Теми статей
Обрати теми

Щодо застосування норм наказу Міністерства соціальної політики України від 14.12.2018 р. № 1873

Міністерство соціальної політики України
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2019/№ 6
Друк
Лист від 04.02.2019 р. № 93/0/206-19

Директорат норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики розглянув ваш лист щодо надання роз’яснення застосування норм наказу Міністерства соціальної політики України від 14.12.2018 р. № 1873 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення» (далі — наказ № 1873), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2018 р. за № 1490/32942, і повідомляє.

1. Виплата надбавки за вислугу років працівникам установ соціального захисту населення врегульована наказом Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 р. № 239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2011 р. за № 815/19557, (далі — Порядок).

Згідно з пунктом 2 Порядку надбавка за вислугу років установлюється залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків до посадового окладу; понад 10 років — 20 відсотків; понад 20 років — 30 відсотків.

Переліком посад працівників, які мають право на встановлення надбавки за вислугу років, визначеним пунктом 3 Порядку, не було передбачено таких посад, як соціальний робітник і психолог. Наказом № 1873 право на таку надбавку поширено на зазначені категорії працівників державних та комунальних установ соціального захисту населення.

Наказ № 1873 набрав чинності з дати його офіційного опублікування 18.01.2019 р. Встановлення надбавки за вислугу років працівникам, у тому числі тим, які за даними трудових книжок на дату набрання чинності наказом № 1873, мають необхідний стаж роботи, здійснюється з дотриманням норм пункту 9 Порядку, яким передбачено, що «встановлення надбавки за вислугу років або зміна її розміру проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи, в якому виникло таке право».

Таким чином, надбавка за вислугу років соціальним робітникам і психологам державних та комунальних установ соціального захисту населення установ установлюється з 01.02.2019 р. у відповідному розмірі з урахуванням наявного стажу роботи.

2. Відповідно до пункту 4 Порядку до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включаються, зокрема, час роботи на відповідних посадах у державних та комунальних закладах соціального захисту населення України, СРСР та союзних республік СРСР, час роботи у державних та комунальних установах, закладах та організаціях, незалежно від підпорядкування, на посадах, визначених у пункті 3 цього Порядку, за умови, що оплата праці таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників державних та комунальних установ соціального захисту населення.

Згідно з пунктом 3 Порядку (у редакції наказу № 1873) посади «соціальний працівник» і «соціальний робітник» є в Переліку посад працівників, які мають право на встановлення надбавки за вислугу років. Отже, до стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються весь час роботи на цих посадах.

У випадку, якщо працівник територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) станом на 18.01.2019 р. має сумарний стаж роботи на посадах соціального робітника і соціального працівника більше 10 років, то він має право на надбавку за вислугу років у розмірі 20 % посадового окладу, яка йому встановлюється з 01.02.2019 р.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

Генеральний директор Ю. Кузовой

Коментар редакції

«Вислужна» надбавка соцробітникам та психологам установлюється з 01.02.2019 р.

Приводом для звернення за роз’ясненням до Мінсоцполітики були запитання нашого читача, які полягали у наступному:

«1. Соціальний робітник терцентру станом на 18.01.2019 р. має стаж роботи на цій посаді більше 20 років. Чи можна йому встановити надбавку у максимальному розмірі (30 % від посадового окладу)? Якщо так, то з якої дати проводити нарахування: з 18.01.2019 р. чи з 01.02.2019 р.?

2. З 15.01.2009 р. працівник був прийнятий на посаду соціального робітника терцентру. З 21.01.2015 р. він був переведений на посаду соціального працівника. З лютого 2018 року йому було встановлено надбавку за вислугу років у розмірі 10 % посадового окладу. Чи потрібно після введення в дію наказу № 1873 встановити такому працівнику надбавку у розмірі 20 %, адже сумарний стаж роботи на посадах соцробітника і соцпрацівника станом на 18.01.2019 р. становить 10 років? Якщо так, то з якої дати?»

Нагадаємо, що Порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення затверджено наказом Мінсоцполітики від 15.06.2011 р. № 239 (далі — Порядок № 239).

Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 14.12.2018 р. № 1873 (далі — наказ № 1873) до п. 3 цього Порядку були внесено зміни. Згідно із цими змінами до переліку посад працівників установ соціального захисту населення, які мають право на надбавку за вислугу років, були додані посади психолога та соціального робітника. Зазначені зміни набули чинності 18.01.2019 р.

Відповідно до п. 2 Порядку № 239 надбавка за вислугу років установлюється працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення залежно від стажу роботи в такому розмірі:

понад 3 роки — 10 % від посадового окладу,

понад 10 років — 20 %,

понад 20 років — 30 %.

«Вислужна» надбавка обчислюється виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищень без урахування інших надбавок і доплат (п. 6 Порядку № 239).

До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, зараховується період роботи на посадах, зазначених у п. 3 Порядку № 239. Крім того, до «надбавочного» стажу включаються періоди роботи, що наведені у п. 4 Порядку № 239.

Надбавка за вислугу років виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом (п. 7 Порядку № 239).

У свою чергу, згідно з п. 9 Порядку № 239 встановлення надбавки за вислугу років або зміна її розміру проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи, в якому виникло таке право. Враховуючи вищезазначене, у переважної більшості бухгалтерів установ соцзахисту населення виникли аналогічні до вищенаведених запитання:

1) якщо станом на 18.01.2019 р. соціальний робітник та психолог вже мають необхідний стаж роботи на відповідних посадах, то надбавку за вислугу років їм слід встановлювати з 18.01.2019 р. чи з 01.02.2019 р.?

2) чи враховується до підрахунку «надбавочного» стажу соціальному робітнику та психологу сумарний стаж роботи на всіх посадах, визначених у п. 3 Порядку № 239? Чи для здобуття права на «вислужну» надбавку працівник повинен заробити необхідний стаж лише за однією конкретною посадою?

Зауважимо, що на перше запитання ми отримали відповідь фахівця Мінсоцполітики, яка була розміщена на шпальтах журналу «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 4, с. 29. Нагадаємо, що тоді фахівець Міністерства відповів, що «вислужну» надбавку соціальному робітнику територіального центру, який станом на 18.01.2019 р. має на неї право у розмірі 30 % посадового окладу (за стаж роботи понад 20 років), слід виплачувати з 18.01.2019 р. Вочевидь, головною підставою для такого твердження було те, що наказ № 1873 набув чинності 18.01.2019 р., тому, на думку представника Мінсоцполітики, саме з цієї дати соцробітники та психологи установ соцзахисту отримали право на «вислужну» надбавку.

Проте зазначене роз’яснення фахівця «працеоплатного» відомства суперечило нормам п. 9 Порядку № 239 (ср. ). І це не давало нам спокою. До того ж телефон нашої редакції не замовкав від дзвінків наших читачів. Внаслідок чого ми звернулися до Мінсоцполітики за офіційними роз’ясненнями із відповідним запитом.

Що ж ми бачимо тепер? Судячи з листа, який коментується, фахівці Мінсоцполітики ще раз як слід обміркували ситуацію та вирішили змінити свою думку. Їх вердикт такий: надбавка за вислугу років соціальним робітникам та психологам установ соцзахисту населення, які мають необхідний стаж, установлюється з 01.02.2019 р. у відповідному розмірі.

І цього разу головний аргумент — п. 9 Порядку № 239, який, як ми вже зазначали, передбачає, що встановлення надбавки за вислугу років проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи, в якому виникло таке право. Тобто, якщо соціальний робітник (психолог) станом на 18.01.2019 р. вже має необхідний стаж роботи на відповідній посаді, то надбавку за вислугу років йому слід встановлювати з 01.02.2019 р.

Що стосується другого запитання, то тут відповідь фахівців Міністерства цілком очікувана і логічна. Адже Порядок № 239 не передбачає, що для здобуття права на «вислужну» надбавку працівник повинен заробити стаж лише на одній конкретній посаді. До того ж у п. 4 Порядку № 239 зазначено, що до «надбавочного» стажу включається час роботи у державних та комунальних установах, закладах та організаціях, незалежно від підпорядкування, на посадах, визначених у п. 3 цього Порядку. До таких посад належать, зокрема, соціальний працівник та соціальний робітник (згідно із наказом № 1873).

Отже, якщо працівник терцентру станом на 18.01.2019 р. має необхідний сумарний стаж на посадах соціального робітника та соціального працівника більше 10 років, то йому можна встановити надбавку за вислугу років у розмірі 20 % посадового окладу. Причому «вислужну» надбавку встановлюють відповідно до норм п. 9 Порядку № 239 з 01.02.2019 р.

Олександр ОСТАПЧУК, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі