Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Бюджетна бухгалтерія Січень, 2017/№ 1-2
В обраному У обране
Друк
Постанова від 14.12.2016 р. № 974

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зміну, що додається.

2. Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 1 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників усіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 1 вересня 2017 року.

3. Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 1 вересня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 974

Зміна, що вноситься у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Підрозділ 2 розділу I викласти в такій редакції:

«2. Інші навчальні заклади та установи освіти

Керівні та педагогічні працівники

Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), їх філій

14 — 18

Директор (завідувач) навчально-методичного закладу

15 — 18

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

15

Завідувач (директор): дошкільного навчального закладу, школи естетичного виховання, позашкільного навчального закладу

12 — 16

Керівник фізичного виховання

10 — 13

Завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

11 — 13

Завідувач лабораторії технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)

11 — 13

Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)

11 — 14

Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки

9 — 10

Вчителі (всіх спеціальностей), викладачі, вихователі, вихователі-методисти, логопеди, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання, педагог з професійного навчання, методист, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог

10 — 14

Асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі

10 — 12

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

14

Помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання

9 — 12

Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету

9 — 12

Керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи; культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий

9 — 12

Перекладач-дактилолог

10

Методист університету, академії, інституту, методист із складання кінопрограм

9 — 12».

Коментар редакції

Плюс два тарифні розряди для окремих педагогічних посад: кому і коли світить

В останні дні грудня минулого року говорили не лише про держбюджетні та податкові прогнози для 2017 року. Тоді ж з’явилися урядові заяви про підвищення зарплати педагогічним працівникам. Сказано — зроблено: цього разу Уряд не став відкладати у довгу шухляду згадану обіцянку і наприкінці 2016 року ми побачили постанову, що коментується. Кому, що і коли від неї чекати? Давайте розбиратися.

У цьому випадку Кабмін обрав незвичайний шлях — основою для зростання зарплати педагогів є збільшення тарифних розрядів для їх посад. Спосіб цілком зрозумілий: чим вище тарифний розряд, тим більший посадовий оклад належить. Відповідні правки постановою, що коментується, внесено до підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова 1298).

Увага! Тарифні розряди зазначених вище керівних і педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти збільшено на два розряди.

Наприклад, директорам загальноосвітніх навчальних закладів раніше встановлювався 12 — 16-й тарифний розряд, а тепер такий діапазон становить 14 — 18-й тарифний розряд. Тоді як учителям і вихователям посадові оклади встановлювали: до внесення змін — на рівні 8 — 12-го тарифного розряду, після змін — на рівні 10 — 14-го тарифного розряду.

З новою редакцією підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298 ви можете ознайомитися на с. 3 цього номера. А тут підкреслимо: головне нововведення для посад, наведених у зазначеному підрозділі, — підняття тарифних розрядів на дві позиції (просування вгору за ЄТС на два розряди), про що ми й зазначили вище.

Окремо зауважимо, що посадові оклади заступників керівників навчальних закладів, заступників керівників структурних підрозділів навчальних закладів встановлюють на 5 — 15 % нижче посадового окладу відповідного керівника (п. 2 постанови № 1298). Тому таких заступників — педпрацівників також торкнеться підвищення окладів згідно з постановою, що коментується, хоча прямо їх посади не зазначено в підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298. Зокрема, це стосується посадових окладів заступників з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи, оскільки зазначені посади є педагогічними згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Залишається відкритим питання: чи підвищувати посадовий оклад заступнику директора з господарської роботи? З одного боку, зазначена посада не є педагогічною, а постанова, що коментується, регламентує підвищення окладів саме педагогів. З іншого боку, посадовий оклад заступнику директора з господарської роботи встановлюють у загальному порядку для замів — на 5 — 15 % нижче посадового окладу керівника навчального закладу. Отже, у разі збільшення посадового окладу керівника навчального закладу (за рахунок підвищення тарифного розряду на дві позиції згідно з постановою, що коментується) має збільшитися і посадовий оклад його заступника з господарської роботи. Чи так це? Чекаємо роз’яснень офіційних органів.

Зверніть увагу: в цілому найменування посад не змінилися. Правки торкнулися лише найменувань тих посад, в яких згадувалося про вищі навчальні заклади I і II рівня акредитації, — замість цього слід говорити про технікуми та коледжі (у тому числі в структурі університетів, академій та інститутів). Крім того, найменування посади «методист вищого навчального закладу III і IV рівня акредитації» замінено на «методист університету, академії, інституту». Зміни пов’язані з реформуванням системи вищої освіти.

Зауважимо, що в підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298 наведено лише діапазон («вилку») тарифних розрядів, який може бути встановлений для посад педагогічних працівників, зазначених у цьому підрозділі. Тоді як конкретні тарифні розряди за такими педагогічними посадами наведено в додатках до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557).

До цього наказу також слід чекати змін для приведення його норм у відповідність до постанови, що коментується. Передбачається, що тарифні розряди для педпосад, зазначених у підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298, будуть збільшені на два тарифні розряди і в додатках до наказу № 557 (ср. 025069200). Наприклад, згідно з чинною редакцією додатка 6 до наказу № 557 учителю з вищою кваліфікаційною категорією загальноосвітнього навчального закладу встановлюють 12-й тарифний розряд. Виходить, на виконання постанови, що коментується, посадовий оклад учителя з вищою кваліфікаційною категорією встановлюватиметься на рівні 14-го тарифного розряду.

Ми підійшли до ще одного важливого моменту: коли ж педпрацівникам, посади яких зазначені в підрозд. 2 разд. I додатка 2 до постанови № 1298, чекати на підвищення тарифних розрядів (і відповідно — підвищення посадових окладів) згідно з постановою, що коментується?

Важливо! З 01.01.2017 р. однозначно підвищуються посадові оклади (шляхом збільшення тарифних розрядів на два розряди) педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

Згідно зі ст. 1032 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (з урахуванням змін, унесених Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 20.12.2016 р. № 1789-VIII, який набрав чинності 01.01.2017 р.) освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педпрацівників у таких типах навчальних закладів:

— загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;

— шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»;

— спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);

— вечірні (змінні) школи;

— загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатних вихователів);

— спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри;

професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

Підсумуємо: педпрацівникам, посади яких зазначені у підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298 та які працюють у перелічених вище навчальних закладах, буде підвищено посадові оклади шляхом збільшення тарифного розряду на два розряди з 01.01.2017 р. При цьому, судячи з усього, у професійно-технічних навчальних закладах просування вгору на два тарифні розряди стосуватиметься тільки посад тих педпрацівників, які безпосередньо пов’язані із забезпеченням здобуття повної загальної середньої освіти та які зазначені в підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298. Проте в цій ситуації не зайвими будуть роз’яснення офіційних органів — сподіваємося на їх швидку появу.

Що чекає педпрацівників, які обіймають аналогічні посади в інших (не перелічених вище) навчальних закладах (наприклад, у позашкільних навчальних закладах, у професійно-технічних навчальних закладах щодо педагогів, які викладають спецдисципліни (не мають відношення до забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти), коледжах)? Таким педпрацівникам, які працюють у закладах та установах, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів (вище не зазначених), посадові оклади (на підставі збільшення тарифних розрядів на два розряди згідно з постановою, що коментується) заплановано підвищити аж з 01.09.2017 р.

Проте органам місцевого самоврядування дано право самостійно приймати рішення про підвищення тарифних розрядів педпрацівникам, які обіймають посади згідно з підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298 та працюють у навчальних закладах з фінансуванням із місцевих бюджетів (п. 3 постанови, що коментується). Отже, таким педпрацівникам можуть бути збільшені тарифні розряди на два розряди і до 01.09.2017 р. У цьому випадку — останнє слово за органом місцевого самоврядування.

Насамкінець зауважимо, що у разі підвищення тарифних розрядів (відповідно і посадових окладів) згідно з постановою, що коментується, необхідно внести відповідні зміни до штатного розпису і тарифікаційного списку навчального закладу.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно