Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2017/№ 34
Наказ від 04.07.2017 р. № 1107
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.07.2017 р. за № 917/30785

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства наказую:

1. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447 «Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 березня 2017 року за № 407/30275, такі зміни:

1) абзац другий підпункту 2 пункту 2 доповнити реченнями такого змісту: «У 2017 році граничний розмір премії не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Зазначене обмеження не поширюється на працівників центрів зайнятості, їх філій Донецької та Луганської областей;»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Преміювання Голови Служби, керівників центрів зайнятості, керівників філій та заступників цих керівників, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат до посадового окладу здійснюються у порядку та розмірах, встановлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається за погодженням з органом вищого рівня.».

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр А. Рева

ПОГОДЖЕНО: <…>

Коментар редакції

Премія працівникам центрів зайнятості у 2017 році: не більше 50 % окладу — вердикт Мінсоцполітики

Нагадаємо, що у березні 2017 року Мінсоцполітики наказом «Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості» від 22.03.2017 р. № 447 (далі — наказ № 447) затвердило нові «оплатні» умови для працівників державної служби зайнятості: Державної служби зайнятості (Центрального апарату), Центру зайнятості АР Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості, районних, міських, районних у містах і міськрайонних центрів зайнятості, їх філій (набули чинності 31.03.2017 р., див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 16, с. 3).

Наразі наказом, що коментується, до цих Умов внесено зміни, зокрема, щодо визначення граничного розміру премії працівників центрів зайнятості.

Зауважимо, що усі зміни застосовуються з 22 серпня 2017 року, тобто з дня офіційного опублікування наказу, що коментується («Офіційний вісник України», 2017, № 66, 22.08.2017). Це прямо передбачено п. 3 цього наказу.

А тепер щодо самих змін.

Ліміт для премії-2017 працівникам — 50 % окладу

Оновлений абз. 2 п.п. 2 п. 2 наказу № 447 передбачає, що у 2017 році граничний розмір премії працівників центрів зайнятості не повинен перевищувати 50 % посадового окладу. При цьому зазначене обмеження не поширюється на працівників центрів зайнятості, їх філій у Донецькій та Луганській областях*.

* Маються на увазі центри зайнятості, що розміщені на територіях, які підконтрольні Україні. Зауважимо, що Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (непідконтрольні території), затверджено розпорядженням КМУ від 07.11.2014 р. № 1085-р (в редакції розпорядження КМУ від 02.12.2015 р. № 1276-р.

Давайте з’ясуємо, які наслідки має така зміна для працівників служби зайнятості, зокрема для тих, які отримували премію у розмірі більше ніж 50 % посадового окладу, наприклад, у розмірі 70 % чи 100 % окладу?

По-перше, у таких працівників загальний розмір заробітної плати зменшиться за рахунок зменшення відсотку премії, а й, відповідно, розміру премії. Та чи є таке зменшення премії погіршенням умов оплати праці та й, відповідно, зміною істотних умов праці, про що працівника необхідно попередити не пізніше ніж за два місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП)?

Ні, адже норми ст. 32 КЗпП визначають, що працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці про зміну істотних умов праці, зокрема систем і розмірів оплати праці, тільки якщо це відбувається у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці. Питання, пов’язані із виплатою премій працівникам, вирішують виходячи з нормативно-правових актів, якими визначено умови та розмір цих виплат. У нашому випадку зміна умов преміювання введена на законодавчому рівні, тому не має відношення до процедури, пов’язаної із зміною істотних умов оплати праці. Підтвердженням такої точки зору є постанова ВСУ від 15.05.2017 р. у справі № 6-2790цс16**.

** http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/FCC56AA8A60A1AE6C225812B00462F7C (посилання на офіційний сайт ВСУ).

По-друге, преміювання таких працівників за серпень 2017 року може здійснюватися за двома сценаріями.

Перший з них передбачає, що премія нараховується у пропорційних розмірах (відсотках) до дня встановлення 50-відсоткового «преміального» обмеження (тобто до 22.08.2017 р.) та після цієї дати.

Отже, наприклад, працівнику, якому протягом 2017 року премію виплачували у розмірі 70 % відсотків посадового окладу, за період з 1 по 21 серпня (за фактично відпрацьований час) премію нараховують у такому ж розмірі, а з 22 по 31 серпня — у розмірі не більше 50 % окладу.

Другий сценарій: за весь серпень працівнику виплатять премію не більше 50 % посадового окладу.

Який із варіантів (сценаріїв) вибрати? Тут керівникам слід відштовхуватися від фінансових можливостей установи та наявності економії фонду оплати праці.

Зауважимо, що подібні варіанти розвитку подій можливі і у разі «квартального» преміювання працівників (тут все залежить від того, який «преміальний» період встановлено у Положенні про преміювання).

Крім того, звернемо увагу на ще один важливий момент: перераховувати (зменшувати) премію за 2017 рік працівникам, які отримували її у розмірі більш ніж 50 % посадового окладу (за період до 22.08.2017 р.), не потрібно, адже оновлений наказ № 447 такої умови не містить. До того ж, згідно зі ст. 58 Конституції України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Фактично це означає, що «преміальне» обмеження 50 % посадового окладу у 2017 році для працівників центрів зайнятості діє з 22.08.2017 р. по 31.12.2017 р. Що буде у 2018 році, покаже час.

Преміювання, надбавки та матдопомога керівникам

Ще одна зміна, запроваджена наказом, що коментується, стосується «оновлення» п. 4 наказу № 447 з метою однозначного тлумачення цієї норми.

Відтепер п. 4 встановлює, що рішення про порядок преміювання Голови Служби зайнятості, керівників центрів зайнятості, керівників філій та заступників цих керівників, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат до посадового окладу слід погоджувати з органом вищого рівня.

Раніше рішення для надання таких виплат потрібно було погоджувати лише для керівників центрів зайнятості та їх заступників.

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити