Встановлюємо посадовий оклад керівнику ЦПМСД

В обраному У обране
Друк
Купліванчук Анжела, завідувач відділу соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2017/№ 36
До центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) на посаду головного лікаря приймається працівник, який має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я». Центр має у своєму складі амбулаторії, якими керують завідувачі. На посадах завідувачів працюють лікарі загальної практики — сімейні лікарі, які мають кваліфікаційні категорії від першої до вищої. Їхні посадові оклади підвищують на 25 % за завідування. Як визначити посадовий оклад керівника ЦПМСД?

Оплата праці медичних працівників провадиться відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Посадовий оклад керівника закладу охорони здоров’я, визначений в пп. 2.1 — 2.2 Умов № 308/519 з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію, не може бути нижчим від посадового окладу керівника структурного підрозділу — лікаря відповідної або нижчої кваліфікації, визначеного в пп. 2.1 — 2.2 з урахуванням підвищення за оперативне втручання (п. 1.5 Умов № 308/519).

Важливо! ЦПМСД не здійснюють оперативних втручань, тому підвищення за оперативне втручання не застосовують для визначення посадових окладів їхніх керівників.

Згідно з наказом МОЗ «Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги» від 29.06.2011 р. № 384 поточне керівництво діяльністю ЦПМСД здійснює головний лікар. Керівництво іншими структурними підрозділами здійснюють завідувачі.

У свою чергу, відповідно до п.п. 3 п. 1 розд. V Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затвердженого наказом МОЗ від 29.07.2016 р. № 801, одним із структурних підрозділів такого Центру є лікувально-профілактична служба, до складу якої входять амбулаторії, які є структурними або відокремленими структурними підрозділами ЦПМСД. Отже, виходить, що для виконання п. 1.5 Умов № 308/519 посадовий оклад головного лікаря ЦПМСД необхідно порівняти з посадовим окладом завідувача амбулаторії.

У випадку, наведеному у запитанні, претендент на посаду головного лікаря ЦПМСД має вищу кваліфікаційну категорію, тому порівнювати його посадовий оклад потрібно з окладом завідувача амбулаторії, який теж має вищу кваліфікаційну категорію. Аналогічні роз’яснення з цього приводу надали фахівці МОЗ у листі від 19.08.2010 р. № 10.03.68/2466.

Отже, щоб встановити посадовий оклад керівнику ЦПМСД, потрібно провести порівняльні розрахунки. Для цього спочатку слід визначити складові посадового окладу головлікаря (з вищою кваліфкатегорією):

1) власне посадовий оклад головного лікаря ЦПМСД визначається згідно з п.п. 2.2.1 Умов № 308/519. Його розмір залежить від установленого тарифного розряду, який коливається залежно від віднесення закладу до тієї чи іншої групи з оплати праці керівних працівників. Її (групу) можна дізнатися з додатка 2 до Умов № 308/519. Зокрема, показники віднесення до груп з оплати праці керівних працівників самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів, за якими закріплена територія з обслуговування населення, до яких належать ЦПМСД, наведені у п. 6 цього додатка. Так, ЦПМСД, які обслуговують більше 100 тис. осіб віднесені до IІ групи з оплати праці керівних працівників, ті, що обслуговують 75 — 100 тис. осіб — до ІІІ групи, до 50 — 75 тис. осіб — до IV групи, до 50 тис. осіб — до V групи;

2) підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» (п.п. «а» п.п. 1 п.п. 2.4.1 Умов № 308/519) встановлюється у відсотках до тарифної ставки працівника 1-го тарифного розряду (вища категорія — 44,9 %, перша — 31,9 %, друга — 24,1 %). Для головлікаря ЦПМСД підвищення за наявність вищої кваліфікаційної категорії становить 718,40 грн. (1600 грн. х 44,9 %).

Оскільки у запитанні, що розглядається, не вказана чисельність прикріпленого до ЦПМСД населення, розглянемо всі чотири можливі варіанти визначення посадового окладу керівника медзакладу. При цьому врахуємо усі складові посадового окладу головлікаря (власне посадовий оклад + підвищення за наявність вищої кваліфкатегорії).

Варіант 1. ЦПМСД обслуговує більше 100 тис. осіб.

Керівнику медзакладу, що відноситься до IІ групи з оплати праці, встановлюють 17-й тарифний розряд за ЄТС, розмір якого протягом 2017 року становить 4800 грн. Його посадовий оклад з підвищенням за кваліфікаційну категорію дорівнює 5518,40 грн. (4800 + 718,40).

Варіант 2. ЦПМСД обслуговує 75 — 100 тис. осіб.

Керівнику медзакладу, що відноситься до IІІ групи з оплати праці, встановлюють 16-й тарифний розряд за ЄТС, розмір якого протягом 2017 року становить 4464 грн. Посадовий оклад з підвищенням за кваліфкатегорію — 5182,40 грн. (4464 + 718,40).

Варіант 3. ЦПМСД обслуговує 50 — 75 тис. осіб.

Керівнику медзакладу, що відноситься до IV групи з оплати праці, встановлюють 15-й тарифний розряд, розмір якого протягом 2017 року становить 4128 грн. Посадовий оклад з підвищенням за кваліфкатегорію — 4846,40 грн. (4128 + 718,40).

Варіант 4. ЦПМСД обслуговує до 50 тис. осіб.

Керівнику медзакладу, що відноситься до V групи з оплати праці, встановлюють 14-й тарифний розряд, розмір якого протягом 2017 року становить 3872 грн. Посадовий оклад з підвищенням за кваліфкатегорію — 4590,40 грн. (3872 + 718,40).

Далі визначимо складові посадового окладу завідувача амбулаторії, який також має вищу кваліфікаційну категорію:

1) власне посадовий оклад згідно п.п. 2.2.3 Умов № 308/519. Його встановлюють виходячи з тарифних ставок лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють). Лікарям загальної практики — сімейним лікарям вищої кваліфікаційної категорії встановлюють 14-й тарифний розряд за ЄТС (п.п. 2.2.5 Умов № 308/519). Протягом 2017 року їх посадовий оклад становить 3872,00 грн.;

2) підвищення посадового окладу за завідування. У запитанні сказано, що розмір такого підвищення складає 25 % посадового окладу, тобто 968 грн. (3872 грн. х 25 %);

3) посадовий оклад з підвищенням за завідування дорівнює 4840 грн. (3872 грн. + 968).

Тепер порівняємо розраховані посадові оклади головного лікаря та завідувача амбулаторії (з урахуванням відповідних підвищень).

1. Посадовий оклад головного лікаря ЦПМСД — 5518,40 грн. Як бачимо, у цьому випадку посадовий оклад керівника медзакладу (розрахований за п. 2.2.1 Умов № 308/519) більше, ніж посадовий оклад завідувача (5518,40 грн. > 4840 грн.). Тому у графі 5 тарифікаційного списку (додаток 1 до Умов № 308/519) керівнику ЦПМСД встановлюють посадовий оклад на рівні 5518,40 грн.

2. Посадовий оклад головного лікаря ЦПМСД — 5182,40 грн. У цьому випадку посадовий оклад головного лікаря також більше, ніж посадовий оклад завідувача (5182,40 грн. > 4840 грн.), тому у графі 5 тарифікаційного списку керівнику ЦПМСД встановлюють посадовий оклад на рівні 5182,40 грн.

3. Посадовий оклад головного лікаря ЦПМСД — 4846,40 грн., що також більше, ніж посадовий оклад завідувача (4846,40 грн. > 4840 грн.). Отже, у графі 5 тарифікаційного списку керівнику ЦПМСД встановлюють посадовий оклад на рівні 4846,4 грн.

4. Посадовий оклад головного лікаря ЦПМСД — 4590,40 грн. У цьому випадку посадовий оклад головного лікаря менший, ніж у завідувача амбулаторії (4590 грн. < 4840 грн.) Тому у графі 5 тарифікаційного списку керівнику ЦПМСД встановлюють посадовий оклад на рівні посадового окладу завідувача амбулаторії 4840 грн.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити