Теми статей
Обрати теми

Зелені насадження вартістю до 6000 грн.: ОЗ чи МНМА

Пеклуха Юлія, головний редактор журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна установа придбала саджанці дерев (липи, туї, ялинки, берези) віком до одного року за КЕКВ 2210. Після висадження їх оприбутковано до складу малоцінних необоротних активів (субрахунку 1113). Через вісім років ці саджанці перетворилися у повноцінні дорослі дерева. Як у подальшому обліковувати такі насадження, якщо їх вартість (кожного окремо) не перевищує 6000 грн.: у складі малоцінних необоротних активів чи як основні засоби?

Запитання справді цікаве. А скільки думок вже висловлено з цього приводу… Та й досі немає єдиної і щонайважливіше — офіційної — точки зору. Тож давайте розбиратися, що й до чого. При цьому будемо відштовхуватися виключно від норм чинного законодавства. Жодних здогадок і припущень.

Отже, якщо коротко і по суті, то багаторічні насадження слід обліковувати у складі основних засобів (далі — ОЗ). А як же вартісний критерій? Незалежно від вартості. Чому? Зараз пояснимо детальніше.

Передусім звернемося до нормативного документу, основоположного у питання обліку необоротних активів, — Національного положення (стандарту) в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО 121). І відповідно до п. 3.1.7 цього Положення багаторічні насадження та плодоносні рослини належать до ОЗ. Водночас в абз. 42 п. 1.1 розд. ІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 (далі — Методрекомендації), деталізовано склад підгрупи «багаторічні насадження». Зокрема, сюди входять:

— штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку;

— насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження тощо;

— штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження.

Важливо: молоді насадження усіх видів слід обліковувати окремо від насаджень, які досягли повного розвитку (віку початку плодоношення, зімкнення крон тощо).

Чому це так суттєво? Тому що багаторічні насадження, які не досягли експлуатаційного віку, не підлягають амортизації (п. 2 розд. IV НП(С)БО 121). А от після досягнення ними повного розвитку слід нараховувати амортизацію на загальних підставах із застосування прямолінійного методу. Типові строки корисного використання багаторічних насаджень за їх видами наведено у п. 6 додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Тепер про вартісний критерій. Так, предмети вартістю 6000 грн. (без ПДВ) і менше, зі строком експлуатації понад один рік, зараховують до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА). На це вказує абз. 2 п.п. 3.2.3 НП(С)БО 121. Причому із п. 1.2. розд. ІІ Методрекомендацій випливає, що цей критерій стосується насамперед предметів виробничого призначення, господарського інвентарю, обладнання та інших малоцінних необоронних предметів. Тоді як чинне законодавство не містить жодної вказівки щодо необхідності його застосування до інших необоротних матеріальних активів (музейних фондів, бібліотечних фондів, білизни, постільних речей, одягу, взуття тощо) чи ОЗ (у тому числі й багаторічних насаджень). Хоча й прийнято вважати, що 6000 грн. — це такий собі універсальний показник для віднесення тих чи інших активів до складу ОЗ або МНМА. Але це не зовсім так. Насправді ж ця вартісна межа потрібна, щоб правильно відобразити в обліку такі об’єкти, як: обладнання (обчислювальна техніка, оргтехніка, медичне, спортивне обладнання, музичні інструменти, відео-, аудіо-, радіоапаратура, побутова техніка тощо), інструменти (електродрилі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти тощо), господарський інвентар (меблі, килими, портьєри тощо).

Більше того, вимогу щодо застосування принципу превалювання сутності над формою ніхто не відміняв (ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV). Тобто всі господарські операції слід відображати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Отже, зарахування багаторічних насаджень вартістю до 6000 грн. до МНМА є щонайменше безпідставним. Такий порядок обліку цих об’єктів не передбачено жодним нормативним документом. Якщо ж ви все таки оприбуткували висаджені дерева як МНМА, тоді необхідно виправити помилку і зарахувати їх до складу ОЗ. Нагадаємо, що минулорічні помилки (за попередні звітні періоди) коригують способом сторно на підставі бухгалтерської довідки. Це прописано у п. 4.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

Щодо відображення багаторічних насаджень на рахунках бухобліку, то Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (далі — Порядок № 1219), для цього призначено субрахунок 1017 «Тварини та багаторічні насадження». Саме на цьому субрахунку слід обліковувати довгострокові біологічні активи, не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, та плодоносні рослини, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю. У межах субрахунку 1017 доцільно відкривати аналітичні рахунки за віковими групами та видами насаджень. Наприклад:

1017/1 — «Молоді багаторічні насадження»;

у тому числі: 1017/1/1 — «Насадження липи»;

1017/1/2 — «Насадження клену»;

1017/1/3 — «Насадження ялини» тощо;

1017/2 — «Дорослі багаторічні насадження»;

у тому числі: 1017/2/1 — «Насадження липи»;

1017/2/2 — «Насадження клену»;

1017/2/3 — «Насадження ялини» тощо.

До речі, з урахуванням абз. 3, 4 п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 121, одиницею обліку багаторічних насаджень можуть бути як окремі дерева, кущі тощо (у штуках), так і види насаджень («Сад яблуневий», «Липова алея» тощо у одиницях площі). Але не забудьте зазначити обраний вами підхід у наказі про організації бухобліку установи, а перелік аналітичних рахунків — у робочому плані рахунків.

Також Порядком № 1219 передбачено обліковувати саджанці (покупні й власного вирощування) на субрахунку 1517 «Сировина і матеріали». Тобто саджанці дерев та кущів віком до одного року до моменту їх висаджування доцільно відображати у складі запасів. Після висаджування їх вартість відносимо (списуємо) на капітальні вкладення до багаторічних насаджень.

У контексті розгляду цього питання неможливо не згадати про порядок формування первісної вартості багаторічних насаджень. Зокрема, тут діють загальні для всіх ОЗ правила (п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 121). Таким чином, до первісної вартості багаторічних насаджень слід включати витрати на придбання саджанців (з урахуванням ПДВ) та їх транспортування, а також витрати на закладання.

Увага! Капітальні вкладення в багаторічні насадження вводять до складу ОЗ щорічно у сумі витрат на прийняті в експлуатацію площі незалежно від закінчення всього комплексу робіт (п. 7 розд. IX Методрекомендацій).

Це означає, що всі витрати на вирощування молодих насаджень (підживлення, захист від шкідників і хвороб, формувальне та санітарне обрізання тощо) також слід відносити на збільшення їх первісної вартості. Робити це потрібно щорічно аж до моменту досягнення ними продуктивного віку.

Проте відображення операцій у бухобліку — це один із заключних етапів. Тоді як першочерговим завданням є правильне планування та здійснення видатків. Тож далі поговоримо про застосування КЕКВ. Зокрема, видатки на придбання багаторічних насаджень (плодово-ягідних дерев, кущів, озеленювальних і декоративних насаджень для облаштування територій установ, дворів будинків, вулиць, площ, садів), які передбачають виникнення необоротних активів, слід проводити за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». Такою є вимога п.п. 20 п.п. 3.1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333. Водночас витрати на придбання квіткової продукції, декоративних насаджень, однолітніх озеленювальних насаджень та саджанців для багаторічних насаджень передбачено здійснювати за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Але це стосується лише купівлі саджанців віком до одного року і за умови, що це не передбачає придбання необоротних активів. Вказівку на це містить п.п. 11 п.п. 2.2.1 згаданої Інструкції.

Таким чином, якщо ви плануєте придбати саджанці дерев або кущів віком до одного року, варто застосовувати КЕКВ 2210. Адже у цьому випадку фактично йдеться про садивний матеріал, який належить до запасів і аж ніяк не є об’єктом необоротних активів. Натомість видатки на придбання саджанців старше одного року слід планувати і здійснювати за КЕКВ 3110. До речі, у випадку коли згідно з договором до вартості саджанців (старше одного року) включено вартість послуг з їх доставки, висаджування тощо, тоді витрати на загальну суму проводимо за КЕКВ 3110.

Звісно, аби територію установи прикрашали «зелені красені й красуні», замало просто придбати і висадити саджанці. За ними потрібно довго й ретельно доглядати. І якщо цим будуть опікуватися працівники вашої установи, то не забудьте запланувати витрати на придбання всіх необхідних матеріалів (добрив, засобів захисту рослин, дрібного інвентарю тощо). Такі видатки слід проводити за КЕКВ 2210 (п.п. 6, 10 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333). Якщо ж ви доручите цю справу професіоналам, тоді видатки на оплату їх послуг необхідно планувати за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». На це вказує п.п. 11 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333.

Важливо: первісна вартість об’єкта основних засобів може формуватися як за рахунок капітальних витрат, так і за рахунок поточних витрат згідно з економічною класифікацією видатків бюджету (абз. 10 п. 3 розд. ІІІ Методрекомендацій).

Тому нехай вас не бентежить, якщо до первісної вартості об’єкта необоротних активів входять витрати, проведені і за КЕКВ 3110, і за КЕКВ 2210, 2240 тощо. Наприклад, саджанці дерев можуть бути придбані за рахунок капітальних видатків (за КЕКВ 3110), а витрати на вирощування молодих насаджень — здійснені за рахунок поточних (за КЕКВ 2210, 2240). При цьому всі ці суми увійдуть до первісної вартості таких насаджень.

Інформація про первісну та ліквідаційну вартість багаторічних насаджень, строк їх корисного використання та будь-які зміни у вартості має знайти своє відображення у регістрі аналітичного обліку. Таким регістром є Інвентарна картка обліку тварин і багаторічних насаджень. Її типову форму затверджено наказом Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» 13.09.2016 р. № 818 (далі — наказ № 818). Окрім того, в інвентарній картці зазначають породу насаджень, кількість висаджених одиниць, розмір займаної ними площі, дату закладання тощо. Така картка відкривається бухгалтерською службою в одному примірнику.

У разі зміни вартості багаторічних насаджень роблять записи в інвентарній картці на підставі відповідних документів. Однак спеціального документа для оформлення введення в експлуатацію багаторічних насаджень чи збільшення їх первісної вартості законодавством не передбачено. Принаймні для бюджетних установ. Тому з цією метою можна застосовувати Акт введення в експлуатацію основних засобів за типовою формою, затвердженою наказом № 818. Водночас ніщо не заважає вам самостійно розробити форму акта, який би повністю враховував специфіку операцій з приймання-передачі багаторічних насаджень в експлуатацію. За основу можна взяти форму Акта приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (форма № ДБАСГ-1). Останню затверджено наказом Мінагрополітики «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів» від 21.02.2008 р. № 73 (ср. ). І як завжди, самостійно розроблену форму документа наводимо у додатку до наказу про облікову політику (про організацію бухобліку).

Акт введення (приймання-передачі) в експлуатацію багаторічних насаджень оформляється кілька разів, а саме:

— при щорічному зростанню вартості молодих насаджень на суму витрат на їх вирощування;

— при досягненні насадженнями ефективного віку.

Огляд, оцінку багаторічних насаджень та оформлення актів здійснює комісія, призначена керівником установи. В акті зазначають: найменування насаджень, їх оцінку, породу, вид, сорт, назву або номер ділянки, площу, рік посадки. Також доцільно відобразити в акті інформацію про довжину насаджень у погонних метрах, їх сортовий склад, кількість дерев (кущів) та навести схему посадки.

Далі переходимо до розгляду прикладів відображення операцій з багаторічними насадженнями на рахунках бухобліку. І спочатку покажемо, як виправити ситуацію з помилковим зарахуванням таких об’єктів до складу МНМА.

Приклад 1. У 2017 році навчальний заклад придбав для озеленення території саджанці дерев (липи дрібнолистої) у кількості 30 шт. на суму 3000 грн. (ціна за одиницю — 100 грн.). Згідно з умовами договору до вартості саджанців входить вартість послуг з їх висаджування. Саджанці придбано за рахунок коштів спеціального фонду (коштів, отриманих за оренду приміщення). Комісією установи прийнято рішення про оприбуткування насаджень до складу МНМА на субрахунок 1113. Багаторічні насадження введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію основних засобів за типовою формою. Одночасно бухгалтерською службою на ці насадження відкрито Інвентарну картка обліку тварин і багаторічних насаджень за типовою формою.

У 2018 році під час перевірки контролюючими органами було виявлено помилкове зарахування багаторічних насаджень до складу МНМА. З огляду на те, що насадження липи не досягти повного розвитку, їх перенесено до складу ОЗ на окремий аналітичний рахунок 1017/1 «Молоді багаторічні насадження». Допущену помилку виправлено на підставі бухгалтерської довідки.

У регістрах бухобліку ці операції відображено таким чином:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

2017 рік

1

Нараховано плату за оренду майна

2117

7411

3000

4, 14

2

Отримано орендну плату на спеціальний реєстраційний рахунок установи

2313

2117

3000

3, 4

3

Придбано саджанці дерев

1312

6211

3000

6

4

Перераховано кошти постачальнику за саджанці

6211

2313

3000

3, 6

5

Відображено вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості багаторічних насаджень

7411

5411

3000

17*

6

Оприбутковано насадження липи

1113

1312

3000

17*

Одночасно проведено другий запис

5411

5111

3000

17*

7

Нараховано першу половину зносу на багаторічні насадження при оприбуткуванні (3000 грн. х 50 %)

8014

1412

1500

17*

8

Закриття рахунків витрат у кінці звітного кварталу

5511

8014

1500

17*

9

Віднесено суму дефіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів

5512

5511

1500

17*

2018 рік

1

На підставі бухгалтерської довідки перенесено до складу ОЗ багаторічні насадження, помилково оприбутковані як МНМА

1017/1

1113

3000

9, 17*

2

Відкориговано фінансовий результат на суму помилково нарахованого зносу

1412

5512

1500

17*

* Для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 — 16, слід застосовувати меморіальний ордер № 17 за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.09.2017 р. № 755.

А на завершення розглянемо, як же правильно обліковувати витрати на придбання саджанців та їх вирощування.

Приклад 2. У жовні 2017 року селищна рада придбала для озеленення селища саджанці клену гостролистого віком до одного року у кількості 100 шт. на суму 18 000 грн. (ціна за одиницю — 180 грн.). Роботи із закладання багаторічних насаджень виконано власними силами. Після висаджування дерев комісією складено Акт приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію за самостійно розробленою формою.

Приклад заповнення акта наведено нижче.

img 1

Багаторічні насадження зараховано до складу ОЗ на окремий аналітичний рахунок 1017/1 «Молоді багаторічні насадження». При оприбуткуванні насаджень було відкрито Інвентарну картку обліку тварин і багаторічних насаджень за типовою формою.

У квітні 2018 року для догляду за насадженнями клену було придбано мінеральні добрива та отрутохімікати на суму 850 грн. Роботи з унесення добрив та оброблення насаджень від шкідників і хвороб провели працівники установи.

Для відображення цих операцій у регістрах бухобліку зроблено записи, наведені в таблиці нижче.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

2017 рік

1

Отримано на реєстраційний рахунок асигнування для придбання саджанців клену

2313

7011

18000

2

2

Перераховано кошти постачальнику за саджанці

2113

2313

18000

2, 4

3

Оприбутковано саджанці дерев віком до одного року

1517

2113

18000

4

4

Висаджено саджанці клену

1311

1517

18000

13, 17*

5

Відображено вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості багаторічних насаджень

7011

5411

18000

17*

6

Оприбутковано молоді насадження клену

1017/1

1311

18000

17*

Одночасно проведено другий запис

5411

5111

18000

17*

2018 рік

1

Отримано на реєстраційний рахунок асигнування для придбання добрив та отрутохімікатів

2313

7011

850

2

2

Перераховано кошти постачальнику за добрива і отрутохіміками

2113

2313

850

2, 4

3

Оприбутковано добрива та пестициди

1517

2113

850

4

4

Використано добрива і пестициди для догляду за молодими насадженнями клену

1311**

1517

850

13, 17*

5

Відображено вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що підлягають включенню до первісної вартості багаторічних насаджень

7011

5411

850

17*

* Для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 — 16, слід застосовувати меморіальний ордер № 17 за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.09.2017 р. № 755.

** Відповідно до п. 7 розд. IX Методрекомендацій вартість внесених добрив і використаних пестицидів буде включено до первісної вартості молодих насаджень клену в кінці звітного року. До кінця 2018 року ці витрати будуть обліковуватися у складі капітальних інвестицій на субрахунку 1311. Збільшення первісної вартості багаторічних насаджень на суму витрат на їх вирощування слід відображати на рахунках бухобліку відповідно до п. 1.19 розд. 1 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219. Тобто ця операція буде показана на рахунках бухобліку аналогічно до шостої операції, наведеної вище.

І наостанок нагадаємо: зелені насадження — це елемент об’єктів благоустрою. Вказівку на це містить п. 2 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р. № 2807-IV. У свою чергу, підприємства, установи та організації зобов’язані утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні (п. 1 ч. 2 ст. 18 зазначеного Закону).

Отже, облаштування (створення) зелених насаджень та догляд за ними є прямим обов’язком кожної установи. Та й погодьтеся: сховатися від літньої спеки у затінку дерев неабияк приємно, як і просто помилуватися їх красою. Тож саджайте і плекайте «зелених друзів», а вони віддячать вам сторицею.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі