Щодо оплати праці працівників органів місцевого самоврядування

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2017/№ 45
Лист від 20.10.2017 р. № 2608/0/101-17/281

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув звернення <…> щодо оплати праці працівників органів місцевого самоврядування і в межах компетенції повідомляє.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі — постанова № 268) визначено умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — постанова № 353) підвищено розміри посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування.

При цьому після введення в дію вищезазначеної постанови зміна структури заробітної плати відбулася для окремих керівних працівників апаратів (секретаріатів) обласних, Київської, Севастопольської міських рад (додаток 48 до постанови № 268) та керівних працівників і спеціалістів апаратів сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (крім сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад) (додаток 54 до постанови № 268).

У всіх інших працівників і спеціалістів відбулося підвищення посадових окладів без зміни структури заробітної плати.

Відповідно до норм постанови № 268 керівникам у межах затвердженого фонду оплати праці надано право здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу.

Положення про преміювання розробляється установами самостійно із зазначенням умов, критеріїв преміювання (депреміювання), періодичності виплати премій (щомісячні, квартальні, за результатами півріччя) та премій, які виплачуються за виконання окремих доручень (одноразового характеру), до святкових, ювілейних дат (є одноразовими преміями).

Отже, преміювання працівників органів місцевого самоврядування здійснюється керівником органу відповідно до положення про преміювання, затвердженого у відповідному органі та у межах фонду оплати праці.

Статтею 32 Кодексу законів про працю України передбачено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Однак, з огляду на зазначене, вважаємо, що підвищення посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування та прийняття керівником органу рішення щодо зміни розміру премії не є зміною істотних умов праці працівника.

Щодо визначення умов оплати праці, коли сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, виконує обов’язки старости.

Частиною першою статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» визначено, що сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, виконує обов’язки старости відповідно до закону на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади поточного скликання. За ним зберігаються розмір та умови оплати праці, що були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання.

Посадові оклади старост визначаються згідно з додатком 50 до постанови № 268.

Посадові оклади сільських і селищних голів визначаються згідно з додатком 54 до постанови № 268.

Отже, у разі якщо сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, виконує обов’язки старости, умови оплати праці йому визначаються згідно з додатком 54 до постанови № 268.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

Заступник директора Департаменту, начальник відділу оплати праці у бюджетній сфері А. Литвин

Коментар редакції

Зменшення розміру премії — не погіршення умов оплати праці: роз’яснення від Мінсоцполітики

У листі, що коментується, фахівці Мінсоцполітики відповіли на такі запитання:

«1. Постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 353 підвищено посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування (ОМС). Крім того, у сільських (селищних) радах знову може виплачуватися надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи. З підвищенням посадових окладів керівництво ради може переглядати розмір премій працівників у бік зменшення.

Чи буде це зміною в умовах оплати праці в бік погіршення? Чи потрібно попереджати працівників про такі зміни?

2. Посадові оклади керівних працівників та спеціалістів рад об’єднаних територіальних громад (ОТГ) (зокрема, старости) після набуття чинності постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 353 слід шукати в оновлених додатках 50 та 51 до постанови КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268. При цьому, абз. 4 п. 1 цієї постанови, який передбачав, що умови оплати праці посадових осіб ОТГ визначаються відповідним ОМС виходячи з умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування та схем посадових окладів згідно з додатками 50 і 51, було виключено.

У зв’язку з цим виникає таке запитання: яким чином здійснювати оплату праці сільським, селищним головами, які на час до чергових виборів виконують повноваження старости? Яким додатком до постанови № 268 при цьому слід користуватись?»

Зміна розміру премії у бік зменшення: зміна істотних умов праці чи ні?

Таке запитання досить часто постає перед роботодавцем. Ось і у ситуації, що розглядається, воно є вельми актуальним.

Так, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 353 (далі — постанова № 353)* були збільшені розміри окладів абсолютно всіх посадових осіб місцевого самоврядування і службовців в ОМС. Розміри окладів наведені в додатках 48 — 55 до постанови КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268).

* Див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 21, с. 3.

При цьому після набуття чинності постановою № 353, зокрема, для керівних працівників та спеціалістів апаратів сільських і селищних рад, їх виконавчих органів (додаток 54 до постанови № 268) відбулася зміна структури заробітної плати. Адже, окрім підвищення посадових окладів, їм відновили право на встановлення надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи (вилучений абз. 3 п.п. «в» п.п. 1 п. 2 постанови № 268)**.

** Роз’яснення фахівця Мінсоцполітики з цього приводу див. у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 24, с. 24.

Можливо, суттєво на фонд оплати праці набрання чинності постановою № 353 не вплинуло, адже на працівників ОМС поширюються загальні вимоги щодо доплати до МЗП, та місцеві ради, розуміючи «відрив» посадових окладів працівників ОМС від реалій, здебільшого диференціювали зарплати преміями. Як наслідок, керівництво ради може переглядати розмір премій працівників у бік зменшення, та чи буде це зміною в умовах оплати праці в бік погіршення?

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95 про нові умови або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівника не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження або зміни. У випадку, що розглядається, зміни діючих умов оплати праці в бік погіршення не відбувається (навпаки, збільшено оклади та введено надбавку).

У свою чергу, згідно зі ст. 32 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (далі — КЗпП) працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці про зміну істотних умов праці, зокрема, систем та розмірів оплати праці, тільки якщо це відбувається у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. У цьому випадку таких змін не відбувається.

Відповідно до положень ст. 97 КЗпП та п.п. 2 п. 2 постанови № 268 умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються ву положенні про преміювання відповідного органу. Спираючись на положення цього документа, керівник ради має право самостійно встановлювати конкретні розміри преміювання кожного працівника залежно від фонду оплати праці. Тому логічно стверджувати, що зміна розміру премії не є зміною суттєвих умов оплати праці.

І таку точку зору повністю розділяють фахівці Мінсоцполітики в листі, що коментується. Використовуючи практично усі вищенаведені аргументи, вони зазначають: прийняття керівником ОМС рішення щодо зміни розміру премії у зв’язку з підвищення працівникам окладів не є зміною істотних умов їх праці. Відповідно попереджати працівників про такі зміни (зменшення розміру премії) не потрібно.

До речі, аналогічної думки дійшов і ВСУ в постанові від 15.05.2017 р. у справі № 6-2790цс16***, зазначивши, що ч. 4 ст. 97 КЗпП, яка забороняє керівнику приймати одностороннє рішення з питань оплати праці, що погіршує умови, встановлені у відповідному порядку, не стосується випадків, коли керівник застосовує встановлені в установі відповідно до законодавства умови оплати праці. Прийняття керівником на основі положення про преміювання і в межах своєї компетенції рішення про зменшення розміру премій, позбавлення працівників премій повністю або частково, не можна кваліфікувати як погіршення умов оплати праці, про яке працівник повинен бути заздалегідь попереджений.

*** Див. за посиланням: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/FCC56AA8A60A1AE6C225812B00462F7C.

Сільський голова виконує обов’язки старости: як оплатити таку працю?

Річ у тому, що ч. 1 ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII визначено, що повноваження старост до проведення відповідних виборів виконують сільські, селищні голови громад, що увійшли до складу ОТГ. За такими особами зберігаються розміри та умови оплати праці, що були їм встановлені як сільським, селищним головам до приєднання.

Посадові оклади керівних працівників та спеціалістів рад ОТГ (зокрема, і старости) визначені в додатках 50 та 51 до постанови № 268 — про це йдеться у назвах цих додатків. При цьому посадові оклади для голів сільських, селищних рад встановлені в додатку 54 до постанови № 268. У зв’язку з цим виникає запитання: за яким окладом (додатком) здійснювати оплату праці сільським, селищним головам, які на час до чергових виборів виконують повноваження старости?

На думку фахівців Мінсоцполітики, зазначене слід розуміти так, що для такої посадової особи до чергових виборів, незважаючи на припинення нею повноважень голови, залишаються умови оплати праці, які були встановлені цій особі як голові. Отже, у разі якщо сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до ОТГ, виконує обов’язки старости, умови оплати праці йому визначаються згідно з додатком 54 до постанови № 268.

До речі, свої роз’яснення з цього приводу Мінсоцполітики надає вже не вперше. Аналогічного висновку фахівці «працеоплатного» відомства дійшли у листі від 04.08.2017 р. № 2084/0/101-17/284.

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити