Бездоганний лікарняний: перевіряємо правильність заповнення

Александрова Олеся, експерт з питань оплати праці
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2019/№ 38
В обраному У обране
Друк
Настала дощова осінь. Працівники масово понесли до відділу кадрів лікарняні листи. Але представники ФСС пильнують. Коштів для фінансування лікарняних бракує. Тому при перевірках вони буквально під лупою розглядають правильність оформлення листків непрацездатності. І якщо їм щось не сподобається, вони без докору «знімуть» лікарняні з усіма наслідками.

Частиною 1 ст. 31 Закону № 1105 установлено, що причиною відмови в оплаті періоду непрацездатності можуть слугувати помилки, допущені при заповненні листка непрацездатності. Власне, як уже було сказано, цією нормою представники ФСС користуються дуже активно. Тому є резон пройтися тими «місцями» ЛН, на яких часто «спотикаються» або щодо яких часто виникають сумніви.

Лицьовий бік бланка ЛН

«Первинний», «продовження». Інформація про те, що ЛН первинний, тобто виданий у зв’язку з настанням страхового випадку, або про те, що лікарняний лист є продовженням попереднього листа, зазначається лікарем шляхом підкреслення відповідного слова «первинний» або «продовження» на бланку листка непрацездатності. У разі «продовження» в першому ЛН у верхній частині бланка підкреслюється «первинний», а в нижній частині бланка в рядку «Видано новий листок непрацездатності (продовження) №…» ставиться номер наступного (другого) ЛН. У другому ЛН у верхній частині тоді вже підкреслюється «продовження листка №…» і зазначається номер першого ЛН.

Важливо!

Посилання першого ЛН на другий, а другого — на перший має дотримуватися завжди.

Така ж зв’язка повинна дотримуватися між другим і третім ЛН і т. д. Тільки так можна простежити за тим, що увесь цей ланцюг із ЛН належить до одного і того ж страхового випадку.

Графа «Назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я». Інформація цієї графи рідко є неправильно оформленою, але останнім часом з’явилася низка нюансів.

Так, в амбулаторно-поліклінічних установах ЛН переважно видають за місцем проживання або роботи (п. 1.9 Інструкції № 455). Перевіряйте — чи це так. Якщо так і є й ЛН виданий працівникові поліклінікою за місцем його проживання (про яке ви повинні знати) або за місцем роботи, то можете переходити до перевірки наступних граф ЛН.

Проте зараз у зв’язку з проведенням медичної реформи українці можуть самі обирати собі лікаря первинної ланки, у якого обслуговуватимуться.

Обрати фахівця можна незалежно від місця реєстрації і місця проживання. У зв’язку з цим часто стали виникати такі запитання.

Працівник підписав декларацію з лікарем не за місцем проживання (прописки). Захворівши, до нього ж і звернувся за лікуванням. Йому був виписаний ЛН. На які особливості в оформленні ЛН потрібно звернути увагу?

У разі вибору особою лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання або роботи, ЛН (довідка) видається за наявності заяви-клопотання такої особи, погодженої з головним лікарем цього закладу або його заступником, засвідченої підписом і круглою печаткою лікувально-профілактичної установи (п. 1.9 Інструкції № 455).

У графі ЛН «Видачу листка непрацездатності дозволяю:» повинні стояти підпис головного лікаря і кругла печатка лікувально-профілактичної установи.

Якщо ЛН виданий не за місцем проживання (прописки) або роботи, а це ви можете визначити за даними з паспорта працівника і інформації з графи «Назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я», то перевіряйте, щоб була заповнена графа ЛН «Видачу листка непрацездатності дозволяю:».

Графа «Місце роботи…» Згідно з п. 3.1 Інструкції № 532 в рядку з назвою «Місце роботи» мають бути зазначені повна назва підприємства (установи, організації) і його місцезнаходження (адреса).

А якщо вказали скорочену?

Якщо така скорочена назва затверджена установчими документами, то ЛН можна не виправляти.

Про можливість використання скороченої назви вказували фахівці ФСС з ТВП у своєму листі від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768. Якщо ж скорочена назва страхувальника не затверджена установчими документами, то ЛН доведеться виправити.

А чи можна прийняти до оплати ЛН, якщо в ньому в графі «Місце роботи…» не зазначена адреса установи, адже в самому бланку ЛН записано: «місце роботи: назва підприємства, установи, організації»?

Згідно з п. 3.1 Інструкції № 532 в цій графі слід зазначати адресу роботодавця. Причому тільки юридичну!

Тому юридичну адресу роботодавця за основним місцем роботи зазначити в ЛН треба.

Якщо в ЛН неправильно зазначена назва організації, а лікарня відмовляється виправляти, то в цьому випадку можна письмово звернутися від імені комісії із соціального страхування страхувальника безпосередньо до головлікаря закладу охорони здоров’я, яким був виданий ЛН, з проханням зазначити причину відмови у виправленні ЛН. Якщо це не допоможе, можна відправити запит до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської міської державної адміністрації, в підпорядкуванні якої перебуває заклад охорони здоров’я, що видав ЛН. На це вказували фахівці ФСС з ТВП у листі від 19.03.2010 р. № 01-14-551 і МОЗ у листі від 12.06.2017 р. № 3.04.02-Н-7698/6898-зв (ср. 025069200).

Відбиток штампу і печатки. Він має бути чітким і добре читатися. Стежте, щоб найменування закладу охорони здоров’я відповідало найменуванню цього ж закладу на печатці.

«Вік», «Чол./Жін.». Ці графи теж мають бути заповнені. У графі «Вік» проставляють число повних років, що виповнилися працівникові на момент початку страхового випадку. Стать — підкреслюється.

Шифр МКХ-10, діагнози — «первинний», «заключний». Врахуйте: якщо інформація в цих графах лікарем не заповнена, то це не може бути приводом для відмови в оплаті такого ЛН. Ви не маєте права вимагати її заповнення. Ця інформація заповнюється лікарем виключно з відома пацієнта (п. 3.2 Інструкції № 532).

Дата видачі. Тут вказується дата видачі ЛН. Зверніть увагу: при амбулаторному лікуванні дата початку лікарняного (день установлення непрацездатності) в табличній частині «Звільнення від роботи» і дата видачі ЛН повинні збігатися.

Майте на увазі, що п. 2.6 Інструкції № 455 допускає видачу ЛН особі, що звернулася по медичну допомогу після закінчення робочого дня, з її згоди з наступного календарного дня.

Увага!

Якщо лікування проходило в стаціонарі, то дата видачі повинна збігатися з днем виписки пацієнта (останнім днем хвороби) (п. 2.5 Інструкції № 455).

Графа «Причина непрацездатності». У цій графі в обов’язковому порядку підкреслюється одна з причин непрацездатності.

Ще один момент стосовно такої причини непрацездатності, як «догляд (вік) — 10». У цьому рядку лікар відмічає вік хворої дитини або члена сім’ї, якому потрібний догляд. Причому лікарі завжди по-різному вказують вік дитини: кількість повних років; кількість повних років і місяців; рік народження. Те, який із цих варіантів обере лікар, — значення не має. Інструкція № 532 конкретних вказівок щодо заповнення цієї частини не містить. Тому якщо у вас є декілька ЛН «по догляду» за дитиною і інформація про вік у них зазначена по-різному, не варто вважати якийсь із цих лікарняних оформленим неправильно.

Графа «Режим». Вид лікарняного режиму в цій графі повинен стояти обов’язково залежно від того, який саме призначали хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний і т. п. (п. 3.4 Інструкції № 532).

А якщо в ЛН вказаний режим «ліжковий»? У Інструкції № 532 такого режиму немає. Чи треба виправляти такий лікарняний? Пункт 3.4 Інструкції № 532 звучить таким чином: «У графі «Режим:» обов’язково вказати режим, який призначається хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо». Зазвичай слово «тощо» вживається у кінці будь-якого переліку як вказівка на його неповноту і передбачає можливість його продовження.

Вважаємо, що режим «ліжковий» цілком підходить за змістом під продовження переліку режимів, наведених в Інструкції.

На Гарячій лінії ФСС теж заспокоїли, що такий режим існує і часто вказується лікарями в ЛН. Тому ЛН в цій ситуації виправляти не треба.

«Звільнення від роботи». Печатка(и) лікаря. Звертаємо вашу увагу на те, що в графі «Звільнення від роботи» лікар може заповнити декілька рядків. У такому разі його посада, прізвище, підпис і печатка повинні стояти навпроти кожного такого запису-рядка. Найчастіше лікарі, заповнюючи декілька рядків цієї графи, забувають засвідчувати кожен свій підпис печаткою, не вказують свою посаду, а іноді і взагалі буває, що П. І. Б. лікаря на лікарняному і на печатці, що стосується підпису цього ж лікаря, не збігаються. Тож будьте уважні.

Не виключено, що за час хвороби вашого працівника у нього міг помінятися з якихось причин лікар. Тоді в графі «Звільнення від роботи» навпроти кожного запису про період хвороби повинні стояти дані того лікаря, у якого в цей період проходив лікування ваш працівник.

Графа «Стати до роботи». Дата виходу на роботу. Зверніть увагу: число і місяць в цьому рядку мають бути написані прописом.

Ситуація: працівниця надала ЛН по вагітності та пологах, виписаний на 126 календарних днів. У графі «Стати до роботи» стоїть 126-й день, тобто останній день декретної відпустки. Чи можна приймати для оплати такий лікарняний? Чи потрібно змінити дату виходу на роботу на 127-й день?

Дата, зазначена в графі «Стати до роботи» як дата закінчення відпустки, не є датою виходу на роботу, а визначає дату закінчення терміну 126 календарних днів. Тому застрахована особа, яка перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, повинна стати до роботи тільки наступного дня.

Тому не вагаємося і оплачуємо жінці усі 126 календарних днів декретної відпустки, а на роботу виводимо її (відправляємо у відпустку щорічну або до 3 років) на 127-й день.

Проте практика показує, що існує й інший варіант заповнення графи «Стати до роботи» декретного ЛН. А саме: в цю графу іноді ставлять 127-й день — день, в який жінка повинна стати до роботи (піти в щорічну відпустку, відпустку до 3 років, інше). Чи правильно це? — Так. Треба сказати, цей варіант теж «має право бути». Це означає, що повертати для виправлення декретні ЛН до установ охорони здоров’я не вимагається ні в першому, ні в другому варіанті їх виписування. Кожен з них підлягає оплаті в звичайному порядку.

Печатки лікарів. На одному ЛН стоять дві різні печатки лікарів.

Чи можна приймати такий ЛН?

Зазвичай ЛН закриває той же лікар, який його відкрив. Тоді ви побачите в ньому не лише дві однакові печатки, а і два однакових прізвища і підписи цього лікаря. Але може вийти і так, що лікування працівника почав один лікар, а доліковував інший. Тоді печатки в листку будуть різними.

Для такої ситуації це нормально. Виправляти ЛН не треба.

Зворотний бік бланка ЛН

Через помилки на зворотному боці бланка ЛН перевіряючі з ФСС також можуть визнати ЛЛ оформленим у невстановленому порядку. Тож припустившись похибки при заповненні зворотного боку ЛН, краще виправитися. Як це правильно зробити? Дізнавайтеся зі статті «Робота над помилками, або Як та скільки можна «креслити» в лікарняномулисті» цього номера.

Нормативні документи та скорочення

Закон № 1105Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Інструкція № 455Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

Інструкція № 532Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Міністерства охорони здоров’я, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.11.2004 р. № 532/274/136/-ос/1406.

ЛН — листок непрацездатності.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд