Теми статей
Обрати теми

Зміна № 8 до Класифікатора професій: чергові новації

Носіков Олександр, завідувач відділу моніторингу соціальних процесів НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, канд. соц. наук
Багатьом працівникам кадрових служб, а також іншим користувачам Класифікатора професій буде корисно дізнатися про вихід Зміни № 8, яка набрала чинності 15.02.2019 р. На цю зміну багато хто очікував, зокрема кадровики ОМС. Розглянемо ключові зміни детальніше.

Зміни у сфері державного управління

Розпочнемо із змін, які спостерігаються у галузі державного управління. Головним трендом тут стало урахування у назвах угруповань і посад у КП такого терміна як «місцеве самоврядування». Так, на рівні професійних угруповань директивою «Змінити» змінено назви двох угруповань:

Є / має бути

Код КП

Найменування професійних угруповань

Ініціатор пропозиції

Обґрунтування

Є

2419.3

Професіонали державної служби

Мінсоцполітики

Врахування законодавчо-правових норм Закону № 2493. Зміна назви класифікаційного угруповання

має бути

2419.3

Професіонали державної служби та місцевого самоврядування

Є

2424

Професіонали кримінально-виконавчої служби

Мін’юст

Лист № 11715. Зміна назви класифікаційного угруповання

має бути

2424

Професіонали у сфері виконання кримінальних покарань (пенітенціарна система, пробація тощо)

Звертаємо увагу, що директивою «Скасувати» Зміни № 8 у КП скасовано посади двох «Головних державних експертів»:

Код КП

Професійна назва роботи

Ініціатор пропозиції

Обґрунтування

1229.1

Головний державний експерт з умов праці України

Мінсоцполітики

Врахування законодавчо-правових норм: постанови № 741 та втрата чинності постановою № 357

1229.3

Головний державний експерт з умов праці

1231

Головний фахівець (пенітенціарна система)

Мін’юст

Приведення кодування до вимог законодавства. Лист № 11715. Зміна коду

3449

Інспектор державний

Мінсоцполітики

Приведення кодування до вимог законодавства: постанови № 15 та врахування ч. 2 ст. 51 Закону № 889. Зміна коду

Зауважимо, що посади «Головний фахівець (пенітенціарна система)» та «Інспектор державний» слід шукати у подальшому у матеріалах за директивою «Унести», де вони з’являються із новими кодами. Також скасовано посаду «Завідувач машинописного бюро», що застосовувалася у всіх видах економічної діяльності та мала код КП 1239, як застарілу. Термін «місцеве самоврядування» має місце у назвах змінених найменувань посад (директива «Змінити»):

Є / має бути

Код КП

Професійна назва роботи

Ініціатор пропозиції

Обґрунтування

Є

1229.3

Завідувач відділу (місцеві органи державної влади)

Мінсоцполітики

Урахування законодавчо-правових норм: Закону № 280, Закону № 2493, Порядку № 229. Зміна професійної назви роботи

має бути

1229.3

Завідувач відділу (місцеві органи державної влади, місцевого самоврядування)

Є

1229.3

Завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація)

має бути

1229.3

Завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація, орган місцевого самоврядування)

Є

1229.3

Начальник відділу (місцеві органи державної влади)

має бути

1229.3

Начальник відділу (місцеві органи державної влади, місцевого самоврядування)

Є

2419.3

Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)

Мінсоцполітики

Урахування законодавчо-правових норм: Закону № 280, Закону № 2493, Порядку № 229. Зміна професійної назви роботи. Вилучено ДКХП 76

має бути

2419.3

Консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування)

Є

2419.3

Радник (органи державної влади)

має бути

2419.3

Радник (органи державної влади, місцевого самоврядування)

Є

2419.3

Спеціаліст державної служби

має бути

2419.3

Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

Крім того, відтепер змінено назву посади «Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних» із кодом 3439 — на «Інспектор з військового обліку» із збереженням коду.

Так само змінено назву посади «Дипломатичний агент» із кодом 3439 — на «Консульський агент» із збереженням коду.

Також звертаємо увагу користувачів КП, що до цього документа відтепер унесено нову посаду — «Фахівець з питань мобілізаційної роботи» із кодом КП 2149.2.

Завершуючи огляд змін у сфері державного управління, зазначимо, що директивою «Унести» у Зміні № 8 включено ряд посад, які будуть застосовуватися в ОМС, органах державної влади та різних державних установах:

Професійна назва роботи

Код КП

Ініціатор пропозиції

Обґрунтування

Секретар місцевої ради (сільської, селищної, міської і т. ін.)

1143.5

Мінсоцполітики

Урахування законодавчо-правових норм: ст. 42 Закону № 280, Закону № 2493 та п. 4 Порядку № 229. Нова професійна назва роботи

Голова комісії

1229.3

Урахування законодавчо-правових норм: ст. 47 Закону № 280, ст. 14 Закону № 2493 та п. 4 Порядку № 229. Нова професійна назва роботи

Кар’єрний радник

2412.2

Приведення у відповідність до галузевого законодавства. Постанова № 792. Нова професійна назва роботи

Начальник уповноваженого органу з питань пробації

1229.3

Мін’юст

Урахування законодавчо-правових норм: абз. 4 кроку 37 пріоритету І Плану КМУ на 2017 рік, Закону № 160, КВК. Нова професійна назва роботи кримінально-виконавчої сфери

Старший інспектор уповноваженого органу з питань пробації

2424

- // -

Інспектор уповноваженого органу з питань пробації

2424

- // -

Консультант державного нотаріального архіву

3436.9

Мін’юст

Урахування законодавчо-правових норм: Закону № 3425, постанови № 1123. Нова професійна назва роботи нотаріальної сфери

Консультант державної нотаріальної контори

3436.9

- // -

Зміни до КП щодо інших видів економічної діяльності

Розглянемо зміст змін до КП щодо інших видів економічної діяльності за директивами.

Директива «Унести». За ініціативою концерну «Укроборонпром» до КП було унесено 14 нових робітничих професій сфери спеціальних хімічних виробництв із такими кодами КП:

• ізолювальник шнура (спеціальні хімічні виробництва) — 7134;

• швачка спеціальних виробів (спеціальні хімічні виробництва) — 7436;

• розмелювач (спеціальні хімічні виробництва) — 8151;

• флегматизаторник порохів (спеціальні хімічні виробництва) — 8151;

• машиніст термоустановки (спеціальні хімічні виробництва) — 8152;

• апаратник віджимання (спеціальні хімічні виробництва) — 8153;

• завантажувач-розвантажувач (спеціальні хімічні виробництва) — 8159;

• обплітальник (спеціальні хімічні виробництва) — 8211;

• виготовлювач корпусів і обтікачів (спеціальні хімічні виробництва) — 8229;

• виготовлювач паперових гільз (спеціальні хімічні виробництва) — 8229;

• випробувач боєприпасів — 8229;

• відбірник проб (спеціальні хімічні виробництва) — 8229;

• чистильник-мийник (спеціальні хімічні виробництва) — 8229;

• зливальник-розливальник вибухонебезпечної продукції (спеціальні хімічні виробництва) — 8290.

Зміною № 8 до КП унесено також нові професійні назви роботи робітників: у галузі енергетики — це «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики» із кодом КП 8169, та у вугільній промисловості — це нова інтегрована робітнича професія «Гірник на допоміжних роботах в шахтах» із кодом КП 7111.

Відповідно до ініціативи Федерації профспілок України у КП з’явилася нова професійна назва роботи — «Фахівець з діяльності професійних спілок» із кодом КП 2490. Новими посадами поповнилася галузь охорони здоров’я, а саме: «Медичний директор» (код КП 1210.1), «Лікар-хірург пластичний» (код КП 2221.2), «Трансплант-координатор» (код КП 2229.2), «Трансплант-координатор патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи)» (код КП 2490), «Диспетчер оперативно-диспетчерської служби (медицина)» (код КП 3221) та «Оператор оперативно-диспетчерської служби (медицина)» (код КП 5132).

Галузь освіти, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти дорослих, формування андрагогіки як наукового напряму в системі педагогічних знань, наразі поповнилася професійною назвою роботи «Андрагог» із кодом КП 2359.2. Мінкультури внесло до КП низку нових професій із кодом КП 2453.2, а саме: «Аранжувальник», «Артист-соліст-органіст» та «Асистент артиста-соліста-органіста».

За цією директивою «Змінити» виправлено технічну помилку у посаді лаборанта сфери спеціальних хімічних виробництв із збереженням коду КП:

Директива

Є / має бути

Код КП

Професійна назва роботи

З

Є

8159

Лаборант фізико-хімічного аналізу вибухонебезпечної сировини, напівфабрикатів і продукції (спеціальні хімічні виробництва)

має бути

8159

Лаборант фізико-хімічного аналізу вибухонебезпечної сировини, напівфабрикатів та продукції (спеціальні хімічні виробництва)

У транспортній галузі посада «Начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом електрозв’язку, навчально-авіаційного, та ін.)» із кодом КП 1226.2 змінила свою назву на «Начальник центру (підцентру) (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв’язку, рятувально-координаційного, рятувального та ін.)» із тим же кодом. У сфері медицини посада «Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу» із кодом КП 1229.5 змінила своє найменування на «Начальник (завідувач, керівник) структурного підрозділу закладу охорони здоров’я» із тим же кодом.

Низка змін відбулася й у сфері освіти:

Є / має бути

Код КП

Професійна назва роботи

Є

2310.2

Викладач вищого навчального закладу

має бути

2310.2

Викладач закладу вищої освіти

Є

2320

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

має бути

2320

Вчитель закладу загальної середньої освіти

Є

2331

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

має бути

2331

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

Є

3340

Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

має бути

3340

Викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін)

Мінкультури також ініціювало певні зміни у КП: професія «Актор (театру, кіно та ін.)» тепер має назву «Актор (артист) театру, кіно та ін.» із збереженням коду — 2455.2. У сфері надання соціальних послуг професія «Тифлокоментатор» із кодом КП 3460 відтепер має вигляд «Аудіодискриптор (тифлокоментатор)» із тим же кодом. Насамкінець зазначимо, що у матеріалах Зміни № 8 до КП враховано деякі технічні помилки, допущені попередніми змінами.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КВККримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV.

Закон № 280 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Закон № 2493 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Закон № 889Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 160Закон України «Про пробацію» від 05.02.2015 р. № 160-VIII.

Закон № 3425Закон України «Про нотаріат» від 02.09.93 р. № 3425-XII.

План КМУ на 2017 рікПлан пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджений розпорядженням КМУ від 03.04.2017 р. № 275-р.

Постанова № 741постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР» від 05.10.2016 р. № 741.

Постанова № 15постанова КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15.

Постанова № 1123постанова КМУ «Про умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів» від 11.09.2007 р. № 1123.

Постанова № 357постанова Ради Міністрів УРСР «Про Державну експертизу умов праці» від 01.12.90 р. № 357.

Порядок № 229 Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229.

Порядок № 792Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затверджений постановою КМУ від 19.09.2018 р. № 792.

Зміна № 8наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 003:2010» від 15.02.2019 р. № 259.

Лист № 11715 — лист Мін’юсту від 28.03.2018 р. № 11715/14184-61-18/24.2.1.

ДКХП 76Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (випуск 76), затверджений наказом Головдержслужби від 01.09.99 р. № 65.

КПНаціональний класифікатор ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

ОМС — органи місцевого самоврядування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі