Щодо надання відповіді

В обраному У обране
Друк
Міністерство освіти і науки України
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2018/№ 37
Лист від 17.08.2018 р. № 1/11-8890

Міністерство освіти і науки розглянуло звернення <…> і повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» у закладах професійної (професійно-технічної) освіти для дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» установлюється триразовий режим харчування (сніданок, обід, вечеря).

Харчування зазначеної категорій учнів здійснюється за нормами, затвердженими додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

Пунктом 30 Порядку призначення і виплати стипендій (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050), визначено, що учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 26, 28, 29 цього Порядку, зменшується на 50 відсотків.

Згідно з пунктом 6 Порядку учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю та виплачуються один раз на місяць (за повний місяць).

З огляду на викладене, учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 26, 28, 29 цього Порядку, зменшується на 50 відсотків за весь місяць, незалежно від того, були вони присутні на навчанні чи ні.

Нормативно-правовими актами компенсація за харчування цієї категорії учнів не передбачена. Харчування здійснюється у робочі дні з дати подання довідки органу соціального захисту населення про призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Одночасно пунктом 7 Порядку визначено, що у разі коли учень, студент, курсант невійськового вищого навчального закладу має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчуванням.

Перший заступник Міністра В. Ковтунець

коментар редакції

Учні ЗПТО з малозабезпечених сімей: безоплатне харчування & зменшення стипендії

Держава всіляко підтримує соціально незахищені групи населення, зокрема малозабезпечені сім’ї. Таким сім’ям надається грошова допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III (далі — Закон № 1768).

Крім того, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі — ЗПТО) для дітей із сімей, які отримують таку допомогу, установлюється триразовий режим харчування (сніданок, обід, вечеря). Згідно п. 6 постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» від 02.02.2011 р. № 116 триразове харчування встановлюється для учнів ЗПТО з числа:

• дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

• дітей-інвалідів/інвалідів I — III груп;

• дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону № 1768.

У свою чергу, відповідно до п. 30 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882 (далі — Порядок № 882), учням ЗПТО, які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії зменшується на 50 %. Це правило не стосується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким також надається безкоштовне триразове харчування. Розмір їх стипендії не зменшується.

У листі, що коментується, спеціалісти МОН роз’яснили ситуації, коли харчування учням із малозабезпечених сімей надається неповний місяць: чи то через відсутність самих учнів, чи то через відсутність у них документального підтвердження права на отримання такого харчування. Змоделюємо запитання та проаналізуємо висновки «освітнього» Міністерства.

Навчання неповний місяць

Учень ЗПТО із малозабезпеченої сім’ї отримує безоплатне триразове харчування. Однак він відвідував заняття неповний місяць через хворобу і, відповідно, у цей період харчування не отримував. Чи слід зменшувати розмір його стипендії на 50 % у такому випадку?

Відповідно до п. 6 Порядку № 882 стипендію призначають з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, і виплачують один раз на місяць. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

Із цього можна зробити такі висновки:

• розмір стипендії не залежить від кількості днів перебування на заняттях;

• якщо учень був відсутній на заняттях через хворобу, стипендія йому виплачується у повному розмірі.

Отже, МОН роз’яснює: у випадку коли учень не відвідував ЗПТО та, відповідно, не харчувався, його стипендію все одно потрібно зменшити на 50 %, оскільки відповідно до п. 30 Порядку № 882 вирішальним є той факт, що учень забезпечується безоплатним триразовим харчуванням, тобто навчальний заклад надає йому таку державну гарантію. А скористається він цією гарантією чи ні, це вже його справа.

Чи можна у зазначеному випадку виплатити учню компенсацію за неотримане харчування? На жаль, ні. МОН наполягає на тому, що компенсація за харчування для учнів із малозабезпечених сімей не виплачується. Єдина категорія учнів, яким передбачена компенсація за неотримання харчування, це зараховані на повне державне утримання учні з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким під час їхньої хвороби видається готівка в межах установленої грошової норми на харчування з урахуванням торговельної націнки (п.п. 8 п. 13 постанови КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.94 р. № 226).

Довідка про отримання соцдопомоги надана посеред місяця

Для отримання безоплатного триразового харчування учень ЗПТО надав 17.09.2018 р. довідку з органу соцзахисту населення про призначення допомоги відповідно до Закону № 1768. Фактично він приніс довідку всередині вересня 2018 року. А у довідці зазначено, що така допомога призначена з 01.09.2018 р. Як необхідно зменшувати розмір стипендію на 50 %: за повний місяць або лише з моменту, коли учень надав довідку та фактично харчувався?

Згідно з ч. 6 ст. 4 Закону № 1768 державна соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи. При цьому така допомога виплачується раз на місяць. Не отримана своєчасно з вини сім’ї державна соціальна допомога може бути отримана в наступному місяці, але не пізніше місяця після закінчення строку, на який вона призначена (ч. 1 та 2 ст. 9 Закону № 1768).

Простіше кажучи, навіть якщо необхідні для отримання соцдопомоги документи надані у кінці поточного місяця, така допомога за цей місяць все одно надається. А якщо дата її виплати вже минула, то соцдопомогу виплатять у наступному місяці.

При цьому ніде не зазначено, що допомога надається з конкретного числа місяця, а формулювання досить загальне — «з місяця звернення». Тому в довідці органу соцзахисту може бути зазначено, що допомога надається, наприклад, «з вересня 2018 року» або з «01.09.2018 р.». Таку довідку можливо отримати лише після призначення соцдопомоги, що може відбутися всередині чи в кінці місяця призначення. Тож описана в запитанні ситуація зустрічається нерідко.

Зауважимо, що грошову компенсацію за неотримане харчування (у першій половині місяця) учню не виплатять. Аргумент все той же: для цієї категорії учнів така компенсація не передбачена.

А от стосовно зменшення стипендії не все так зрозуміло.

Так, спеціалісти МОН зауважили, що харчування здійснюється в робочі дні з дати подання довідки органу соціального захисту населення про призначення допомоги.

При цьому стосовно зменшення стипендії на 50 % вони навели норму з п. 7 Порядку № 882, згідно з якою у разі, коли учень має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру. Однак у цій нормі йдеться про зменшення стипендії згідно з пп. 17 та 18 Порядку № 882. У випадку, що розглядається, зменшення стипендії відбувається за п. 30 Порядку № 882. А для нього винятку не зроблено.

Отже, відповідаючи на поставлене запитання, зазначимо: харчуванням учень ЗПТО буде забезпечуватися з 17.09.2018 р. (з дати надання до ЗПТО довідки про призначення допомоги як малозабезпеченій сім’ї). Але оскільки він належить до категорії осіб, які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, стипендію зменшать на 50 % за весь місяць, а не лише за дні, коли учень приніс довідку до навчального закладу.

Катерина ЖИЛЕНКО, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити