Усі без винятку розпорядники та одержувачі бюджетних коштів згідно з ч. 1 ст. 8 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) застосовують економічну класифікацію видатків бюджету. Тобто видатки проводяться за економічною характеристикою операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування. Такий підхід дає змогу узагальнити інформацію про виконання бюджету за всіма учасниками бюджетного процесу.

Як правильно використовувати економічну класифікацію видатків на практиці, чітко прописано в Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженій наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333). Ця Інструкція для бухгалтерів бюджетних установ зовсім не нова. Вона вже давно стала незамінною помічницею у вирішенні питань щодо проведення певних видатків за тим чи іншим КЕКВ.

Інструкція № 333 неодноразово зазнавала змін, передусім з метою забезпечення відповідності її норм вимогам чинного законодавства. Так, законодавці перекроюють текст цієї Інструкції мало не щорічно. Але життя не стоїть на місці, все перебуває у постійному русі. От і цього року Мінфін вирішив дещо підкоригувати Інструкцію № 333. Відразу ж зауважимо, що йдеться не про глобальні зміни, але внесені корективи та уточнення — суттєві.

Насамперед впадає в око доповнення п. 1.4 Інструкції № 333 новим другим абзацом. Цим самим Мінфін наголосив на необхідності планування і здійснення витрат на придбання товарів та видатків на їх транспортування (у тому числі витрати зі страхування ризиків транспортування товарів), установку, монтаж, налагодження і оплату вантажно-розвантажувальних роботів за одним і тим ж КЕКВ.

Безумовно, це стосується тільки тих випадків, коли здійснення таких робіт передбачено умовами договору про придбання відповідних товарів. Тобто якщо постачальник, окрім безпосередньо матеріальних цінностей, пропонує супутні послуги з доставки таких цінностей або їх монтажу, тоді такі витрати слід планувати за одним КЕКВ. Наприклад, такий підхід потрібно застосовувати у випадку придбання кондиціонера з установкою. Такі видатки слід планувати за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», якщо вартість безпосередньо кондиціонера перевищує 6000 грн. без ПДВ. Якщо ж вартість обладнання становить рівно 6000 грн. або менше, тоді витрати на його придбання і монтаж (доставку, налагодження) будемо здійснювати за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Інша річ, якщо послуги з транспортування та установки нам надає не постачальних товарів, а інша організація (підприємство, установа, фізична особа), з якою бюджетна установа уклала окремий договір про транспортування та установку. У такому разі видатки на доставку, монтаж та інші супутні послуги слід проводити за окремим КЕКВ — 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Також можливий варіант, коли ми здійснюємо доставку придбаних товарів, їх налагодження, монтаж власними силами.

Нагадаємо: до первісної вартості як необоротних активів, так і запасів слід включати всі витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням їх до придатного для застосування у запланованих цілях стану. На це вказує п. 5 розд. ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202, та п. 8 розд. II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Наступна новина — це те, що сплату донарахованих платежів (крім штрафів і пені), визначених контрольними органами, а також сум боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення та відсотків річних від простроченої суми договору слід проводити за тим КЕКВ, за яким має бути проведений основний платіж. А от штрафи, пені (у тому числі за несвоєчасну сплату податків) та неустойки належить сплачувати за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки».

Вагоме значення також мають корективи, унесені до трактування капітальних витрат (п. 1.6 Інструкції № 333). Зокрема, відтепер чітко зрозуміло, що до капітальних видатків належать видатки на виконання не абиякого ремонту, а саме капітального ремонту необоротних активів, а також інші капітальні інвестиції. Власне, це не викликало сумнівів і раніше, проте аби уникнути хибного тлумачення, Мінфін зробив уточнення.

Далі розповімо про зміни, які торкнулися порядку застосування окремих КЕКВ. Для наочності наведемо інформацію про зміни у таблиці нижче.

Зміни в порядку застосування окремих КЕКВ

КЕКВ

Суть змін

Примітка

2110

«Оплата праці»,

2112

«Грошове забезпечення військовослужбовців»

Уточнено, що за КЕКВ 2110 передбачаються видатки на оплату праці поліцейських* згідно з установленими посадовими окладами, ставками або розцінками, матеріальну допомогу, у тому числі видатки на премії та інші види заохочень чи винагород відповідно до законодавства.

Якщо ж поліцейські отримують грошове забезпечення, то його виплачують за КЕКВ 2112. Водночас за цим КЕКВ слід проводити відшкодування податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення поліцейських, а також виплату одноразової грошової допомоги при їх звільненні зі служби

п.п. 2.1.1, пп. 1, 3, 4 п.п. 2.1.1.2 Інструкції № 333

2210

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

Мінфін конкретизував, що за цим КЕКВ можна планувати і здійснювати видатки на придбання або передплату періодичних, довідкових, інформаційних видань, у тому числі електронних. Таке уточнення має суттєве значення, оскільки відтепер вже не буде вагань між КЕКВ 2210 та 2240 під час придбання електронних видань. Докладніше про це ми розповідали у консультації «Передплата електронних видань — за КЕКВ 2210» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 12).

Майте на увазі: видатки на поповнення бібліотечних фондів слід проводити за іншим КЕКВ. Зокрема, для цього призначений КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»

п.п. 3 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333

Відтепер за цим КЕКВ дозволяється придбавати реактиви, хімікати, біопрепарати, насіння, добрива тощо не лише для науково-дослідних робіт, наукових цілей та навчального процесу, а й для лабораторних досліджень (випробувань)

п.п. 10 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333

За цим КЕКВ, як і раніше, проводяться видатки на придбання посуду, термосів, фляг, кайданків, засобів індивідуального захисту тощо. Тільки тепер Мінфін дещо розшифрував, що саме слід розуміти під засобами індивідуального захисту. Це шоломи, бронежилети незалежно від вартості та інше спеціальне екіпірування

п.п. 17 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333

2240

«Оплата послуг (крім комунальних)»

Оплату послуг з доступу в режимі on-line до електронних баз наукової і науково-технічної інформації та інформаційних ресурсів відтепер можна планувати за цим КЕКВ незалежно від того, є такі бази зарубіжними чи вітчизняними

п.п. 1 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333

Уточнено, що до транспортних послуг, які дозволяється оплачувати за КЕКВ 2240, належить і компенсація витрат на оплату транспортних послуг працівникам закордонних дипломатичних установ України відповідно до законодавства

п.п. 5 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333

Поряд з оплатою послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування, на відведення земельних ділянок тощо за цим КЕКВ відтепер може проводитися і оплата послуг з технічних умов. Хоча, що саме слід розуміти під такими послугами, Мінфін не конкретизував

п.п. 10 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333

За КЕКВ 2240 слід проводити оплату (відшкодування) витрат на проїзд, наймання житла та добових присяжним за час виконання ними обов’язків у суді. Про народних засідателів відпер мова у цьому пункті не йде.

Відповідно до конституційних змін у судочинстві ліквідовано інститут народних засідателів, але передбачено можливість залучення присяжних. Такі зміни було внесено Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. № 1401-VIII

п.п. 21 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333

До переліку заходів, учасникам яких відшкодування витрат проводиться за КЕКВ 2240, тепер додано національно-патріотичні. Також підкреслено, що оплата (відшкодування) проїзду, добових, проживання та інших витрат здійснюється не лише відповідно до укладених угод, а й за наявності інших підтвердних документів на проведення таких заходів. Це можуть бути програми заходів, листи, протоколи засідань тощо

п.п. 24 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333

2250

«Видатки на відрядження»

За цим КЕКВ відтепер також слід проводити видатки на оплату підйомних, проїзду, добових при переміщенні поліцейських*

п.п. 1 п.п. 2.2.5 Інструкції № 333

Видатки на компенсаційні виплати в іноземній валюті працівникам, направленим у довготермінове відрядження, як і раніше, слід планувати за КЕКВ 2250. Нічого по суті не змінилося, законодавець лише змінив формулювання цієї норми

п.п. 6 п.п. 2.2.5 Інструкції № 333

Уточнено: видатки на відрядження учнів, студентів, тренерів, інших учасників на навчально-тренувальні збори, змагання, олімпіади, спортивні заходи, наукові конференції тощо слід планувати за КЕКВ 2250. Однак відтепер немає жодного значення, мають такі заходи статус молодіжних чи ні

п.п. 7 п.п. 2.2.5 Інструкції № 333

2260

«Видатки та заходи спеціального призначення»

За цим КЕКВ дозволяється придбавати не тільки озброєння, боєприпаси, військово-хімічне майно, оптичні та навчальні стрілецькі прилади, а й продукцію оборонного призначення.

При цьому згідно з п. 9 ст. 1 Закону України «Про державне оборонне замовлення» від 03.03.99 р. № 464-XIV продукція оборонного призначення — це озброєння, військова та спеціальна техніка, військова зброя і боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби. Навіщо Мінфін уніс таке доповнення, не зовсім зрозуміло. Адже поняття продукції оборонного призначення фактично охоплює всю решту виробів, перелічених у п.п. 1 п.п. 2.2.6 Інструкції № 333

п.п. 1 п.п. 2.2.6 Інструкції № 333

2270

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»

Уточнено, що за КЕКВ 2270 проводиться оплата за природний газ, включаючи оплату послуг з розподілу природного газу, зберігання, постачання та транспортування

п.п. 2.2.7.4 Інструкції № 333

2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»

Доповнено перелік видатків, спрямованих на розвиток певної галузі економіки. Зокрема, за цим КЕКВ також можуть проводитися видатки на модернізацію та удосконалення дослідних зразків обладнання для подальшого його впровадження у серійне виробництво

п.п. 5 п.п. 2.2.8.1 Інструкції № 333

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»

Увага! Поточні видатки закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у ст 87 БКУ), необхідно планувати та здійснювати за КЕКВ 2282.

Докладніше про це читайте у нашому коментарі до листа Мінфіну від 06.03.2017 р. № 09020-12-10/5830 на с. 12 цього номера

п.п. 12 п.п. 2.2.8.2 Інструкції № 333

2730

«Інші виплати населенню»

Компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового і начальницького складу, не забезпеченим таким житлом, відтепер слід проводити за КЕКВ 2730

п.п. 1 п.п. 2.5.3 Інструкції № 333

Видатки на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі, поранення чи інвалідності поліцейських* також тепер необхідно планувати за цим КЕКВ

п.п. 20 п.п. 2.5.3 Інструкції № 333

Компенсація згідно із законодавством відсоткової ставки за кредитами, наданими фізичним особам, проводиться за КЕКВ 2730. Причому Мінфін вилучив вимогу щодо призначення таких кредитів (раніше ця норма стосувалася лише іпотечних кредитів)

п.п. 25 п.п. 2.5.3 Інструкції № 333

2800

«Інші поточні видатки»

Видатки на сплату податків, зборів, інших обов’язкових платежів, а також внесків для участі у закупівлях, як і раніше, проводяться за КЕКВ 2800. Водночас Мінфін підкреслив: за цим же КЕКВ слід планувати і здійснювати сплату неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (у тому числі й плату за адміністративні послуги)

п.п. 1 п. 2.6 Інструкції № 333

Сплату штрафів, пені тощо, у тому числі за несвоєчасну сплату податків, як і раніше, слід планувати за КЕКВ 2800. А от відшкодування збитків від інфляції слід проводити за тим кодом, за яким буде проведений основний платіж за договором. Це випливає з п. 1.4 Інструкції № 333 (з урахуванням унесених змін)

п.п. 3 п. 2.6 Інструкції № 333

Поряд із відшкодування моральних збитків та майнової шкоди згідно з рішенням суду за цим КЕКВ відтепер проводиться й покриття судових витрат.

Нагадаємо, що судові витрати — це передбачені законом витрати сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, понесені ними у зв’язку з її розглядом та вирішенням. Судові витрати згідно зі ст. 79 Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.2004 р. № 1618-IV складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. У свою чергу, останні включають в себе: витрати на правову допомогу; витрати, пов’язані з явкою до суду; витрати на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів та проведення судових експертиз; витрати на проведення огляду доказів за місцем їх знаходження; витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача. Порядок розподілу та відшкодування судових витрат регламентується виключно вищезгаданим Кодексом

п.п. 9 п. 2.6 Інструкції № 333

3100 «Придбання основного капіталу»

Мінфін уточнив, що за цією категорією передбачаються видатки не тільки на придбання або створення необоротних активів, але й на їх поліпшення, капітальний ремонт, а також створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів. Власне можливість здійснення таких видатків за цією категорією була передбачена і раніше. Однак прямої вказівки на це в п. 3.1 Інструкції № 333 не було. Натомість це випливало з порядку застосування окремих КЕКВ у межах цієї категорії

п.п. 3.1 Інструкції № 333

3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»

Розширено перелік видатків, які проводяться за цим КЕКВ. Зокрема, відтепер витрати на спорудження монументів і пам’ятників також слід здійснювати за КЕКВ 3122

п.п. 8 п.п. 3.1.2.2 Інструкції № 333

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

Увага! Капітальні видатки закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у ст 87 БКУ), необхідно планувати та здійснювати за КЕКВ 3210.

Докладніше про це читайте на с. 12 цього номера

п.п. 3.2.1 Інструкції № 333

* У 2015 році в Україні було створено такий орган виконавчої влади, як поліція. Основним її завданням є забезпечення охорони прав і свобод людини, протидія злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. На момент внесення попередніх змін до Інструкції № 333 (у 2015 році) з певних причин це не було враховано. Тому Мінфін вирішив цього разу виправити ситуацію.

Зміни, унесені наказом, що коментується, набрали чинності 04.04.2017 р.

Юлія КРОТ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити