Теми статей
Обрати теми

Щодо доплати працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів

Міністерство соціальної політики України
Лист від 17.03.2017 р. № 737/0/101-17/28

Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто ваш лист щодо забезпечення мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 р. і повідомляється.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі 3200 гривень на місяць.

Відповідно до Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон № 1774-VIII) мінімальна заробітна плата складається не лише з основної (тарифної) частини заробітної плати (посадовий оклад, тарифна ставка, ставка заробітної плати), а і додаткової заробітної плати стимулюючого та заохочувального характеру (доплати, надбавки, виробничі премії, інші заохочувальні виплати).

Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки, ставки заробітної плати), або залежно від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством.

Таким чином, якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату з урахуванням різних її складових, передбачених умовами оплати праці, не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Водночас Законом № 1774-VIII встановлений перелік виплат, які при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються. Це: доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Підпунктом «ґ» підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» передбачена виплата працівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, — у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

Доплата в розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу (тарифної ставки) працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, нараховується понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн.).

Це одна і та ж доплата, яка встановлюється працівникам за переліком посад, затвердженим колективним договором закладу, в межах коштів, передбачених на оплату праці у кошторисі, якщо виконання цих робіт включено до посадових обов’язків працівників. При цьому посадовими обов’язками може бути передбачено виконання певних видів робіт з використанням дезінфікувальних засобів, або робота з прибирання туалетів з використанням дезінфікувальних засобів, або просто прибирання туалетів.

Виплати, які не перелічені Законом № 1774-VIII, враховуються до мінімальної заробітної плати.

Це, зокрема, такі виплати, як доплати за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, підвищена оплата за роботу у святкові, вихідні дні, виробничі премії, індексація тощо.

Також до мінімальної заробітної плати враховується підвищення посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), передбачене галузевими умовами оплати праці, зокрема, для медичних, педагогічних працівників, працівників соціального захисту населення (за кваліфікаційну категорію, старшинство, завідування кабінетами, за педагогічне навантаження, керівництво гуртками, у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці тощо).

Зазначене підвищення посадових окладів є елементом формування нового посадового окладу (тарифної ставки) з підвищенням, розмір якого встановлюється працівнику в штатному розписі, і на який нараховуються інші додаткові виплати: доплати, надбавки тощо.

Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.

Директор Департаменту О. Товстенко

Коментар редакції

Використання деззасобів + прибирання туалетів: доплата буде одна — вердикт Мінсоцполітики

У листі, що коментується, фахівці Мінсоцполітики відповіли на запитання нашої редакції, яке полягало у наступному:

«Згідно з п.п. «ґ» п.п. 3 п. 3 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298) керівникам бюджетних установ у межах фонду заробітної плати надано право встановлювати працівникам доплату за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, у розмірі 10 % посадового (місячного) окладу.

Чи можливо прибиральнику службових (виробничих) приміщень встановити дві окремі доплати: за використання в роботі дезінфікувальних засобів та прибирання туалетів по 10 % посадового окладу кожна

Але перш ніж перейти до відповіді Міністерства, пояснимо з чим воно пов’язане. Річ у тім, що згідно з абз. 3 ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95 (далі — Закон про оплату праці), якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну (годинну) норму праці, нижче за законодавчо встановлений розмір МЗП (3200 грн.), роботодавець проводить доплату до рівня МЗП, що виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат ( абз. 2 ст. 31 Закону про оплату праці).

В одному із своїх попередніх роз’яснень (див. лист від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282)* фахівці Мінсоцполітики зазначали, що коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах, які виплачуються за результатами атестації робочих місць, та доплата за використання дезінфікувальних засобів і прибирання туалетів, то вони повинні виплачуватись понад розмір МЗП, тобто «зверху» 3200 грн. Ось тепер залишилось з’ясувати: доплата за деззасоби і прибирання туалетів, зокрема та, що передбачена п.п. «ґ» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298, це дві різні доплати, чи одна і та ж?

* Зі змістом цього листа та коментарем до нього можна ознайомитись у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 8, с. 15.

Доплата за прибирання туалетів встановлюється тим працівникам, які безпосередньо виконують цю роботу. Це, наприклад, прибиральники службових та виробничих приміщень. Виконання цієї роботи повинно бути передбачено посадовими обов’язками працівника і прописано у його посадовій (робочій) інструкції.

Кваліфікаційною характеристикою посади прибиральника службових приміщень за п. 120 розд. «Робітники» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336 (далі — Довідник № 336), встановлено: працівник, який займає зазначену посаду:

— прибирає службові приміщення адміністративних будівель, коридори, сходи, санвузли, туалети, квартири;

— чистить і дезінфікує раковини та інше санітарно-технічне устаткування.

У свою чергу, кваліфхарактеристикою посади прибиральника виробничих приміщень передбачено прибирання та дезінфекцію туалетів, душових, гардеробів та інших місць загального користування на виробництві (п. 119 розд. «Робітники» Довідника № 336).

Чи означає це, що такі працівники виконують два види робіт (прибирання та дезінфекцію) одночасно? Тоді чи можливо прибиральнику службових (виробничих) приміщень встановити дві окремі доплати в розмірі 10 % посадового окладу кожна: одну — за використання в роботі дезінфікувальних засобів, другу — за прибирання туалетів?

У своїй відповіді фахівці Мінсоцполітики зазначили, що доплата в розмірі 10 % посадового (місячного) окладу (тарифної ставки) працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, це одна і та ж доплата. Крім того, Міністерство в черговий раз підкреслило: зазначена доплата нараховується понад розмір МЗП.

Також фахівці «працеоплатного» відомства відзначили деякі особливості встановлення доплати за деззасоби та прибирання туалетів:

— вона встановлюється працівникам, перелік посад яких затверджено у колективному договорі;

— виплата зазначеної доплати здійснюється виключно у межах коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі;

— встановлення цієї доплати можливо лише тим працівникам, у яких виконання робіт з дезінфекції та/або прибирання туалетів включено до посадових обов’язків. При цьому посадовими обов’язками може бути передбачено виконання певних видів робіт з використанням деззасобів, або робота з прибирання туалетів з використанням деззасобів, або просто робота з прибирання туалетів.

Отже, якщо у штаті вашої установи є працівники, які займаються прибиранням туалетів і використовують у своїй роботі деззасоби, зокрема прибиральники службових (виробничих) приміщень, їм можливо встановити одну доплату у розмірі 10 % посадового окладу. При цьому не важливо, до якої бюджетної сфери (освіта, медицина тощо) належить ваша установа, адже зазначене стосується всіх бюджетників.

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі