Теми статей
Обрати теми

Про рентну плату за спеціальне використання води

Державна фіскальна служба України
Індивідуальна податкова консультація від 03.08.2018 р. № 3416/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства на отримання індивідуальної податкової консультації щодо справляння рентної плати за спеціальне використання води (далі — Рентна плата) та визначення об’єкта оподаткування Рентною платою, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення і з 2018 року як первинний водокористувач є платником Рентної плати та має низку питань, а саме:

«1. Чи буде вірне визначення з 01.01.2018 р. об’єкта оподаткування Рентною платою всього об’єму отриманої шляхом забору води з водних об’єктів за виключенням з об’єкта оподаткування:

1) об’ємів втрат води в системах водопостачання;

2) об’ємів води, поставленої населенню (фізичним особам) для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб;

3) об’ємів води, поставленої юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, використаної для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі своїх співробітників;

4) об’ємів води, поставленої до ОСББ, ЖБК, що використовують отриману воду для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі для обслуговування місць загального користування та прибудинкової території;

5) об’ємів води, відповідно до окремого договору поставленої теплопостачальним організаціям, що отриману воду повністю підігрівають та постачають населенню для задоволення їх санітарно-гігієнічних потреб у гарячій воді.

2. Чи вірним буде виключення з 01.01.2018 р. з об’єкта оподаткування об’ємів води, використаних Товариством для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб?

3. Чи правомірно Товариство, керуючись п.п. 14.1.59 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, визначає себе підприємством житлово-комунального господарства?

4. Який коефіцієнт має застосовувати Товариство до ставок рентної плати при обчисленні суми податкових зобов’язань з Рентної плати з урахуванням п. 255.7 ст. 255 ПК України?».

Щодо визначення об’єкта оподаткування та звільнення від справляння Рентної плати (пп. 1, 2 звернення)

Основні елементи оподаткування Рентною платою визначені у ст. 255 Кодексу.

Зокрема, п. 255.3 ст. 255 Кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування Рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі. При цьому термін «фактичний обсяг води, який використовують» визначений лише у п.п. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Кодексу як обсяг, що зазначений у дозвільному документі на здійснення спеціального водокористування як ліміт забору води з водного об’єкта (п.п. 4 п. 5 Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 321) без встановлення спеціального порядку обліку таких обсягів забору води.

Перелік випадків, за яких фактичний обсяг використаної платником води не виключається з об’єкта оподаткування Рентною платою, але на який платникам Рентної плати надана податкова преференція, що полягає у наданому Кодексом праві не справляти Рентну плату в частині об’єкта оподаткування Рентною платою, що відповідає використаним ними обсягам води, які визначені п. 255.4 ст. 255 Кодексу. Зокрема, обсяги води, які зазначені у пп. 2 — 4 п. 1, а також п. 2 звернення, є частиною об’єкта оподаткування Рентною платою, який відповідає обсягам води, які передбачені умовою п.п. 255.4.1 п. 255.4 ст. 255 Кодексу як такі, що використані платником Рентної плати для задоволення санітарно-гігієнічних потреб без справляння Рентної плати.

Разом з тим, п. 255.4 ст. 255 Кодексу не передбачає умови звільнення від оподаткування Рентною платою обсягів води, які реалізовані іншому суб’єкту господарювання, який використовує таку воду в підприємницькій діяльності, наприклад, підігріву для теплопостачання.

Оскільки обсяги води, що відповідають умовам п. 255.4 ст. 255 Кодексу, є об’єктом оподаткування Рентною платою, на який поширюється звільнення від оподаткування, то при декларуванні такої частини об’єкта оподаткування Рентною платою слід застосувати коефіцієнт у розмірі 0 (нуль), що при обчисленні податкових зобов’язань власне і забезпечить дотримання вимог п. 255.4 ст. 255 Кодексу щодо звільнення від оподаткування Рентною платою.

Крім того, п. 255.4 ст. 255 Кодексу не передбачає звільнення від оподаткування Рентною платою обсягів води, які у дозвільному документі включені до лімітів забору води як об’єкт оподаткування Рентною платою та із дотриманням вимог Ліцензійних умов на провадження господарської діяльності із централізованого водопостачання, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 р. № 307 (далі — Ліцензійні умови), та Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 р. № 30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.07.1995 р. за № 231/767 (далі — Правила), використовуються платником Рентної плати для забезпечення належних технологічних умов такого постачання, зокрема шляхом поповнення обсягів води у системах водопостачання на обсяг їх втрат.

Щодо визначення житлово-комунальних підприємств (п. 3 звернення)

Для цілей розділу IX «Рентна плата» Кодексу у п.п. 14.1.59 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначено термін «житлово-комунальні підприємства» — суб’єкти господарювання, які безпосередньо виробляють, створюють та/або надають житлово-комунальні послуги. Види економічної діяльності із забезпечення централізованого водопостачання, що провадяться Товариством, ідентифікуються як «комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням», що є складовою житлово-комунальних послуг (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

Щодо особливостей декларування податкових зобов’язань з Рентної плати суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері централізованого водопостачання, у разі наявності більш ніж одного об’єкта оподаткування Рентною платою (п. 4 звернення)

Величина податкового зобов’язання з Рентної плати для кожної відповідної частини об’єкта оподаткування Рентною платою є результатом множення (алгебраїчного добутку) 3 (трьох) елементів такої плати — об’єктів оподаткування (обсяги використаної води), ставок плати, а також коефіцієнтів (п.п. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Кодексу). При цьому коефіцієнти у ст. 255 Кодексу мають ознаки як податкових преференцій, так і фінансових санкцій.

Наприклад, п. 255.4 ст. 255 Кодексу визначає преференцію у формі звільнення від оподаткування частини об’єкта оподаткування Рентною платою, який відповідає обсягам води, що використані для забезпечення питних та санітарно-гігієнічних потреб. При цьому, при декларуванні податкових зобов’язань з Рентної плати для вказаної частини об’єкта оподаткування Рентною платою, спеціальний порядок обліку якої Кодексом не встановлено, але 2 (два) елементи — об’єкти оподаткування і ставка Рентної плати — мають числове значення, третій елемент — коефіцієнт необхідно застосувати у розмірі 0 (нуль), що в результаті множення (алгебраїчного добутку) таких величин власне і забезпечить дотримання вимог п. 255.4 ст. 255 Кодексу щодо звільнення від оподаткування, тобто нульове податкове зобов’язання з Рентної плати.

Частина об’єкта оподаткування Рентною платою, що відповідає різниці між таким визначеним п.п. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Кодексу об’єктом та його частиною, Рентна плата за який не справляється, згідно із Ліцензійними умовами та Правилами поділяється на дві частини, які розрізняюся за цільовим призначенням та технологічною спрямованістю.

До першої частини об’єкта оподаткування Рентною платою належать дві складові, що виникають на різних технологічних ступенях формування послуги із централізованого водопостачання (далі — Технологічна частина). Перша складова Технологічної частини об’єкта оподаткування Рентною платою включає обсяги води, що використані, наприклад, Товариством, для належного забезпечення умов водопостачання в частині втрат та технологічних витрат з приведення обсягів води до нормативів питної води. Друга складова Технологічної частини об’єкта оподаткування Рентною платою — обсяги води, що використані Товариством, наприклад, для належного забезпечення умов водопостачання при транспортуванні мережею, зокрема поповнення мережі обсягами води в частині компенсації технологічних втрат з метою підтримання регламентованого робочого тиску мережі для належного забезпечення умов водопостачання при наданні комунальної послуги.

Порядок розрахунку величини Технологічної частини об’єкта оподаткування Рентною платою для суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, встановлено Методикою розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 р. № 181, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2014 р. за № 1064/25841.

До другої частини об’єкта оподаткування Рентною платою включаються обсяги води, що використані Товариством, наприклад, для надання всім категоріям споживачів послуги з постачання питної води (далі — Товарна частина). Особливої уваги в цій частині об’єкта оподаткування Рентною платою заслуговують обсяги води, на які п. 255.4 ст. 255 Кодексу надана податкова преференція у формі звільнення від справляння Рентної плати.

Податкові преференції для обсягів води в частині об’єкта оподаткування Рентною платою ст. 255 Кодексу не надані іншим категоріям споживачів, а податкові зобов’язання Товариства з Рентної плати, які обчислюються у податковій декларації з коефіцієнтом 1 (одиниця), а витрати щодо їх виконання згідно із п. 1.6 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016 р. № 302, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.04.2016 р. за № 593/28723 (далі — Порядок, Тариф), включається до Тарифу для забезпечення економічного відшкодування споживачами Товариству його витрат із сплати Рентної плати, за частину об’єкта оподаткування Рентною платою, що постачена споживачам, яким не надано податкової преференції.

Товариство, керуючись п. 2.1 Порядку, що затверджений у 2016 році та без змін діє і після покладення на Товариство у 2018 році обов’язку платника Рентної плати, при уточненні розміру Тарифу на 2018 рік, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 21.06.2018 р. № 539 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141», самостійно визначило обсяги води, на які згідно із п. 1.6 Порядку Товариством понесені витрати пов’язані із сплатою податків у загальновиробничих витратах, що є аналогічним 2016 року, — періоду, коли Товариство застосовувало встановлену п. 255.7 ст. 255 Кодексу податкову преференцію в частині обсягів води, яка складає Технологічну частину об’єкта оподаткування Рентною платою та декларує податкові зобов’язання з Рентної плати щодо вказаної частини об’єкта оподаткування Рентною платою із застосуванням у розрахунках коефіцієнта 0,3.

Податкова консультація відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі