Чи можливо виправити неправильну інформацію про закупівлі після її оприлюднення

В обраному У обране
Друк
Дуброва Ярослава, консультант з питань публічних закупівель
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2017/№ 34
У вересні 2017 року замовник уклав договір про надання послуг. При цьому помилково в реквізитах договору зазначено неправильний код ЄДРПОУ постачальника послуг. Особа, відповідальна за допорогові закупівлі, надала для оприлюднення в системі електронних закупівель Prozorro звіт про укладений договір згідно з установленою формою. При цьому у звіті також вказали неправильний код ЄДРПОУ. Водночас до цього Звіту прикріплено й, як наслідок, оприлюднено в системі Prozorro скан-копію укладеного договору з неправильним кодом ЄДРПОУ постачальника послуг.
Як можна виправити неправильну інформацію? Чи можна в цій ситуації діяти так: унести зміни до договору із зазначенням правильних реквізитів, а саме — коду ЄДРПОУ постачальника послуг, після чого оприлюднити інформацію про внесення змін до договору? Чи передбачено якусь відповідальність за оприлюднення неправильної інформації в електронній системі Prozorro?

Для того щоб відповісти на це запитання, нагадаємо, у яких випадках замовники мають справу зі звітом про укладені договори.

Як передбачено абз. 5 ч. 1 ст. 2 Закону № 922, у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн. та є меншою за вартість, що встановлена в абз. 2 і 3 цієї частини, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до ст. 10 цього Закону.

При цьому відразу варто зазначити, що виправити неправильну інформацію про закупівлю, якщо йдеться про такий документ, як звіт про укладені договори, який уже оприлюднений на веб-порталі Уповноваженого органу (www.prozorro.gov.ua), неможливо.

У певних випадках замовник має можливість виправити неправильну інформацію. Так, наприклад, до тендерної документації замовник може внести зміни після її оприлюднення, усунувши в ній певні недоліки. Зазначимо, що порядок унесення таких змін прописаний у ст. 23 Закону № 922.

У такому разі зміни, що вносить замовник до тендерної документації, розміщують та відображають в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Разом з тим до таких документів, як, наприклад, повідомлення про намір укласти договір, звіт про укладені договори після їх оприлюднення в електронній системі зміни вже не вносять. Тож замовникам слід ретельно перевіряти всю інформацію та документи, які він планує оприлюднювати в електронній системі Prozorro, як на стадії їх підготовки до оприлюднення, так і при заповненні обов’язкових полів, що заповнюються шляхом унесення в них наявної інформації згідно з формами, затвердженими наказом № 490.

Зазначимо, які поля для заповнення містить форма звіту про укладені договори, що затверджена наказом № 490:

1. Дата укладення договору.

2. Номер договору.

3. Найменування замовника.

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника.

5. Місцезнаходження замовника.

6. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір.

7. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг.

8. Місцезнаходження постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу.

9. Конкретна назва предмета закупівлі.

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг.

11. Кількість товарів, робіт чи послуг.

12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

14. Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг.

15. Ціна договору.

16. Строк дії договору.

17. Ідентифікатор договору*.

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

18. Одиниця виміру.

19. Ціна за одиницю**.

** Заповнюється суб’єктами, визначеними у ст. 75, 77 — 79 ГКУ.

Як бачимо, у полі 7 замовник має обов’язково зазначити інформацію про код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг.

Водночас слід відзначити, що наказ № 490 не містить затверджених інструкцій про те, як саме необхідно замовнику заповнювати інформацію в тому чи іншому полі.

При цьому зауважимо: у разі якщо замовник ще не закінчив формувати звіт про укладені договори на електронному майданчику, тобто якщо звіт ще не відправлено для оприлюднення з майданчика до центральної бази даних, то на цьому етапі (етапі внесення інформації на майданчику) ще можна здійснити виправлення даних. Проте якщо звіт уже оприлюднено в Prozorro, то, як кажуть, «пізно пити «Боржомі»!

Зверніть увагу: навіть якщо на будь-якому майданчику й реалізована функція щодо можливості прикріпити/дозавантажити до вже оприлюдненого звіту якісь додаткові документи (наприклад, виправлені звіт та договір), це все одно не змінює ситуацію на краще. Адже оприлюднення іншого, тобто виправленого звіту, буде здійснено пізніше строку, передбаченого для оприлюднення звіту про укладені договори в ст. 10 Закону № 922.

Довідка. Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону № 922 замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, звіт про укладені договори — протягом одного дня з дня укладення договору.

Важливо! Згідно ч. 1 ст. 251 ЦКУ строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

При цьому строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ч. 1 ст. 252 ЦКУ).

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок (ч. 1 ст. 253 ЦКУ).

Водночас згідно з ч. 5 ст. 254 ЦКУ, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону в місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Отже, враховуючи, що строк для оприлюднення звіту про укладені договори в системі Prozorro становить 1 календарний день з дня укладення договору, то для дотримання замовником вимог Закону № 922 він може оприлюднити такий звіт або в день укладення договору, або ж на наступний календарний день, але не пізніше. При цьому, якщо наступний календарний день після дня укладення договору є неробочим (вихідним) днем або ж святковим, то з урахуванням положень щодо строків, закріплених у ЦКУ, замовник може оприлюднити такий звіт у перший робочий день, який йде після такого неробочого/святкового.

Таким чином, якщо в зазначений строк замовник оприлюднить звіт про укладені договори за формою, затвердженою наказом № 490, заповнивши правильно всі затверджені поля, він дотримається вимог чинного законодавства.

При цьому в ситуації, якщо замовник оприлюднить ще один, виправлений звіт, поза межами зазначеного строку, то ним буде пропущено вказаний вище строк оприлюднення для цього документа згідно з ч. 1 ст. 10 Закону № 922, а саме: один календарний день з дня укладання договору.

Тепер давайте з’ясуємо, чи можливо в цій ситуації внести зміни до договору щодо коду ЄДРПОУ постачальника послуг й після цього оприлюднити інформацію про внесення змін до договору?

Одразу зауважимо, що внести зміни до договору, привівши у відповідність реквізити постачальника, варто в будь-якому випадку. А от щодо оприлюднення у Prozorro за результатами таких змін повідомлення про внесення змін до договору, слід звернути увагу ось на що.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону № 922 замовник оприлюднює в електронній системі Prozorro інформацію про закупівлю, зокрема, повідомлення про внесення змін до договорупротягом 3 днів з дня внесення змін.

При цьому наказом № 490 затверджено форму повідомлення про внесення змін до договору.

Так, затверджена форма повідомлення містить для заповнення в системі такі поля:

1. Найменування замовника***.

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника***.

3. Місцезнаходження замовника***.

4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель***.

5. Номер договору про закупівлю***.

6. Дата укладення договору***.

7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю***.

8. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю***.

9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону***.

*** Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

10. Дата внесення змін до договору.

11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору.

Як бачимо, зазначена форма повідомлення призначена для оприлюднення змін до договору про закупівлю, який укладають за результатами проведеної процедури закупівлі за Законом № 922.

Нагадаємо, що згідно з ч. 1 ст. 12 Закону № 922 є такі процедури закупівель:

— відкриті торги;

— конкурентний діалог;

— переговорна процедура закупівлі.

Отже, повідомлення про внесення змін до договору — це документ для оприлюднення, який стосується «післяпорогових» закупівель, а не «допорогових» закупівель, як у ситуації, яку ми розглядаємо. Тож у замовника немає необхідності оприлюднювати таке повідомлення після внесення змін щодо коду ЄДРПОУ до «допорогового» договору.

Водночас зауважимо: оприлюднення такого повідомлення не може замінити оприлюднення такого документа, як звіт про укладені договори.

Також прийміть до уваги: якщо на електронному майданчику, на якому працює замовник, реалізована функція оприлюднення за «допороговими» закупівлями ще якоїсь інформації, документів, крім звіту про укладені договори, то замовник може скористатися такою послугою. У такому разі оприлюднюють інформацію про те, що в оприлюдненому звіті про укладені договори в цифровому визначенні коду ЄДРПОУ постачальника допущено технічну помилку, зазначаючи при цьому правильний код.

Крім цього, є ще один варіант вирішення такої ситуації.

Сторони договору, за яким оприлюднено звіт з технічною помилкою, укладають до договору додаткову угоду про його розірвання. При цьому замовник в електронній системі Prozorro може оприлюднити інформацію про те, що договір розірвано (за умови, що така функція реалізована на електронному майданчику). Наприклад, на майданчику може бути реалізовано можливість оприлюднити звіт про виконання «допорогового» договору.

Після цього замовник укладає новий договір за тим самим предметом закупівель на ту ж саму суму (в разі відсутності факту виконання розірваного договору та наявності подальшої потреби в цій закупівлі). У цьому разі замовник оприлюднює звіт про укладені договори за новим договором у строк, передбачений ч. 1 ст. 10 Закону № 922, та за формою, затвердженою наказом № 490, з правильним кодом ЄДРПОУ постачальника послуг.

І останній момент, який стосується відповідальності за оприлюднення некоректної інформації в електронній системі Prozorro.

Нагадаємо, що відповідальність за порушення законодавства про закупівлі передбачена в ст. 16414 КУпАП.

Так, до складу адміністративних правопорушень, перелічених у згаданій статті Кодексу, зокрема, віднесено неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства. Таке порушення тягне за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від 700 до 1000 нмдг (від 11900 до 17000 грн.).

При цьому згідно з ч. 2 ст. 16414 КУпАП ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначені в ч. 1 цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від 1000 до 1500 нмдг (від 17000 до 25500 грн.).

Довідка. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються судами, зокрема за ст. 16414 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів державного фінансового контролю та Рахункової палати.

У результаті питання: чи вважається помилка у звіті щодо коду ЄДРПОУ постачальника порушенням порядку оприлюднення інформації про закупівлі, як кваліфікувати її за ст. 16414 КУпАП та чи буде взагалі в цьому випадку склад адміністративного правопорушення, має вирішити контролер, зокрема аудитор Державної аудиторської служби України, оскільки до повноважень останнього відноситься складання адміністративного протоколу за результатами контрольного заходу.

Отже, висновки такі.

По-перше, для того щоб не потрапити в таку ситуацію, варто ретельно обміркувати всі моменти перед тим, як щось робити, а не опісля.

По-друге, не варто оприлюднювати змінений звіт про укладені договори. Оскільки у випадку, якщо замовник буде пояснювати контролерам, що до уваги треба брати другий (змінений) звіт, а не перший, то контролери можуть сприйняти дії з оприлюднення цього звіту як такі, що порушують строк його оприлюднення. Оскільки, ймовірніше за все, такий другий звіт замовник не встигне оприлюднити в строк 1 календарний день з дня укладення договору.

По-третє, не варто оприлюднювати повідомлення про внесення змін до договору, адже цей документ фактично не замінює звіт про укладені договори та не може бути підтвердженням оприлюднення саме такого звіту.

По-четверте, рекомендуємо обов’язково внести відповідні зміни до договору. При цьому в разі виявлення контролерами за результатами контрольного заходу неправильної інформації щодо коду ЄДРПОУ у звіті, варто доводити їм, що це не є саме порушенням порядку оприлюднення. Водночас слід робити акцент на тому, що це технічна помилка, яка не створює складу правопорушення, передбаченого у ч. 1 ст. 16414 КУпАП.

Нормативні документи та скорочення

ЦКУЦивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон № 922Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII.

Наказ № 490 — наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 22.03.2016 р. № 490.

нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд