Соцстипендії у вишах: чергові удосконалення від Кабміну

В обраному У обране
Друк
Будз Володимир, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2017/№ 40
Немає нічого ідеального. Так сміливо можна сказати і про систему стипендіального забезпечення у нашій державі. Адже вона, не встигнувши запрацювати на повну, постійно змінюється та вдосконалюється. Цього разу зміни торкнулися Порядку № 1045, який установлює механізм виплати соціальних стипендій у вищих навчальних закладах. «Винуватцем свята» стала постанова № 740*. У статті, запропонованої до вашої уваги, ми розглянули ключові нововведення, які вона передбачає. Але про все по порядку.

* Див. «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» у цьому номері.

Категорії отримувачів соцстипендій

Коло отримувачів соціальних стипендій визначено в п. 4 Порядку № 1045. Постанова 740 кардинально його не змінила, проте деякі з категорій студентів-отримувачів соцстипендій були нею уточнені та підкориговані.

Так, оновлений п.п. 4 п. 4 Порядку № 1045 відтепер передбачає, що право на соцстипендію мають особи, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до ст. 5 Закону № 345. Як бачимо, кардинальних змін цей підпункт не зазнав. Однак його зміст став простіше читатися, від чого і зрозуміти, хто належить до зазначеної категорії, теж стало легше.

У свою чергу, в оновленому п.п. 10 п. 4 Порядку № 1045 відтепер зазначено, що до отримувачів соцстипендій належать діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I — III групи. Раніше в цьому підпункті застосовувалося визначення «діти-інваліди», але наразі воно замінено на «діти з інвалідністю». Зазначена зміна пов’язана з тим, що термін «інвалід» українським законодавством* визнано некоректним і замінено на «особа з інвалідністю». При цьому слід зауважити, що у Законах № 875 та № 2109 все ще застосовується термін «діти-інваліди». Це суперечить змісту оновленого п.п. 10 п. 4 Порядку № 104. Але сподіваємося, що зазначене неузгодження найближчим часом буде виправлено і наші законодавці прийдуть до єдиного знаменника в цьому питанні.

* Відповідні зміни внесені Законом України від 07.09.2016 р. до Конвенції про права інвалідів (Закон України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» від 16.12.2009 р. № 1767-VI).

Інші категорії отримувачів соцстипендій змін не зазнали.

До речі, у зв’язку з уточненням деяких категорій отримувачів соцстипендій викладено в новій редакції форму Списку студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (додаток до Порядку № 1045).

Перелік документів для отримання соцстипендій

Постановою № 740 розширено перелік додаткових документів, які повинні подавати особи, що мають право на отримання соцстипендій.

«Чорнобильці». Для призначення соцстипендії особи, які зазначені в п.п. 2 п. 4 Порядку № 1045 (постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх діти), відтепер, окрім документів, наведених у п. 5 Порядку № 1045, повинні додатково подавати (абз. 16 п. 5 Порядку № 1045):

копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Зауважимо: до внесення змін абз. 16 п. 5 Порядку № 1045 передбачав, що вищезазначені категорії студентів повинні надавати копію посвідчення особи (встановленого зразка), яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи. Але оскільки гарантії щодо виплати соцстипендії поширюються і на дітей «чорнобильців», то логічно було уточнити перелік необхідних документів і для цієї категорії отримувачів соцстипендій.

Шахтарі та їх діти. Особи, що зазначені в пп. 3 та 4 п. 4 Порядку № 1045 (шахтарі та їх діти), для оформлення соцстипендії додатково подають довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи. Ви запитаєте: що ж змінилося?

А те, що раніше абз. 22 п. 5 Порядку № 1045 передбачав, що в разі неможливості подання такої довідки вищезазначеними особами із числа внутрішньо переміщених осіб подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи. Постановою № 740 фразу «із числа внутрішньо переміщених осіб» було із нього виключено. Отже, відтепер довідку із ПФУ замість довідки з гірничого підприємства (за необхідності) можуть надавати усі категорії осіб, які зазначені в пп. 3 та 4 п. 4 Порядку № 1045, а саме:

1) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до ст. 5 Закону № 345;

2) особи, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до ст. 5 Закону № 345.

Призначення та виплата соцстипендій

У цьому аспекті відбулося декілька змін. Головним є те, що оновлений абз. 9 п. 7 Порядку № 1045 відтепер передбачає, що соціальна стипендія призначається з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в останньому семестрі відповідно до навчального плану за певною спеціальністю (певним напрямом підготовки) семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання.

Нагадаємо, що аналогічну норму містить п. 6 Порядку № 882. Проте донедавна абз. 1 п. 7 Порядку № 1045 йому суперечив, зазначаючи, що соцстипендія призначається на весь період навчання. Але постанова № 740 виключила цю фразу з його змісту. Це дало змогу уникнули суперечок між двома нормативними документами (у цьому питанні) і привести їх у відповідність один до одного.

Зазначені зміни говорять про те, що соцстипендія буде призначатися не лише залежно від категорії осіб, яким вона належить, але й з урахуванням успішності студентів. Принаймні норми п. 20 Порядку № 882 ще з 01.01.2017 р. передбачають необхідність перебування претендента на отримання соцстипендії в рейтингу успішності і відсутність у нього академічної заборгованості, незадовільних оцінок.

Щодо інших змін у порядку призначення соцстипендій, то тут слід виділити новий абз. 11 п. 7 Порядку № 1045. Ним передбачено, що особам, які належать до категорій, зазначених у пп. 1, 5 — 8 п. 4 цього Порядку, у місяці виповнення їм 23 років соціальна стипендія виплачується за повний місяць. До цих категорій належать: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; учасники бойових дій та їх діти; діти загиблих учасників АТО; діти загиблих майданівців; переселенці.

Крім того, зазнав змін і п. 5 Порядку № 1045. Зауважимо, що цей пункт установлює перелік документів, які подають студенти (курсанти) ВНЗ для отримання соцстипендій. У ньому з’явився новий абз. 11, який передбачає, що в разі неможливості подання студентом (курсантом) копії студентського квитка, ВНЗ подає довідку про його навчання в цьому закладі. Така ситуація може виникнути, наприклад, якщо ненадійний студент втратив свій студентський квиток.

Діти-сироти та особи з їх числа

В абз. 13 п. 4 Порядку № 1045 з’явилося уточнення, що студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства. Назвати це удосконаленням язик не повертається, адже аналогічну норму містять ч. 4 ст. 62 Закону про вищу освіту та п. 22 Порядку № 882 (ср. 025069200). Тому зазначена зміна носить швидше упорядкувальну функцію, адже приводить у відповідність між собою усі вищезазначені нормативні документи.

Соцстипендія ВРУ

Оновлений абз. 8 п. 7 Порядку № 1045 передбачає, що соціальна стипендія ВРУ виплачується в розмірі, встановленому постановою ВРУ від 24.10.2002 р. № 218-IV, додатково до академічної або соціальної стипендії, призначеної ВНЗ. Але, аналізуючи цю зміну, може виникнути запитання: чи враховувати при цьому зміст абз. 14 п. 4 Порядку? Адже в цій нормі передбачено: якщо студент (курсант) має право на призначення соцстипендії одночасно за кількома підставами, вона виплачується відповідно до однієї з підстав за його вибором.

На наш погляд, ні. Зазначене обмеження не поширюється на соцстипендію ВРУ, тому для неї діють лише загальні правила, які встановлені в п. 7 Порядку № 1045.

Електронні списки

Для спрощення процесу звіряння внесених до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, відомостей про студентів зі списками студентів (курсантів), яким призначено соцстипендію, пропонується ВНЗ з 01.01.2018 р. при поданні зазначених списків до органів соціального захисту населення застосовувати електронний цифровий підпис. Таке нововведення передбачено абз. 1 п. 8 Порядку № 1045.

Наприкінці зауважимо, що постанова № 740 набула чинності 18.10.2017 р. («Урядовий кур’єр», 18.10.2017, № 195). Отже, саме з цієї дати слід застосовувати усі вищезазначені зміни та нововведення.

Нормативні документи та скорочення

Закон про вищу освітуЗакон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Закон № 345 — Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 р. № 345-VI.

Закон № 875 — Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Закон № 2109Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 р. № 2109-III.

Постанова № 740 — постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 04.10.2017 р. № 740.

Порядок № 1045 — Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженим постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1045.

Порядок № 882Порядок призначення та виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882.

ВНЗ — вищий навчальний заклад.

ВРУ — Верховна Рада України.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити