Щодо застосування КЕКВ під час придбання комплектувальних виробів для обладнання

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2017/№ 19
Лист від 22.02.2017 р. № 16-08/188-3084

Державна казначейська служба України розглянула лист <…> щодо застосування коду економічної класифікації видатків при плануванні та проведенні видатків на придбання комплектувальних виробів для обладнання і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до частини 5 статті 10 Бюджетного кодексу України видатки бюджету класифікуються за економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація видатків бюджету).

За економічною класифікацією видатків бюджету видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні.

Згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. № 333, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 р. за № 456/20769 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.06.2012 р. № 754) (далі — Інструкція), економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування.

Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету.

За категорією 2200 «Використання товарів і послуг» здійснюється оплата поточних видатків, оплата послуг, придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби.

Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання; витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з’єднувачів, накопичувачів інформації, картриджів, тонерів тощо); пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз’єднувачів, шаф тощо) здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (п.п. 2.2.1-8 Інструкції).

За категорією 3100 «Придбання основного капіталу» передбачаються видатки на придбання або створення власними силами активів, віднесених згідно із законодавством до основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів.

Пунктом 1 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 р. за № 1017/18312, (далі — П(С)БО), визначено, що одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів, зокрема конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

Об’єкт основних засобів оцінюється за первісною вартістю, якою є собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення) (п. 4 П(С)БО).

В. о. Голови В. Дуда

Коментар редакції

Придбання комплектуючих до обладнання: як відобразити такі витрати?

Лист Казначейської служби, що коментується, є відповіддю на запит нашої редакції. Ось про що ми запитали:

«Бюджетна установа придбала дизельний генератор як резервне (аварійне) джерело електроенергії. Для нормальної роботи такого обладнання необхідна акумуляторна батарея, яка не входить до комплекту з генератором, але без якої цей генератор не зможе працювати. Придбавати таку акумуляторну батарею потрібно окремо, можливо навіть в іншого постачальника. Оплата за цю батарею буде проведена окремим платежем. І генератор, і батарея коштують більше 6000 грн. За яким КЕКВ (3110 чи 2210) слід проводити видатки на придбання акумуляторної батареї?»

З огляду на цю ситуацію виникло запитання: така акумуляторна батарея (далі — АБ) є запчастиною для генератора, її можна розглядати як окремий об’єкт основних засобів або ж вона повинна складати з генератором єдиний об’єкт? Саме це далі й з’ясуємо.

Звичайно, повноцінну роботу дизельного генератора чи іншого обладнання, яке працює без розетки та якому необхідне додаткове живлення, не можливо уявити без АБ. У таких випадках АБ працює як невід’ємна частина такого обладнання, хоча зовсім не обов’язково, що вона буде входити до його комплектації. При цьому саме в нашій ситуації АБ не включена до комплектації генератора, і тому установа вимушена придбати її окремо.

Обміркувавши цю ситуацію та прочитавши лист, що коментується, на думку приходять різні варіанти обліку витрат на придбання такої АБ, а саме:

1) АБ для дизельного генератора — звичайна запасна частина;

2) придбання АБ розглядають як доукомплектування, дообладнання дизельного генератора;

3) АБ придбавають та обліковують як окремий об’єкт.

Далі детальніше розглянемо кожен з цих варіантів та з’ясуємо, який з них дійсно варто застосовувати в нашій ситуації.

Варіант 1. АБ як запчастина для дизельного генератора.

Розглядати придбання АБ як запчастини доцільно лише тоді, коли йдеться про придбання такої батареї для заміни відпрацьованого (зношеного) акумулятора. Саме в подібних ситуаціях правильно буде вважати її звичайною запчастиною та обліковувати у складі запасів.

Нагадаємо, що в таких випадках облік придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (моторів), інструментів, а також автомобільних шин (включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо) у запасі та обороті незалежно від їх вартості, ведеться на субрахунку 1515 «Запасні частини».

Як здійснюють витрати на придбання запчастин?

Вимоги до застосування КЕКВ під час здійснення видатків бюджетними установами визначені Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333). Зокрема, відповідно до п. 8 п.п. 2.2.1 цієї Інструкції придбання комплектуючих виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання установи здійснюють за КЕКВ 2210.

Отже, у таких ситуаціях витрати на придбання запчастин, які не беруться на облік як основні засоби, слід здійснювати за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Але з огляду на те, що придбання АБ для роботи дизельного генератора зовсім не пов’язане із заміною відпрацьованого (зношеного) акумулятора, недоцільно розглядати таку батарею як запасну частину.

Варіант 2. Придбання АБ пов’язане з доукомплектуванням, дообладнанням дизельного генератора.

Розгляд цього варіанта почнемо з того, що нагадаємо вимоги щодо формування первісної вартості основних засобів, які визначені в п. 5 розд. ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО 121).

Так, первісна вартість об’єкта основних засобів, придбаного за плату, складається з таких витрат:

— суми, які сплачують постачальникам активів та підрядникам (без непрямих податків);

— реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються);

— витрати зі страхування ризиків доставки;

— витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Як бачимо, до первісної вартості об’єкта основних засобів включають як вартість витрат на його придбання (сума коштів, сплачена постачальнику), так і суму інших витрат, які необхідно здійснити для того, щоб такий об’єкт можна було використовувати із запланованою метою.

З огляду на це при такому варіанті витрати на придбання АБ можливо розглядати як додаткове доукомплектування дизельного генератора. Витрати на придбання такої батареї необхідні для повноцінної роботи дизельного генератора, тобто без них ніяк не обійтися. При цьому вартість витрат на доукомплектування об’єкта основних засобів включають до капітальних інвестицій з подальшим збільшенням первісної вартості відповідного об’єкта. Про це зазначено в абз. 2 п. 3 розд. VI Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Безумовно, при такому варіанті важливо правильно передбачити в кошторисі необхідний КЕКВ для придбання АБ, яка буде використана на дообладнання об’єкта основних засобів.

Так, витрати на модернізацію та дообладнання основних засобів (у тому числі на придбання комплектуючих засобів і оплату послуг з їх установки) здійснюють за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». Про це зазначено в п. 8 п.п. 3.1.3.2 Інструкції № 333.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з доукомплектування основних засобів розглянемо на прикладі.

Приклад 1. Бюджетна установа придбала дизельний генератор як резервне (аварійне) джерело електроенергії. Вартість такого дизельного генератора складає 95400 грн. (у тому числі ПДВ — 15900 грн.).

Для повноцінної роботи цього обладнання необхідна АБ, яка не входить до комплектації генератора, тому установа додатково придбала її в іншого постачальника АБ. Її вартість склала 9090 грн. (у тому числі ПДВ — 1515 грн.). Керівництвом установи прийнято рішення доукомплектувати генератор АБ та обліковувати ці складові як єдиний об’єкт основних засобів.

У бухгалтерському обліку ці операції відображають таким записами:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано цільове фінансування для придбання дизельного генератора та АБ з метою доукомплектування

2313

5411

104490

2

Надійшов дизельний генератор від постачальника

1311

6211

95400

3

Отримана АБ для доукомплектування генератора

1311

6211

9090

4

Перераховані кошти постачальникам за дизельний генератор та АБ

6211

2313

104490

5

Уведено в експлуатацію дизельний генератор, який доукомплектовано АБ

1014

1311

104490

Водночас відображено зміни в капіталі

5411

5111

104490

Оскільки у цій ситуації дизельний генератор, доукомплектований АБ, складає єдиний об’єкт, то на такий об’єкт слід відкрити одну інвентарну картку та присвоїти йому один інвентарний номер. При цьому перші чотири знаки інвентарного (номенклатурного) номера повинні відповідати номеру субрахунку, п’ятий знак — підгрупі, усі інші знаки — порядковому номеру об’єкта в підгрупі.

Варіант 3. АБ як окремий об’єкт основних засобів.

При такому варіанті АБ розглядається як конструктивно відокремлений об’єкт, призначений для виконання певних самостійних функцій.

Фактично при такому варіанті об’єкт основних засобів (дизельний генератор) складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації) та кожна з них визнається в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів. Саме на цьому моменті зроблено акцент в листі, що коментується, та його врегульовано в п. 1. розд. II НП(С)БО 121.

У цьому разі придбані дизельний генератор та АБ оформлюють та обліковують як окремі об’єкти бухгалтерського обліку, хоча фактично працюють вони разом у складі одного об’єкта.

При такому варіанті також важливо визначити правильний КЕКВ та передбачити в кошторисі витрати на придбання АБ та генератора. Так, витрати на придбання або створення основних засобів, окремих інших необоротних матеріальних активів, збільшення вартості активів внаслідок поліпшення об’єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), капітальний ремонт, створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів бюджетні установи здійснюють за КЕКВ 3100 «Придбання основного капіталу».

З огляду на це та враховуючи вартісний критерій (і АБ, і генератор коштують більше, ніж 6000 грн.), при такому варіанті витрати на придбання дизельного генератора та АБ здійснюють за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Порядок відображення в бухгалтерському обліку таких операцій розглянемо на прикладі.

Приклад 2. Бюджетна установа придбала дизельний генератор як резервне (аварійне) джерело електроенергії. Вартість такого дизельного генератора складає 72600 грн. (у тому числі ПДВ — 12100 грн.).

Для повноцінної роботи такого обладнання необхідна АБ, яка не включена до комплектації з генератором. Тому установа додатково придбала в іншого постачальника АБ. Вартість такої АБ склала 7800 грн. (у тому числі ПДВ — 1300 грн.). Оскільки термін служби батареї значно менше, ніж генератора, керівництво установи прийняло рішення обліковувати її як окремий об’єкт.

У бухгалтерському обліку ці операції відображають таким записами:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано цільове фінансування для придбання дизельного генератора та АБ

2313

5411

80400

2

Надійшов дизельний генератор від постачальника

1311

6211

72600

3

Отримана АБ

1311

6211

7800

4

Перераховані кошти постачальникам за дизельний генератор та АБ

6211

2313

80400

5

Введено дизельний генератор в експлуатацію

1014

1311

72600

Водночас відображено зміни в капіталі

5411

5111

72600

6

Введено АБ в експлуатацію

1014

1311

7800

Водночас відображено зміни в капіталі

5411

5111

7800

Оскільки у цій ситуації дизельний генератор та АБ — це різні об’єкти обліку, то на кожний такий об’єкт слід відкрити інвентарні картки та присвоїти їм інвентарні номери.

Також при введенні в експлуатацію АБ не забудьте правильно зазначити її місцезнаходження — у дизельному генераторі (не тільки в Акті введення в експлуатацію основних засобів, але й в Інвентарній картці обліку об’єкта основних засобів).

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити