Теми статей
Обрати теми

Індексуємо стипендії в листопаді 2018 року

Лаврентьєва Жанна, головний спеціаліст відділу рівня життя і моніторингу бідності Департаменту рівня життя і моніторингу соціального розвитку Міністерства соціальної політики України
З 1 листопада 2017 року підвищено розміри академічних та соціальних стипендій студентам вишів та учням профтехзакладів. Не варто забувати, що стипендії є об’єктом індексації. У сьогоднішній статті ми розглянемо особливості індексації цього виду доходу у листопаді 2018 року.

Базовий місяць: листопад 2017 року

Як ми вже зазначили, у листопаді 2017 року було підвищено розміри академічних та соціальних стипендій студентів ЗВО та учнів ЗПТО. На сьогодні це останнє законодавче підвищення базових розмірів стипендій, яке відбулося відповідно до постанови № 918.

Згідно з п. 5 Порядку № 1078 у разі підвищення розміру стипендій значення індексу ІСЦ приймається за 1 або 100 % у місяці, у якому відбувається таке підвищення (далі — базовий місяць). Отже, листопад 2017 року став базовим місяцем для проведення індексації стипендій.

У базовому місяці потрібно визначити право на подальшу індексацію стипендій студентів (учнів), які мали на неї право на момент підвищення. Сума індексації у місяці підвищення стипендій не нараховується, якщо розмір підвищення стипендій перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу (абз. 3 п. 5 Порядку № 1078).

Якщо ж розмір підвищення стипендії не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення стипендії, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення стипендії і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення стипендії (абз. 4 п. 5 Порядку № 1078).

Для визначення права на індексацію потрібно порівняти можливу суму індексації в базовому місяці і розмір підвищення стипендії. Якщо сума підвищення перевищить можливу суму індексації, права на індексацію стипендій у цьому місяці не буде, якщо не перевищить — треба визначити індексацію-різницю.

У будь-якому разі, коли базовим місяцем є листопад 2017 року, подальше обчислення нового ІСЦ наростаючим підсумком для визначення права на поточну індексацію розпочинається з грудня 2017 року до перевищення ІСЦ порога індексації (103 %).

Приріст ІСЦ наростаючим підсумком уперше перевищив поріг індексації у лютому 2018 року (1,010груденьх 1,015січень х 1,009лютий х 100 = 103,4 % > 103 %), а отже, у квітні 2018 року настало право на поточну індексацію. Коефіцієнт індексації склав 3,4 %. На цей же індекс (3,4 %) індексували розмір стипендії за травень — жовтень 2018 року.

УВАГА!

Стипендії індексують в межах ПМПО, розмір якого з 01.01.2018 р. становить 1762,00 грн., з 01.07.2018 р. — 1841,00 грн., а з 01.12.2018 р. — 1921 грн. Сума стипендії, яка перевищує ПМПО, не індексується.

Після лютневого перевищення почали наново розраховувати приріст ІСЦ до чергового перевищення порога індексації.

Чергове перевищення порога індексації відбулося у вересні 2018 року (1,011березень х 1,008квітень х 1,000травень х 1,000червень х 0,993липень х 1,000серпень х 1,019вересень х 100 = 103,1 % > 103,0 %). Це означає, що в листопаді 2018 року (місяці, що настає за місяцем, в якому оприлюднений ІСЦ за вересень 2018 року) коефіцієнт індексації дорівнює 6,6 % (1,034 х 1,031 х 100 - 100). Отже, при індексації стипендій за листопад 2018 року слід застосовувати саме такий коефіцієнт (за умови, що студент (учень) не втрачав права на стипендію).

Приклад 1. Студент ЗВО I — II рівнів акредитації зарахований на 1 курс з 01.09.2017 р. З листопада 2017 року розмір його стипендії складає 980,00 грн. Листопад 2017 року є базовим місяцем. З вересня 2017 року студент не втрачав право на стипендію.

Право на індексацію з’явилося у квітні 2018 року, її сума склала 33,32 грн. (980,00 грн х 3,4 %). На цей же індекс (3,4 %) індексували стипендію у травні — жовтні 2018 року.

У листопаді 2018 року стипендію студента слід проіндексувати на 6,6 %. Сума індексації складає 64,68 грн. (980,00 грн х 6,6 %).

Старшокурсники: визначаємо суму індексації

Індексація-різниця (фіксована індексація). У листопаді 2017 року востаннє було підвищено розміри стипендій учнів ЗПТО та студентів ЗВО. Згідно з п. 5 Порядку № 1078 листопад 2017 року став базовим місяцем. Цього місяця потрібно було визначити право на подальшу індексацію стипендії учнів (студентів), які мали на неї право на момент підвищення.

Так, у разі якщо розмір підвищення стипендії перевищував суму можливої індексації, то в місяці підвищення стипендії індексацію нараховувати було не потрібно (абз. 3 п. 5 Порядку № 1078).

Якщо розмір підвищення стипендії не перевищував розміру можливої суми індексації, то потрібно було визначити суму індексації-різниці (різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення стипендії) (абз. 4 п. 5 Порядку № 1078). Таку суму індексації-різниці потрібно було виплачувати й надалі — після місяця підвищення стипендії.

Поточна індексація. Як ми вже сказали, місяць останнього законодавчого підвищення розміру стипендій — листопад 2017 року — став базовим. Отже, для визначення права на поточну індексацію з грудня 2017 року розпочали обчислення нового ІСЦ наростаючим підсумком до перевищення ІСЦ порога індексації 103 %. Таке перевищення порога індексації відбулося у лютому 2018 року, тому у квітні 2018 року настало право на індексацію стипендії на коефіцієнт індексації 3,4 %.

У листопаді 2018 року індекс для проведення індексації склав 6,6 %. Отже, при індексації стипендій за листопад 2018 року слід застосовувати саме такий коефіцієнт (за умови, що студент (учень) не втрачав права на стипендію).

Приклад 2. Сума можливої (поточної) індексації у листопаді 2017 року для учня ЗПТО (не першокурсника) мала становити 28,64 грн. (415,00 грн. х 6,9 %). Щоб визначити суму збільшення грошового доходу учня у листопаді 2017 року, потрібно було порівняти його грошовий дохід до підвищення та після підвищення.

Порівняльні розрахунки слід було проводити таким чином:

Вид стипендії

До підвищення (до 01.11.2017 р.)

Після підвищення (з 01.11.2017 р.)

Академічна

415,00

490,00

Грошовий дохід учня підвищився на 75,00 грн. (490,00 грн. — 415,00 грн.). Ця сума перевищила суму індексації 28,64 грн., тому учень втратив право на індексацію у листопаді 2017 року (індексація не нараховувалася). Для проведення подальшої індексації з грудня 2017 року слід було розпочати обчислення нового ІСЦ наростаючим підсумком до перевищення ІСЦ порога індексації.

Уперше право на індексацію стипендії виникло у квітні 2018 року, адже ІСЦ перевищив поріг індексації і склав 103,4 % (1,010груденьх 1,015січень х 1,009лютий х 100 = 103,4 % > 103 %). Отже, розмір стипендії за квітень слід було проіндексувати на індекс 3,4 %. Так, сума індексації за квітень-2018 становила 16,66 грн. (490,00 грн. х 3,4 %). На цей же індекс (3,4 %) потрібно було індексувати стипендію за травень-жовтень 2018 року.

У листопаді 2018 року індекс для проведення індексації склав 6,6 % (1,010груденьх 1,015січень х 1,009лютий) х (1,011березень х 1,008квітень х 1,000травень х 1,000червень х 0,993липень х 1,000серпень х 1,019вересень) х 100 - 100). Сума індексації за листопад-2018 становить 32,34 грн. (490 грн. х 6,6 %).

Першокурсники-2018: чи індексувати стипендію?

Згідно з абз. 4 п. 101 Порядку № 1078 обчислення ІСЦ для проведення індексації стипендії здійснюють із місяця, в якому її призначено. Студентам-першокурсникам (студентам (учням) першого року навчання 2018/2019) стипендію вперше призначено у вересні 2018 року.

Тобто з цього місяця почали обчислення ІСЦ наростаючим підсумком. Право на індексацію стипендій студентів-першокурсників настане, коли ІСЦ перевищить поріг індексації (103 %).

Для того щоб визначити коефіцієнт поточної індексації, орієнтуйтеся на місяць, що передує місяцю призначення стипендії, тобто на серпень 2018 року.

ІСЦ за вересень 2018 року склав 101,9 %. Він не перевищив поріг індексації (101,9 % < 103,0 %). Тому в листопаді 2018 року право на індексацію стипендій першокурсників-2018 ще не настало. Не індексують їх стипендії і у вересні — жовтні 2018 року (за правилами розрахунку приросту ІСЦ для цього не має підстав).

Студент-сирота: одночасне право на академічну та соціальну стипендію

Нагадаємо, що право на отримання соціальної стипендії мають:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

2) особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та ліквідації її наслідків;

3) студенти (курсанти) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством;

4) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I — III групи;

5) шахтарі та їх діти;

6) учасники бойових дій та їх діти;

7) діти загиблих учасників АТО;

8) діти загиблих майданівців;

9) діти-переселенці.

Якщо студент (не з числа дітей-сиріт) має право на одночасне призначення соціальної та академстипендій, то він повинен самостійно вибрати тільки один вид стипендії, який отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Про свій вибір здобувачі такого права повинні зазначити у письмовому зверненні до стипендіальної комісії (абз. 1 п. 22 Порядку № 882).

У разі якщо студент (курсант) обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр. Про це навчальний заклад повинен проінформувати відповідний орган соціального захисту населення.

Зверніть увагу: це правило не поширюється на отримувачів соцстипендій із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) ЗВО, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. Зазначена категорія осіб має право на отримання соцстипендії незалежно від отримання академстипендії (абз. 2 п. 22 Порядку № 882).

Приклад 3. Розмір академічної стипендії студента-сироти 2 курсу ЗВО III — IV рівнів акредитації з листопада 2017 року (базовий місяць) складає 1300,00 грн., а соціальної — 2360,00 грн.

Право на індексацію з’явилося у квітні 2018 року, її сума склала 59,91 грн. (1762 грн х 3,4 %). На цей же індекс (3,4 %) індексували стипендію у травні-жовтні 2018 року. Проте починаючи з липня 2018 року сума індексації складала 62,59 грн. (1841,00 грн. х 3,4 %).

У листопаді 2018 року індекс для проведення індексації стипендії склав 6,6 %. Відповідно сума індексації стипендії за листопад 2018 року дорівнює 121,51 грн. (1841,00 х 6,6 %).

Звертаємо увагу на те, що згідно з п. 6 Порядку № 1078, виплата сум індексації грошових доходів здійснюється за рахунок джерел, з яких провадяться відповідні грошові виплати населенню, зокрема індексація стипендії особам, які навчаються, провадиться за рахунок джерел, з яких вона сплачується.

Крім того, у разі коли грошовий дохід формується з різних джерел і цим Порядком не встановлено черговість його індексації, сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частині у загальному доході. Тобто якщо студент отримує академічну стипендію у розмірі 1300,00 грн. та соціальну стипендію у розмірі 2360,00 грн., то його загальний дохід становить 3660,00 грн.

Сума індексації за листопад 2018 року становить 121,51 грн. Академічна стипендія в загальному доході складає 35,5 % (1300,00 : 3660,00 х 100). Соціальна стипендія — 64,5 % (2360,00 : 3660,00 х 100).

Відповідно розподіляється і виплата суми індексації:

121,51 грн. х 35,5 % = 43,14 грн. — сума індексації академічної стипендії;

121,51 грн. х 64,5 % = 78,37 грн. — сума індексації соціальної стипендії.

Нормативні документи та скорочення

Постанова № 918 — постанова КМУ «Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 08.11.2017 р. № 918.

Порядок № 1078Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Порядок № 882Порядок призначення та виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882.

ІСЦ — індекс споживчих цін.

ПМПО — прожитковий мінімум для працездатних осіб.

ЗВО — заклад вищої освіти.

ЗПТО — заклад професійної (професійно-технічної) освіти.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі