(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
6/9
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Грудень , 2017/№ 48

Питання функціонування Департамену надання адміністративних послуг міської ради

http://tinyurl.com/y64f32jx
До структури апарату виконавчого комітету міської ради пропонується ввести структурний підрозділ «Департамент надання адміністративних послуг міської ради», без створення юридичної особи, у складі якого будуть функціонувати 4 відділи. Оклад директору Департаменту пропонується встановити згідно з додатком 50 до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.
1. Чи можливо створювати такий підрозділ без створення окремої юридичної особи?
2. Чи може оклад директора Департаменту у структурі апарату виконавчого комітету міської ради (додаток 50) бути більшим, ніж оклад начальника самостійного управління міської ради (додаток 51)?
3. Що взагалі розуміється під назвою посади «директор Департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради» згідно з додатком 50 до постанови № 268?
4. Чи обов’язково у структурі виконавчого комітету має бути Центр надання адміністративних послуг? Чи це може бути відділ апарату виконавчого комітету з надання адміністративних послуг?

Щодо першого — третього запитань. Для початку варто зазначити, що із втратою чинності постановою КМУ «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» від 03.12.97 р. № 1349 (на підставі постанови КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 26.11.2014 р. № 664, яка набрала чинності з 01.01.2015 р.) органи місцевого самоврядування є самостійними у визначенні своєї структури та її чисельності.

Нагадаємо: постановою № 1349 було рекомендовано головам обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах рад (у разі їх створення), міським, селищним і сільським головам під час підготовки пропозицій щодо структури виконавчого апарату обласних, районних, районних у містах рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних у містах рад (крім міст Києва та Севастополя), загальної чисельності апарату рад та їх виконавчих комітетів дотримуватися типових штатів згідно з додатками 1 — 5 до цієї постанови.

На жаль, наразі у законодавчому полі не існує нормативного документа, який тлумачить визначення поняття «департамент» у структурі органів місцевого самоврядування.

Єдиним документом, який містить таке визначення (але для органів виконавчої влади), є постанова КМУ «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12.03.2005 р. № 179. Для прикладу, згідно з п. 31 вказаної постанови у складі місцевих державних адміністрацій утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено законодавчими актами):

департамент — структурний підрозділ обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (крім їх апаратів), що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як два управління;

управління — структурний підрозділ місцевої державної адміністрації одногалузевого або однофункціонального спрямування, до складу якого входить не менш як два самостійних відділи;

відділ — структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації із штатною чисельністю не менше ніж п’ять одиниць в обласній державній адміністрації та не менше ніж три одиниці в районній державній адміністрації;

сектор — структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, із штатною чисельністю не менше ніж дві одиниці.

Зауважте, що вказаний документ не містить норми щодо поширення його дії на органи місцевого самоврядування. Тому офіційно посилатися на його положення при розробці своєї структури органам місцевого самоврядування не доцільно. Проте цей документ дасть вам базові визначення понять «департамент», «управління», «відділ», «сектор».

До речі, згаданий документ також не вимагає створення департаменту, управління як окремих юридичних осіб.

Отже, органи місцевого самоврядування визначаються з питаннями щодо створення/нестворення департаментів як окремих юридичних осіб самостійно та на свій розсуд.

Розміри окладів посадових осіб органів місцевого самоврядування, передбачені додатками 50 та 51 до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268, визначені виходячи з чисельності населення та організаційної структури. Так, наприклад, місячний посадовий оклад директора Департаменту міської ради (додаток 50) у III групі міст становить 4800 грн., а місячний оклад начальника самостійно управління, відділу в цій самій групі міст становить 4700 грн., що на 100 грн. менше за оклад директора Департаменту міської ради.

Щодо четвертого запитання. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-VI адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Як визначено в п. 3 ст. 1 цього Закону, суб’єкт надання адміністративної послуги — орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади АР Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги. Тобто для надання адміністративних послуг створення ЦНАП не є обов’язковим. Ці питання вирішуються органами місцевого самоврядування самостійно.

Згідно з ч. 1 ст. 12 цього Закону центр надання адміністративних послуг (ЦПАП) — це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

У ч. 2 вказаної статті визначено, що ЦНАП утворюються при:

1) Київській міській державній адміністрації;

2) Севастопольській міській державній адміністрації;

3) районній державній адміністрації;

4) районній у місті Києві державній адміністрації;

5) районній у місті Севастополі державній адміністрації;

6) виконавчому органі міської ради міста обласного, республіканського АР Крим значення.

ЦНАП можуть утворюватися при виконавчому органі міської міста районного значення, селищної, сільської ради в разі прийняття відповідною радою такого рішення.

До того ж ч. 3 цієї ж статті передбачено, що в містах і селищах, які є адміністративними центрами АР Крим, областей чи районів, а також у містах Києві та Севастополі ЦНАП можуть забезпечувати надання адміністративних послуг обласних, районних і відповідних міських державних адміністрацій на основі їх узгоджених рішень. У разі утворення ЦНАП районними державними адміністраціями такі центри можуть забезпечувати надання адміністративних послуг обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування на основі їх узгоджених рішень.

У разі утворення ЦНАП як постійно діючого робочого органу для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг у структурі відповідної міської ради, міської, районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ (виконавчий орган), на який покладаються керівництво та відповідальність за організацію діяльності такого центру (ч. 5 ст. 12 Закону).

Як видно із зазначеного вище, надання адміністративних послуг шляхом створення ЦНАП не є обов’язковим. Ці питання вирішуються органами місцевого самоврядування самостійно.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
міська рада, надання адміністративних послуг, функціонування департаменту додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті