Про затвердження індексів балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2018 року

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2018/№ 24
В обраному У обране
Друк
Наказ від 24.04.2018 р. № 102
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2018 р. за № 588/32040
(витяг)

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року № 1024 «Про порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду» наказую:

1. Затвердити індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2018 року, що додаються.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

Перший заступник Міністра В. Негода

ПОГОДЖЕНО: <…>

Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2018 р. № 102

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2018 р. за № 588/32040

Індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2018 року

Термін прийняття об’єктів в експлуатацію

Індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду

до 01 січня 2017 року*

1,16

2017 рік:

I квартал

1,08

II квартал

1,08

III квартал

1,04

IV квартал

1

* Об’єкти, прийняті в експлуатацію до 01 січня 2017 року, вартість яких проіндексована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 1995 року № 163 «Про проведення індексації балансової вартості об’єктів житлового фонду», постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року № 1024 «Про порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду», наказу Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 04 квітня 1997 року № 56 «Про затвердження індексів зміни вартості об’єктів житлового фонду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 1997 року за № 149/1953, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 лютого 1999 року № 41 «Про затвердження індексів зміни вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 1999 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 1999 року за № 156/3449, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 08 лютого 2001 року № 30 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2001 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року за № 166/5357, наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від 31 січня 2003 року № 9 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2003 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2003 року за № 118/7439, наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від 20 травня 2005 року № 84 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2005 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2005 року за № 597/10877, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 17 лютого 2006 року № 44 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2006 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2006 року за № 228/12102, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 05 березня 2007 року № 76 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2007 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2007 року за № 231/13498, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 лютого 2008 року № 100 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2008 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2008 року за № 197/14888, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 31 березня 2009 року № 133 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2009 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2009 року за № 371/16387, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2011 року № 24 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2011 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2011 року за № 246/18984, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 травня 2012 року № 186 «Про затвердження Індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2012 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2012 року за № 817/21129, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2015 року № 107 «Про затвердження Індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2015 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 666/27111, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 квітня 2016 року № 85 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2016 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2016 року за № 628/28758, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 травня 2017 року № 106 «Про затвердження індексів балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2017 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2017 року за № 676/30544.

Коментар редакції

Мінрегіон затвердив індекси для житлового фонду — час братися до роботи

Якщо на балансі вашої установи є житлові будинки, будівлі чи споруди, тоді вам добре знайома процедура індексації їх балансової вартості. Це стало вже щорічною традицією. На початку кожного року або принаймні у першому півріччі ми індексуємо балансову вартість об’єктів житлового фонду. Адже вимога щодо індексації житлового фонду встановлена на законодавчому рівні і стосується абсолютно всіх житлових будинків та приміщень.

А для тих, хто має сумніви щодо класифікації будівель та споруд на балансі, звернемося до тлумачення термінів. Так, відповідно до ст. 4 Житлового кодексу Української РСР від 30.06.83 р. № 5464-X житловий фонд утворюють жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території України. Що ж таке жилі (житлові) будинки та приміщення? Житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, і призначена для постійного проживання. На це вказує ст. 380 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435. При цьому приміщення вважається житловим, якщо воно призначене для цілорічного проживання людей, має опалення, розташоване у надземному поверсі та відповідає всім санітарно-епідеміологічним вимогам. Таке визначення наведено у додатку Б до Державних будівельних норм України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення норм ДБН В.2.2-15-2005, затверджених наказом Держбуду від 18.05.2005 р. № 80.

Якщо говорити конкретніше, то до житлового фонду належать: гуртожитки; будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів; дитячі будинки, інтернати при школах та школи-інтернати; службові житлові приміщення та інші житлові приміщення у будівлях, придатних для проживання.

Натомість не входять до житлового фонду: санаторії, будинки відпочинку, пансіонати; спортивні та туристичні бази; нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру.

Отже, якщо на балансі вашої установи є хоча б один об’єкт житлового фонду, то саме час братися до роботи. І далі поговоримо про порядок індексації балансової вартості таких об’єктів.

Пригадаємо основні нормативні документи, які регламентують процедуру індексації житлового фонду. Це Методика визначення балансової вартості об’єктів житлового фонду, затверджена постановою КМУ від 09.03.95 р. № 163 (далі — Методика № 163), та Порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду, затверджений постановою КМУ від 31.08.96 р. № 1024 (далі — Порядок № 1024).

Відповідно до п. 4 цієї Методики передбачена щорічна індексація балансової вартості житлових будинків і приміщень. Головною метою цієї процедури є максимальне наближення балансової вартості існуючих об’єктів житлового фонду до ринкової вартості будівництва житла.

Увага! Не плутайте індексацію об’єктів житлового фонду з переоцінкою необоротних активів.

Це дві різні процедури. Вони відрізняються підставами для здійснення, об’єктами, строками і методикою. Остаточно розібратися, в чому ж відмінність між ними, коли і яку з них застосовувати, допоможе порівняльна таблиця:

Характерні риси

Переоцінка необоротних активів

Індексація житлового фонду

1

2

3

Яким нормативним документом регламентовано

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби» та Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затверджені наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО 121 та НП(С)БО 122), Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору та Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 (далі — Методрекомендації з обліку ОЗ та Методрекомендації з обліку НА)

Методика № 163, Порядок № 1024

Що є об’єктом

Об’єкти необоротних активів (матеріальні та нематеріальні), окрім малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів, на яких нараховується амортизація за методом «50 на 50»

Усі об’єкти житлового фонду (житлові будинки та належні до них будівлі та споруди незалежно від форм власності)

Що є підставою

Рішення керівника установи за погодженням з органом, уповноваженим управляти об’єктами державної (комунальної) власності. Установи нижчого рівня також погоджують рішення про проведення переоцінки з установою вищого рівня (п. 3 розд. ІІІ НП(С)БО 121, п. 3 розд. ІІІ НП(С)БО 122)

Норма п. 4 Методики № 163 (обов’язкова вимога)

Коли проводиться

На річну дату балансу за умови, що залишкова вартість об’єкта необоротних активів відрізняється від його справедливої вартості на 10 % і більше (п. 3, 4 розд. ІІІ НП(С)БО 121, п. 3, 4 розд. ІІІ НП(С)БО 122)*

До 15 лютого кожного року станом на 1 січня згідно з індексами, затвердженими Мінрегіоном (п. 2 Порядку № 1024)**

Хто проводить

Суб’єкт оціночної діяльності (професійний оцінювач). Це випливає з абз. 7 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III

Бухгалтер бюджетної установи, відповідальний за облік об’єктів житлового фонду

* Суб’єкт державного сектору може, але не зобов’язаний здійснювати переоцінку необоротних активів за наявності визначених умов (лист Мінфіну від 07.04.2015 р. № 31-11420-07-5/12145). ** Якщо індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду на відповідний рік затверджено із запізненням (після 15 лютого), індексацію слід провести відразу після набуття чинності відповідним наказом Мінрегіону.

А тепер безпосередньо до порядку індексації вартості об’єктів житлового фонду.

Конкретного алгоритму дій не містить ані Методика № 163, ані Порядок № 1024. Однак елементарна логіка підказує: потрібно індексувати і первісну вартість житлових будинків та приміщень, і суму нарахованої амортизації. На користь цього свідчать п. 4 розд. VII Методрекомендацій з обліку ОЗ та п. 6 розд. ІІІ Методрекомендацій з обліку НА (ср. 025069200). Тобто під час індексації ми множимо первісну вартість і суму зносу цих об’єктів на відповідний індекс.

Станом на 1 січня 2018 року балансову вартість об’єктів житлового фонду слід індексувати за індексами, затвердженими наказом, що коментується. А конкретно, при індексації об’єктів, введених в експлуатацію до 1 січня 2017 року, необхідно застосовувати індекс 1,16. Якщо житловий будинок (приміщення) використовується з І або ІІ кварталу 2017 року, то його вартість індексуємо за індексом 1,08. Тоді як об’єкти, введені в експлуатацію наприкінці 2017 року (у IV кварталі), індексувати взагалі не потрібно. Для них встановлено індекс на рівні 1,00.

Які розрахунки потрібно провести для індексації об’єкта житлового фонду та як показати цю операцію в бухобліку, розглянемо на прикладі.

Приклад. На балансі школи-інтернату перебуває будинок для постійного проживання вихованців. Згідно з даними бухобліку його первісна вартість становить 1 200 000,00 грн. Дата введення в експлуатацію будинку — 01.08.2008 р. Строк корисного використання цього об’єкта встановлено на рівні 50 років (річна норма амортизації — 2 % первісної вартості будинку).

З огляду на те, що протягом 2008 року будинок використовувався тільки п’ять місяців (із серпня по грудень включно), сума амортизації за 2008 рік становить: 1 200 000 грн. х 2 % : 12 міс. х 5 міс. = 10 000 грн.

Для індексації балансової вартості житлового будинку станом на 1 січня кожного року було проведено такі розрахунки:

1) визначено первісну вартість об’єкта станом на 01.01.2009 р. з урахуванням індексу: 1 200 000,00 грн. х 1,19 = 1 428 000,00 грн.;

2) обчислено суму амортизації станом на 01.01.2009 р. з урахуванням індексу: 10 000,00 грн. х 1,19 = 11 900,00 грн.;

3) визначено балансову (залишкову) вартість будівлі після індексації станом на 01.01.2009 р.: 1 190 000,00 грн. - 11 900,00 грн. = 1 416 100,00 грн.;

4) обчислено суму амортизації, нарахованої за 2009 рік (станом на 31.12.2009 р.): 1 428 000,00 грн. х 2 % = 28 560,00 грн.;

5) розраховано суму амортизації, нарахованої з початку експлуатації об’єкта до 31.12.2009 р. (наростаючим підсумком): 11 900,00 грн. + 28 560,00 грн. = 40 460,00 грн.

Аналогічним чином здійснено розрахунки за наступні роки. Результати обчислень наведено у таблиці:

Станом на

Значення індексу

Первісна вартість, грн.

Сума нарахованої амортизації, грн.

Балансова (залишкова) вартість, грн.

за рік

наростаючим підсумком з початку експлуатації

31.12.2008 р.

1200000,00

10000,00

10000,00

1190000,00

01.01.2009 р.

1,191

1428000,00

11900,00

1416100,00

31.12.2009 р.

1428000,00

28560,00

40460,00

1387540,00

01.01.2010 р.

2

1428000,00

40460,00

1387540,00

31.12.2010 р.

1428000,00

28560,00

69020,00

1358980,00

01.01.2011 р.

1,143

1627920,00

78682,80

1549237,20

31.12.2011 р.

1627920,00

32558,40

111241,20

1516678,80

01.01.2012 р.

1,134

1839549,60

125702,56

1713847,04

31.12.2012 р.

1839549,60

36790,99

162493,55

1677056,05

01.01.2013 р.

5

1839549,60

162493,55

1677056,05

31.12.2013 р.

1839549,60

36790,99

199284,54

1640265,06

01.01.2014 р.

6

1839549,60

199284,54

1640265,06

31.12.2014 р.

1839549,60

36790,99

236075,53

1603474,07

01.01.2015 р.

1,277

2336113,69

299815,92

2036297,77

31.12.2015 р.

2336113,69

46722,27

346538,19

1989575,50

01.01.2016 р.

1,228

2850058,70

422776,59

2427282,11

31.12.2016 р.

2850058,70

57001,17

479777,76

2370280,94

01.01.2017 р.

1,279

3619574,55

609317,76

3010256,79

31.01.2017 р.

3619574,55

72391,49

681709,25

2937865,30

01.01.2018 р.

1,1610

4198706,48

790782,73

3407923,75

Згідно з:

1 наказом Мінрегіону від 31.03.2009 р. № 133;

2 листом Мінрегіону від 22.02.2010 р. № 12/19-2-9-10-1777;

3 — наказом Мінрегіону від 15.02.2011 р. № 24;

4 — наказом Мінрегіону від 03.05.2012 р. № 186;

5 — індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2013 року не було затверджено. Жодних офіційних роз’яснень з цього приводу Мінрегіон не надав. Водночас, за даними Держстатслужби, індекс інфляції за 2012 рік склав 99,8 %. З огляду на це, індексацію балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2013 року слід проводити за індексом 1,00;

6 — листом Мінрегіону від 25.02.2014 р. № 7/15-2179;

7 — наказом Мінрегіону від 15.05.2015 р. № 107;

8 — наказом Мінрегіону від 07.04.2016 р. № 85;

9 — наказом Мінрегіону від 11.05.2017 р. № 106;

10 — наказом Мінрегіону від 24.04.2018 р. № 102.

За результатами індексації балансової вартості житлового будинку станом на 1 січня кожного року було оформлено бухгалтерські довідки.

Зміну первісної вартості об’єкта житлового фонду в результаті індексації відображено в Інвентарній картці обліку основних засобів.

На рахунках бухобліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

1

Відображено результати індексації житлового будинку на суму:

— дооцінки первісної вартості (4 198 706,48 грн. - 3 619 574,55 грн.)

1013

5311

579 131,93

17*

— коригування суми зносу (790 782,73 грн. - 681 709,25 грн.)

5311

1411

109 073,48

17*

* Для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 — 16, слід застосовувати меморіальний ордер № 17 за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.09.2017 р. № 755.

Юлія КРОТ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд