Бюджетні новини — 2018

В обраному У обране
Друк
Станкус Тетяна, заступник головного редактора газети «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2018/№ 1-2
Наприкінці кожного року Верховна Рада, як правило, приймає декілька законів, які регулюють бюджетний процес у наступному році. Кінець 2017 року не став винятком. Тож маємо Закон про держбюджет-2018 та Закон № 2233. Давайте розглянемо, які саме новації принесли ці закони у бюджетний процес 2018 року.

Зміні щодо доходів державного бюджету

До доходів загального фонду держбюджету тепер зараховується 45 % замість 50 % рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення).

Екологічний податок (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі) зараховується до доходів загального фонду держбюджету на рівні 45 % замість 20 %, які були встановлені раніше.

Зі складу доходів держбюджету виключено збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі.

До складу спеціального фонду держбюджету включено надходження 10 % рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення).

Також при формуванні дохідної частини загального фонду держбюджету враховуються умови, визначені ст. 10 Закону про держбюджет-2018.

Так, у загальному фонді держбюджету на 2018 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені ч. 2 ст. 29 БКУ (крім надходжень, визначених ст. 11 Закону про держбюджет-2018) з урахуванням особливостей, визначених пп. 17, 171, 172 та 431 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ, а також:

— податок на доходи та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі;

— надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

— 50 % надходжень екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ч. 1 ст. 15 БКУ щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених ст. 12 Закону про держбюджет-2018), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені ч. 2 ст. 30 БКУ (крім надходжень, визначених ст. 13 Закону про держбюджет-2018).

Щодо спецфонду держбюджету, то на 2018 рік слід враховувати умови ст. 11 Закону про держбюджет-2018.

Так, джерелами формування спецфонду держбюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ч. 3 ст. 29 БКУ з урахуванням особливостей, визначених п. 17 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ, а також такі надходження:

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих у рамках програми допомоги Європейського Союзу з підтримки комплексного реформування державного управління, що зараховуються до загального фонду держбюджету;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до Закону № 5492 і Закону № 3353;

4) 50 % коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 30 % вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону № 5492;

6) 50 % надходжень екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

7) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до ст. 13 Закону № 1540;

8) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 01.01.2018 р., який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей;

9) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 01.01.2018 р., який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей;

10) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

11) конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов’язань за цими облігаціями), порядок розподілу яких визначається Кабміном.

Нові фонди у складі спеціального фонду державного бюджету

У складі спецфонду держбюджету створюється державний дорожній фонд. Умови створення цього фонду визначені у ст. 242 БКУ.

Кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на:

1) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інших заходів, визначених п. 1 ч. 4 ст. 3 Закону № 1562;

2) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам);

3) виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;

4) фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

Також у складі спеціального фонду державного бюджету створюється державний фонд поводження з радіоактивними відходами відповідно до ст. 243 БКУ та державний фонд розвитку водного господарства відповідно до ст. 244 БКУ.

Кошти державного фонду поводження з радіоактивними відходами спрямовуються на фінансове забезпечення бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації або закриття об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави, включаючи сховища для довготривалого зберігання/захоронення радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та здійснюються інші заходи, пов’язані з поводженням з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави.

Кошти державного фонду розвитку водного господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:

1) експлуатації водогосподарського комплексу;

2) будівництва та реконструкції меліоративних систем;

3) захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

4) централізованого водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною водою;

5) модернізації та розвитку водогосподарського комплексу.

Видатки державного бюджету

До складу видатків, які здійснюються із державного бюджету, додано:

— первинну медичну допомогу, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я;

— державні програми громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями;

— державні програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, що перебувають у державній власності, згідно з переліком, затвердженим Кабміном;

— програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

Видатки місцевих бюджетів

До складу видатків, що здійснюються з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад (далі — ОТГ) додано видатки на:

— первинну медичну допомогу (медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські і фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та інші заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу);

— оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню;

— співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад;

— місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад, і місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

— місцеві програми громадського здоров’я.

До видатків, що здійснюються з обласних бюджетів, додано видатки на:

— співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад;

— регіональні програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, і регіональні програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

— регіональні програми громадського здоров’я.

Увага! Конкретні терміни дії цих видатків зазначені у п. 11 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ.

Надходження спецфонду місцевих бюджетів

Змінені відсотки зарахування екологічного податку до спецфонду місцевих бюджетів.

Так, до обласних бюджетів замість 55 % зараховують 30 % та до бюджету міста Києва — 55 % замість 80 %.

До сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів ОТГ, як і раніше, зараховується 25 %.

Витрачання коштів бюджету розвитку

Перелік капітальних видатків, які можуть здійснюватися з бюджету розвитку, розширено видатками на оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів і комунальних закладів охорони здоров’я.

Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я

З’явився новий вид дотації, умови надання якої визначені у ст. 1036 БКУ.

Обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів визначаються у Законі про держбюджет. Більш детально про цю дотацію читайте у статті «Нова дотація з державного бюджету».

Розподіл субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

Відповідно до ст. 26 Закону про держбюджет-2018 для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) Мінфіном утворюється спеціальна комісія. До складу цієї комісії входять члени Комітету ВР України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 % складу такої комісії).

Мінфін на підставі рішення цієї комісії подає Кабміну для затвердження пропозиції щодо розподілу зазначеної субвенції.

Бюджети ОТГ

Тепер місцевими бюджетами визнаються бюджети ОТГ не лише тих, які створені відповідно до перспективного плану, як це було раніше.

Так, бюджети об’єднаних територіальних громад — це бюджети ОТГ, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, а також бюджети ОТГ, визнаних КМУ спроможними в порядку, встановленому законом.

Ці бюджети включаються тепер до зведеного бюджету області.

Відносини між держбюджетом та бюджетами новоутворених ОТГ

Як визначено в абз. 1 ч. 4 ст. 67 БКУ, доходи бюджетів ОТГ, місцеві ради яких набули повноважень за результатами перших виборів до 15 жовтня року, що передує плановому, визначаються відповідно до ст. 64 та 691 БКУ.

Як виняток, згідно із ст. 29 Закону про держбюджет-2018 у 2018 році встановлюються відносини між державним бюджетом та бюджетами тих ОТГ, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих виборів, що відбулися у 2017 році. Конкретні ОТГ наведені у додатку 11 до Закону про держбюджет-2018. Таких ОТГ 299.

Застосування програмно-цільового методу

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які не мають взаємовідносин з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання проектів таких місцевих бюджетів на 2019 рік.

Це означає, що ті бюджети, які не мали обов’язку застосовувати ПЦМ з моменту складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік (восени 2016 року), в обов’язковому порядку мають застосовувати ПЦМ у 2018 році під час складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік.

Тож обласні, міські, міст обласного значення, районні бюджети та бюджети ОТГ застосовують ПЦМ з 2016 року, з моменту складання бюджетних запитів та підготовки бюджетів на 2017 рік.

Бюджети окремих сіл та селищ застосовують ПЦМ з 2018 року, з моменту складання бюджетних запитів та підготовки бюджетів на 2019 рік.

До речі, навіть якщо законодавчого обов’язку застосування ПЦМ немає, будь-яка рада може прийняти рішення щодо застосування цього методу у бюджетному процесі.

Видатки на надання первинної медичної допомоги

Статтею 30 Закону про держбюджет-2018 встановлено, що з 01.07.2018 р. видатки на надання первинної медичної допомоги здійснюються з державного бюджету за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабміном. Поки що такого порядку немає, але сподіваємося, що до 1 липня він обов’язково з’явиться.

Кабміну надано право здійснювати перерозподіл видатків, передбачених за бюджетною програмою «Надання первинної медичної допомоги населенню» (код 2308020), для спрямування з 1 липня 2018 року медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у частині видатків на надання первинної медичної допомоги бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади охорони здоров’я яких не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування для первинної медичної допомоги.

Видатки на клубні та дошкільні навчальні заклади

На 2018 рік продовжено дію п. 20 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ.

Тож, як і раніше, у 2018 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки на утримання дошкільних та клубних закладів.

Проведення нормативної грошової оцінки земель

Пунктом 11 Прикінцевих положень Закону про держбюджет-2018 встановлено, що у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому Кабміном, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Ця оцінка проводиться одночасно на всій території країни.

На сьогодні є чинним Порядок № 262, який затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України. Але, судячи з зазначеного пункту Прикінцевих положень Закону про держбюджет-2018, Кабмін має затвердити новий порядок.

Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення на сьогодні затверджена постановою № 831. Але, можливо, вона також буде переглянута після затвердження нового порядку.

Проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення здійснюється за рахунок коштів держбюджету.

Технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.

У разі якщо технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення не затверджена центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин, протягом трьох місяців, вона вважається затвердженою.

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у місячний строк з дня її надходження розглядається відповідною сільською, селищною, міською радою, яка приймає рішення про її затвердження або відмову у затвердженні.

Підставою відмови у затвердженні технічної документації може бути лише її невідповідність вимогам законодавства.

У разі, якщо у місячний строк з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідна сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про затвердження або відмову у затвердженні технічної документації, технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок вважається затвердженою.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок застосовується у строки, встановлені відповідно до п. 271.2 ст. 271 ПКУ з урахуванням зазначених вимог щодо затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки без прийняття рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Пунктом 271.2 ст. 271 ПКУ визначено, що рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Нормативні документи

БКУБюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

ПКУ Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон про держбюджет-2018Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII.

Закон № 2233Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 07.12.2017 р. № 2233-VIII.

Закон № 5492Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 р. № 5492-VI.

Закон № 3353Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.93 р. № 3353-XII.

Закон № 1562Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» від 18.09.91 р. № 1562-XI.

Закон № 1540Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22.09.2016 р. № 1540-VIII.

Постанова № 831постанова КМУ «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 16.11.2016 р. № 831.

Порядок № 262Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017 р. № 262.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити