Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2017/№ 1-2
Постанова від 14.12.2016 р. № 974

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зміну, що додається.

2. Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 1 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників усіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 1 вересня 2017 року.

3. Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 1 вересня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 974

Зміна, що вноситься у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Підрозділ 2 розділу I викласти в такій редакції:

«2. Інші навчальні заклади та установи освіти

Керівні та педагогічні працівники

Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), їх філій

14 — 18

Директор (завідувач) навчально-методичного закладу

15 — 18

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

15

Завідувач (директор): дошкільного навчального закладу, школи естетичного виховання, позашкільного навчального закладу

12 — 16

Керівник фізичного виховання

10 — 13

Завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

11 — 13

Завідувач лабораторії технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)

11 — 13

Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)

11 — 14

Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки

9 — 10

Вчителі (всіх спеціальностей), викладачі, вихователі, вихователі-методисти, логопеди, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання, педагог з професійного навчання, методист, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог

10 — 14

Асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі

10 — 12

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

14

Помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання

9 — 12

Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету

9 — 12

Керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи; культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий

9 — 12

Перекладач-дактилолог

10

Методист університету, академії, інституту, методист із складання кінопрограм

9 — 12».

Коментар редакції

Плюс два тарифні розряди для окремих педагогічних посад: кому і коли світить

В останні дні грудня минулого року говорили не лише про держбюджетні та податкові прогнози для 2017 року. Тоді ж з’явилися урядові заяви про підвищення зарплати педагогічним працівникам. Сказано — зроблено: цього разу Уряд не став відкладати у довгу шухляду згадану обіцянку і наприкінці 2016 року ми побачили постанову, що коментується. Кому, що і коли від неї чекати? Давайте розбиратися.

У цьому випадку Кабмін обрав незвичайний шлях — основою для зростання зарплати педагогів є збільшення тарифних розрядів для їх посад. Спосіб цілком зрозумілий: чим вище тарифний розряд, тим більший посадовий оклад належить. Відповідні правки постановою, що коментується, внесено до підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова 1298).

Увага! Тарифні розряди зазначених вище керівних і педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти збільшено на два розряди.

Наприклад, директорам загальноосвітніх навчальних закладів раніше встановлювався 12 — 16-й тарифний розряд, а тепер такий діапазон становить 14 — 18-й тарифний розряд. Тоді як учителям і вихователям посадові оклади встановлювали: до внесення змін — на рівні 8 — 12-го тарифного розряду, після змін — на рівні 10 — 14-го тарифного розряду.

З новою редакцією підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298 ви можете ознайомитися на с. 3 цього номера. А тут підкреслимо: головне нововведення для посад, наведених у зазначеному підрозділі, — підняття тарифних розрядів на дві позиції (просування вгору за ЄТС на два розряди), про що ми й зазначили вище.

Окремо зауважимо, що посадові оклади заступників керівників навчальних закладів, заступників керівників структурних підрозділів навчальних закладів встановлюють на 5 — 15 % нижче посадового окладу відповідного керівника (п. 2 постанови № 1298). Тому таких заступників — педпрацівників також торкнеться підвищення окладів згідно з постановою, що коментується, хоча прямо їх посади не зазначено в підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298. Зокрема, це стосується посадових окладів заступників з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи, оскільки зазначені посади є педагогічними згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Залишається відкритим питання: чи підвищувати посадовий оклад заступнику директора з господарської роботи? З одного боку, зазначена посада не є педагогічною, а постанова, що коментується, регламентує підвищення окладів саме педагогів. З іншого боку, посадовий оклад заступнику директора з господарської роботи встановлюють у загальному порядку для замів — на 5 — 15 % нижче посадового окладу керівника навчального закладу. Отже, у разі збільшення посадового окладу керівника навчального закладу (за рахунок підвищення тарифного розряду на дві позиції згідно з постановою, що коментується) має збільшитися і посадовий оклад його заступника з господарської роботи. Чи так це? Чекаємо роз’яснень офіційних органів.

Зверніть увагу: в цілому найменування посад не змінилися. Правки торкнулися лише найменувань тих посад, в яких згадувалося про вищі навчальні заклади I і II рівня акредитації, — замість цього слід говорити про технікуми та коледжі (у тому числі в структурі університетів, академій та інститутів). Крім того, найменування посади «методист вищого навчального закладу III і IV рівня акредитації» замінено на «методист університету, академії, інституту». Зміни пов’язані з реформуванням системи вищої освіти.

Зауважимо, що в підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298 наведено лише діапазон («вилку») тарифних розрядів, який може бути встановлений для посад педагогічних працівників, зазначених у цьому підрозділі. Тоді як конкретні тарифні розряди за такими педагогічними посадами наведено в додатках до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557).

До цього наказу також слід чекати змін для приведення його норм у відповідність до постанови, що коментується. Передбачається, що тарифні розряди для педпосад, зазначених у підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298, будуть збільшені на два тарифні розряди і в додатках до наказу № 557 (ср. 025069200). Наприклад, згідно з чинною редакцією додатка 6 до наказу № 557 учителю з вищою кваліфікаційною категорією загальноосвітнього навчального закладу встановлюють 12-й тарифний розряд. Виходить, на виконання постанови, що коментується, посадовий оклад учителя з вищою кваліфікаційною категорією встановлюватиметься на рівні 14-го тарифного розряду.

Ми підійшли до ще одного важливого моменту: коли ж педпрацівникам, посади яких зазначені в підрозд. 2 разд. I додатка 2 до постанови № 1298, чекати на підвищення тарифних розрядів (і відповідно — підвищення посадових окладів) згідно з постановою, що коментується?

Важливо! З 01.01.2017 р. однозначно підвищуються посадові оклади (шляхом збільшення тарифних розрядів на два розряди) педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

Згідно зі ст. 1032 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (з урахуванням змін, унесених Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 20.12.2016 р. № 1789-VIII, який набрав чинності 01.01.2017 р.) освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педпрацівників у таких типах навчальних закладів:

— загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;

— шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»;

— спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);

— вечірні (змінні) школи;

— загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатних вихователів);

— спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри;

професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

Підсумуємо: педпрацівникам, посади яких зазначені у підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298 та які працюють у перелічених вище навчальних закладах, буде підвищено посадові оклади шляхом збільшення тарифного розряду на два розряди з 01.01.2017 р. При цьому, судячи з усього, у професійно-технічних навчальних закладах просування вгору на два тарифні розряди стосуватиметься тільки посад тих педпрацівників, які безпосередньо пов’язані із забезпеченням здобуття повної загальної середньої освіти та які зазначені в підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298. Проте в цій ситуації не зайвими будуть роз’яснення офіційних органів — сподіваємося на їх швидку появу.

Що чекає педпрацівників, які обіймають аналогічні посади в інших (не перелічених вище) навчальних закладах (наприклад, у позашкільних навчальних закладах, у професійно-технічних навчальних закладах щодо педагогів, які викладають спецдисципліни (не мають відношення до забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти), коледжах)? Таким педпрацівникам, які працюють у закладах та установах, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів (вище не зазначених), посадові оклади (на підставі збільшення тарифних розрядів на два розряди згідно з постановою, що коментується) заплановано підвищити аж з 01.09.2017 р.

Проте органам місцевого самоврядування дано право самостійно приймати рішення про підвищення тарифних розрядів педпрацівникам, які обіймають посади згідно з підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298 та працюють у навчальних закладах з фінансуванням із місцевих бюджетів (п. 3 постанови, що коментується). Отже, таким педпрацівникам можуть бути збільшені тарифні розряди на два розряди і до 01.09.2017 р. У цьому випадку — останнє слово за органом місцевого самоврядування.

Насамкінець зауважимо, що у разі підвищення тарифних розрядів (відповідно і посадових окладів) згідно з постановою, що коментується, необхідно внести відповідні зміни до штатного розпису і тарифікаційного списку навчального закладу.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити