(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
9/9
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Грудень , 2017/№ 48

Перелік матеріалів, опублікованих у газеті «Бюджетна бухгалтерія» за 2017 рік

http://tinyurl.com/y3b4hcfj

Назва

Номер

газети

сторінки

1

2

3

Нормативні документи

Бюджетний процес

«Щодо відшкодування ОМС різниці у тарифах», лист Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. № 31-06330-06/3-5/3244

25

3

«Щодо повторного застосування заходу впливу у вигляді зупинення операцій із бюджетними коштами», лист Міністерства фінансів України від 24.04.2017 р. № 04310-09-10/11126

26

10

«Щодо реалізації деяких положень Бюджетного кодексу України з питань нарахування та виплати пільг», лист Міністерства фінансів України від 16.06.2017 р. № 09010-20-10/16034

29

3

«Про особливості складання проектів місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 01.08.2017 р. № 05110-14-21/20701

33

3

«Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2017 р. № 765 (витяг)

40

5

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228

43

3

Застосування КЕКВ

«Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету», наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2017 р. № 135

14

5

«Про застосування норм постанови КМУ від 30.11.2016 р. № 875», лист Міністерства фінансів України від 06.03.2017 р. № 09020-12-10/5830

14

11

«Щодо застосування КЕКВ при придбанні будівельних матеріалів для улаштування огорожі», лист Державної казначейської служби України від 22.02.2017 р. № 16-08/191-3083

17-18

3

«Щодо застосування КЕКВ під час придбання комплектувальних виробів для обладнання», лист Державної казначейської служби України від 22.02.2017 р. № 16-08/188-3084

19

3

«Як правильно обрати код економічної класифікації видатків бюджету», лист Державної казначейської служби України від 29.03.2017 р. № 16-05/320-5167

19

7

«Щодо застосування КЕКВ закладами охорони здоров’я», лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017 р. № 07050-12-8/20808

36

3

Власні надходження

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271», постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 493

27

3

«Щодо власних надходжень та відшкодування вартості комунальних послуг», лист Державної казначейської служби України від 17.07.2015 р. № 14-09/562-19082

27

14

Оренда

«Щодо індексації орендної плати», лист Міністерства юстиції України від 09.06.2017 р. № 22050/К-13549/7.3 (витяг)

27

13

Готівкові та безготівкові розрахунки

«Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету», постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 р. № 332

32

14

Закупівлі за держкошти

«Щодо порядку визначення предмета закупівлі», лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.02.2017 р. № 3302-06/3816-06

8

21

«Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю», лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.12.2016 р. № 3302-06/42560-06

10

3

«Щодо розробки тендерної документації», лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.02.2017 р. № 3302-06/3812-06

17-18

4

«Щодо застосування статей 17, 32 Закону України «Про публічні закупівлі», лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.04.2017 р. № 3304-06/13652-06

20

7

«Щодо документального підтвердження відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)», лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.05.2017 р. № 3304-06/14682-06

20

9

«Щодо здійснення закупівель за окремими частинами предмета закупівлі (лотами)», лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.08.2017 р. № 3304-06/26774-06

33

14

«Щодо закупівель електричної енергії та послуг з постачання електричної енергії», лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.11.2017 р. № 3304-06/40489-07

44

7

«Щодо надання роз’яснень у зв’язку із набранням чинності Законом України «Про ринок електричної енергії», лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17.10.2017 р. № 10835/13.1/7-17

44

9

Податки та внески

«Щодо порядку оподаткування операцій з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам», індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 14.09.2017 р. № 1948/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

36

12

Бухгалтерський облік

«Щодо Рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації», лист Міністерства фінансів України від 30.12.2016 р. № 31-11420-06-5/37851

3

6

«Про затвердження Методичних рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків», наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1127

3

12

«Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності», постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. № 199

15

3

«Щодо відображення в бухгалтерському обліку комп’ютерної техніки та обладнання», лист Міністерства фінансів України від 17.02.2017 р. № 31-11420-07-10/4541

16

8

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88

21

13

«Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», наказ Міністерства фінансів України від 03.05.2017 р. № 481

22

4

«Про затвердження індексів балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2017 року», наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.05.2017 р. № 106 (витяг)

25

3

«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. № 571

28

3

Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 р. № 372

29

4

«Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання», наказ Міністерства фінансів України від 29.06.2017 р. № 604

30

3

«Щодо відображення в бухгалтерського обліку соціальних виплат», лист Міністерства фінансів України від 14.09.2017 р. № 35220-07/10/24609

38

3

«Щодо норм списання паливно-мастильних матеріалів», лист Державної аудиторської служби України від 19.09.2017 р. № 18-16/204

40

8

«Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання», наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2017 р. № 755 (витяг)

47

5

Звітність

«Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. № 307

13

3

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 р. № 1541

13

15

«Щодо складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору», лист Міністерства фінансів України від 28.03.2017 р. № 35220-06-5/8303

13

21

Відрядження

«Про службові відрядження», лист Міністерства фінансів України від 17.02.2017 р. № 31-08030-16-10/4511 (витяг)

20

3

«Щодо типових форм квитків та їх заповнення», лист Міністерства інфраструктури України від 06.01.2017 р. № 62/25/10-17

20

5

«Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2017 р. № 669

34

10

Трудові відносини

«Про перенесення робочих днів у 2017 році», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 850-р

4

25

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. № 227

15

6

«Щодо продовження чи перенесення на інший період щорічної відпустки в разі тимчасової непрацездатності», лист Міністерства соціальної політики України від 17.07.2017 р. № 1922/0/101-17/284

33

10

«Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України», наказ Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017 р. № 948 (витяг)

34

3

«Про затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей», наказ Міністерства соціальної політики України від 07.08.2017 р. № 1268

36

5

Оплата праці

«Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298», постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 974

1-2

3

«Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1037

1-2

6

«Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати днів відпусток», лист Міністерства соціальної політики України від 01.12.2016 р. № 1623/13/84-16

3

3

«Питання оплати праці працівників державних органів», постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15

4

3

«Деякі питання оплати праці працівників сфери фізичної культури і спорту інвалідів», постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 820

5

3

«Про умови оплати праці працівників в об’єднаних територіальних громадах», лист Міністерства соціальної політики України від 19.12.2016 р. № 21289/0/2-16/28

5

6

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15», постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 71

8

3

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557, наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 р. № 81

8

6

«Щодо включення індексації до виплат, які враховуються до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру», лист Міністерства соціальної політики України від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282

8

13

«Щодо доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, які мають виплачуватися понад розмір МЗП», лист Міністерства соціальної політики України від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282

8

15

«Щодо середнього заробітку, який не враховується до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня», лист Міністерства соціальної політики України від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282

8

17

«Щодо сум матеріальної допомоги, які не враховуються до зарплати для забезпечення її мінімального рівня», лист Міністерства соціальної політики України від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282

8

19

«Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1026», постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 150

14

3

«Інформаційний лист з питань оплати праці працівників закладів охорони здоров’я», лист Міністерства охорони здоров’я України від 27.01.2017 р. № 10.1-17/2025

14

13

«Щодо доплати працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів», лист Міністерства соціальної політики України від 17.03.2017 р. № 737/0/101-17/28

15

8

«Про обчислення страхового стажу», лист Пенсійного фонду України від 17.03.2017 р. № 8134/04-11

15

10

«Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості», наказ Міністерства соціальної політики України від 22.03.2017 р. № 447

16

3

«Щодо коригування заробітної плати у зв’язку з підвищенням посадових окладів працівникам», лист Профспілки працівників освіти і науки України від 07.04.2017 р. № 02-8/189

16

7

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 353

21

3

«Щодо виплат, які коригуються на коефіцієнт підвищення окладів (тарифних ставок) при розрахунку середньої зарплати для відпускних та компенсації за невикористану відпустку», лист Міністерства соціальної політики України від 04.05.2017 р. № 1344/0/101-17/282

22

7

«Щодо надання матдопомоги медичним працівникам», лист Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2017 р. № 10.1-13/Д-1/697-17/6006

23

3

«Щодо розрахунку середньої зарплати працівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», лист Міністерства соціальної політики України від 11.05.2017 р. № 1398/0/101-17

26

3

«Щодо умов оплати праці працівників навчальних закладів», лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 1/12-3662

26

8

«Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.2017 р. № 825/531 (витяг)

27

7

«Про нарахування середньої зарплати виходячи з тарифної ставки відповідно до Порядку № 100 для працівника з підвищеним посадовим окладом», лист Міністерства соціальної політики України від 17.05.2017 р. № 1440/0/101-17

30

24

«Про внесення змін до розділу VI додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298», постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 506

32

3

«Про внесення змін у примітки до схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році», постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 572

32

6

«Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447», наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2017 р. № 1107

34

8

«Щодо деяких питань оплати праці педагогічних працівників», лист Міністерства соціальної політики України від 14.06.2017 р. № 1672/0/101-17

35

3

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і від 18 січня 2017 р. № 15 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 504», постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. № 730

39

3

«Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097», наказ Міністерства молоді та спорту України від 31.08.2017 р. № 3659 (витяг)

41

3

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298», постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 854

44

3

«Щодо врахування премій до професійних свят при обчисленні зарплати для забезпечення її мінімального розміру», лист Міністерства соціальної політики України від 02.11.2017 р. № 2688/10/101-17

44

6

«Щодо оплати праці працівників органів місцевого самоврядування», лист Міністерства соціальної політики України від 20.10.2017 р. № 2608/0/101-17/281

45

3

«Щодо відкликання листа», лист Міністерства соціальної політики України від 07.09.2017 р. № 2341/0/101-17

45

7

«Щодо врахування доплат у складі мінімальної заробітної плати», лист Федерації професійних спілок України від 27.07.2017 р. № 05/01-27/825

45

7

Індексація доходів

«Щодо індексації зарплати працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС», лист Міністерства соціальної політики України від 03.05.2017 р. № 38/0/66-17

20

6

«Щодо індексації стипендій», лист Міністерства соціальної політики України від 16.03.2017 р. № 30/0/66-17/163

31

3

«Щодо індексації зарплати новоприйнятих працівників», лист Міністерства соціальної політики України від 25.10.2017 р. № 97/0/66-17

45

3

Стипендії

«Деякі питання стипендіального забезпечення», постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050

6

3

«Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1047

6

12

«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1045

6

15

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045», постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 81

9

3

«Про затвердження Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій», наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2017 р. № 261

14

17

«Щодо особливостей нарахування академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні», лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2017 р. № 1/9-140

14

22

«Щодо окремих питань стипендіального забезпечення студентів», лист Міністерства соціальної політики України від 03.04.2017 р. № 910/0/111-17/203

32

12

«Щодо індексації стипендій», лист Міністерства соціальної політики України від 01.08.2017 р. № 73/0/66-17

32

12

«Щодо індексації стипендій», лист Міністерства соціальної політики України від 15.08.2017 р. № 83/0/66-17

32

13

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 р. № 740

40

11

«Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 918

47

3

Соціальні виплати та пільги

«Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб», додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 р. № 146

26

13

Інше

«Щодо проставляння печаток», лист Державної казначейської служби України від 08.08.2017 р. № 16-10/760

33

8

«Щодо необхідності повідомлення органу ліцензування про зміну місцезнаходження установи у разі зміни назви міста чи вулиці», лист Міністерства освіти і науки України від 18.08.2017 р. № 1/11-8307

38

6

«Щодо ліцензування медичної діяльності», лист Міністерства охорони здоров’я України від 07.08.2017 р. № 17-06/Н-11783/11058-36

39

7

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57», наказ Міністерства фінансів України від 06.09.2017 р. № 743 (витяг)

40

2

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», наказ Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. № 729 (витяг)

40

3

Консультації

Бюджетний процес

Бюджетні новини — 2017

3

41

Програми соціально-економічного і культурного розвитку

5

9

Головні розпорядники коштів субвенцій

5

17

Капремонт будівлі сільради за кошти бюджету розвитку

5

18

Затвердження бюджетної програми та визначення її відповідального виконавця

5

18

Хто затвердить паспорт бюджетної програми

5

19

Одержувач бюджетних коштів: які документи подати до Казначейства

5

20

Питання застосування ПЦМ

10

15

Кошти на утримання закладів культури

10

17

Виділення коштів сільрадою комунальному підприємству

10

18

Головний розпорядник бюджетних коштів для ЦРЛ

10

19

Виконавець програми — розпорядник нижчого рівня

10

20

Оприлюднення інформації про бюджет та бюджетні програми

10

21

Оплата платежів Казначейством без паспорта бюджетної програми

10

21

Питання затвердження паспорта бюджетної програми

10

22

Чи зобов’язане комунальне підприємство складати фінансовий план?

10

23

Обслуговування бюджетних організацій на території ОТГ

10

24

Надання коштів комунальному підприємству

11

5

Визначення результативних показників

11

6

Унесення змін до паспорта бюджетної програми

13

44

Допомога комунальному підприємству

16

22

Унесення змін до кошторису за спецфондом

16

23

Надання допомоги збитковому КП на погашення заборгованості по зарплаті: чи можливе?

16

24

Надання субвенції на потреби освітніх закладів

19

9

Експертиза звіту про виконання бюджету міста

19

10

Оприлюднення змін до бюджетів

19

11

Виділення коштів на потреби дитячого садка

19

11

Ремонт автомобіля

20

24

Підпорядкованість та фінансування терцентру

21

17

Внески до статутного фонду комунального підприємства

23

17

Поповнення статутного капіталу підприємства при наявності залишку коштів

23

18

Внесення змін до рішення про місцевий бюджет

23

19

Відділ сільської ради — юридична особа?

23

19

Угода для передачі міжбюджетних трансфертів

25

11

Фінансування пожежної частини

25

12

Де взяти кошти на підвищення заробітної плати в ОМС?

25

13

Питання обслуговування міського бюджету в банку

25

13

Порядок виплати різниці в тарифах

25

14

Погашення заборгованості ЖКП

27

15

Упорядкування кладовища

27

16

Питання наповнення місцевих бюджетів

27

17

За яким кодом перерахувати до бюджету компенсацію середнього заробітку — консультують фахівці Державної казначейської служби України

27

18

Вимоги до оформлення документів для подання до Казначейства — консультують фахівці Державної казначейської служби України

27

18

Бюджет участі

31

22

Перерозподіл бюджетних призначень

31

28

Співфінансування заходів із двох бюджетів: дії головного розпорядника

31

30

Оплата проекту благоустрою: за якими кодами

31

30

Держадміністрація — відповідальний виконавець бюджетної програми

31

31

Чи може держадміністрація взяти на баланс ТМЦ, придбані за кошти місцевого бюджету

31

32

Виплата заробітної плати працівникам за час знаходження у відрядженні

33

27

Подарунок школі від сільської ради

34

21

Надання коштів місцевого бюджету Держекоінспекції

34

22

Бюджетні запити: від А до Я

35

5

Поповнення статутного капіталу ТОВ: чи можливе?

36

14

Особливості формування бюджетів новостворених ОТГ

36

14

На який рахунок зараховується внесок до статутного капіталу КП

38

9

Надання коштів КП на вирубку дерев

38

10

Надання коштів комунальному підприємству на відшкодування різниці у тарифах

38

11

Складання бюджетних запитів: якою класифікацією керуватися

39

20

Придбання дров для сільської школи

41

21

Застосування ПЦМ: найактуальніші запитання

42

3

Вносимо зміни до кошторису

43

18

Держдопомога: кому, на що і навіщо

46

3

Перевищені ліміти електроенергії: що за це буде?

48

4

Придбання авто: обмеження

48

6

Застосування КЕКВ

Медичне обслуговування у терцентрі

11

4

Передплата електронних видань — за КЕКВ 2210

12

21

Видатки на проведення проектно-вишукувальних робіт

16

25

Нормативна грошова оцінка землі: за яким КЕКВ

21

18

Благоустрій ставка

21

18

Оплата поштових послуг

25

10

Власні надходження

Надання платних послуг із проведення медоглядів

12

22

Впровадження платних послуг

12

23

Надання платних послуг закладом культури

19

15

Затвердження тарифів на платні медичні послуги

25

21

Благодійна допомога у вигляді робіт з капремонту

27

19

Медичне обслуговування іноземних громадян

45

9

Оренда

Установи дві, а будівля одна: як оформити взаємовідносини та розмежувати видатки

11

9

Гуртожиток на балансі сільської ради

17-18

15

Оренда земельної ділянки

23

20

Штрафні санкції за несвоєчасну сплату орендної плати

29

9

Індекс інфляції нижче 100 %: що з індексацією орендної плати

38

7

Оренда приміщення у приватного підприємця

46

9

Закупівлі за держкошти

Укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю: розставляємо основні акценти

10

5

Щодо погашення заборгованості за природний газ

11

3

Що змінилось у Єдиному закупівельному словнику

12

20

Розробка тендерної документації: користуємось порадами Мінекономрозвитку

17-18

7

Щодо укладення додаткової угоди до договору

17-18

14

Чи можна притягнути до відповідальності особу, яка займається допороговими закупівлями

19

12

Відмова учаснику в участі в торгах: обов’язкова чи можлива

20

10

Публічні закупівлі: запитували — відповідаємо

25

15

Закупівлі за держкошти публічні закупівлі: запитували — відповідаємо

26

16

Публічні закупівлі: запитували — відповідаємо

31

17

Здійснюємо закупівлі за окремими частинами (лотами)

33

16

Чи можливо виправити неправильну інформацію про закупівлі після її оприлюднення

34

16

Як правильно замовнику відхилити тендерну пропозицію переможця торгів

34

19

Допорогові закупівлі: від А до Я

41

13

Закупівля товарів за різними кодами ДК 021:2015: скільки укладати договорів

42

12

Закупівля електроенергії: чого очікувати замовникам у 2018 році

44

10

Податки та внески

Земельну ділянку із свердловиною передано в оренду: хто заплатить за використання води

10

31

Особливості оподаткування стипендій у 2017 році

12

25

Щодо права військовослужбовця на податкову знижку

25

30

Щодо оподаткування благодійної допомоги фізособам з території АТО

25

31

Готівкові та безготівкові розрахунки

Гранична сума витрат на придбання комп’ютера: з ПДВ чи без

32

16

Придбання засобів реабілітації терцентром

34

23

Як заповнити касовий ордер, якщо зарплата виплачується за відомістю

34

24

Заповнення графи «Одержано (від кого, № та дата)» авансового звіту

42

32

Бухгалтерський облік

Новий План рахунків: переносимо залишки — консультують фахівці Міністерства фінансів України

3

22

Документальне оформлення перенесення залишків по рахунках

3

30

У 2016 році оформлено передплату: як у 2017 році списати витрати майбутніх періодів

5

21

Основні засоби: опановуємо новий План рахунків

7

3

Загальні моменти

7

3

Основні засоби: старі знайомі з новими рахунками

7

5

Класифікація основних засобів

7

9

Новий підхід до обліку придбання основних засобів

7

17

Безоплатне отримання основних засобів

7

22

Вибуття основних засобів

7

25

Амортизація

7

27

Амортизація-2017: переносимо залишки і нараховуємо по-новому

8

27

Облік запасів: основні новації 2017 року

9

8

Що і на якому субрахунку обліковувати

9

8

Формуємо первісну вартість запасів правильно

9

14

«Правильні» КЕКВ при придбанні запасів

9

17

Кореспонденція з обліку надходження запасів

9

19

Оцінка запасів на дату балансу

9

23

Загальні засади списання запасів

9

25

Методи оцінки вибуття запасів

9

26

Кореспонденція з обліку вибуття запасів

9

27

Організація обліку запасів

9

30

Передача-отримання майна за рішенням суб’єкта управління

11

11

Облікова політика та організація бухобліку у 2017 році

12

3

МШП — старі знайомі «під новим соусом»

15

12

Установа має лічильник: як взяти на облік, здійснити повірку та списати

19

17

Проведення інвентаризації при зміні матеріально відповідальної особи

19

29

Облік запасів: найактуальніше у доступному форматі

20

19

Залишкова вартість ОЗ дорівнює нулю: чи є підстави для переоцінки

21

19

Стипендіальне та соціальне забезпечення студентів: відображаємо в обліку

21

21

Прилегла територія облаштована тротуарною плиткою: відображаємо витрати

22

21

Облік основних засобів: розглядаємо на числових прикладах

23

4

Облік матеріальних цінностей, отриманих у результаті централізованих постачань

23

13

Пальне є, а чеків РРО немає: як бути

23

16

Індексація житлового фонду: як та коли

25

5

Поточний ремонт власними силами

25

8

Передплата періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду: як показати в обліку

26

29

Виготовлення проектно-кошторисної документації для капремонту: як обліковувати витрати

27

26

Повернення коштів: як показати в обліку

27

30

Чергова порція облікових змін від Мінфіну. Зустрічайте!

28

25

Строк позовної давності минув: як списати кредиторську заборгованість

29

7

Мінфін затвердив регістри аналітичного обліку

30

26

Облік пенсій підопічних у терцентрі

31

13

Придбання та облік підгузків

31

16

Виправляємо помилки в обліку разом

32

17

Заміна газової котельні в орендованому приміщенні: як обліковувати витрати

33

23

Безоплатне отримання основних засобів: як відобразити в обліку

34

25

Погодження облікової політики комунального підприємства відділом охорони здоров’я

36

16

Продаж металобрухту: як показати в обліку

36

18

Вибуття ОЗ та МНМА: розглядаємо на числових прикладах

37

12

Міжбюджетні трансферти: нюанси обліку

37

23

За якою вартістю зарахувати земельну ділянку на баланс

38

12

Виготовлення стенда власними силами

38

14

Заміна жорсткого диска: прості рішення

38

16

Інвентаризація-2017: показуємо в обліку по-новому

40

17

Пластикова картка на метро: за яким КЕКВ та на якому субрахунку

42

16

Передплата на 2018 рік: відповідаємо на ваші запитання

42

19

Установа отримала незавершений об’єкт: як зарахувати на баланс

43

23

Ех, пігулки, пігулки.., або Облік лікарських засобів та медичних виробів

44

17

Поштові марки і конверти: від придбання до списання

44

23

Хай синьо-жовтий стяг усюди майорить.., або Як обліковувати флагшток

44

28

Читач загубив книжку та взамін приніс нову: оформлення та облік

45

13

Безоплатна передача малоцінних активів: як показати в обліку

46

7

Мінфін оновив меморіальні ордери

47

15

Розпорядник передає бюджетні кошти одержувачу: як показати в обліку

48

3

Звітність

Звіт неприбуткової організації: шукайте підказки для заповнення

7

29

Звітність за I квартал 2017 року: освоюємо новації

13

26

Екоподаток-2017: звітуємо за I квартал

16

9

Рентна плата за спецводокористування: звітуємо за I квартал

16

14

Питання заповнення форми № 1ДФ

23

32

Шпаргалка при складанні бюджетної і фінансової звітності у 2017 році

24

3

Складаємо звітність за 9 місяців: що нового?

37

3

Відрядження

Направлення працівника на платні курси

10

25

Квиток заповнений вручну: чи можна відшкодувати його вартість відрядженому

17-18

17

Відшкодування вартості електронного квитка на поїзд та послуг банку

17-18

20

Оплата проживання у відрядженні: невідповідність фактичних послуг КВЕД

25

23

Трудові відносини

Оформлюємо відносини зі сторожем недобудованого об’єкта

5

25

Чи бути у штаті медзакладу посаді «фахівець з економічних питань» — консультують фахівці Міністерства охорони здоров’я України

11

21

Атестація педпрацівника після відпустки для догляду за дитиною — консультують фахівці Державної служби з питань праці

11

22

Чи враховується при продовженні відпустки у зв’язку з хворобою святковий день

11

23

Соціальна додаткова відпустка одинокій матері: чи можна ділити на частини

11

24

Чи повинні директор та бухгалтер терцентру подавати е-декларації

12

26

Чи можна покласти матеріальну відповідальність на технічного працівника

12

26

Працевлаштовуємо студента: основний працівник чи сумісник

12

27

Строковий трудовий договір з оператором котельної добігає кінця: чи можлива щорічна відпустка

16

26

Щодо збереження середньої зарплати на час додаткових відпусток у зв’язку із навчанням

23

30

Що необхідно знати про страховий стаж для розрахунку лікарняних

23

31

Максимальна тривалість щорічної відпустки: які відпустки враховувати — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

24

23

Визначаємо тривалість додаткової відпустки за стаж для посадової особи ОМС — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

25

25

Відпустка на дітей: усе, що ви хотіли знати

26

20

Щорічна додаткова відпустка за «особливі» умови надана з лишком: як бути — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

29

13

Про визначення термінів «рівнозначна» та «нижча» посада в ОМС

29

15

Викладач → методист: чи зберігається кваліфкатегорія?

29

16

Вводимо до штату ЗНЗ посаду вчителя-логопеда

36

23

Табелюємо роботу під час відпустки для догляду за дитиною до 3 років

38

19

З «декрету» вийшла основна працівниця: як «розпрощатися» з декретницею на її місці — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

38

20

Працівниця на «декретному» місці збирається у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами: як бути

38

22

Календар робочого часу для п’ятиденки — 2018: що врахувати — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

39

22

Тривалість робочого часу для шестиденки — 2018: визначаємо разом

39

24

Працівник надав роботодавцю довідку від лікаря, а не лікарняний: як діяти

42

29

Черговий апґрейд Класифікатора професій: що зміниться для медиків

43

26

Порядок обрання керівника закладу ЗСО: що змінилося

43

27

Навчальна відпустка новоприйнятому працівнику: як розрахувати відпускні

43

28

Навчальна відпустка суміснику: бути чи не бути

43

29

Додаткова відпустка працівникові-чорнобильцю: коротко про головне

43

31

Навчальна відпустка в період закінчення дії строкового трудового договору

44

30

Чи втрачає медсестра кваліфікаційну категорію під час перебування у відпустці для догляду за дитиною — консультують фахівці ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я

45

21

Чи може головний бухгалтер комунального медзакладу бути сумісником — консультують фахівці Державної служби з питань праці

45

23

«Ми з тобою однієї крові»: якщо у вас працює донор

45

24

Сільраду реорганізовано: чи можна звільнити молоду матусю

46

32

Оплата праці

Важливі цифри — 2017: працеоплатний калейдоскоп

1-2

9

Нова добре забута стара доплата до МЗП

1-2

15

Доплата до МЗП: Мінсоцполітики відповідає на актуальні запитання — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

1-2

22

Які доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я в медустановах не враховуються при визначенні доплати до МЗП — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

1-2

23

Визначаємо оклади «обслуговуючим» робітникам з 1 січня 2017 року — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

1-2

24

Встановлюємо тарифний розряд музичному керівнику ДНЗ — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

4

27

Зміна істотних умов праці: зменшуємо тарифний розряд — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

4

28

Встановлюємо «вислужну» надбавку інструктору з лікувальної фізкультури — консультують фахівці Міністерства охорони здоров’я України

4

32

«Вислужна» & «престижна» надбавки: чи нараховувати вчителю на години заміщення — консультують фахівці Державної служби з питань праці

5

26

Доплата за класне керівництво вчителю ЗНЗ: чи можлива зміна розміру протягом року — консультують фахівці Державної служби з питань праці

5

27

Середній заробіток працівника-контрактника: зберігаємо на увесь час дії особливого періоду

5

29

Чи є ліміт на оплату днів хвороби?

5

30

Встановлюємо тарифний розряд художньому керівнику ПНЗ — консультують фахівці Державної служби з питань праці

6

30

Підвищуємо тарифний розряд юрисконсульту ВНЗ — консультують фахівці Державної служби з питань праці

6

31

Суміщення & сумісництво. Визначаємо їх роль при розрахунку доплати до МЗП

8

30

Допомога по вагітності та пологах за дні після звільнення: бути чи не бути?

10

30

ПСП у місяці звільнення-прийому

11

25

Відпустка & компенсація за невикористану відпустку: враховуємо особливості визначення розрахункового періоду

11

28

Визначаємо доплату до МЗП у місяці, в якому працівник перебував у відрядженні

11

31

Оплата праці водія шкільного автобуса — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

12

28

Працівники СНІД-центру: хто має право на підвищення окладів за «шкідливість»

12

31

Переведення на іншу постійну нижчеоплачувану роботу: враховуємо оплатні гарантії та визначаємо їх вплив на доплату до МЗП — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

14

29

Розраховуємо лікарняні: від А до Я

15

21

Приклади розрахунку лікарняних

15

25

Коригуємо середній заробіток педагогів: як урахувати підвищення окладів «+2 розряди» у 2017 році — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

16

27

Закінчився атестаційний період: привітання педагогам — співчуття бухгалтерам — консультують фахівці Державної служби з питань праці

16

29

Зміна прожиткового мінімуму у травні-2017 на оклади за ЄТС не впливає — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

17-18

22

Чи утримуються аліменти із суми винагороди за договором ЦПХ

17-18

26

Складаємо «преміювальне» положення бюджетної установи: крок за кроком

17-18

28

Надбавка за особливі умови роботи директору бібліотеки ВНЗ — консультують фахівці Державної служби з питань праці

17-18

32

Установлюємо тарифні розряди медичним та педагогічним працівникам закладу соцзахисту дітей — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

19

30

Розрахунок відпускних — 2017: розбираємо нестандартні ситуації на прикладах

20

25

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування: вводимо до штату ради та визначаємо оклад — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

21

29

Доплата за ведення діловодства: чи можливо встановити секретарю ЗНЗ — консультують фахівці Державної служби з питань праці

21

31

Коригування відпускних-2017: розбираємо нюанси

22

24

Матдопомога на оздоровлення: враховуємо «бюджетні» тонкощі

23

21

Сільські і селищні ради: розраховуємо відпускні та матдопомогу в травні — липні 2017 року — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

24

24

Коригування середнього заробітку працівника, якого у розрахунковому періоді переведено на нижчеоплачувану роботу — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

24

30

Переведення на іншу посаду: враховуємо нюанси коригування зарплати для розрахунку відпускних — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

29

17

Лікарняний під час відпустки: визначаємо гарантії для працівників

29

23

Доплата «за шкідливість» кухарю ЗНЗ: чи платити під час літніх канікул — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

29

30

Оплачуємо курси підвищення кваліфікації медпрацівникові — консультують фахівці ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я

32

31

Підвищення посадового окладу викладача коледжу одночасно за двома різними підставами — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

33

28

Визначаємо доплату до МЗП працівнику-суміснику зі скороченим робочим тижнем

34

28

Встановлюємо доплату за вислугу років заступнику директора парку культури

34

30

Оплата праці вчителя ЗНЗ під час літніх канікул

34

31

Встановлюємо посадовий оклад керівнику ЦПМСД — консультують фахівці ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я

36

24

Між двох вогнів: розрулюємо ситуацію з підвищенням розміру аліментів

36

26

Чи можна виплачувати премію працівникам-сумісникам

37

31

Встановлюємо тарифний розряд викладачу дитячої музичної школи — консультують фахівці Державної служби з питань праці

38

23

Встановлюємо надбавку за вислугу років педагогічним працівникам

38

25

Надбавка за вислугу років медпрацівникам

38

28

Щодо ведення обліку та нарахування заробітної плати працівнику, який призваний на військові навчальні збори

39

28

Зарплата держслужбовця за час відрядження: розраховуємо на прикладі

39

29

Надбавка за складність і напруженість у роботі: чи можна встановити працівнику-суміснику

39

31

Грошова винагорода при розрахунку «відпускної» компенсації: включати в «середню» чи ні

39

32

Пенсійна реформа: головні зміни для роботодавців

41

22

Розраховуємо мінімальні декретні по-новому — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

41

25

Тарифний розряд бухгалтера ДЮСШ: «вересневе» підвищення не для всіх

41

27

Медична реформа: «оплатні» умови для працівників медпідприємств — консультують фахівці ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я

42

24

Працювати у відділі кадрів вишу радий — установіть мені оклад

42

25

Матдопомога від сільради: оподаткування і відображення у звітності

42

26

«Гірське» підвищення окладів: «зверху» або «всередині» мінзарплати

42

27

Матдопога на «соцпобут» бібліотекарю: чи можна виплатити у розмірі меншому, ніж оклад

42

28

Разова премія: чи включати до розрахунку відпускних

42

28

Чи нараховувати ЄСВ на суму лікарняних, виплачених працівнику після його звільнення

42

31

«Соціально-побутова» допомога: як обчислити, якщо розрахунковий період відпрацьовано не повністю

44

31

Мінсоцполітики відповідає на актуальні запитання (огляд листів)

46

11

Вчитель-сумісник: чи встановлювати доплату за класне керівництво — консультують фахівці Державної служби з питань праці

46

29

Премії до профсвята в ОМС: чи мають право робітники — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

46

30

Установлюємо тарифний розряд інструкторові-методисту школи вищої спортивної майстерності

46

31

Питання функціонування Департаменту надання адміністративних послуг міської ради

48

11

Деякі питання оплати праці в органах місцевого самоврядування ОТГ

48

13

Індексація доходів

Індексуємо зарплату за січень 2017 року

3

46

Чи індексувати бюджетну зарплату в лютому 2017 року?

6

28

Кому індексувати зарплату в березні 2017 року

10

27

Індексація зарплати у квітні 2017 року — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

13

45

Кому індексувати зарплату у травні 2017 року — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

17-18

23

Кому індексувати зарплату в червні 2017 року

21

25

Індексуємо зарплату за липень 2017 року

25

26

Індексуємо зарплату за серпень 2017 року

29

28

«Кібербезпечне» підвищення окладів держслужбовцям: що з індексацією — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

32

29

Індексуємо зарплату у вересні 2017 року

33

29

Індексуємо зарплату в жовтні 2017 року

37

28

Індексуємо зарплату працівників ОМС: враховуємо жовтневі нововведення — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

39

26

Індексуємо зарплату в листопаді 2017 року

41

28

Індексуємо зарплату в грудні 2017 року

45

29

Стипендії

Стипендії-2017: вивчаємо новації разом

6

19

Індексуємо стипендії у 2017 році — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

14

24

Усе, що ви хотіли знати про індексацію стипендій у січні — серпні 2017 року — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

31

4

Студенти-інваліди: що врахувати для індексації стипендії — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

32

23

Соцстипендії у вишах: чергові удосконалення від Кабміну

40

14

Дочекались: підвищення розмірів стипендій з 01.11.2017 р. отримало нормативне підґрунтя

47

30

Підвищення стипендій у листопаді-2017: визначаємо право на індексацію — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

48

7

Соціальний захист

Матдопомога на «соцпобут» працівникам — внутрішнім сумісникам «культурних» закладів — консультують фахівці Міністерства соціальної політики України

4

30

Нарахування батьківської плати в ДНЗ

5

23

Щодо звільнення батьків від плати за садок — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

6

27

Чи враховується в сукупний дохід допомога малозабезпеченій сім’ї — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

15

21

Питання виплати матеріальної допомоги дітям-сиротам — випускникам ПТНЗ — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

17-18

21

Допомога для придбання навчальної літератури: три соціальні чи академічні стипендії? — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

36

15

Учень ПТНЗ подав документи на соцстипендію із запізненням: з якої дати її призначати — консультують фахівці Міністерства освіти і науки України

39

21

Перевірки

Повноваження Державної аудиторської служби України

27

20

Актуальна тема

Перетворення закладів охорони здоров’я на підприємства

22

7

Новий освітній Закон: якою буде зарплата педагога у 2018 році

39

9

Фінансове забезпечення закладів освіти під призмою нового Закону про освіту

39

12

Довідкова інформація

Коефіцієнти для коригування зарплати при виході у відпустку в січні 2017 року (оклади за ЄТС)

1-2

28

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (витяг для розпорядників бюджетних коштів

1-2

29

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (витяг для державних цільових фондів)

1-2

35

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1-2

42

Календар бухгалтера на лютий 2017 року

5

32

Календар бухгалтера на березень 2017 року

9

32

Коефіцієнти для коригування зарплати при виході у відпустку в березні 2017 року (оклади за ЄТС)

10

32

Календар бухгалтера на квітень 2017 року

12

32

Коефіцієнти для коригування зарплати при виході у відпустку у квітні 2017 року (оклади за ЄТС)

13

48

Календар бухгалтера на травень 2017 року

16

2

Коефіцієнти для коригування зарплати при виході у відпустку в травні 2017 року (оклади за ЄТС)

19

32

Коефіцієнти для коригування зарплати при виході у відпустку в червні 2017 року (оклади за ЄТС)

21

32

Календар бухгалтера на липень 2017 року

24

32

Коефіцієнти для коригування зарплати при виході у відпустку в липні 2017 року (оклади за ЄТС)

25

32

Календар бухгалтера на серпень 2017 року

28

32

Коефіцієнти для коригування зарплати при виході у відпустку в серпні 2017 року (оклади за ЄТС)

29

32

Календар бухгалтера на вересень 2017 року

32

32

Коефіцієнти для коригування зарплати при виході у відпустку у вересні 2017 року (оклади за ЄТС)

33

32

Календар бухгалтера на жовтень 2017 року

36

32

Коефіцієнти для коригування зарплати при виході у відпустку в жовтні 2017 року (оклади за ЄТС)

37

32

Календар бухгалтера на листопад 2017 року

40

32

Коефіцієнти для коригування зарплати при виході у відпустку в листопаді 2017 року (оклади за ЄТС)

41

32

Календар бухгалтера на грудень 2017 року

44

32

Коефіцієнти для коригування зарплати при виході у відпустку в грудні 2017 року (оклади за ЄТС)

45

32

Календар бухгалтера на січень 2018 року

48

16

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
перелік опублікованих матеріалів додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті