Допорогові закупівлі: від А до Я

В обраному У обране
Друк
Дуброва Ярослава, консультант з питань публічних закупівель
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2017/№ 41
З моменту запровадження електронних публічних закупівель щодо допорогових закупівель у замовників виникає не менше запитань, аніж щодо післяпорогових. І це не дивно. Адже чим менше врегульовано який-небудь момент у законодавстві, тим більше потім виникає запитань: як правильно діяти в тій чи іншій ситуації.
У зв’язку з цим замовники бажають мати під рукою алгоритм проведення допорогових закупівель, у якому було б роз’яснено строки (за днями) вчинення певних дій при допорогових закупівлях, які саме документи має право/обов’язок складати замовник, учасники тощо аж від початку закупівлі до звіту за нею. Тож сьогодні ми допоможемо замовникам розібратися в особливостях проведення таких закупівель.

Насамперед з’ясуємо, які закупівлі є допороговими та чому вони так називаються.

Так, законодавець установив в абз. 2 та 3 ч. 1 ст. 2 Закону № 922 вартісні межі (пороги) застосування Закону № 922 в частині проведення процедур закупівель для замовників-бюджетників, а саме якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн., а робіт — 1,5 млн грн. Також визначено вартісні межі для застосування Закону № 922 замовниками, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання — якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 млн грн., а робіт — 5 млн грн.

Тож умовно усі публічні закупівлі можна поділити на так звані «післяпорогові» — коли очікувана вартість предмета закупівлі більше зазначених вище порогів, та «допорогові» — коли очікувана вартість предмета закупівлі менше таких порогів. Зауважимо, що сам Закон № 922 не містить таких термінів як «допорогова закупівля», «післяпорогова закупівля», хоча замовники повсякчас користуються саме ними.

При цьому якщо при проведенні післяпорогових закупівель замовники мають обов’язково застосовувати електронну систему закупівель Prozorro, то при здійсненні допорогових закупівель замовники мають право застосовувати цю систему та проводити відбір постачальників товарів, надавачів послуг та виконавців робіт в електронному форматі.

Так, відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 2 Закону № 922 під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абз. 2 і 3 цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.

Далі в таблиці покажемо вартісні особливості проведення допорогових закупівель:

Замовники-бюджетники

Замовники, що діють в окремих сферах господарювання

Механізм допорогової закупівлі

до 50 тис. грн.

«Прямий» договір або закупівля через Prozorro

від 50 до 200 тис. грн. — товари та послуги (до 1,5 млн грн. — роботи)

від 50 до 1 млн грн. — товари та послуги (до 5 млн грн. — роботи)

Закупівля через Prozorro або звіт про укладені договори

Отже, від того, який шлях для проведення допорогової закупівлі вибере замовник, залежатиме механізм здійснення такої закупівлі. Тож проаналізуймо два варіанта: допорогова закупівля без застосування та із застосуванням Prozorro.

1. Замовник закуповує без Prozorro

Насамперед нагадаємо, що будь-яка публічна допорогова закупівля має бути запланована у додатку до річного плану закупівель.

Так, згідно з п. 2 наказу № 490 додаток до річного плану закупівель складають за формою річного плану закупівель шляхом заповнення відповідних полів в електронній системі закупівель. До нього вносять інформацію про закупівлі, очікувана вартість яких не перевищує суми, зазначені в абз. 2 та 3 ч. 1 ст. 2 Закону № 922.

Зауважте, що додаток до річного плану та зміни до нього замовник повинен оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом 5 днів з дня їх затвердження (ч. 1 ст. 4 Закону № 922).

При цьому незалежно від того, чи закуповуватиме замовник товари, роботи чи послуги по «допорогах» через Prozorro чи ні, він має дотриматися принципів публічних закупівель, оскільки ч. 1 ст. 3 Закону № 922 передбачено, що закупівлі здійснюються за такими принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

недискримінація учасників;

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

Тож у випадку, якщо замовник проводить «допорогову» закупівлю без застосування електронної системи, радимо перед укладанням «прямого» договору проводити моніторинг цінових пропозицій щодо предмета закупівлі й обирати контрагента з урахуванням зазначених вище принципів публічних закупівель.

Так, при здійсненні допорогової закупівлі без застосування Prozorro було б не зайвим для замовника провести аналіз цінових пропозицій за необхідним йому предметом закупівлі на ринку товарів/робіт/послуг. Наприклад, це може бути моніторинг інформації, розміщеної в мережі Інтернет. Для цього бажано зробити скріншоти сторінок з інформацією щодо актуальних цін предмета закупівлі.

Також можна звернутися до потенційних учасників з метою отримання інформації про ціни, кваліфікацію учасників і їх можливість виконати умови майбутнього договору. Такі звернення можна оформити у вигляді листів.

Крім того, як варіант аналізу ринку може бути запрошення потенційних учасників для проведення з ними переговорів щодо предмета закупівлі.

При цьому радимо: максимально об’єктивно, неупереджено, без обмеження та дискримінації підходити до вибору тих учасників, до яких замовник звертатиметься з листами для отримання цінових пропозицій.

У разі якщо замовник має власний веб-сайт або такий сайт має орган управління замовника, радимо розмістити оголошення про проведення допорогової закупівлі (проведення переговорів з учасниками) в мережі Інтернет. Це буде підтвердженням для контролерів про відкритість та прозорість при здійсненні допорогової закупівлі.

Що маємо на виході? За результатами проведеного моніторингу та аналізу, замовник й обере найбільш економічно вигідну пропозицію серед учасників ринку для укладання договору.

Договір за результатами допорогової закупівлі без застосування Prozorro укладають відповідно до норм ЦКУ та ГКУ, з урахуванням положень внутрішніх локальних нормативно-правових актів замовника. При цьому згідно з ГКУ зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства.

Не забуваймо: для того щоб договір вважався укладеним, сторонам договору необхідно обов’язково погодити його істотні умови. Саме тут у пригоді стане знання норм зазначених кодексів.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 180 ГКУ господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін повинна бути досягнута згода.

Важливо! Відповідно до ч. 3 ст. 180 ГКУ при укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Згідно з ч. 4 і 5 ст. 180 ГКУ умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості, а ціна визначається в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими законами, актами Кабміну.

Відповідно до ч. 7 ст. 180 ГКУ строком дії господарського договору є час, протягом якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього договору.

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн. та є меншою за вартість, що встановлена в абз. 2 і 3 ч. 1 ст. 2 Закону № 922, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до ст. 10 цього Закону.

Нагадаємо: звіт про укладені договори оприлюднюють за формою, затвердженою наказом № 490 (ср. 025069200). Строк для оприлюднення цього звіту становить 1 календарний день з дня укладення договору (ч. 1 ст. 10 Закону № 922).

Тепер на рис. 1 покажемо схематично описаний механізм «допорогової» закупівлі.

Рис. 1. Механізм «допорогової» закупівлі

Далі розглянемо механізм «допорогових» закупівель із застосування електронної системи закупівель Prozorro.

2. Замовник закуповує через Prozorro

Як ми знаємо, у Законі № 922 не визначено механізм допорогових закупівель через електронну систему закупівель Prozorro. Цей документ надає замовникам лише право використовувати її при таких закупівлях та зобов’язує дотримуватися принципів публічних закупівель. До речі, це стосується допорогових закупівель, за якими укладають як «прямі» договори, так і договори за результатами електронних закупівель. Чи є алгоритм електронних допорогових закупівель? Яких правил має дотримуватися замовник, а на які можна й не зважати?

У цьому питанні основним документом є наказ державного підприємства «Зовнішторгвидав України» (нині — державне підприємство «Prozorro») від 13.04.2016 р. № 35, яким затверджено Порядок № 35. Зверніть увагу: Порядок № 35 не є обов’язковим для виконання замовниками, оскільки цей документ не поширюється на зазначених суб’єктів сфери публічних закупівель, адже це локальний нормативний акт зазначеного державного підприємства. Поряд з цим, хоча Порядок № 35 і не є обов’язковим для повного дотримання замовниками та учасниками допорогових торгів, проте при здійсненні таких закупівель замовники повинні дотримуватися принципів публічних закупівель.

Але оскільки алгоритм проведення допорогових закупівель, передбачений у Порядку № 35, так само реалізовано в електронній системі закупівель, то і замовники, і учасники хоч-не-хоч, а повинні керуватися цим документом при «допорогових» закупівлях через Prozorro.

Далі розглянемо поетапно такий алгоритм закупівель. Також визначимо, які документи готує замовник, які строки для оприлюднення таких документів, та окремо поговоримо про те, чи є такі документи і строки обов’язкові.

Насамперед, як і в попередньому варіанті (тобто при «допороговій» закупівлі без Prozorro), так і за умови застосування Prozorro замовник повинен запланувати допорогову закупівлю у додатку до річного плану та оприлюднити такий додаток або зміни до нього. Строк оприлюднення — 5 календарних днів із дня затвердження додатку (змін до нього).

Далі замовник оголошує «допорогову» закупівлю через Prozorro.

Етапи допорогової закупівлі через Prozorro

Відповідно до п. 5.1 Порядку № 35 передбачено такі етапи закупівлі:

1. Оголошення закупівлі.

2. Період уточнень.

3. Подання пропозицій.

4. Аукціон.

5. Кваліфікація, визначення переможця та завершення закупівлі.

Розглянемо кожен етап.

1. Оголошення закупівлі. Відповідно до п. 6.3 Порядку № 35 під час оголошення закупівлі замовник розміщує в електронній системі закупівель інформацію про предмет закупівлі та очікувану вартість, умови договору, порядок і умови проведення закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення закупівлі. Інформація, зазначена під час оголошення закупівлі, повинна збігатися з інформацією, що міститься у прикріплених документах (за наявності).

У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, вказана замовником в оголошенні про закупівлю.

Разом з тим п. 6.4 Порядку № 35 передбачено, що вимоги до предмета закупівлі можуть встановлюватися замовником у доданих файлах або в екранних формах закупівлі.

Важливо! При визначенні умов закупівлі замовник має визначити такі параметри закупівлі:

1) очікувану вартість закупівлі, що не може бути менше ніж 3 тис. грн.;

2) тривалість періоду уточнень, що має становити не менше 1 робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3 до 50 тис. грн., та не менше 3 робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 тис. грн.;

3) тривалість періоду подання пропозицій, що має становити не менше 1 робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3 до 50 тис. грн., та не менше 2 робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 тис. грн.;

4) крок аукціону, який зазначається у гривнях і обчислюється як відсоткове відношення до очікуваної вартості закупівлі, та має знаходитися в діапазоні від 0,5 до 3 % від очікуваної вартості закупівлі;

5) нецінові критерії та їхня питома вага. Така величина сумарно не може перевищувати 30 %, якщо замовник має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.

2. Період уточнень. У цей період учасники «допорогових» закупівель мають можливість звернутися до замовника із запитаннями про вимоги, які ним встановлені. Запитання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді без приєднання до нього файлів. Усі запитання/відповіді зберігаються в системі та є доступними для всіх користувачів системи для перегляду (незалежно від статусу закупівлі). Варто зазначити, що запитання учасників анонімні до закінчення аукціону.

При цьому замовник відповідає на запитання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як і при розміщенні / або внесенні змін до оголошення.

Разом з тим у випадку виявлення порушення у період уточнень користувач може звернутися до замовника з вимогою про його усунення. Для цього заповнюють документ у відповідній електронній формі. Також замовник розглядає таку вимогу протягом 3 календарних днів та оприлюднює відповідь на неї. Якщо він вимогу задовольнив, то вносить відповідні зміни до умов закупівлі.

Майте на увазі: замовник має право вносити зміни до інформації та документів щодо оголошеної закупівлі до початку прийому пропозицій. При цьому вся історія змін до документів, унесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду користувачам системи. Також зауважте: замовник у випадку внесення змін до документів зобов’язаний дозавантажити їх у вигляді окремого файла.

3. Подання пропозицій. Подати пропозицію може будь-який учасник, що зареєстрований у системі. Як передбачено в п. 6. 6 Порядку № 35, інформація, зазначена учасником в електронних документах та документах, що додаються до пропозиції, повинна відповідати інформації, вказаній ним в екранних формах системи при подачі пропозиції. При цьому в разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах системи.

Для того щоб взяти участь у закупівлі, учасник подає пропозицію шляхом заповнення екранної форми в системі Prozorro, доступ до якої здійснюється через авторизовані електронні майданчики. Також при потребі завантажує в систему електронні документи та документи в електронному вигляді.

Зазначимо: один учасник має право подати лише одну пропозицію до кожної окремої закупівлі. Подати таку пропозицію необхідно до закінчення терміну її подання, встановленого замовником під час оголошення закупівлі.

При цьому учасник має право вносити зміни та уточнення до пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначеного замовником. Уся історія змін, унесених у цей період, зберігається і є доступною для перегляду всім користувачам системи після закінчення аукціону.

Водночас варто звернути увагу на те, що учасник може анулювати свою пропозицію лише в період прийому пропозицій.

Також майте на увазі: будь-яка інформація про учасників та їхні пропозиції закрита до закінчення електронного аукціону. Але це не стосується початкових цінових пропозицій, які залишаються закритими лише до початку аукціону для всіх осіб, крім учасника, який подав пропозицію.

Що відбувається у випадку, коли в момент закінчення прийому пропозицій жоден учасник не зареєстрував пропозицію? У такому разі система автоматично присвоює закупівлі статус «Закупівля не відбулася».

4. Аукціон. Далі розпочинається аукціон. При цьому система активує модуль «Аукціон», якщо на закупівлю подано більше однієї пропозиції.

Довідка. Якщо для допорогової закупівлі в системі зареєстрований лише один учасник, то вона автоматично переходить до процесу «Оцінка», а закупівлі присвоює статус «Кваліфікація».

На цьому етапі слід звернути увагу: дату та час аукціону система призначає автоматично. При цьому для участі в аукціоні учасник за допомогою інтерфейсу авторизованого електронного майданчика отримує індивідуальне посилання на сторінку аукціону.

Важливо! В аукціоні можуть брати участь лише учасники, що подали пропозиції. Всі інші користувачі системи, у тому числі замовник закупівлі, мають можливість спостерігати за перебігом аукціону в режимі онлайн (onlіne).

Запитання — відповіді

Саме на цьому етапі в замовників виникають запитання щодо проведення аукціону: як саме учасник повинен в аукціоні понижувати ціну, скільки разів може бути пониження ціни, якщо буде кілька учасників?

Так, під час аукціону учасникам надається можливість надавати свої цінові пропозиції відповідно до встановлених правил роботи системи.

Звертаємо увагу: учасник може протягом одного раунду аукціону понизити один раз ціну/приведену ціну своєї пропозиції. При цьому таке пониження ціни має бути не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

У цей момент на веб-сторінці аукціону відображено таку інформацію:

1) номер аукціону;

2) предмет закупівлі;

3) «номер учасника в аукціоні», що забезпечує анонімність участі;

4) початкова цінова пропозиція кожного з учасників або початкова приведена ціна, якщо замовник використовує нецінові критерії оцінки;

5) час до початку аукціону та/або ходу учасника.

Зауважте: після старту аукціону система робить паузу на 5 хвилин і оголошує раунд. При цьому після закінчення паузи вона автоматично оголошує раунд.

Отже, аукціон проходить у 3 раунди за однаковими правилами.

Так, у кожному раунді учасники в порядку, що визначається від пропозиції з найвищої до найнижчої ціни/приведеної ціни, а для пропозицій з однаковими цінами/приведеними цінами — першою наданою пропозицією, протягом 2 хвилин мають право зробити ставку на пониження своєї попередньої ставки на суму, не меншу за крок аукціону, який визначив замовник при оголошенні допорогової закупівлі.

Може статися так, що учасник зробив свій вибір раніше. У такому разі система надає йому можливість внести зміни до завершення відведеного часу. Якщо ж учасник не діяв протягом 2 хвилин, то система приймає попередню ставку і передає хід наступному учаснику.

Після того як всі учасники зробили ставки в раунді, система робить паузу на 2 хвилини і оголошує наступний раунд аукціону.

5. Кваліфікація, визначення переможця та завершення закупівлі. Після завершення етапу аукціону замовник розглядає учасника, який запропонував за результатами аукціону найнижчу пропозицію, та приймає рішення про відповідності його пропозиції вимогам, зазначеним в оголошенні про закупівлю.

Може статися так, що пропозиції такого учасника не відповідають умовам закупівлі. Які дії замовника? Він дискваліфікує цього учасника.

Відповідно до Порядку № 35 виключними підставами дискваліфікації є такі:

1) пропозиція учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам закупівлі;

2) учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.

Водночас, як зазначено в Порядку № 35, у разі дискваліфікації учасника, який запропонував найменшу ціну, замовник публікує в системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням.

Увага! Якщо учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам закупівлі, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих днів з дня надходження такої вимоги.

При цьому у випадку дискваліфікації учасника система автоматично визначає наступного учасника в рейтингу за результатами аукціону, тобто з наступною за величиною ціновою пропозицією. У разі однакових за величиною цінових пропозицій — визначають учасника, який подав свою пропозицію раніше.

Довідка. У разі якщо всі учасники закупівлі були дискваліфіковані, система автоматично переводить закупку до статусу «Закупівля не відбулась».

Після того як замовник визначив учасника, пропозиція якого відповідає всім умовам закупівлі, він визначає цього учасника переможцем та оприлюднює в системі скан-копію документа — рішення про вибір переможця.

Варто зазначити, що учасники можуть подати вимогу про усунення порушення щодо рішення замовника. Як на етапі уточнень, так і на етапі кваліфікації замовник розглядає вимогу протягом 3 календарних днів та оприлюднює відповідь на неї. При цьому за результатами розгляду вимоги замовник не тільки відповідає учаснику в системі, а приймає та оприлюднює рішення щодо такої вимоги.

Якщо замовник задовольнив вимогу, то він переглядає своє рішення про дискваліфікацію та/або рішення про визначення переможця. Зауважте: розгляд вимоги і на етапі уточнень, і на етапі кваліфікації не зупиняє процес проведення закупівлі. При цьому в Порядку № 35 передбачено, що перегляд рішень замовника може бути тільки до підписання договору.

Довідка. Після розміщення замовником відповіді у Prozorro вимога набуває статусу «Розглянуто замовником», а ініціатор вимоги протягом 3 календарних днів (раніше до змін, унесених до Порядку № 35, було 2 календарні дні) оцінює відповідь «Вимога задоволена»/«Вимога не задоволена» (раніше було «Задовільно»/ «Незадовільно»).

Далі сторони (замовник та переможець) займаються підписанням договору за результатами допорогової закупівлі.

Як зазначено в п. 9.4 Порядку № 35, договір за результатами проведення закупівлі підписують замовник та переможець поза системою. Строк підписання такого договору — не раніше ніж через 2 робочі дні після оприлюднення рішення про переможця закупівлі. Договір між замовником та переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої переможцем в аукціоні. Договір розміщується замовником в системі Prozorro протягом 2 робочих днів з дня його укладання. Такий документ перебуває у вільному доступі для перегляду користувачами системи.

Запитання — відповіді

На практиці виникають випадки, коли немає жодного учасника в допороговій закупівлі. Як тоді діяти замовнику?

Подальші дії замовника залежать від того, як прописано механізм здійснення допорогових закупівель у його внутрішньому локальному нормативно-правовому акті. Якщо таких обмежень немає, то замовник може укласти прямий договір. Допоможе в цьому замовнику описаний нами вище механізм допорогової закупівлі без застосування системи Prozorro.

Якщо «не зіграли» торги у Prozorro через відсутність учасників, чи обов’язково укладати «прямий» договір на ту суму, яка була оголошена попередньо в Prozorro?

Наприклад, замовник оголосив у Prozorro допорогову закупівлю на закупівлю робіт з капітального ремонту на суму 180 тис. грн. згідно з переліком робіт за проектною документацією. Жоден учасник не подав пропозицію для участі в торгах. Чи може замовник потім укласти прямий договір на меншу суму, ніж були оголошені торги, наприклад, на суму 170 тис. грн.?

Насамперед звернемось до того, як замовник визначає предмет закупівлі робіт з капітального ремонту та їх очікувану вартість.

Так, предмет закупівлі робіт з капітального ремонту визначають з урахуванням вимог Закону № 922 та Порядку № 454. Згідно з розд. ІІІ Порядку № 454 визначення предмета закупівлі робіт замовники здійснюють за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників другої — п’ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 р. № 1749.

При цьому відповідно до п.п. 5.1.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 кошторисна вартість будівництва, що визначається в складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення процедури закупівлі.

Разом з тим згідно з п.п. 6.2.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 для розрахунку ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник надає підряднику відомість обсягів робіт, що закуповуються замовником, відомість ресурсів до неї з відповідними кошторисними цінами або без цін або затверджену проектну документацію.

Для розрахунку ціни пропозиції учасника конкурсних торгів окремих видів капітальних ремонтів (див. п.п. 5.3.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) замовник надає підряднику дефектний акт, форму якого наведено у додатку Р до цього документа.

Водночас у п.п. 6.2.3 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 передбачено, що ціна пропозиції підрядника формується на підставі вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об’єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на покриття ризиків у випадках, передбачених у п. 6.2.10 цього документа, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.

При цьому в ціні пропозиції окремим розділом враховують також кошти на покриття витрат, пов’язаних з придбанням та доставкою на об’єкт будівництва устаткування, яке забезпечує підрядник.

З огляду на це, якщо підрядник готовий виконати усі роботи з капітального ремонту, передбачені проектом, за 170 тис. грн, то сторони можуть укласти «прямий» договір на меншу суму, ніж були попередньо оголошені торги в Prozorro, які не відбулися.

Поряд із цим у п. 9.5 Порядку № 35 прописано, що замовник зобов’язаний завершити закупівлю шляхом підписання договору або відміни закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.

З цього приводу як у замовників, так і в громадських діячів часто виникають запитання:

чи буде вважатися порушенням, якщо замовник оприлюднить у системі договір пізніше зазначеного строку;

— чи є порушенням, якщо замовник взагалі не оприлюднить договір у системі або оприлюднить його без додатків до нього, які є невід’ємною його частиною?

Давайте розберемося з цими запитаннями. З одного боку, згадаємо, що Порядок № 35 не є обов’язковим для виконання замовниками, оскільки не поширює свою обов’язкову дію на них. Отже, недотримання зазначеного замовниками строку не може вважатися порушенням.

Але з іншого боку, законодавець передбачив у Законі № 922, що при здійсненні закупівель, очікувана вартість яких менше вартісних порогів, передбачених у ч. 1 ст. 2 цього Закону, замовник має дотримуватися принципів публічних закупівель, зокрема принципу відкритості, прозорості.

Водночас ні Закон № 922, ні інше законодавство у сфері публічних закупівель не містить юридичного визначення кожного з принципів публічних закупівель, тобто відсутня в законодавстві норма, яка б визначала, що неоприлюднення договору за результатами допорогової закупівлі у Prozorro — це є недотримання того чи іншого принципу здійснення публічних закупівель.

Якщо ж звернутись до судової практики щодо оприлюднення документів за «післяпороговими» закупівлями, зокрема звіту про виконання договору, то вона, на жаль, неоднозначна. Тож у цьому випадку, якщо замовнику об’єктивно нічого не перешкоджає оприлюднити в системі договір, радимо його таки оприлюднити. Інакше слід готуватися захищати свою позицію на підставі чинного законодавства.

Тепер покажемо схематично механізм «допорогової» закупівлі через Prozorro (див. рис. 2).

Рис. 2. Механізм «допорогової» закупівлі через Prozorro

Нормативні документи та скорочення

ГКУГосподарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV.

ЦКУЦивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

Закон № 922Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922.

Наказ № 490наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження документів у сфері публічних закупівель» від 22.03.2016 р. № 490.

Порядок № 454Порядок визначення предмета закупівлі, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 р. № 454.

Порядок № 35 — Порядок здійснення допорогових закупівель, затверджений наказом державного підприємства «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 р. № 35.

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 — ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийняті наказом Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ від 05.07.2013 р. № 293.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити