Чи втрачає медсестра кваліфікаційну категорію під час перебування у відпустці для догляду за дитиною

В обраному У обране
Друк
Купліванчук Анжела, завідувач відділу соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2017/№ 45
Чи може медична сестра закладу охорони здоров’я, яка протягом трьох років не підвищувала свій професійний рівень (перебувала у відпустці для догляду за дитиною), приступити до виконання своїх функціональних обов’язків на цій посаді? Якщо так, то чи зберігається за нею раніше присвоєна кваліфікаційна категорія та чи потрібно її направляти на курси підвищення кваліфікації?

Відповідно до п. 6 п.п. 2.4.1 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519) виплата заробітної плати з урахуванням підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії здійснюється працівникам протягом п’яти років з дня затвердження наказом органу (закладу) охорони здоров’я рішення атестаційної комісії про її присвоєння (підтвердження). Особам, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії і своєчасно подали необхідні документи в атестаційну комісію (не пізніше як за два місяці до закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації (переатестації), указана виплата здійснюється до винесення рішення атестаційної комісії про її підвищення (підтвердження) або відміну.

Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою, до яких належать сестри медичні всіх найменувань, проводиться у порядку, затвердженому наказом МОЗ від 23.11.2007 р. № 742 (ср. 025069200). Згідно з нормами зазначеного наказу атестація молодших спеціалістів з медичною освітою здійснюється один раз на п’ять років.

На відміну від лікарів, обов’язки молодших спеціалістів з медичною освітою дещо простіші, оскільки вони мають право вирішувати: атестуватися чи ні на відповідну кваліфікаційну категорію. Але незважаючи на це, вони зобов’язані кожні п’ять років пройти курси підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти, що надає їм право залишатися на посаді. Працівники, які не проходять атестацію на відповідну кваліфікаційну категорію, мають право працювати, але посадовий оклад для них визначається за тарифним розрядом ЄТС, що відповідає посаді без категорії.

За бажанням фахівця при наявності необхідного стажу роботи атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший строк, але не раніше ніж через рік з моменту попередньої атестації. У разі позачергової атестації термін наступної атестації встановлюється через 5 років.

Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою може проводитися за спеціальностями як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Від атестації звільняються вагітні жінки, а також особи, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною згідно з чинним законодавством. Термін їх чергової атестації відповідно переноситься наказом керівника закладу.

Під чинним законодавством слід розуміти Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП). Зокрема, ст. 179 КЗпП передбачено право жінки як на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами загальною тривалістю 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнених пологів), так і на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства. У разі якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Тобто сестра медична, термін чергової атестації якої закінчився у період, коли вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною, після виходу з такої відпустки приступає до роботи, а термін її наступної атестації переноситься наказом керівника закладу на відповідний період. При цьому заклад охорони здоров’я повинен направити жінку після виходу з відпустки для догляду за дитиною на курси підвищення кваліфікації, щоб вона могла готувати звіт про роботу за спеціальністю за останні три роки.

Наприклад, сестрі медичній у липні 2011 року була присвоєна вища кваліфікаційна категорія. У березні 2014 року їй була надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а згодом — для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яку жінка використала повністю. Фактично у такому разі атестаційна категорія для цієї медсестри діяла два роки та вісім місяців. Час перебування медсестри у відпустці для догляду за дитиною не враховується. Отже, після завершення такої відпустки оплата її праці має здійснюватися як для сестри медичної, що має вищу кваліфікаційну категорію.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити