Теми статей
Обрати теми

Про надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток

Міністерство соціальної політики України
Лист від 25.07.2018 р. № 1319/0/101-18/28с

Відповідно до статті 58 Закону України «Про державну службу» № 889-VIII (далі — Закон) від 10.12.2015 р., що набрав чинності 01.05.2016 р., за кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначено постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 270 (далі — Порядок).

Пунктом 3 Порядку передбачено, що додаткова відпустка конкретної тривалості надається державним службовцям після досягнення відповідного стажу державної служби.

Тобто виникнення у державних службовців права на додаткову оплачувану відпустку та її тривалість залежать не від відпрацьованого в році часу, а лише від наявності відповідного стажу державної служби. За наявності стажу державної служби 8 років тривалість такої відпустки складатиме 4 календарних дні.

Відповідно до пункту 4 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 229, до стажу державної служби включається також час перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку.

В той же час згідно з пунктом 11 Порядку додаткова відпустка не надається державному службовцю за час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати.

Таким чином, за період перебування у соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років (шести років за наявності медичного висновку про потребу дитини в домашньому догляді) додаткова відпустка за стаж державної служби не надається. Після виходу на роботу службовець матиме право на додаткову відпустку за відповідний стаж служби з урахуванням зазначеного періоду.

Якщо державний службовець, у якого приведена дата виповнення 8 років стажу державної служби припала на 08.06.2016 р., приступив з 15.04.2017 р. до виконання службових обов’язків, він має право на додаткову оплачувану відпустку за 8 років стажу державної служби тривалістю 4 календарних дні, а з 08.06.2017 р. — 5 календарних днів за 9 років стажу державної служби.

У разі якщо приведена дата (12.02.2015 р.) настала до дати виходу у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (15.02.2015 р.), на нашу думку, державний службовець має право на щорічну додаткову оплачувану відпустку відповідної тривалості. У випадку коли державний службовець приступив до виконання службових обов’язків з 10.02.2018 р., а приведена дата припала на 12.02.2017 р., вважаємо, що не вбачається підстав для надання державному службовцю зазначеної відпустки.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.

Директор Департаменту О. Товстенко

Коментар редакції

Чи надається додаткова відпустка держслужбовцю за період перебування у відпустці для догляду за дитиною: відповідає Мінсоцполітики

У листі, що коментується, фахівці Мінсоцполітики відповіли на таке запитання: чи надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за стаж державної служби держслужбовцю за період перебування його у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6) років?

Але перш ніж перейти до відповіді Міністерства, пояснимо, у чому полягає суть цього запитання.

Відповідно до ст. 58 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон про держслужбу) та п. 2 Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затвердженого постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 270 (далі — Порядок № 270), державним службовцям, які мають стаж держслужби понад 5 років, надається додаткова відпустка тривалістю один календарний день. Починаючи з шостого року стажу державної служби ця відпустка збільшується на один календарний день за кожен наступний рік. Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

Наведемо тривалість щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби у таблиці:

Тривалість щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби

Стаж держслужби

Тривалість щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби

Понад 5 років

1 календарний день

Понад 6 років

2 календарні дні

Понад 7 років

3 календарні дні

Понад 8 років

4 календарні дні

Понад 9 років

5 календарних днів

Понад 10 років

6 календарних днів

Понад 11 років

7 календарних днів

Понад 12 років

8 календарних днів

Понад 13 років

9 календарних днів

Понад 14 років

10 календарних днів

Понад 15 років

11 календарних днів

Понад 16 років

12 календарних днів

Понад 17 років

13 календарних днів

Понад 18 років

14 календарних днів

Понад 19 років і далі

15 календарних днів

При визначенні дати виникнення права на додаткову відпустку за стаж пам’ятайте про припис п. 3 Порядку № 270: додаткова відпустка конкретної тривалості надається держслужбовцям після досягнення відповідного стажу держслужби.

Отже, як бачимо, тривалість щорічної додаткової відпустки за держстаж безпосередньо залежить від стажу держслужби, який держслужбовець «заробив». Тому для визначення тривалості зазначеної відпустки слід насамперед визначити стаж держслужби.

Нагадаємо, що Закон про держслужбу набрав чинності 01.05.2016 р. Стаж держслужби з цієї дати визначається згідно з Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229 (далі — Порядок № 229)*.

* Стаж роботи за період до 01.05.2016 р. визначається в порядках і на умовах, установлених на той час законодавством, тобто згідно з Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою КМУ від 03.05.94 р. № 283.

Так, згідно з п. 4 Порядку № 229 до стажу держслужби зараховується:

• час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону про держслужбу;

• час перебування на посаді народного депутата України;

• час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;

• час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III;

• час перебування на посадах суддів;

• час перебування на посадах прокурорів;

• час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;

• час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом;

• період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;

час перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;

• час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах.

Як бачимо, до стажу держслужби зараховується, зокрема, час перебування держслужбовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6) років.

Водночас п. 11 Порядку № 270 передбачено, що додаткова оплачувана відпустка за держстаж не надається держслужбовцю за час перебування його у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку.

Це означає, що перебуваючи у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6) років, держслужбовець «заробляє» собі стаж держслужби. Проте він не зможе скористатися днями додаткової відпустки за відповідний рік (роки), що припали на період «доглядової» соцвідпустки, оскільки жодного дня за цей період не виконував своїх посадових обов’язків держслужбовця.

Враховуючи усе вищезазначене, Мінсоцполітики відповідає на поставлене запитання: якщо держслужбовець перебував у відпустці для догляду за дитиною до 3 (6) років, то за цей період додаткова відпустка за держстаж йому не надається. Після того як держслужбовець приступить до виконання своїх посадових обов’язків (вийде на роботу), він матиме право на додаткову відпустку за відповідний стаж держслужби з урахуванням періоду його перебування у «декреті».

Отже, резюмуємо: період відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років включається до стажу держслужби, але перебування в такій відпустці протягом усього року після здобуття права на щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби не надає підстави скористатися такою відпусткою за відповідний досягнутий рік стажу держслужби.

Далі фахівці Мінсоцполітики у листі, що коментується, наводять декілька прикладів визначення права держслужбовця на додаткову відпустку за держстаж після його виходу з «декрету».

Розглянемо один із них детальніше.

Приклад 1. 15.04.2017 р. держслужбовець приступила до виконання службових обов’язків після закінчення соцвідпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Її перебування на держслужбі станом на 07.06.2016 р. склало 8 років. Чи має вона право на додаткову відпустку за 7, 8 та 9 років державної служби тривалістю 3, 4 та 5 календарних днів відповідно? Чи враховується період перебування у соцвідпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років при наданні додаткової відпустки за стаж держслужби?

Для зручності сприйняття інформації щодо цього прикладу розглянемо таблицю:

Дата досягнення стажу держслужби

Дата виникнення права на відпустку

Тривалість відпустки

Право на щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби

07.06.2015 р. — 7 років

08.06.2015 р. (за стаж держслужби понад 7 років)

3 календарні дні

Не має, оскільки держслужбовець після здобуття права на таку відпустку не працювала з 08.06.2015 р. по 07.06.2016 р.

07.06.2016 р. — 8 років

08.06.2016 р. (за стаж держслужби понад 8 років)

4 календарні дні

Має, оскільки держслужбовець приступила до виконання посадових обов’язків 15.04.2017 р., тобто в період з 08.06.2016 р. по 07.06.2017 р.

07.06.2017 р. — 9 років

08.06.2017 р. (за стаж держслужби понад 9 років)

5 календарних днів

Має, оскільки в період після здобуття права на відпустку за 9 років держслужби держслужбовець уже виконує свої посадові обов’язки

Як бачимо, у цій ситуації держслужбовцеві не надається щорічна додаткова відпустка за стаж держслужби понад 7 років тривалістю 3 календарні дні. Причина: після досягнення права на додаткову відпустку за 7-й рік держслужби вона повний рік (з 08.06.2015 р. по 07.06.2016 р.) перебувала у соцвідпустці для догляду за дитиною, тобто не виконувала своїх посадових обов’язків.

Проте держслужбовець отримала право на щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби понад 8 років тривалістю 4 календарні дні. Адже вона вийшла з «декрету» у квітні 2017 року, тобто після досягнення стажу держслужби понад 8 років (08.06.2016 р.), але до закінчення року (з 08.06.2016 р. по 07.06.2017 р. включно), протягом якого вона здобула право на додаткову відпустку за 8 років держслужби.

При цьому право на додаткову відпустку за 9 років держслужби тривалістю 5 календарних днів виникло в неї з 08.06.2017 р. Фактично вже з цієї дати у будь-який час вона мала право оформити собі зазначену відпустку за 9 років держслужби.

Аналогічно виглядає ситуація з додатковою відпусткою за 10 років держслужби тривалістю 6 календарних днів. Право на таку відпустку виникло у держслужбовця з 08.06.2018 р. А тому вже починаючи з цієї дати вона має право її оформити.

Мабуть, багатьох у зазначеній ситуації цікавить ще одне запитання: чи можуть бути надані додаткові відпустки за попередній і поточні періоди одночасно? Так, можуть, якщо на це є згода між державним службовцем і керівником державної служби в державному органі (абз. 3 п. 6 Порядку № 270).

Також зауважимо: якщо у держслужбовця спочатку виникло право на додаткову відпустку за певний рік держслужби, а вже потім після досягнення цього права він оформив «доглядову» відпустку, тож він все одно має право на додаткову відпустку за відповідний досягнутий рік держслужби. Пояснимо це на умовному прикладі.

Приклад 2. Держслужбовець перебувала на лікарняному у зв’язку з вагітністю та пологами з 12.10.2017 р. по 14.02.2018 р. включно. Право на додаткову відпустку за 10-й рік держслужби у неї виникло 12.02.2018 р. Після закінчення лікарняного з 15.02.2018 р. працівниця оформила відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, не скориставшись додатковою відпусткою за 10 років державної служби. Чи має вона право на таку відпустку після того, як вийде з декрету?

У цій ситуації держслужбовець має право отримати додаткову відпустку за 10 років держслужби тривалістю 6 календарних днів. Пояснення: дата набуття права на таку відпустку (12.02.2018 р.) настала до дати виходу працівниці у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (15.02.2018 р.). Про це, зокрема, зазначили й фахівці Мінсоцполітики у листі, що коментується.

Олександр ОСТАПЧУК, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі