Атестація педпрацівника після відпустки для догляду за дитиною

В обраному У обране
Друк
Меренкова Світлана, головний бухгалтер — начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення Головного управління Держпраці у Харківській області
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2017/№ 11
Вчительці початкових класів загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ) 18.03.2013 р. за результатами атестації була присвоєна перша кваліфікаційна категорія. З 18 грудня 2013 року працівниця пішла у декретну відпустку, а потім у відпустку для догляду за дитиною до 3 років. З 01.09.2016 р. вона приступила до роботи у ЗНЗ на цій же посаді. Коли її слід атестувати і чи обов’язково їй перед атестацією проходити курси підвищення кваліфікації?

Згідно з п. 4 ст. 54 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII (далі — Закон про освіту) педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930 (далі — Типове положення).

Так, відповідно до п. 1.7 цього Положення атестація педпрацівників може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років. Вона проводиться атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня (у ЗНЗ) — до 1 квітня, II рівня — до 10 квітня, III рівня — до 25 квітня (п. 3.8 Типового положення).

У свою чергу, п. 3.19 Типового положення передбачено, що на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду — до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

Тому з огляду на вимоги пп. 1.7 і 3.8 Типового положення до періодичності проведення атестації та строків її проведення, вчителька у ситуації, що розглядається, має пройти чергову атестацію в березні 2020 року, а кваліфікаційна категорія втратить чинність 01.12.2020 р. До цього моменту за нею зберігають першу кваліфікаційну категорію, присвоєну в березні 2013 року.

Утім, варто зауважити, що педагогічний працівник з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) має право за власним бажанням позачергово атестуватися, тобто раніше визначеного строку. Це передбачено п. 1.9 Типового положення. Такої ж думки дотримуються і фахівці МОН у листі від 13.05.2015 р. № 2/1-13-932-15.

Відповідно до абз. 1 п. 1.8 Типового положення умовою проведення чергової атестації педпрацівника є обов’язкове проходження ним не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

Зверніть увагу! Згідно з п.п. 3 п. 3.16 Типового положення педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо він пройшов курси підвищення кваліфікації.

Із цього правила є тільки два винятки, коли педпрацівник перед проведенням чергової атестації може не проходити курси підвищення:

— якщо він працює перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу (абз. 2 п. 1.8 Типового положення);

— якщо йому у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, і за умови, що його діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням (п. 3.28 Типового положення).

Інших винятків Типовим положенням не передбачено.

Слід пам’ятати, що відповідно до ч. 1 ст. 57 Закону про освіту підвищення кваліфікації — це гарантія, що має забезпечуватися державою для педпрацівників. Тому керівництво ЗНЗ повинно вжити необхідних заходів для проходження підвищення кваліфікації усіма педагогами перед черговою атестацією.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити