Теми статей
Обрати теми

Визначаємо розміри окладів науково-педагогічних працівників з 01.01.2019 р.

Остапчук Олександр, експерт з питань оплати праці
Наприкінці січня (23.01.2019 р.) Уряд затвердив постанову, яка передбачає підвищення окладів науково-педагогічних працівників ЗВО на 11 % з 1 січня 2019 року. Крім того, з 01.01.2019 р. збільшено розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі ПМПО на 1 січня календарного року, на підставі якого розраховують посадові оклади працівників з оплатою праці за ЄТС. Як правильно розрахувати розміри посадових окладів для науково-педагогічних працівників ЗВО з 01.01.2019 р.?

На кого поширюється підвищення окладів на 11 %?

Так, п. 1 постанови № 36 передбачено, що з 1 січня 2019 р. підвищуються на 11 % посадові оклади науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено Переліком № 963.

Нагадаємо, що працівники, посади яких належать до науково-педагогічних, мають обіймати їх у ЗВО III — IV рівнів акредитації. Схеми тарифних розрядів таких працівників затверджені у додатках 2 та 3 до наказу № 557.

УВАГА!

У постанові № 36 мова йде виключно про науково-педагогічних працівників ЗВО.

Тому, наприклад, якщо у ЗВО працює методист, посада якого згідно з Переліком № 963 віднесена до педагогічних працівників, то такий працівник не має права на підвищення посадового окладу на 11 % з 01.01.2019 р.

Враховуйте, що відповідно до ч. 1 ст. 55 Закону про вищу освіту до основних посад науково-педагогічних працівників ЗВО належать:

1) керівник (ректор, президент, начальник, директор);

2) заступник керівника (проректор, віце-президент, заступник начальника, заступник директора, заступник завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

3) директор (начальник) інституту, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

4) декан (начальник) факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

5) директор бібліотеки;

6) завідувач (начальник) кафедри;

7) професор;

8) доцент;

9) старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист;

10) науковий працівник бібліотеки;

11) завідувач аспірантури, докторантури.

Як бачимо, серед наведених посад зазначені посади «директор бібліотеки» та «науковий працівник бібліотеки», проте Перелік № 963 не містить таких посад. А це означає, що працівники, які обіймають ці посади, не можуть розраховувати на підвищення посадового окладу на 11 % згідно із постановою № 36.

Як визначити розміри окладів з 01.01.2019 р.?

Зауважимо, що у постанові № 36 мова йде не про встановлення нових розмірів посадових окладів, а саме про їх підвищення на 11 %. Визначати нові підвищені оклади, тобто оклади з урахуванням 11-відсоткового підвищення, доведеться самостійно.

Для цього, насамперед, слід звернутися до додатків 2 та 3 до наказу № 557. Проаналізувавши їх зміст, стає зрозумілим, що посадові оклади науково-педагогічних працівників ЗВО встановлюються на рівні 10 — 24 тарифних розрядів. Проте при розрахунку розмірів цих окладів з 01.01.2019 р. слід враховувати ряд нюансів.

По-перше, абз. 2 примітки 1 додатка 1 до наказу № 557 передбачено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) з 01.01.2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, встановленого у розмірі ПМПО на 1 січня поточного року. Тож розміри посадових окладів та ставок заробітної плати визначаються залежно від величини ПМПО станом на 01.01.2019 р. (1921 грн.), а отже посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду*.

* Детальнішу інформацію про розміри посадових окладів працівників 1 – 25-го тарифних розрядів за ЄТС у 2019 році ви можете знайти у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 1-2, с. 14.

По-друге, приміткою 2 додатка 1 до наказу № 557 передбачено, що посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами ЄТС визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 — відкидають, від 0,5 і вище — округлюють до однієї гривні.

Проте в постанові № 36 не зазначено про необхідність округлення окладів після їх збільшення на 11 %. Тому немає підстав для округлення окладів. Отже, посадові оклади у цьому випадку визначаються у гривнях з копійками.

ВАЖЛИВО!

Не потрібно округлювати оклади після їх підвищення на 11 % відповідно до постанови № 36.

Далі у табл. 1 розрахуємо посадові оклади для науково-педагогічних працівників 10 — 24 тарифних розрядів з 01.01.2019 р. з урахуванням підвищення на 11 %.

Таблиця 1

Тарифний розряд

Розміри посадових окладів станом на 01.01.2019 р., грн.

Залежно від розміру ПМПО

З урахуванням підвищення на 11 %

10

3496

3880,56

11

3784

4200,24

12

4073

4521,03

13

4361

4840,71

14

4649

5160,39

15

4956

5501,16

16

5360

5949,60

17

5763

6396,93

18

6166

6844,26

19

6570

7292,70

20

6992

7761,12

21

7396

8209,56

22

7799

8656,89

23

8203

9105,33

24

8376

9297,36

Як застосовувати на практиці?

Враховуйте: підвищення на 11 % не є окремою виплатою, воно утворює новий посадовий оклад, від якого потрібно обчислювати інші виплати (надбавки, доплати, премії). Для того щоб зрозуміти, як застосовувати нові підвищені оклади на практиці, зокрема, при визначенні розмірів доплат та надбавок, розглянемо приклад.

Приклад 1. Посадовий оклад викладача ЗВО III-IV рівнів акредитації з 01.01.2019 р. становить 5360 грн. (16-й тарифний розряд за ЄТС). Зазначеному працівнику щомісячно виплачуються доплата за науковий ступінь кандидата педагогічних наук у розмірі 15 % посадового окладу та надбавка за вислугу років у розмірі 30 % посадового окладу. Як розрахувати працівнику зарплату з 01.01.2019 р. з урахуванням підвищення його окладу на 11 %?

Згідно з постановою № 36 посадовий оклад такого науково-педагогічного працівника підлягає підвищенню на 11 %. Отже, з 01.01.2019 р. його підвищений посадовий оклад складає 5949,60 грн. (5360 грн. х 1,11).

Від окладу з урахуванням 11-відсоткового підвищення з 01.01.2019 р. будуть нараховуватись належні надбавки та доплати.

Далі у табл. 2 розрахуємо зарплату працівника за умовами нашого прикладу.

Таблиця 2

Вид виплати

Розмір надбавки, доплати з 01.01.2019 р.

Посадовий оклад з урахуванням підвищення на 11 % згідно з постановою № 36

5360 х 1,11 = 5949,60 грн.

Надбавка за вислугу років (30 %)

5949,60 грн. х 30 % = 1784,88 грн.

Доплата за науковий ступінь (15 %)

5949,60 грн. х 15 % = 892,44 грн.

Усього заробітна плата

8626,92 грн.

Також враховуйте, що посадові оклади першого проректора, проректорів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом, згідно з п. 3 наказу № 557 встановлюють на 5 — 15 % нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначеного за схемами тарифних розрядів.

Тож спочатку слід визначити розмір окладу керівника ЗВО з 01.01.2019 р. за ЄТС (без урахування 11-відсоткового підвищення), від такого окладу розрахувати посадовий оклад проректора (на 5 — 15 % нижче). І вже отриманий посадовий оклад підвищити на 11 %. Розглянемо приклад.

Приклад 2. Посадовий оклад ректора ЗВО III-IV рівнів акредитації з 01.01.2019 р. становить 8376 грн (24-й тарифний розряд за ЄТС). Як розрахувати посадовий оклад проректора з наукової роботи з 01.01.2019 р. (оклад встановлений на 5 % нижче, ніж оклад ректора)?

Спочатку визначимо посадовий оклад ректора з урахуванням п. 3 наказу № 557:

8376 - (8376 х 5 %) = 7957 грн.,

де 8376 — посадовий оклад ректора вишу, що відповідає 24-му тарифному розряду за ЄТС з 01.01.2019 р.;

5 % — відсоток, на який зменшується посадовий оклад проректора по відношенню до окладу ректора.

Далі розрахуємо підвищений посадовий оклад проректора з урахуванням постанови № 36:

7957 + (7957 х 11 %) = 8832,27 грн.

У свою чергу, для заступників керівників, діяльність яких не пов’язана з навчально-виховним (науковим) процесом, та головних бухгалтерів, оклади яких також визначаються за умовами п. 3 наказу № 557, підвищення на 11 % з 01.01.2019 р. не передбачається, адже ці посади не належать до науково-педагогічних.

І наприкінці зауважимо: оскільки офіційно постанова № 36 була опублікована із запізненням — лише 30.01.2019 р., то суму підвищення посадових окладів на 11 % науково-педагогічним працівникам слід буде донарахувати та виплатити у лютому 2019 року.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Закон про вищу освітуЗакон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Постанова № 36 — постанова КМУ «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників» від 23.01.2019 р. № 36.

Перелік № 963 — Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Наказ № 557 — наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

ЄТС — єдина тарифна сітка.

ЗВО — заклад вищої освіти.

ПМПО — прожитковий мінімум для працездатної особи.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі