Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Бюджетні новини — 2017

Станкус Тетяна, заступник головного редактора газети «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2017/№ 3
В обраному У обране
Друк

Затвердження місцевих бюджетів

Змінами до БКУ, внесеними Законом № 1789, уточнено, що місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.

Тобто і 25-го грудня також можна затвердити місцевий бюджет.

Внесення змін до рішення про місцевий бюджет

Тепер і факт перевиконання, і факт недовиконання місцевого бюджету встановлюються за підсумками кварталу.

Нагадаємо: до внесення змін Законом № 1789 до БКУ факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визначався за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду.

Факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фіноргану за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 %.

Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною місцевою радою на підставі офіційного висновку місцевого фіноргану про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету.

Видатки на професійно-технічну освіту

Хороша новина для закладів професійно-технічної освіти — переглянуто порядок фінансування таких закладів.

Так, у 2017 році із державного бюджету здійснюються видатки на професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації державної власності, а також за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується Кабміном).

На сьогодні Уряд визначив перелік із 19 професій загальнодержавного значення, підготовка кадрів за якими здійснюватиметься у професійно-технічних навчальних закладах за кошти державного бюджету. Ці професії наведені у Переліку № 818.

Видатки на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення, згідно з внесеними Законом № 1789 змінами здійснюються з бюджетів цих міст обласного значення — обласних центрів.

Видатки на професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності (крім закладів, визначених у п.п. «е» п. 2 ч. 1 ст. 89 БКУ)) здійснюються з обласних бюджетів.

У той же час у п. 201 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ зазначено, що з обласних бюджетів можуть здійснюватися видатки, визначені п.п. «е» п. 2 ч. 1 ст. 89 цього Кодексу, у частині підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення для потреб усієї області.

При цьому за зверненням міської ради (міста обласного значення — обласного центру) обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді (міста обласного значення — обласного центру) та затверджує в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському бюджету (міста обласного значення — обласного центру).

Обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною обласною радою у додатку до рішення про обласний бюджет.

Фінансування пільг із місцевих бюджетів

На місцеві бюджети перекладаються видатки на надання пільг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни, ветеранам праці, жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції тощо.

Конкретний перелік пільговиків наведений у п.п. 204 п. 1 ст. 91 БКУ.

Освітня субвенція

Згідно з внесеними Законом № 1789 змінами освітня субвенція тепер спрямовується не на оплату усіх поточних видатків перелічених у ст. 1032 БКУ типів навчальних закладів, а лише на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів.

До переліку закладів, які мають право на отримання освітньої субвенції, додано професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

Нагадаємо: перелік посад педагогічних працівників наведений у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

У складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1 % загального обсягу субвенції.

Кабмін за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснює розподіл резерву освітньої субвенції та може визначати напрями використання таких коштів.

Раніше кошти зазначеного резерву направлялися на здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.

Медична субвенція

Медична субвенція тепер спрямовується на видатки місцевих бюджетів для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Як і у випадку з освітньою субвенцією, у складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1 % загального обсягу субвенції.

Кабмін за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснює розподіл резерву медичної субвенції та може визначати напрями використання таких коштів.

Утримання навчальних закладів та закладів культури

Продовжено дію на 2017 рік п. 20 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ в частині можливості утримання за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст районного значення закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» (за умови, що загальноосвітній навчальний заклад — I ступеня), а також сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек.

При цьому, як і раніше, за зверненням сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради районна (міська) рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді та у районному (міському) бюджеті затверджує обсяги міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (з бюджету міста обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому сіл, селищ і міст).

Обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною районною (міською) радою у додатку до рішення про місцевий бюджет, та не можуть бути меншими обсягів таких міжбюджетних трансфертів або видатків районного (міського) бюджету (якщо видатки для зазначених установ здійснювалися з районних (міських) бюджетів) на утримання зазначених установ, передбачених на 2016 рік.

Повернення коштів місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей

Згідно з внесеними Законом № 1789 змінами, органи Казначейства здійснюють повернення коштів, помилково чи надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений КМУ, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим, відповідно, з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями.

При визначенні таких населених пунктів слід керуватися Переліком № 1085.

Починаючи з 1 січня 2017 року залишки коштів місцевих бюджетів таких населених пунктів, що обліковуються станом на кожну звітну дату на рахунках в органах Казначейства, зараховуються до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів Донецької та Луганської областей.

Залишки коштів перераховуються органами Казначейства щомісяця (до 10-го числа місяця, наступного за звітним), відображаються ними у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів за класифікацією фінансування бюджету та спрямовуються на об’єкти і заходи, що формуються з урахуванням положень абз. 2 і 4 п. 24 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ.

Мінфін: безоплатне отримання інформації та доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем

Оновленим п. 40 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ визначено, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Мінфін має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Уточнено, що для отримання та обробки таких персональних даних тепер Мінфін взагалі не потребує отримання на це згоди фізичних осіб. Раніше була передбачена умова — якщо таку згоду надано іншому центральному органу виконавчої влади під час подання такої інформації. Як бачимо, зараз такої умови вже немає.

Рішення про бюджети ОТГ, які об’єднаються у 2017 році

Пунктом 9 ст. 8 Закону № 157 визначено, що бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, установлених цим пунктом.

Для бюджетів ОТГ, які об’єднаються у 2017 році, Законом № 1789 передбачено виняток.

Так, сільська, селищна, міська рада, обрана ОТГ у 2017 році, має право прийняти рішення щодо затвердження бюджету ОТГ на 2017 рік, який включатиме показники бюджетів відповідних територіальних громад, що об’єдналися.

У разі прийняття рішення щодо затвердження такого бюджету ОТГ на 2017 рік сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ у 2017 році, приймаються рішення про втрату чинності рішеннями про бюджет відповідних територіальних громад, що об’єдналися.

Також зазначено, що до 1 січня 2018 року ради районів, у яких утворено ОТГ, здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність таких ОТГ відповідних бюджетних установ, розташованих на їхній території, згідно з розмежуванням видатків між бюджетами, визначеним БКУ.

Звільнення батьків від плати за харчування дітей у 2017 році

Категорії осіб, які повністю звільнюються від плати за харчування у ДНЗ, визначені ст. 35 Закону про дошкільну освіту, п. 1 постанови № 1243, пп. 2.4 та 2.6 Порядку № 667.

До таких категорій належать:

1) батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних ДНЗ;

2) батьки дітей або особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону № 1768;

3) батьки дітей у санаторних ДНЗ (групах) для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу;

4) батьки дітей спеціальних ДНЗ (груп) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку;

5) батьки дітей з інвалідністю;

6) в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема:

— діти, позбавлені батьківської опіки, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;

— діти-сироти;

— діти працівників органів внутрішніх справ, загиблих під час виконання службових обов’язків, тощо.

Тож у 2017 році, як і в минулі роки, від плати за харчування дітей у ДНЗ звільняються, зокрема, батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму).

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму щороку встановлюється законом про Державний бюджет.

При цьому, як зазначено в абз. 3 ст. 9 Закону про Держбюджет-2017, рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних ДНЗ згідно із Законом про дошкільну освіту у 2017 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Підставою для звільнення батьків від плати за харчування відповідно до п. 2.5 Порядку № 667 є:

— довідки про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, видані за місцем отримання доходів;

— довідка про склад сім’ї, видана житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищними) радами.

Нагадаємо: звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у ДНЗ проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання зазначених документів.

Давайте розрахуємо показник гарантованого мінімуму на 2017 рік.

Цей показник залежить від рівня гарантованого мінімуму на 2016 рік. Нагадаємо: у 2016 році він дорівнював 461 грн.

Тепер звернемося до Закону про Держбюджет-2017.

Так, у ст. 7 цього Закону визначено, що у 2017 році розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становить з 1 січня 2017 року — 1544 грн., з 1 травня — 1624 грн., з 1 грудня — 1700 грн.

Розрахуємо середній розмір прожиткового мінімуму на 2017 рік. Він дорівнює 1623 грн. (1544 грн. + 1624 грн. + 1700 грн.) : 3 = 1622,67 грн. ≈ 1623 грн.

У 2016 році цей показник становив 1408 грн.

Порівняно з 2016 роком зростання цього показника дорівнює 1,153 (1623 грн. : 1408 грн.).

Тепер розрахуємо безпосередньо гарантований мінімум у 2017 році:

461 грн. х 1,153 = 531,53 грн. ≈ 532 грн.

Тож якщо з січня 2017 року середній дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує 532 грн., то такі сім’ї звільняються від плати за харчування дітей у ДНЗ.

Здійснення видатків на сім’ї патронатних вихователів

Законом № 1794 передбачено, що з бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів ОТГ, зокрема, здійснюються видатки на сім’ї патронатних вихователів. Ця норма діятиме до 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, що раніше з цих бюджетів були передбачені видатки лише на прийомні сім’ї.

До відома: сімейний патронат — це професійна комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд і виховання дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах та потребує захисту, в сім’ї патронатного вихователя та одночасне надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування.

Сім’я патронатного вихователя — це подружжя, в якому один із членів на професійній основі виконує обов’язки патронатного вихователя.

При цьому патронатний вихователь — це спеціально підготовлений працівник, який на договірній основі з уповноваженим закладом здійснює догляд, виховання дітей, тимчасово влаштованих у його сім’ю (від 3 до 6 місяців), та несе відповідальність за їх життя і стан здоров’я під час такого перебування.

Також із зазначених бюджетів здійснюються видатки на державні програми соціального захисту, зокрема, на оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.
Крім того, з урахуванням внесених Законом № 1794 змін у п.п. 3 п. 1 ст. 91 БКУ до видатків, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать, зокрема, видатки на оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. Але слід зазначити, що ця норма набере чинності аж з 1 січня 2019 року, саме коли втратить чинність дія вищезазначеного пункту.

Тож з 1 січня 2019 року такі видатки можна буде здійснювати з усіх бюджетів.

Фінансування Вищої ради правосуддя

Зміни, внесені до БКУ Законом № 1800, пов’язані зі створенням нового конституційного органу — Вищої ради правосуддя.

До речі, Закон № 1798 підписаний Президентом 3 січня 2017 року. У зв’язку з підписанням цього Закону і був прийнятий Закон № 1800, яким, зокрема, урегульовані питання фінансування цього нового органу.

Так, зокрема, змінами, унесеними у ст. 33 БКУ, визначено, що Вища рада правосуддя до 1 березня року, що передує плановому, подає Кабміну пропозиції щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності.

Також у п. 111 ст. 38 БКУ зазначено, що разом із проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабміном, подається інформація щодо врахування пропозицій Вищої ради правосуддя до проекту закону про Державний бюджет України по статтях, пов’язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя (з вмотивованим обґрунтуванням).

Кошти на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку

Законом № 1789 внесено зміни до БКУ, відповідно до яких державний фонд регіонального розвитку створюється у складі державного бюджету, без уточнення фонду — загального чи спеціального.

Особлива увага приділена розвитку спортивної інфраструктури та енергоефективності.

Так, у п. 2 ст. 241 БКУ зазначено, що на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, передбачається не менше 10 % коштів державного фонду регіонального розвитку за кожним із таких напрямів.

При цьому слід зазначити, що згідно із Законом про Держбюджет-2017 призупинено дію на 2017 рік абз. 1 п. 1 ст. 241 БКУ, в якому зазначено, що при складанні проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менше 1 % прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

Індексація орендної плати

Закон про Держбюджет-2017 не містить норми щодо призупинення дії ст. 10 Закону про оренду в частині індексації орендної плати, як це було передбачено в минулому році. Тож у 2017 році індексувати орендну плату потрібно на загальних підставах.

Нормативні документи

БКУБюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Закон про Держбюджет-2017Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII.

Закон № 1789Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 20.12.2016 р. № 1789-VIII.

Закон № 1800Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення розпорядників бюджетних коштів» від 21.12.2016 р. № 1800-VIII.

Закон № 1794Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 20.12.2016 р. № 1794-VIII.

Закон № 1798 — Закон України «Про вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 р. № 1798-VIII.

Закон про дошкільну освіту — Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III.

Закон № 1768 — Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III.

Закон № 157 — Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII.

Закон про оренду — Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92 р. № 2269-ХІІ.

Постанова № 1243 — постанова КМУ «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002 р. № 1243.

Перелік № 1085 — Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затверджений розпорядженням КМУ від 07.11.2014 р. № 1085.

Порядок № 667 — Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затверджений наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667.

Перелік № 818 — Перелік професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету, затверджений постановою КМУ від 16.11.2016 р. № 818.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно