Теми статей
Обрати теми

Бюджетний календар

Бюджетна бухгалтерія Березень, 2019/№ 12/1
Друк
Перш за все зауважимо: бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить 1 календарний рік, який починається 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня того ж року. Протягом цього періоду бюджетний процес проходить у декілька стадій. Вони визначені у ст. 19 БКУ.

Розглянемо на схемі стадії бюджетного процесу.

img 1

Протягом усього бюджетного процесу на всіх його стадіях здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами.

БЮДЖЕТНИЙ КАЛЕНДАР

СІЧЕНЬ

Терміни

Етапи

Законодавчі підстави

Відповідальні виконавці

До 10 січня

Надання місцевому фінансовому органу місячного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

Двотижневий строк з дня прийняття рішення про місцевий бюджет

Доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування

п. 26 Порядку (постанова № 228)

МФО

Термін визначається МФО

Надання місцевому фінансовому органу уточнених проектів зведених кошторисів та інших бюджетних документів (рекомендовано — за 3-4 дні до затвердження розпису)

п. 30 Порядку (постанова № 228)

ГРК

Місячний термін з дня прийняття рішення про

бюджет

Затвердження розпису бюджету та його подання до органу Казначейства (граничний термін — 25 січня, у разі прийняття бюджету — 25 грудня)

Порядок складання і виконання розпису місцевого бюджету, п. 5.1 Порядку (наказ № 938)

МФО

Доведення до головних розпорядників коштів витягів із розпису бюджету

п. 5.2 Порядку (наказ № 938) та п. 31 Порядку (постанова № 228)

Протягом місяця

Підготовка проекту рішення місцевої ради про встановлення місцевих податків та зборів (відповідно до процедури підготовки регуляторного акта)

статті 8, 9 Закону № 1160

МФО спільно з регуляторним органом

До 23 січня

Надання місцевому фінансовому органу звіту про бюджетну заборгованість

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 25 січня (рекомендовано)

Оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету

стаття 28 БКУ

МФО

Протягом 3 робочих днів після отримання витягу з розпису бюджету

Подання органу Казначейства розподілу показників зведених кошторисів та інших бюджетних документів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі

абзац 1 п. 5.3 Порядку (наказ № 938)

ГРК та розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу

Протягом місяця

Проведення перевірки рішень місцевих рад про місцевий бюджет щодо дотримання бюджетного законодавства при затвердженні місцевих бюджетів

статті 115, 122 БКУ

МФО

Термін визначається МФУ (січень-лютий)

Організація та проведення роботи з підготовки пояснювальної записки до річного звіту про виконання місцевого бюджету та звіту по мережі, штатах і контингентах

стаття 61 БКУ

МФО

ЛЮТИЙ

Терміни

Етапи

Законодавчі підстави

Відповідальні виконавці

До 10 лютого

Надання місцевому фінансовому органу місячного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

У термін, визначений для подання зведеної річної бюджетної звітності

Надання місцевому фінансовому органу звітів про виконання паспортів бюджетних програм

п. 2 наказу № 836

ГРК

Протягом 45 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет

Розробляє, затверджує за погодженням з місцевим фінансовим органом паспорт бюджетної програми

ч. 8 статті 20 БКУ та п. 1.6 Правил (наказ № 836)

ГРК

Термін визначається МФУ

Надання місцевому фінансовому органу річного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.8 і 3.12 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 23 лютого

Надання місцевому фінансовому органу звіту про бюджетну заборгованість

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 25 лютого (рекомендовано)

Оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету

стаття 28 БКУ

МФО

Термін визначається МФУ

Забезпечення зведення планових показників місцевих бюджетів у грошовому виразі та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ

Стаття 6 БКУ

МФО

Протягом 30 календарних днів після затвердження розпису бюджету

Затвердження кошторисів та інших бюджетних документів

п. 31 Порядку (постанова № 228)

Розпорядники коштів

Протягом 5 робочих днів після затвердження кошторисів

Подання органам Казначейства:

• кошторисів та інших бюджетних документів;

• планів використання бюджетних коштів

абзац 4 п. 5.3 та п. 5.6 Порядку (наказ № 938)

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

Протягом місяця

Отримання зауважень і пропозицій до проекту рішення місцевої ради про встановлення місцевих податків та зборів

стаття 9 Закон № 1160

МФО спільно з регуляторним органом місцевої ради

До 1 березня

Опублікування інформації:

• про виконання місцевого бюджету за підсумками року;

• про час і місце публічного представлення такої інформації

стаття 28 БКУ

МФО

До 1 березня

Подання до місцевої ради річного звіту про виконання місцевого бюджету

стаття 80 БКУ

МДА, виконавчий орган місцевої ради

Протягом 30 днів після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

Надання місцевому фінансовому органу узагальнених результатів аналізу оцінки ефективності бюджетних програм

п. 4 наказу № 836

ГРК

БЕРЕЗЕНЬ

Терміни

Етапи

Законодавчі підстави

Відповідальні виконавці

До 10 березня

Надання місцевому фінансовому органу місячного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 20 березня

Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету за підсумками року

стаття 28 БКУ

МФО

До 23 березня

Надання місцевому фінансовому органу звіту про бюджетну заборгованість

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 25 березня (рекомендовано)

Оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету

стаття 28 БКУ

МФО

Протягом місяця

Перевірка річного звіту та його затвердження місцевою радою

стаття 80 БКУ

Місцева рада

Протягом березня-квітня

Обговорення зауважень і пропозицій до проекту рішення ради про встановлення місцевих податків та зборів. Оприлюднення проекту рішення місцевої ради (за 20 робочих днів до дати розгляду на сесії ради)

Закон № 1160, ст. 52 Закону № 280/97, ст. 15 Закону № 2939, Регламент ради

Регуляторний орган місцевої ради, МФО, виконавчий орган місцевої ради

КВІТЕНЬ

Терміни

Етапи

Законодавчі підстави

Відповідальні виконавці

До 10 квітня

Надання місцевому фінансовому органу місячного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 21 квітня

Надання місцевому фінансовому органу квартального звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.7 і 3.11 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 23 квітня

Надання місцевому фінансовому органу звіту про бюджетну заборгованість

розд. III Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 25 квітня (рекомендовано)

Оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету

стаття 28 БКУ

МФО

Протягом квітня-травня

Перевірка правильності складання та затвердження кошторисів і планів використання бюджетних коштів розпорядниками/одержувачами коштів, які отримують кошти з місцевого бюджету

стаття 115 БКУ

МФО

ТРАВЕНЬ

Терміни

Етапи

Законодавчі підстави

Відповідальні виконавці

До 10 травня

Надання місцевому фінансовому органу місячного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 15 травня (рекомендовано)

Підготовка та затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу місцевого бюджету

стаття 751 БКУ

МФО

До 23 травня

Надання місцевому фінансовому органу звіту про бюджетну заборгованість

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 25 травня (рекомендовано)

Оприлюднення інформації про виконання місцевого бюджету

стаття 28 БКУ

МФО

До 1 червня

Подання до місцевої ради квартального звіту про виконання місцевого бюджету

стаття 80 БКУ

МДА, виконавчий орган місцевої ради

Травень-червень

Проведення звірки вихідних даних (обсягів ПДФО, податку на прибуток, чисельності населення) для здійснення горизонтального вирівнювання

стаття 100 БКУ

МФО

До 1 червня (рекомендовано)

Доведення до головних розпорядників коштів інструкцій (вказівок) з підготовки прогнозу місцевого бюджету

стаття 751 БКУ

МФО

ЧЕРВЕНЬ

Терміни

Етапи

Законодавчі підстави

Відповідальні виконавці

До 10 червня

Надання місцевому фінансовому органу місячного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 20 червня (граничний термін)

Прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів

п. 24 ч. 1 статті 26 Закону № 280/97

МФО, місцева рада

До 20 червня (рекомендовано)

Надання місцевому фінансовому органу:

• прогнозних показників економічного і соціального

розвитку відповідної території;

• попереднього прогнозу доходів місцевого бюджету

стаття 751 БКУ

Відповідний структурний підрозділ МДА, виконавчий орган місцевої ради, Орган ДФС

До кінця місяця

Формування показників прогнозу місцевого бюджету

стаття 751 БКУ

МФО

До 23 червня

Надання місцевому фінансовому органу звіту про бюджетну заборгованість

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 25 червня (рекомендовано)

Оприлюднення інформації про виконання бюджету

стаття 28 БКУ

МФО

У десятиденний строк з дня прийняття рішення, але не пізніше 1 липня

Надсилання територіальним органам ДФС копії рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них

п.п. 12.3.3 статті 12 ПКУ

МФО

ЛИПЕНЬ

Терміни

Етапи

Законодавчі підстави

Відповідальні виконавці

До 5 липня

(рекомендовано)

Доведення до ГРК орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період

стаття 751 БКУ

МФО

До 10 липня

Надання місцевому фінансовому органу місячного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 21 липня

Надання місцевому фінансовому органу квартального

звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.7 і 3.11 Інструкції

(наказ № 36)

Орган Казначейства

До 23 липня

Надання місцевому фінансовому органу звіту про бюджетну заборгованість

розд. III Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

до 25 липня

(рекомендовано)

Оприлюднення інформації про виконання бюджету

стаття 28 БКУ

МФО

Протягом місяця

Надання інформації галузевим міністерствам для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників на плановий рік

стаття 75 БКУ

МДА, виконавчі органи місцевої ради

До кінця місяця (рекомендовано)

Здійснення аналізу пропозицій ГРК до прогнозу місцевого бюджету та проведення погоджувальних нарад з ГРК

стаття 751 БКУ

МФО, ГРК

СЕРПЕНЬ

Терміни

Етапи

Законодавчі підстави

Відповідальні виконавці

До 10 серпня

Надання місцевому фінансовому органу місячного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 15 серпня

Подання до МДА, виконавчого органу місцевої ради прогнозу місцевого бюджету

стаття 751 БКУ

МФО

Друга половина серпня

Початок роботи над складанням проекту бюджету:

• доведення до ГРК прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік та особливостей їх розрахунків (в одноденний термін з дня їх отримання від МФУ);

• проведення звірки вихідних даних, що враховані при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів;

• підготовка пропозицій до проекту державного бюджету та подання їх МФУ, галузевим міністерствам

стаття 75 БКУ

МФО

До 23 серпня

Надання місцевому фінансовому органу звіту про бюджетну заборгованість

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 25 серпня (рекомендовано)

Оприлюднення інформації про виконання бюджету

стаття 28 БКУ

МФО

До 1 вересня

Подання до місцевої ради квартального звіту про виконання місцевого бюджету

стаття 80 БКУ

МДА, виконавчий орган місцевої ради

До 1 вересня (рекомендовано)

Прийняття рішення про заходи щодо підготовки проекту бюджету (створення робочої групи; визначення термінів подання матеріалів тощо)

МДА, виконавчий орган місцевої ради

До 1 вересня

Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету

стаття 751 БКУ

МДА, виконавчий орган місцевої ради

ВЕРЕСЕНЬ

Терміни

Етапи

Законодавчі підстави

Відповідальні виконавці

до 6 вересня

(граничний термін)

Подання прогнозу місцевого бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до місцевої ради

стаття 751 БКУ

МДА, виконавчий орган місцевої ради

До 10 вересня

Надання місцевому фінансовому органу місячного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

Друга половина вересня

Здійснення розрахунків доходів та видатків до проекту місцевого бюджету

стаття 75 БКУ

МФО

До 23 вересня

Надання місцевому фінансовому органу звіту про бюджетну заборгованість

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 25 вересня (рекомендовано)

Оприлюднення інформації про виконання бюджету

стаття 28 БКУ

МФО

до 1 жовтня (рекомендовано)

Розгляд питання щодо прогнозу бюджету на пленарному засіданні місцевої ради

стаття 751 БКУ

Місцева рада

До 1 жовтня (рекомендовано)

Розроблення та доведення до ГРК інструкції з підготовки бюджетних запитів

стаття 75 БКУ

МФО

В одноденний термін з дня їх отримання від МФУ

Доведення до ГРК прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік і методики їх розрахунків

стаття 75 БКУ

МФО

ЖОВТЕНЬ

Терміни

Етапи

Законодавчі підстави

Відповідальні виконавці

До 10 жовтня

Надання місцевому фінансовому органу місячного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 21 липня

Надання місцевому фінансовому органу квартального звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.7 і 3.11 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 23 жовтня

Надання місцевому фінансовому органу звіту про бюджетну заборгованість

розд. III Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 25 жовтня (рекомендовано)

Оприлюднення інформації про виконання бюджету

стаття 28 БКУ

МФО

Протягом місяця

Розроблення бюджетних запитів. Подання бюджетних запитів фінансовому органу у встановлені ним терміни

стаття 75 БКУ

ГРК

Друга половина місяця

Аналіз бюджетних запитів і прийняття рішення про їх включення до проекту бюджету

стаття 75 БКУ

МФО

Жовтень-листопад

Здійснення заходів щодо залучення громадськості до бюджетного процесу

стаття 28 БКУ

МФО

ЛИСТОПАД

Терміни

Етапи

Законодавчі підстави

Відповідальні виконавці

До 10 листопада

Надання місцевому фінансовому органу місячного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 20 листопада (граничний термін)

Підготовка проекту рішення про місцевий бюджет і його подання МДА, виконавчому органу місцевої ради для схвалення

стаття 76 БКУ

МФО

До 23 листопада

Надання місцевому фінансовому органу звіту про бюджетну заборгованість

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 25 листопада (граничний термін)

Схвалення МДА, виконавчим органом місцевої ради проекту рішення про місцевий бюджет

стаття 76 БКУ

МДА, виконавчий орган місцевої ради

Не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду радою

Оприлюднення схваленого проекту рішення про місцевий бюджет

стаття 15 Закону № 2939

МФО

До 27 листопада (граничний термін)

Подання проекту рішення про місцевий бюджет до місцевої ради

стаття 76 БКУ

МДА, виконавчий орган місцевої ради

До 25 листопада (рекомендовано)

Оприлюднення інформації про виконання бюджету

стаття 28 БКУ

МФО

До 1 грудня

Подання до місцевої ради квартального звіту про виконання місцевого бюджету

стаття 80 БКУ

МДА, виконавчий орган місцевої ради

ГРУДЕНЬ

Терміни

Етапи

Законодавчі підстави

Відповідальні виконавці

До 10 грудня

Надання місцевому фінансовому органу місячного звіту про виконання місцевого бюджету

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

До 15 грудня та до 20 грудня року, що передує плановому

Складання, затвердження, погодження з МФО та подання органу Казначейства мережі розпорядника коштів місцевого бюджету

пп. 4.1 — 4.19 Порядку (наказ № 938)

ГРК, розпорядники нижчого рівня

Не пізніше 15 грудня

Включення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів підготовки проекту рішення про встановлення місцевих податків та зборів

стаття 7 Закону № 1160

МФО, Регуляторний орган

До 23 грудня

Надання місцевому фінансовому органу звіту про бюджетну заборгованість

пп. 3.6 і 3.10 Інструкції (наказ № 36)

Орган Казначейства

Не пізніше як у 10-денний строк після його затвердження

Оприлюднення плану діяльності місцевої ради з підготовки проектів регуляторних актів, у тому числі проекту рішення про встановлення місцевих податків та зборів

стаття 7 Закону № 1160

Регуляторний орган

До 25 грудня (рекомендовано)

Оприлюднення інформації про виконання бюджету

стаття 28 БКУ

МФО

До 25 грудня (включно)

Розгляд проекту рішення про бюджет на пленарному засіданні місцевої ради та затвердження місцевого бюджету

стаття 77 БКУ

Місцева рада

Двотижневий строк з дня прийняття рішення про місцевий бюджет

Доведення до головних розпорядників лімітних довідок про бюджетні асигнування

п. 26 Порядку (постанова № 228)

МФО

Двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України

Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (якщо до 1 грудня не прийнято закон про ДБУ)

стаття 77 БКУ

МФО, МДА, виконавчий орган місцевої ради, місцева рада

До 30 грудня

Затвердження та направлення до органу Казначейства тимчасового розпису бюджету (якщо не затверджено місцевий бюджет). Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису

п. 5.8 Порядку (наказ № 938)

МФО

Не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про бюджет

Оприлюднення рішення про місцевий бюджет на плановий рік у газеті, що визначена місцевою радою

стаття 28 БКУ

МФО, МДА, виконавчий орган місцевої ради, місцева рада

Грудень-січень

Доведення до місцевих фінансових органів помісячного розпису по міжбюджетних трансфертах

п. 31 Порядку (постанова № 228)

Орган казначейства

ПРОЦЕДУРИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ БЮДЖЕТНОГО ПЕРІОДУ

• Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету (ст. 78 БКУ).

• Забезпечення відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням, його збалансованості (ст. 78 БКУ).

• Внесення змін до рішення про місцевий бюджет, до розпису місцевого бюджету (ст. 78 БКУ).

• Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду місцевих бюджетів (глави 7-8 Порядку (наказ № 938)).

• Підготовка офіційних висновків до проектів рішень МДА, виконавчого органу ради, місцевої ради, що передбачають внесення змін до місцевого бюджету, виділення додаткових коштів з бюджету.

• Погодження МФО змін (у разі внесення) до мережі головних розпорядників коштів (п. 4.17 Порядку (наказ № 938)).

• Оприлюднення інформації, визначеної ст. 28 БКУ, з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

• Інформування громадськості з питань формування і використання коштів місцевого бюджету та сприяння її участь у бюджетному процесі із застосуванням відповідних механізмів (створення громадських рад, проведення громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок, формування «Бюджетів участі»).

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

БКУБюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 280/97Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Закон № 1160Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV.

Закон № 2939Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI.

Інструкція (наказ № 36)Інструкція про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджена наказом Державної казначейської служби України від 06.02.2018 р. № 36.

Порядок (постанова № 228)Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228.

Порядок (наказ № 758)Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 р. № 758.

Порядок (наказ № 938)Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938.

Правила (наказ № 836)Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836.

Регуляторний орган — місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого із зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти.

ДФС — Державна фіскальна служба України.

ГРК — головні розпорядники бюджетних коштів.

МФО — місцевий фінансовий орган (якщо такий орган не створено — сільський, селищний, міський (міста районного значення) голова).

МДА — місцева державна адміністрація.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі