Надбавка за вислугу років медпрацівникам

В обраному У обране
Друк
Будз Володимир, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2017/№ 38
Надбавка за вислугу років — складова заробітної плати медпрацівників, що підлягає обов’язковій виплаті, тому питання її встановлення надзвичайно важливе. З цієї статті ви дізнаєтеся усі тонкощі, які слід враховувати керівниками та бухгалтерам, вирішуючи питання встановлення такої надбавки. Окрім того, ми надамо відповіді на найактуальніші запитання наших читачів з приводу встановлення «вислужної» надбавки медпрацівникам. Але про все це по порядку.

Порядок виплати «вислужної» надбавки

Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я затверджено постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418.

На кого поширюється дія цього Порядку?

На медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я:

— перелік яких затверджено наказом МОЗ «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 р. № 385;

— оплата праці яких здійснюється відповідно до Умов № 308/519.

До зазначених категорій також належать медпрацівники державних і комунальних закладів освіти, установ соціального захисту населення та закладів охорони здоров’я, підпорядкованих іншим органам державної влади. Але, як було зазначено вище, обов’язковою умовою є те, що оплата праці таких працівників повинна здійснюватися відповідно до Умов № 308/519.

Надбавка за вислугу років нараховується медпрацівникам щомісячно до посадового окладу (з підвищеннями) за фактично відпрацьований час без урахування інших доплат та надбавок (п. 6 Порядку № 1418). Вона є обов’язковою виплатою. Тому керівники мають забезпечити її виплату в установленому розмірі працівникам, яким вона належить.

Важливо! Встановлення або зміна розміру надбавки за вислугу років відбувається з початку місяця, що настає за місяцем роботи, в якому виникло таке право.

Наприклад, якщо таке право виникло 1 вересня 2017 року, то початком місяця, що настає за місяцем роботи, в якому виникло таке право, буде 1 жовтня 2017 року.

«Вислужну» надбавку слід виплачувати не тільки за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом (п. 7 Порядку № 1418).

Якщо працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, надбавку за вислугу років обчислюйте виходячи з посадового окладу за основною посадою (п. 8 Порядку № 1418).

Розмір «вислужної» надбавки

Розмір надбавки залежить від стажу роботи (п. 2 Порядку № 1418):

Стаж роботи

Розмір надбавки, %

Понад 3 роки

10

Понад 10 років

20

Понад 20 років

30

Визначення «надбавочного» стажу

Визначити стаж для обчислення надбавки за вислугу років вам допоможе трудова книжка або інший документ, що підтверджує його наявність (відповідно до чинного законодавства).

У Порядку № 1418 не зазначено, який саме відділ (відділ кадрів чи бухгалтерія) повинен обчислювати стаж. Проте нагадаємо, що згідно з п. 1.9 Умов № 308/519 керівник закладу, установи несе відповідальність за своєчасне та правильне визначення розміру заробітної плати працівників згідно з чинним законодавством. Отже, саме керівнику медзакладу доведеться визначити працівника, який буде вирішувати це завдання.

Увага! Якщо штатним розписом медзакладу передбачено посаду інспектора з кадрів, доцільно покласти роботу із підрахунку стажу на нього.

Такий обов’язок для цієї посади передбачено Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженим наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

Періоди роботи, що включаються до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років, можна знайти у п. 4 Порядку № 1418. Зокрема, до «надбавочного» стажу включається час роботи у державних та комунальних закладах охорони здоров’я України, СРСР і союзних республік СРСР на посадах, визначених у п. 3 Порядку № 1418. До таких посад належать:

— керівники закладів охорони здоров’я, їх заступники з числа лікарів;

— заступники головного лікаря з медсестринства;

— керівники структурних підрозділів з числа лікарів, провізорів і фармацевтів;

— головні медичні сестри;

— лікарі усіх спеціальностей;

професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я, керівники фармацевтичних (аптечних) закладів, їх заступники;

фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою усіх спеціальностей та помічники ентомолога.

Виплата «вислужної» надбавки деяким категоріям працівників

Маєте вищу немедичну освіту та працюєте у закладі охорони здоров’я? Чи будете мати право на надбавку?

Як ми зазначили вище, професіонали з вищою немедичною освітою та фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою мають право на встановлення «вислужної» надбавки. Давайте розберемося, хто належить до зазначених категорій працівників.

Номенклатуру спеціальностей професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я, затверджено наказом МОЗ «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я» від 12.08.2009 р. № 588. Вона включає в себе наступні спеціальності:

1. Бактеріологія.

2. Біологія.

3. Генетика лабораторна.

4. Ентомологія.

5. Зоологія.

6. Клінічна біохімія.

7. Клінічна лабораторна діагностика.

8. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища.

9. Лабораторна імунологія.

10. Мікробіологія і вірусологія.

Отже, професіонали з вищою немедичною освітою, які займають посади за вищенаведеними спеціальностями, мають право на встановлення надбавки за вислугу років. Знайшли себе? Радійте!

Що стосується фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою, то згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2010) і Довідником № 117, до них належать професії, які вимагають від працівника кваліфікації за дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста, який проходить післядипломну підготовку (стажування або інтернатуру).

Номенклатуру спеціальностей фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою затверджено наказом МОЗ «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 р. № 742 (ср. 025069200). Згідно з додатком 1 до зазначеного наказу це такі спеціальності:

1. Лікувальна справа.

2. Лікувальна справа (невідкладні стани).

3. Медико-профілактична справа.

4. Санологія.

5. Лабораторна справа (клініка).

6. Лабораторна справа (гігієна).

7. Лабораторна справа (патологія).

8. Акушерська справа.

9. Сестринська справа.

10. Сестринська справа (операційна).

11. Медична статистика.

12. Рентгенологія.

13. Стоматологія.

14. Ортопедична стоматологія.

Таким чином, ми виділили основні аспекти у питанні встановлення «вислужної» надбавки медпрацівникам.

Далі пропонуємо розглянути найактуальніші запитання, які виникають у читачів з приводу встановлення «вислужної» надбавки медпрацівникам.

Запитання

Відповідь

Чи зараховується період проходження інтернатури до стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років?

Згідно з Положенням № 291 спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III — IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) — спеціаліста певного фаху.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти ІІІ — ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я (п. 1.4 Положення № 291). Оскільки навчання в інтернатурі в обов’язковому порядку передбачає стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я, періоди проходження інтернатури лікарями, які закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти III — IV рівнів акредитації, медичні факультети університетів, повинні зараховуватися до стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років. Такого самого висновку дійшло й МОЗ у листі від 12.06.2014 р. № 10.03.68/16283.

Крім того, лікарі-інтерни підлягають атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності після закінчення навчання в інтернатурі відповідно до п. 2.1 наказу МОЗ «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від 19.12.97 р. № 359

Чи має право на надбавку за вислугу років інструктор з лікувальної фізкультури, який працює у закладі охорони здоров’я?

Класифікатором професій (ДК 003:2010) і Довідником № 117 не передбачено посади інструктора з лікувальної фізкультури. Замість цього зазначені нормативні документи містять посаду «сестра медична з лікувальної фізкультури». Тому у штатному розписі медичного закладу має бути саме ця посада. Отже, для того, щоб працівник здобув право на отримання «вислужної» надбавки, потрібно його перевести на посаду сестри медичної з лікувальної фізкультури (відповідно зміни слід внести до штатного розпису медзакладу). При цьому період його роботи на посаді інструктора з лікувальної фізкультури зараховується до «надбавочного» стажу згідно з наказом МОЗ «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25.12.92 р. № 195

Лікар тимчасово залучений до роботи в медкомісії на призовній дільниці. Чи нараховувати йому надбавку за вислугу років у зазначений період?

Згідно з ч. 6 ст. 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII за лікарями і середнім медперсоналом, які направлені для роботи на призовних дільницях та у збірних пунктах під час взяття допризовників на військовий облік та призову громадян на військову службу або на збори для проведення медичного огляду та повторного огляду громадян, зберігаються займана посада та середній заробіток за основним місцем роботи.

Розрахунок середньої зарплати необхідно проводити виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці, що передують місяцю залучення лікаря до роботи в медкомісії при військкоматі (абз. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100).

При обчисленні середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження беруть участь: основна заробітна плата; доплати та надбавки (за надурочну роботу і роботу в нічний час, суміщення професій і посад; високі досягнення у праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; вислугу років тощо).

Тобто до суми виплат за останні 2 місяці включають, зокрема, розмір надбавки за вислугу років, нарахованої в такому розрахунковому періоді (п. 3 зазначеного Порядку), а отже, при розрахунку середнього заробітку таку надбавку врахують. Аналогічні роз’яснення з цього приводу надали фахівці Мінпраці у листі від 17.06.2011 р. № 480/13/84-11.

Таким чином, лікарю не нараховують надбавку за вислугу років у період його залучення до роботи в медкомісії при військкоматі. Також необхідно пам’ятати ще про один нюанс: сам період залучення до роботи в медкомісії при військкоматі включається до стажу, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років. Підставою слугує норма абз. 9 п. 4 Порядку № 1418: до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включається час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) і зарплата повністю або частково

Лікар стаціонарного відділення центральної районної лікарні своєчасно не пройшов атестацію на підтвердження кваліфікаційної категорії. У зв’язку з цим його на період стажування перевели на посаду лікаря-стажиста до приймального відділення. Чи виплачувати такому лікарю надбавку за вислугу років під час стажування?

Лікарі-стажисти належать до медичних працівників, оскільки отримали повну вищу медичну освіту. Але вони не мають сертифікатів спеціалістів. Також на посади лікарів-стажистів переводять лікарів, які своєчасно не пройшли атестацію. Останні залишаються на посаді лікарів-стажистів на період проходження стажування та отримання відповідного сертифіката. Також слід відзначити, що посаду лікаря-стажиста передбачено Класифікатором професій ДК 003:2010 та Довідником № 117.

Отже, лікарі-стажисти мають право на «вислужну» надбавку

Чи враховуються години чергування лікарів (у стаціонарі, удома), відпрацьовані понад місячну норму робочого часу, при обчисленні надбавки за вислугу років?

Згідно з п. 7 Порядку № 1418 надбавка за вислугу років виплачується щомісячно за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом.

У зв’язку з цим години чергування лікарів уключаються до бази для нарахування надбавки за вислугу років незалежно від того, у межах робочого часу відбулось таке чергування чи ні

Нормативні документи

Порядок № 1418 — Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затверджений постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418.

Умови № 308/519 — Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та соціальної політики та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519.

Положення № 291 — Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III — IV рівня акредитації, медичних факультетів університетів, затверджене наказом МОЗ від 19.09.96 р. № 291.

Довідник № 117 — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78. Охорона здоров’я), затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити