(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
6/8
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Жовтень , 2017/№ 40

Соцстипендії у вишах: чергові удосконалення від Кабміну

http://tinyurl.com/y22pv6lq
Немає нічого ідеального. Так сміливо можна сказати і про систему стипендіального забезпечення у нашій державі. Адже вона, не встигнувши запрацювати на повну, постійно змінюється та вдосконалюється. Цього разу зміни торкнулися Порядку № 1045, який установлює механізм виплати соціальних стипендій у вищих навчальних закладах. «Винуватцем свята» стала постанова № 740*. У статті, запропонованої до вашої уваги, ми розглянули ключові нововведення, які вона передбачає. Але про все по порядку.

* Див. «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» у цьому номері.

Категорії отримувачів соцстипендій

Коло отримувачів соціальних стипендій визначено в п. 4 Порядку № 1045. Постанова 740 кардинально його не змінила, проте деякі з категорій студентів-отримувачів соцстипендій були нею уточнені та підкориговані.

Так, оновлений п.п. 4 п. 4 Порядку № 1045 відтепер передбачає, що право на соцстипендію мають особи, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до ст. 5 Закону № 345. Як бачимо, кардинальних змін цей підпункт не зазнав. Однак його зміст став простіше читатися, від чого і зрозуміти, хто належить до зазначеної категорії, теж стало легше.

У свою чергу, в оновленому п.п. 10 п. 4 Порядку № 1045 відтепер зазначено, що до отримувачів соцстипендій належать діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I — III групи. Раніше в цьому підпункті застосовувалося визначення «діти-інваліди», але наразі воно замінено на «діти з інвалідністю». Зазначена зміна пов’язана з тим, що термін «інвалід» українським законодавством* визнано некоректним і замінено на «особа з інвалідністю». При цьому слід зауважити, що у Законах № 875 та № 2109 все ще застосовується термін «діти-інваліди». Це суперечить змісту оновленого п.п. 10 п. 4 Порядку № 104. Але сподіваємося, що зазначене неузгодження найближчим часом буде виправлено і наші законодавці прийдуть до єдиного знаменника в цьому питанні.

* Відповідні зміни внесені Законом України від 07.09.2016 р. до Конвенції про права інвалідів (Закон України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» від 16.12.2009 р. № 1767-VI).

Інші категорії отримувачів соцстипендій змін не зазнали.

До речі, у зв’язку з уточненням деяких категорій отримувачів соцстипендій викладено в новій редакції форму Списку студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (додаток до Порядку № 1045).

Перелік документів для отримання соцстипендій

Постановою № 740 розширено перелік додаткових документів, які повинні подавати особи, що мають право на отримання соцстипендій.

«Чорнобильці». Для призначення соцстипендії особи, які зазначені в п.п. 2 п. 4 Порядку № 1045 (постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх діти), відтепер, окрім документів, наведених у п. 5 Порядку № 1045, повинні додатково подавати (абз. 16 п. 5 Порядку № 1045):

копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Зауважимо: до внесення змін абз. 16 п. 5 Порядку № 1045 передбачав, що вищезазначені категорії студентів повинні надавати копію посвідчення особи (встановленого зразка), яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи. Але оскільки гарантії щодо виплати соцстипендії поширюються і на дітей «чорнобильців», то логічно було уточнити перелік необхідних документів і для цієї категорії отримувачів соцстипендій.

Шахтарі та їх діти. Особи, що зазначені в пп. 3 та 4 п. 4 Порядку № 1045 (шахтарі та їх діти), для оформлення соцстипендії додатково подають довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи. Ви запитаєте: що ж змінилося?

А те, що раніше абз. 22 п. 5 Порядку № 1045 передбачав, що в разі неможливості подання такої довідки вищезазначеними особами із числа внутрішньо переміщених осіб подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи. Постановою № 740 фразу «із числа внутрішньо переміщених осіб» було із нього виключено. Отже, відтепер довідку із ПФУ замість довідки з гірничого підприємства (за необхідності) можуть надавати усі категорії осіб, які зазначені в пп. 3 та 4 п. 4 Порядку № 1045, а саме:

1) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до ст. 5 Закону № 345;

2) особи, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до ст. 5 Закону № 345.

Призначення та виплата соцстипендій

У цьому аспекті відбулося декілька змін. Головним є те, що оновлений абз. 9 п. 7 Порядку № 1045 відтепер передбачає, що соціальна стипендія призначається з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в останньому семестрі відповідно до навчального плану за певною спеціальністю (певним напрямом підготовки) семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання.

Нагадаємо, що аналогічну норму містить п. 6 Порядку № 882. Проте донедавна абз. 1 п. 7 Порядку № 1045 йому суперечив, зазначаючи, що соцстипендія призначається на весь період навчання. Але постанова № 740 виключила цю фразу з його змісту. Це дало змогу уникнули суперечок між двома нормативними документами (у цьому питанні) і привести їх у відповідність один до одного.

Зазначені зміни говорять про те, що соцстипендія буде призначатися не лише залежно від категорії осіб, яким вона належить, але й з урахуванням успішності студентів. Принаймні норми п. 20 Порядку № 882 ще з 01.01.2017 р. передбачають необхідність перебування претендента на отримання соцстипендії в рейтингу успішності і відсутність у нього академічної заборгованості, незадовільних оцінок.

Щодо інших змін у порядку призначення соцстипендій, то тут слід виділити новий абз. 11 п. 7 Порядку № 1045. Ним передбачено, що особам, які належать до категорій, зазначених у пп. 1, 5 — 8 п. 4 цього Порядку, у місяці виповнення їм 23 років соціальна стипендія виплачується за повний місяць. До цих категорій належать: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; учасники бойових дій та їх діти; діти загиблих учасників АТО; діти загиблих майданівців; переселенці.

Крім того, зазнав змін і п. 5 Порядку № 1045. Зауважимо, що цей пункт установлює перелік документів, які подають студенти (курсанти) ВНЗ для отримання соцстипендій. У ньому з’явився новий абз. 11, який передбачає, що в разі неможливості подання студентом (курсантом) копії студентського квитка, ВНЗ подає довідку про його навчання в цьому закладі. Така ситуація може виникнути, наприклад, якщо ненадійний студент втратив свій студентський квиток.

Діти-сироти та особи з їх числа

В абз. 13 п. 4 Порядку № 1045 з’явилося уточнення, що студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства. Назвати це удосконаленням язик не повертається, адже аналогічну норму містять ч. 4 ст. 62 Закону про вищу освіту та п. 22 Порядку № 882 (ср. 025069200). Тому зазначена зміна носить швидше упорядкувальну функцію, адже приводить у відповідність між собою усі вищезазначені нормативні документи.

Соцстипендія ВРУ

Оновлений абз. 8 п. 7 Порядку № 1045 передбачає, що соціальна стипендія ВРУ виплачується в розмірі, встановленому постановою ВРУ від 24.10.2002 р. № 218-IV, додатково до академічної або соціальної стипендії, призначеної ВНЗ. Але, аналізуючи цю зміну, може виникнути запитання: чи враховувати при цьому зміст абз. 14 п. 4 Порядку? Адже в цій нормі передбачено: якщо студент (курсант) має право на призначення соцстипендії одночасно за кількома підставами, вона виплачується відповідно до однієї з підстав за його вибором.

На наш погляд, ні. Зазначене обмеження не поширюється на соцстипендію ВРУ, тому для неї діють лише загальні правила, які встановлені в п. 7 Порядку № 1045.

Електронні списки

Для спрощення процесу звіряння внесених до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, відомостей про студентів зі списками студентів (курсантів), яким призначено соцстипендію, пропонується ВНЗ з 01.01.2018 р. при поданні зазначених списків до органів соціального захисту населення застосовувати електронний цифровий підпис. Таке нововведення передбачено абз. 1 п. 8 Порядку № 1045.

Наприкінці зауважимо, що постанова № 740 набула чинності 18.10.2017 р. («Урядовий кур’єр», 18.10.2017, № 195). Отже, саме з цієї дати слід застосовувати усі вищезазначені зміни та нововведення.

Нормативні документи та скорочення

Закон про вищу освітуЗакон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Закон № 345 — Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 р. № 345-VI.

Закон № 875 — Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Закон № 2109Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 р. № 2109-III.

Постанова № 740 — постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 04.10.2017 р. № 740.

Порядок № 1045 — Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженим постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1045.

Порядок № 882Порядок призначення та виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882.

ВНЗ — вищий навчальний заклад.

ВРУ — Верховна Рада України.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
соціальні стипендії, вищі навчальні заклади додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті