Теми статей
Обрати теми

Новий освітній Закон: якою буде зарплата педагога у 2018 році

Будз Володимир, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2017/№ 39
Друк
Зараз у нашій державі впроваджується освітня реформа, яка покликана осучаснити існуючу систему освіти. Розпочалася вона з прийняття нового Закону. Мова йде про Закон № 2145. Новий освітній Закон набрав чинності 28.09.2017 р.*, проте окремі його положення запрацюють лише у 2018 — 2019 роках. Дякувати Закону № 2145, серед іншого він розглядає питання осучаснення і, сподіваємось, підвищення зарплати педагогічних працівників. Усі ці «оплатно-збільшуючі» нововведення передбачені у ст. 61 Закону № 2145. Тож ж давайте з’ясуємо, про які саме нововведення йде мова. Для цього розглянемо їх у розрізі видів зарплатних нарахувань.

* Згідно з п.п. 1 п. 6 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2145 він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування («Голос України» від 27.09.2017 р. № 178-179).

Посадовий оклад

Педагогічні працівники. Згідно з абз. 1 ч. 2 ст. 61 Закону № 2145 посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох МЗП (на сьогодні це 9600 грн.). У свою чергу, посадовий оклад педагога кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше ніж на 10 % (абз. 2 ч. 2 ст. 61 Закону № 2145). Із цього випливає, що посадовий оклад педагогічного працівника залежить від двох факторів:

— кваліфікаційної категорії, яка присвоєна за результатами атестації;

— розміру МЗП.

Нагадаємо, що Перелік посад педагогічних працівників затверджено постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963

Науково-педагогічні працівники. Нововведень зазнав і порядок визначення посадових окладів науково-педагогічних працівників. Так, згідно з абз. 3 ч. 2 ст. 61 Закону № 2145 найменший посадовий оклад науково-педагогічного працівника встановлюється на 25 % вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії. При цьому кожний наступний посадовий оклад науково-педагогічного працівника підвищується не менше ніж на 10 % від попереднього.

Зауважимо, що працівники, посади яких належать до науково-педагогічних, мають обіймати їх у вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації*.

* Аналогічні роз’яснення з цього приводу надав фахівець ЦК Профспілки працівників освіти та науки України у газеті «Оплата праці», 2017, № 18, с. 31.

Підкреслимо: усі вищезазначені вимоги щодо встановлення посадових окладів (як для педагогічних, так і для науково-педагогічних працівників) запрацюють з 2018 року. Це визначено у п.п. 1 п. 6 розд. XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2145. Але це не все: Кабміну доручено забезпечити до 2023 року поетапну реалізацію положень ч. 2 ст. 61 цього Закону. Для цього Уряд повинен передбачити щорічне збільшення посадового окладу педпрацівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох ПМПО (наразі це 6736 грн.) пропорційно розміру збільшення доходів Державного бюджету України порівняно з попереднім роком і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати).

Як ви помітили, стосовно питання визначення розміру мінімального посадового окладу педагогічного працівника у нормах Закону № 2145 існує певна неузгодженість. Адже згідно з абз. 1 ч. 2 ст. цього Закону оклад педпрацівника найнижчої кваліфкатегорії дорівнює трьом МЗП, а відповідно до п.п. 1 п. 6 розд. XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону його розмір планується поетапно збільшити до чотирьох ПМПО. Відчуваєте різницю? 3 МЗП ≠ 4 ПМПО (наразі 9600 грн. > 6736 грн.). Проте поспішаємо заспокоїти педагогів: до Закону № 2145 планується внести належні зміни. Відповідний проект Закону** подано на розгляд до Верховної Ради. Він покликаний виправити існуючу неузгодженість, змінивши орієнтир поетапного збільшення окладу педпрацівника найнижчої кваліфкатегорії до трьох МЗП.

** Мова йде про проект Закону «Про внесення змін до Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» щодо усунення розбіжностей в законодавстві стосовно розміру посадового окладу педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної категорії» від 02.10.2017 р. № 7153.

Отже, сподіваємось, що на педагогів чекає реальне підвищення окладів. Остаточно це стане зрозумілим після появи Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік», яким буде визначено розмір МЗП, та постанови КМУ «Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних та науково-педагогічних працівників державних та комунальних навчальних закладів». Як тільки обидва нормативні документи будуть затвердженні, ми обов’язково повернемося до питання визначення посадових окладів педагогів, але вже на цифрових прикладах. Тож стежте за нашими публікаціями.

Доплати, надбавки та премії

Доплата за сертифікацію. Закон № 2145 запроваджує нову заохочувальну виплату — доплату за сертифікацію. Якщо педагогічний працівник прагне інновацій у навчальному процесі і впроваджує заради цього нові освітні технології та поширює методики компетентістного навчання, то Закон № 2145 обіцяє йому доплачувати 20 % посадового окладу (пропорційно до обсягу педагогічного навантаження). Але для цього потрібно буде пройти сертифікацію.

До речі, у новому Законі про освіту сертифікації присвячено ст. 51. Згідно з ч. 1 цієї статті сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних умінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Вона відбувається на добровільних засадах виключно за ініціативою самого працівника (ч. 2 ст. 51 Закону № 2145). Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабмін. Також до повноважень Уряду віднесено затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників.

Проте на доплату за сертифікацію педагогічні працівники зможуть розраховувати лише з 01.01.2019 р. Це передбачено п.п. 1 п. 6 розд. XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2145

Доплата за вчене звання, науковий ступінь. Згідно з ч. 3 ст. 61 Закону № 2145 науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам закладів освіти встановлюються доплати за наукові ступені та вчені звання відповідно до закону. Але цей Закон не містить конкретних розмірів зазначених доплат.

Єдиним чинним на сьогодні нормативним документом, яким визначені розміри доплат за наукові ступені та вчені звання, є наказ № 557 (ср. ). Так, згідно п.п. «в» п.п. 3 п. 4 цього наказу працівникам установлюють доплати у граничному розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за вчене звання:

— професора — 33 % посадового окладу (ставки заробітної плати);

— доцента, старшого наукового співробітника — 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

У свою чергу, згідно з п.п. «г» п.п. 3 п. 4 наказу № 557 за науковий ступінь:

— доктора наук — 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати);

— кандидата наук — 15 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зауважимо: зазначені доплати встановлюють працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем та (або) ученим званням. Причому відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначає керівник навчального закладу.

Стосовно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівника, то його затверджено наказом МОН від 14.01.2016 р., а Порядок присудження наукових ступенівпостановою КМУ від 24.07.2013 р. № 567.

Таким чином, уся нормативна документація з приводу встановлення вищезазначених доплат педагогам залишилася чинною та незмінною.

Надбавка за вислугу років. Відразу зауважимо, що тут немає будь-яких змін. Ця надбавка перекочувала зі старого Закону про освіту (Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII).

Згідно з ч. 4 ст. 61 Закону № 2145 педагогічним і науково-педагогічним працівникам залежно від стажу педагогічної роботи встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах:

— понад 3 роки — 10 %;

— понад 10 років — 20 %;

— понад 20 років — 30 % посадового окладу.

На сьогодні виплата «вислужної» надбавки педагогам також передбачена Порядком № 78.

Така надбавка нараховується у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування інших надбавок і доплат. Вона виплачується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом*.

* Більш детально про порядок виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам див. у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 38, с. 25.

Премії та інші доплати і надбавки. Згідно з ч. 7 ст. 61 Закону № 2145 керівник закладу освіти має право встановлювати педагогічним і науково-педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за:

— використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій;

— реалізацію інноваційних проектів тощо.

Крім того, педагоги, як і раніше, мають право на підвищення посадових окладів, інші надбавки та доплати, які передбачені наказом № 557 та Інструкцією № 102. Адже ці нормативні документи залишаються чинними.

При цьому усі питання стосовно порядку надання цих виплат мають бути докладно викладені в установчих документах і колективному договорі навчального закладу.

Матдопомога та щорічна грошова винагорода

Новим освітнім Законом, до речі, як і його законом-попередником, педагогічним та науково-педагогічним працівникам гарантується виплата:

— щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків (ч. 1 ст. 57 Закону № 2145);

— допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки (ч. 1 ст. 57 Закону № 2145);

— матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (її розмір визначається в установчих документах або колективному договорі) (ч.8 ст. 61 Закону № 2145).

Чого ще слід очікувати від освітньої реформи у сфері оплати праці педагогів? Напевно, нові закони «Про загальну середню освіту», «Про професійну освіту» тощо. Але, як то кажуть, на все свій час.

Нормативні документи та скорочення

Закон № 2145 — Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Наказ № 557 — наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Порядок № 78 — Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78.

Інструкція № 102 — Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ПМПО — прожитковий мінімум для працездатних осіб.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі