Теми статей
Обрати теми

Новий План рахунків: переносимо залишки

Гапоненко Людмила, заступник директора Департаменту податкової, митної політики і методології бухгалтерського обліку — начальник Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України
Нарешті відбулося те, про що усі давно знали, але в глибині душі сподівалися на чергове відстрочення. Але ні! Цього разу запланований кілька років тому перехід на новий План рахунків у держсекторі все-таки стався. Але не поспішайте кричати: «Караул!». Нічого страшного не сталося. Пережили ж перехід на нові рахунки у 2000 році, і зараз з усім спокійно впораємося. Отже, починаємо.

Підготовка до перенесення залишків

Залишився позаду 2016 рік. Проведено інвентаризацію, у результаті якої виявлено фактичну наявність активів, перевірено повноту відображення зобов’язань, врегульовано усі розбіжності, зроблено остаточні обороти з віднесення на результати виконання кошторису отриманих впродовж року доходів і здійснених витрат, складено річну фінансову і бюджетну звітність.

Тепер саме час зайнятися переведенням бухгалтерського обліку на нові рейки. І передусім варто вивчити першоджерела, тобто нормативно-правові акти, які вводять нові підходи до відображення інформації на рахунках бухгалтерського обліку. Зокрема, це:

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203 (далі — План рахунків);

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219* (далі — Порядок застосування Плану рахунків).

* Якщо міністерство (інший центральний орган виконавчої влади), до сфери діяльності якого належить ваша установа, визнає необхідним, воно може в межах своєї компетенції і згідно з галузевими особливостями розробити власні методичні рекомендації відносно порядку застосування Плану рахунків в установах, які йому підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

Крім того, в допомогу розпорядникам бюджетних коштів Мінфін підготував Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, які затвердив наказом від 21.12.2016 р. № 1127 (далі — Методрекомендації, див. с. 12 цього номера).

Також Мінфіном підготовлено Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (див. лист від 30.12.2016 р. № 31-11420-06-5/37851 на с. 6 цього номера).

Зверніть увагу, що в Плані рахунків за десятковою системою наведено коди (номери) і найменування синтетичних рахунків і субрахунків. При цьому цифри в кодах означають наступне:

— перша цифра балансового рахунку означає клас рахунків;

— друга — номер синтетичного рахунку;

— третя — ідентифікатор суб’єкта державного сектору*;

* Ця цифра змінюється залежно від виду суб’єкта держсектору:

1 — розпорядник бюджетних коштів;

2 — державний цільовий фонд;

3 — державний бюджет;

4 — місцеві бюджети;

5 — рахунки органів Казначейства.

У 2017 році актуальні тільки дві цифри ідентифікатора. Це:

1розпорядник бюджетних коштів;

2 — державний цільовий фонд.

— четверта — номер субрахунку (окрім позабалансових рахунків класу 0**).

** Позабалансові рахунки класу 9 «Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів» в 2017 році не застосовуються.

Після ґрунтовного вивчення цих документів ви повинні визначити перелік тих субрахунків бухгалтерського обліку, які потрібні вашій установі для відображення здійснюваних господарських операцій.

Особливістю цього переходу на новий План рахунків є те, що не усі старі рахунки повністю відповідають новим.

Так, деякі рахунки укрупнюються шляхом об’єднання декількох старих рахунків в один новий (наприклад, новий субрахунок 1017 «Тварини та багаторічні насадження» утворюється шляхом об’єднання частини залишків по старих субрахунках 107 «Робочі і продуктивні тварини» і 108 «Багаторічні насадження»; новий субрахунок 1118 «Інші необоротні матеріальні активи» утворюється шляхом об’єднання частини залишків по старих субрахунках 114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття», 115 «Тимчасові нетитульні споруди», 118 «Матеріали тривалого використання для наукових цілей» тощо).

А є зворотна ситуація, коли старий субрахунок ділиться на декілька нових субрахунків (наприклад, залишки по рахунку 234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя» розподіляються на нові субрахунки 1512 «Медикаменти і перев’язувальні матеріали», 1513 «Будівельні матеріали», 1812 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» тощо).

Також важливе те, що з 2017 року отримані доходи і понесені витрати розпорядники бюджетних коштів повинні вести на більш деталізованому рівні. Про це ми детальніше розповімо в наших наступних консультаціях.

Увага! Суб’єкти держсектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків Плану рахунків.

Але мало того, що п. 2 Плану рахунків передбачена така можливість, настійно рекомендуємо нею скористатися і ввести аналітику до субрахунків. При цьому аналітичними параметрами можуть бути такі:

— загальний фонд (можна позначити цифрою «0»);

— спеціальний фонд по видах надходжень (можна позначити цифрами «1», «2» і т. д.).

Введення такої аналітики потрібне для більш точного відображення господарських операцій з урахуванням особливостей бюджетного законодавства і правильного розкриття інформації надалі при складанні фінансової і бюджетної звітності.

Перелік субрахунків у вигляді робочого плану субрахунків необхідно затвердити наказом (чи розпорядженням) про організацію бухгалтерського обліку.

При цьому щоб уникнути плутанини в облікових даних при консолідації в зведеній фінансовій і бюджетній звітності розпорядника вищого рівня, такий розпорядник повинен визначити єдині вимоги. Тобто, в ідеалі розпорядник бюджетних коштів вищого рівня для своїх нижчих може видати єдиний розпорядчий документ про застосування робочого плану рахунків.

Перенесення залишків здійснюється в міжзвітний період (звіт за 2016 рік вже складено, а наступний звітний період — I квартал 2017 року ще не настав) на підставі бухгалтерської довідки з додаванням таблиці відповідності субрахунків бухгалтерського обліку, які діють у 2016 і 2017 роках.

Переведення залишків у бухгалтерській довідці відображається таким чином:

— дебетові залишки переносяться із зазначенням по кредиту старого номера рахунку і по дебету нового номера рахунку;

— кредитові залишки переносяться із зазначенням по дебету старого номера рахунку і по кредиту нового номера рахунку.

У результаті перенесення залишків по рахунках старі рахунки мають бути закриті і відкриті нові згідно з Планом рахунків станом на 1 січня 2017 року.

Важливо! Обов’язково перевірте дотримання балансу активів і пасивів після перенесення залишків по рахунках.

Переносимо залишки

Після того, як ви визначитеся з відповідністю старих і нових субрахунків, можна приступати до процедури перенесення залишків.

Далі розповімо, як це зробити розпорядникам бюджетних коштів (третя цифра в субрахунку — «1»), які мають рахунки в Казначействі. Державні цільові фонди при цьому використовують таку ж схему, тільки застосовують свої субрахунки (третя цифра в субрахунку — «2»).

Перенесення залишків грошових коштів

Передусім нагадаємо, що залишків грошових коштів загального фонду на рахунках бути не повинно. Пов’язано це з тим, що згідно зі ст. 57 БКУ не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду Казначейство України закриває усі рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді для виконання бюджету. Порядок закриття рахунків поточного бюджетного періоду і відкриття рахунків наступного бюджетного періоду визначений наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 758.

Що стосується коштів на рахунках спеціального фонду, то тут ситуація інша. Так, у ст. 57 БКУ сказане про те, що на кінець бюджетного періоду Казначейство повинне зберегти залишки коштів на рахунках спецфонду бюджету і субвенцій зі спецфонду держбюджету на рахунках спецфонду місцевих бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. І тільки у разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів спецфонду мають бути перераховані до загального фонду бюджету.

Таким чином, ті установи, у яких є залишки на рахунках спецфонду, повинні їх перенести на нові субрахунки.

Проте врахуйте, що Планом рахунків для обліку грошових коштів на рахунках у Казначействі передбачено всього три субрахунки:

— 2313 «Реєстраційні рахунки» (для обліку грошових коштів, які знаходяться на рахунках в органах Казначейства, що можуть бути використані для поточних операцій);

— 2314 «Інші рахунки в Казначействі» (для обліку інших надходжень грошових коштів, які знаходяться на рахунках в органах Казначейства, що не відображені на субрахунку 2313, зокрема, кошти для виплати працівникам допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; кошти, виділені з бюджету розпорядникові бюджетних коштів для подальшого їх розподілу і перерахування на реєстраційні рахунки);

— 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум» (для обліку коштів, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням).

Тобто на реєстраційному рахунку 2313 тепер обліковуватимуться як кошти загального фонду, що раніше обліковувалися на субрахунку 321 «Реєстраційні рахунки», так і кошти спецфонду, які до 2017 року обліковувалися на різних субрахунках, а саме на 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги», 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» і 326 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду».

На субрахунку 2314 тепер потрібно обліковувати кошти, рух яких раніше обліковувався на субрахунках 322 «Особові рахунки», 328 «Інші рахунки в казначействі».

А оскільки, як раніше, так і зараз, розпорядникам бюджетних коштів необхідно контролювати надходження і витрачання коштів по видах власних надходжень, до субрахунків 2313 і 2314 треба ввести відповідну аналітику, про що ми вже говорили вище.

Кореспонденція субрахунків при перенесенні залишків з рахунків спецфонду виглядає так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесення залишків з рахунків 323, 324, 326

2313

323, 324, 326

2

Перенесення залишків з рахунків 322, 328

2314

322, 328

3

Перенесення депозитних сум

2315

325

4

Перенесення залишку з рахунку 327

2814

327

Що стосується грошових коштів в касі установи, то на кінець року їх там бути не повинно, тобто залишок на субрахунках 301 «Каса в національній валюті», 302 «Каса в іноземній валюті» має дорівнювати нулю. Значить, і переносити на нові субрахунки 2211 і 2212, відповідно, нічого.

Якщо на балансі установи значаться грошові документи, то перенесення їх залишків здійснюється такими проводками:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесення залишку по рахунку 331

2213 «Грошові документи у національній валюті»

331

2

Перенесення залишку по рахунку 332

2214 «Грошові документи в іноземній валюті»

332

3

Перенесення залишку по рахунку 333

2215 «Грошові документи в дорозі в національній валюті»

333

4

Перенесення залишку по рахунку 334

2216 «Грошові документи в дорозі в іноземній валюті»

334

Перенесення залишків необоротних активів і запасів

Тут ніяких складнощів не повинно виникнути. Залишки по субрахунках старих класів 1 «Необоротні активи» і 2 «Запаси» необхідно перенести на відповідні субрахунки класу 1 «Нефінансові активи» нового Плану рахунків.

Проте, зверніть увагу, зокрема, на такі моменти.

1. З об’єктів, що обліковуються на субрахунках 101 «Земельні ділянки» і 103 «Будинки та споруди», необхідно виділити об’єкти, які обліковуватимуться на абсолютно новому субрахунку 1010 «Інвестиційна нерухомість».

Що це за об’єкти? Для відповіді на це запитання потрібно заглянути в НП(С)БОДС 129 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629 (ср. ), яке набуло чинності 01.01.2017 р. Згідно з цим документом інвестиційною нерухомістю вважаються земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримуваній з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу.

Тому якщо на балансі вашої установи є активи, що відповідають цьому визначенню, їх вартість необхідно виділити і перенести на субрахунок 1010. До нього необхідно ввести аналітичні рахунки з тим, щоб розмежувати облік об’єктів, що обліковуються на ньому: землі, будинки, споруди.

Оскільки на такі об’єкти був нарахований знос, то його теж потрібно виділити із загальної суми зносу, що обліковується на субрахунку 131 «Знос основних засобів» і перенести на спеціальний субрахунок 1414 «Знос інвестиційної нерухомості». До цього субрахунку також потрібна аналітика.

Бухгалтерські проводки при цьому виглядають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесено вартість об’єктів інвестиційної нерухомості

1010

101, 103

2

Перенесено суму нарахованого зносу на об’єкти інвестиційної нерухомості

131

1414

2. Зверніть увагу на особливості застосування субрахунків рахунку 17 «Біологічні активи» Плану рахунків при перенесенні залишків.

На сьогодні Мінфіном розроблено проект наказу «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 «Біологічні активи».

Це положення (стандарт) буде визначати методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю (класифікацію, визнання, оцінку), і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття у фінансовій звітності інформації про них.

Зважаючи на викладене, при перенесенні залишків субрахунки 1711 «Довгострокові біологічні активи рослинництва» та 1712 «Довгострокові біологічні активи тваринництва» Плану рахунків не застосовуються.

Активи, які переносяться на субрахунок 1714 «Поточні біологічні активи тваринництва», в бухгалтерському обліку відображаються відповідно до вимог НП(С)БОДС 123 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

3. З перенесенням залишків запасів теж треба бути уважними. Переносити слід кожну одиницю, оскільки не усі старі субрахунки точно відповідають новим.

Наприклад, на субрахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» треба перенести як матеріальні цінності, що обліковуються на субрахунках 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» і 222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення», так і частину матеріальних цінностей, що обліковуються на субрахунках 234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя» і 237 «Матеріали в дорозі».

До того ж цінності з рахунку 234 залежно від їх виду треба перерозподілити, окрім субрахунку 1812, також і на субрахунки 1512 «Медикаменти і перев’язувальні засоби» і 1513 «Будівельні матеріали».

А нового субрахунку, аналогічного субрахунку 237 «Матеріали в дорозі», в діючому Плані рахунків немає. Тому, якщо у вас на цьому субрахунку обліковувалися якісь цінності, їх потрібно перерозподілити залежно від їх виду на субрахунки рахунку 151 «Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів», субрахунки 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» і 1816 «Інші нефінансові активи».

Наведемо кореспонденцію субрахунків з перенесення залишків рахунків обліку необоротних активів і запасів:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесено вартість об’єктів основних засобів:

1.1

земельних ділянок (окрім інвестиційної нерухомості)

1011

101

1.2

капітальних витрат на поліпшення земель

1012

102

1.3

будівель і споруд (окрім інвестиційної нерухомості)

1013

103

1.4

машин та обладнання

1014

104

1.5

транспортних засобів

1015

105

1.6

інструментів, приладів і інвентарю

1016

106

1.7

робочих і продуктивних тварин

1017

107

1.8

багаторічних насаджень

1017

108

1.9

інших основних засобів

1018

109

2

Перенесено вартість об’єктів інших необоротних матеріальних активів:

2.1

музейних цінностей, експонатів зоопарків, виставок

1111

111

2.2

бібліотечних фондів

1112

112

2.3

малоцінних необоротних матеріальних активів

1113

113

2.4

білизни, постільних речей, одягу і взуття (розподілити на субрахунки по видах таких активів)

1114, 1118

114

2.5

тимчасових нетитульних споруд

1118

115

2.6

природних ресурсів

1117

116

2.7

інвентарної тари

1115

117

2.8

матеріалів тривалого використання для наукових цілей

1118

118

2.9

необоротних матеріальних активів спеціального призначення

1116

119

3

Перенесено вартість об’єктів нематеріальних активів:

3.1

авторського та суміжних з ним прав

1211

121

3.2

інших нематеріальних активів (розподілити на субрахунки по видах таких активів)

1212, 1213, 1214, 1215, 1216

122

4

Перенесено суму фонду в необоротних активах на субрахунок обліку внесеного капіталу

401

5111

5

Перенесено суму нарахованого зносу:

5.1

об’єктів основних засобів (окрім зносу інвестиційної нерухомості)

1411

131

5.2

інших необоротних матеріальних активів

1412

132

5.3

нематеріальних активів

1413

133

6

Перенесено суму незавершених капітальних інвестицій в:

6.1

основні засоби

1311

141

6.2

інші необоротні матеріальні активи

1312

142

6.3

нематеріальні активи

1313

143

6.4

перенесено суму фонду в незавершеному капітальному будівництві на субрахунок обліку цільового фінансування

402

5411

7

Перенесено вартість виробничих запасів:

7.1

сировини і матеріалів

1517

201

7.2

обладнання, конструкцій і деталей до установки

1513

202

7.3

спецобладнання для науково-дослідних робіт

1518

203

7.4

будівельних матеріалів (розподілити на субрахунки по видах таких активів)

1513, 1517

204

7.5

інших виробничих запасів

1518

205

8

Перенесено вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів:

8.1

що знаходяться на складі

1812

221

8.2

спеціального призначення

1812

222

8.3

суму фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах віднесено на накопичені фінансові результати виконання кошторису

411

5512

9

Перенесено вартість матеріалів і продуктів харчування:

9.1

матеріалів для навчальних, наукових та інших цілей

1816

231

9.2

продуктів харчування

1511

232

9.3

медикаментів і перев’язувальних засобів

1512

233

9.4

господарських матеріалів і канцелярського приладдя (розподілити на субрахунки по видах таких активів)

1812, 1512, 1513

234

9.5

палива, горючих і мастильних матеріалів

1514

235

9.6

тари

1516

236

9.7

матеріалів в дорозі (розподілити на субрахунки по видах матеріалів)

1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1812, 1816

237

9.8

запчастин до транспортних засобів, машин і обладнання

1515

238

9.9

інших матеріалів (розподілити на субрахунки по видах матеріалів)

1517, 1518

239

10

Перенесено залишки виробів виробничих (навчальних) майстерень

1811

241

11

Перенесено залишки продукції підсобних (навчальних) сільських господарств (отримано рослинну, тваринну продукцію, призначену для продажу або споживання)

1811

251

12

Перенесено залишки запасів для розподілу, передачі, продажу

1815

261

13

Перенесено залишки державних матеріальних резервів і запасів

1814

262

Перенесення дебіторської заборгованості

Усі бюджетники чудово знають про те, що дебіторська заборгованість — це погано. Авансування бюджетними грошима не вітається бюджетним законодавством.

Так, п. 1 ст. 49 БКУ свідчить: розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов узятого бюджетного зобов’язання приймає рішення про їх оплату і дає доручення на здійснення платежу органу Казначейства, якщо інше не передбачене бюджетним законодавством.

Передоплата дозволена у випадках, передбачених постановою КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 р. № 117.

Якщо у вашої установи на 1 січня 2017 року така заборгованість є, її треба перенести на нові рахунки.

Увага! Планом рахунків передбачено більш детальний розподіл дебіторської заборгованості.

Наприклад, залишки по такому популярному субрахунку, як 364 «Розрахунки з іншими дебіторами», доведеться розбити на три нових:

— 2111 «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги»;

— 2113 «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги»;

— 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість».

Для цього треба проаналізувати кожну суму по кожному дебітору і вже потім прийняти рішення, на який субрахунок її переносити.

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесено залишки по рахунку розрахунків із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи

2111

351

2

Перенесено залишки по рахунках розрахунків з різними дебіторами:

2.1

в порядку планових платежів

2111, 2113

361

2.2

з підзвітними особами

2116

362

2.3

з відшкодування заподіяних збитків

2115

363

2.4

з іншими дебіторами

2111, 2113, 2117

364

2.5

з державними цільовими фондами

2114

365

2.6

зі спільної діяльності

2118

366

Перенесення кредиторської заборгованості

Коли у бюджетної установи на кінець року є борги — це теж не похвально. Але життя вносить свої корективи, і вони все ж можуть бути. Головне, щоб усе було в межах кошторису. Пам’ятайте — узяття бюджетних зобов’язань без наявності бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених БКУ або законом про держбюджет (рішенням про місцевий бюджет), є бюджетним правопорушенням. Про це сказано в ст. 48 БКУ.

При перенесенні залишків по рахунках обліку зобов’язань зверніть увагу на такий момент: залежно від сальдо деяких рахунків, перенесення залишків може здійснюватися в дебет відповідного субрахунку класу 2 «Фінансові активи» або ж в кредит одного з субрахунків класу 6 «Зобов’язання». Це стосується таких субрахунків, як:

— 641 «Розрахунки за податками і зборами в бюджет» (залишок може потрапити або в дебет субрахунку 2110 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» або в кредит субрахунку 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»);

— 642 «Інші розрахунки з бюджетом» (залишок може потрапити або в дебет субрахунку 2110 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» або в кредит субрахунку 6312 «Інші розрахунки з бюджетом»);

— 683 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом» і 684 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом» (залишки по цих субрахунках можуть потрапити або в дебет субрахунку 2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» або в кредит субрахунку 6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів»).

Кредиторську заборгованість переносимо на нові субрахунки такими проводками:

1

2

3

4

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесено залишки по рахунках розрахунків за виконані роботи:

1.1

з постачальниками та підрядниками

631

6211

1.2

з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки

632

6213

1.3

із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень

633

6212

1.4

із замовниками за науково-дослідні роботи

634

6213

1.5

із залученими співвиконавцями для виконання робіт

635

6211

2

Перенесено залишки за розрахунками із податків і зборів до бюджету

641

6311

2110

641

3

Перенесено залишки за іншими розрахунками з бюджетом

642

6312

2110

642

4

Перенесено залишки за розрахунками із страхування:

4.1

із загальнообов’язкового державного соцстрахування

651

6313

4.2

із соцстрахування

652

6416

4.3

з інших видів страхування

654

6416

5

Перенесено залишки за розрахунками з оплати праці:

5.1

із зарплати

661

6511

5.2

зі стипендій

662

6512

5.3

з працівниками за товари, продані в кредит

663

6513

5.4

з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

664

6514

5.5

з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням

665

6515

5.6

з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських внесків

666

6516

5.7

з працівниками за позиками банків

667

6517

5.8

за виконавчими документами та іншими утриманнями

668

6518

5.9

за іншими розрахунками за виконані роботи

669

6519

6

Перенесено залишки за розрахунками за іншими операціями і кредиторами:

6.1

з депонентами

671

6412

6.2

за депозитними сумами

672

6413

6.3

за спеціальними видами платежів

674

6414

6.4

з іншими кредиторами (розподілити залишок по видах кредиторів)

675

6415, 6211

6.5

за зобов’язаннями зі спільної діяльності

676

6417

7

Перенесено залишки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним і спеціальним фондами

683, 684

6611

2711

683, 684

Доходи, витрати, результати виконання кошторису

У цьому питанні треба врахувати важливий момент: баланс за 2016 рік складено, тобто сальдо субрахунків доходів (701, 702, 711, 712, 713, 714, 715, 741) і витрат (801, 802, 811, 812, 813, 831) дорівнює нулю. Усе тому, що перед складанням річної звітності у кінці 2016 року усі доходи і фактичні витрати розпорядників бюджетних коштів, проведені у звітному році, остаточними оборотами були списані на результат виконання кошторису за звітний рік.

Виняток — субрахунки обліку доходів і витрат майбутніх періодів (716 і 851 відповідно) і обліку виробничих витрат із незавершеного виробництва, що обліковуються на рахунку 82 «Виробничі витрати». На цих субрахунках на кінець року можуть бути залишки, які і треба перенести на нові субрахунки.

Окрім цього, на новий субрахунок 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» треба перенести накопичені результати виконання кошторису, які обліковуються на субрахунках 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом» і 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом». При цьому пам’ятайте про необхідність ведення аналітичного обліку по фондах кошторису (загальному і спеціальному). Це означає, що до субрахунку 5512 треба ввести аналітичні рахунки.

Покажемо це в таблиці:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесено накопичені результати виконання кошторису

431, 432

5512

2

Закрито рахунок доходів майбутніх періодів

716

6911

3

Закрито рахунок витрат майбутніх періодів

2911

851

4

Закрито рахунки обліку виробничих витрат (виробничі витрати необхідно розподілити на субрахунки обліку витрат на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) і витрат на продаж активів (субрахунки рахунків 811 і 821 відповідно) залежно від економічної суті витрат)

8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8211, 8212, 8411

821, 822, 823, 824, 825, 826

Позабалансові рахунки

Залишки по позабалансових рахунках також підлягають перенесенню на нові рахунки. Таке перенесення здійснюється такими записами:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесено залишки по рахунку 01 «Орендовані необоротні активи»:

1.1

орендованих основних засобів

011

01

1.2

орендованих нематеріальних активів

013

01

2

Перенесено залишки активів на відповідальному зберіганні

021

02

3

Перенесено залишки непередбачених активів

041

041

4

Перенесено залишки непередбачених зобов’язань

053

042

5

Перенесено залишки гарантій та забезпечень

051

05

6

Перенесено залишки переданих (виданих) активів відповідно до законодавства

091

06

7

Перенесено залишки списаної дебіторської заборгованості

071

071

8

Перенесено залишки невідшкодованих недостач і втрат від псування цінностей

073

072

9

Перенесено залишки бланків документів суворої звітності

081

08

На сьогодні усе. Сподіваємося, ця стаття допоможе вам легко впоратися з перенесенням залишків на нові рахунки.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі